Stori gariad ar gyfer geomatig

Yma, efallai bod stori a gymerwyd o'r blogosphere, sy'n anaddas i'r technoffobau, yn fwy na dychymyg Alex Ubago.

Llygaid nad ydynt yn gweld.

Roedd yn brynhawn llwyd, yn annheg am daith waith lwyddiannus i Montelimar, yn Nicaragua; roedd y awel môr yn gwarchod y croen yn gynnes mewn gronynnau halen sy'n pixeled fel orthophoto am bysgod a ddygwyd o Santa Cruz yn y Pasg. Yn y cefndir, roedd yn ategu sŵn y tonnau yn erbyn y clogwyn, gan adalw glaw pysgod o'r un bas i hanner y gwn yr athro Luís Murillo, yn y rhyfeloedd rhyfedd hynny o'r pentagram o Sefydliad Technegol Rhanbarth Minas de Oro.

Arhosodd y ddesg traeth mewn dyfrnod gyda chwmni merch y cafodd ei dyluniad multilayer ei optimeiddio i safonau'r OGC, mewn gwasanaethau a oedd ar yr adeg honno yn ofynnol parseo i ddarnau 64.

Roedd ei lygaid yn ddwfn ac yn chwerthin dissembling glances cyflym i osgoi fradychu eu dewis o syrthio mewn cariad â'r dwys, gyda ieir bach yr haf yn y stumog yn y bore a dagrau o boen yn yr esgyrn â anhunedd; peidiwch byth â meddwl eich bod yn cael ei brifo eto Roedd ei wefusau bach yn addurno wyneb tenau mewn tri chwarter o wên, yn anhysbys i'r sesiwn waith lle roedd wedi ceisio siarad ychydig ac yn dweud bod cyfreithiwr yn y cyfamser yn plated yr hen, yn siŵr o fod yn fwy geomatig pa leguleyos Roedd ei gwedd yn amlwg neu dywyll-heb y croen, yn ddryslyd rhwng y darian haul a phatrwm geometries untanned, colochos naturiol sydd nid yn unig oedd yn diffinio'r gwreiddioldeb dwyfol gan y rhwysg diweddar, salon trin pythefnos neu ymddiswyddiad i socian halen troseddol ; Ymddengys ei fod yn polygonal wedi'i ysmoleiddio â miniogrwydd topolegol.

Roedd y prynhawn yn unlliw, yn eistedd gan y traeth yn edrych fel yn y gorwel pell, daredevils mellt amasijaban asennau cymylau llwyd a oedd yn adeiladu gyfrolau a Sienna Dadeni paentiadau. Roedd y tonnau yn dod bob saith ar hugain o eiliad yn eu coronau ewyn gwyn a briodferched maent yn disgyn Hyd yn oed yn dod yn hemlinau difrifol o fagion y Pentref Dŵr Gwyn, tra bod y glow melynol o dan y cymylau storm yn codi mewn syml wedi'i ffrydio a'i ddisgynnol mewn imagescript gyda chwythiadau cryno i'r enaid.

Hawl ar y traeth ei fod wedi bod ychydig o flynyddoedd yn y penderfyniad gorlifo yn cael ei gymryd dim ond unwaith mewn bywyd ac ar ôl wyth mlynedd, dau gyw ymladd i ddysgu gyda mi a morgais amorteiddio nes rent cywerthedd symleiddio'r cyfansawdd annatod i hafaliad llinol y mae m yn gadarnhaol; cyhyd â bod b wedi cynyddu'n gynnes. Er ein bod wedi awgrymu adresiynau yn yr senarios blaenorol trigonometrig Maent yn oscillu rhwng y nefoedd a'r uffern, yn dibynnu ar faint y sampl a rhwystredigaeth yr hyfforddwr.

Chwaraeodd ei draed gyda'r tywod mân, gan wneud ffurf o mosgitos ar ddydd Iau plentyn, yn ddiamddiffyn fel model bywyd o hyd. Roeddent yn wyn, heb sglein ewinedd, yn ofnus bron fel cranc ofn a oedd yn gadael y ffin cyn i'r risg gael ei ail-leoli yn yr anymwybodol geocodio. Yn fwy at y gwaelod, cerddoriaeth La Casona, swnio cân yn aneglur gan yr awel trwchus a chyfrol blasus y cyfreithwyr.

