Archifau ar gyfer

Cartograffeg

Ceisiadau ac adnoddau ar gyfer gwyddoniaeth sy'n ymdrin â'r astudiaeth a datblygu mapiau daearyddol.

Mae Esri yn cyhoeddi Llyfr Gwaith Llywodraeth Doethach gan Martin O'Malley

Cyhoeddodd Esri gyhoeddiad Llyfr Gwaith y Llywodraeth Doethach: Canllaw Gweithredu 14 Wythnos ar Lywodraethu ar gyfer Canlyniadau gan gyn-Lywodraethwr Maryland, Martin O'Malley. Mae'r llyfr yn distyllu'r gwersi o'i lyfr blaenorol, Smarter Government: How to Govern for Results in the Information Age, ac yn gryno mae'n cyflwyno cynllun rhyngweithiol, hawdd ei ddilyn ...

AulaGEO, y cynnig cwrs gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol Geo-beirianneg

Mae AulaGEO yn gynnig hyfforddi, wedi'i seilio ar y sbectrwm geo-beirianneg, gyda blociau modiwlaidd yn y dilyniant Geo-ofodol, Peirianneg a Gweithrediadau. Mae'r dyluniad methodolegol yn seiliedig ar "Gyrsiau Arbenigol", sy'n canolbwyntio ar gymwyseddau; mae'n golygu eu bod yn canolbwyntio ar ymarfer, gwneud gwaith cartref ar astudiaethau achos, yn ddelfrydol cyd-destun prosiect sengl a ...

Cymharwch faint y gwledydd

Rydym wedi bod yn edrych ar dudalen ddiddorol iawn, o'r enw thetruesizeof, mae'n cymryd rhai blynyddoedd yn y rhwydwaith ac ynddi - mewn ffordd ryngweithiol a hawdd iawn - gall y defnyddiwr wneud cymariaethau o'r estyniad arwyneb rhwng un neu nifer o wledydd. Rydym yn sicr y gallwch chi, ar ôl defnyddio'r offeryn rhyngweithiol hwn, ...

FORUM MUNDO UNIGIS, Cali 2018: Profiadau GIS sy'n mynegi a thrawsnewid eich sefydliad

UNIGIS America Ladin, Universität Salzburg a Phrifysgol ICESI Rhoddir mewn datblygu moethus aruthrol eleni, yn ddiwrnod newydd FFORWM BYD UNIGIS, Digwyddiad 2018 Cali: Profiadau GIS sy'n mynegi a gweddnewid eu sefydliad, ar ddydd Gwener 16 Tachwedd Prifysgol ICESI -Auditorio Cementos Argos, Cali, Colombia. Mae mynediad am ddim. Felly ...

Sut i greu map arfer ac nid yn marw yn yr ymgais?

Yn ddiweddar, lansiodd y cwmni Allware ltd Fframwaith Gwe o'r enw eZhing (www.ezhing.com), lle gallwch chi gael eich map preifat eich hun gyda dangosyddion ac IoA (Sensors, IBeacons, Alamas, ac ati) i gyd mewn amser real gyda chamau 4. 1.- Creu eich cynllun Cynllun (Parthau, Gwrthrychau, Ffigurau) -> Achub, 2.- Enwch y gwrthrychau gwrthrychau -> Achub, 3.- Ewch allan ...

Y Raddfa Twilight

Mae hon yn erthygl ddiddorol gan Regis Wellausen a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn MundoGEO, sy'n ein hatgoffa o datganiadau hynny Catastro2014 anwrthdroadwy a godwyd gan y FIG ugain mlynedd, yn enwedig yn ymwneud â modelu yn lle gartograffeg draddodiadol. Mae cynnig y penderfyniad positif yn disodli patrwm heneiddio ...

Mae gwir maint y gwledydd

Mae thetruesize.com yn safle diddorol, lle gallwch chi ddod o hyd i wledydd ar wyliwr GoogleMaps. Pan fyddwch yn llusgo'r gwrthrychau, gallwch weld sut mae gwledydd yn cael eu ystumio gyda'r gwahaniaeth mewn lledred. Fel y dangosir yn y ddelwedd, mae'r amcanestyniad silindrig, wrth geisio gwneud rhagamcaniad ar awyren, yn gorfodi'r ...