- Er nad yw'r lleuad yn disgleirio yfory ...

Mae gwasg hyfryd, yn gosod yn daclus ar gyfer blodau oren siwt nofio, dwy goes llyfn gorchuddio coyly gydag un llaw tra bod y llall yn aml yn tynnu sylw at y gorwel pryd bynnag y gallai fod yn ddiddorol mellt; canfuom yn y awyr lizard, eliffant a chwningen a ddaeth yn ddiweddarach yn wrthrych cyntefig UML wedi'i gysylltu gan y trawst i fodel tri dimensiwn o Lemmen.

- Gobeithio y bydd eich llygaid yn disgleirio ...

Pan fyddwch yn wynebu y gorwel llwyd pell, cyn i'r llen ddrain guascanal hadau yn ail San Pedro, yn thunderclouds teimlo anadl llygaid sy'n gweld chi, byddwch yn teimlo stormydd, calonnau a fydd yn sicr yn colli. Y gwir yw bod yr ychydig eiliadau mae'n ei gymryd ein bodolaeth ni ellir defnyddio i ddadansoddi beth fyddai wedi digwydd pe baem wedi gwneud dewisiadau gwahanol, ac yn synnu chi fel yr ochr arall y ffens pobl eraill eiddigeddus hyn na all eich canfyddiad am ennyd fod yn optimistaidd.

Roedd yr amser yn fyr, addaswyd cyflwyniadau ofn ac athroniaeth dawnus da gml ar gyfer symudol, fel bod hynny'n cyfrif. Sylweddolais na allwch ond garu unwaith cyn y dwywaith anochel o roi cornel y glöynnod byw yn y tymor byr neu gadw perthynas sy'n werth aur yn y pen draw.

- Dywedwch wrthyf gymaint o eiliadau o angerdd ...

Mae blas poeth y daten bobi yn fy gwddf, ei bedwar chwerthin yn y ffiol jôc Pepito estrepitaron nid yw'n syndod, yr wyf hefyd yn gosod dau uchel ar ei jôc gyntaf a dau gorfodi cyn yr ail am fy mod eisoes yn gwybod; Nid wyf yn cofio unrhyw un o'r ddau jôcs, ond mae'r geiriau sy'n gorffen cyfeillgarwch sy'n para am oes na allaf ei anghofio yn rhwydd, hyd yn oed os ydym ni wedi'u gwahanu gan ddau faes dros dro a chywiro angenrheidiol Datwm y.

- Mae cymaint o bethau i'w dweud wrthych ...

Doeddwn i ddim yn ei weld eto ac rwy'n mwynhau ei gyfeillgarwch yn unig mewn negeseuon e-bost y mae'n ei hailddechrau gyda'i chyfraniadau i'r salon harddwch mewn perthynas ag un i bump, hi sgriptiau Maent yn anwybyddu'r pellter ac yn rhagdybio cymhlethdod coffi granita o gwmpas y gornel. Rhywle o bosibl crio fel ni, dioddefodd ei ymgais i feistroli'r diddiwedd cymryd llawer ei amrannau hardd, fel meidrolion hefyd. Ei galon nid yn sicr wedi newid, dal i obeithio y cymeriad sy'n deall eich mynegeio geo-ofodol cyn y gyfuchlin y cartograffeg sylfaen, yn ymgais hon o bosibl yn barod i risg hyn sydd eisoes wedi dioddef, ond yn benderfynol i garu yn yr unig ffordd y yn gwybod, yn C # dwys.

- Efallai y bydd eich golau yn disgleirio am byth oherwydd eich bod yn ei haeddu ...

Cuddiodd un o baragraffau'r stori y tro diwethaf i mi olygu labeli'r html; pan geisiais wneud iawn am eich chwilfrydedd chwith ac ychwanegu'r geiriadur modelu geo-ofodol Sylweddolais fod y ffeil yn uwch na'r nifer o gymeriadau o'r cybernaut amynedd.
Je Je, fel y dywedodd fy ffrind o'r Ynysoedd Canarias, jolin yn eich plaid.

Via: Storïau Catrachos

 

2 Yn ymateb i "Stori garu geomateg"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.