Archifau ar gyfer

Cartograffeg

Ceisiadau ac adnoddau ar gyfer gwyddoniaeth sy'n ymdrin â'r astudiaeth a datblygu mapiau daearyddol.

Cymharwch faint y gwledydd

Rydym wedi bod yn edrych ar dudalen ddiddorol iawn, o'r enw thetruesizeof, mae'n cymryd rhai blynyddoedd yn y rhwydwaith ac ynddi - mewn ffordd ryngweithiol a hawdd iawn - gall y defnyddiwr wneud cymariaethau o'r estyniad arwyneb rhwng un neu nifer o wledydd. Rydym yn sicr y gallwch chi, ar ôl defnyddio'r offeryn rhyngweithiol hwn, ...

FORUM MUNDO UNIGIS, Cali 2018: Profiadau GIS sy'n mynegi a thrawsnewid eich sefydliad

UNIGIS America Ladin, Universität Salzburg a Phrifysgol ICESI Rhoddir mewn datblygu moethus aruthrol eleni, yn ddiwrnod newydd FFORWM BYD UNIGIS, Digwyddiad 2018 Cali: Profiadau GIS sy'n mynegi a gweddnewid eu sefydliad, ar ddydd Gwener 16 Tachwedd Prifysgol ICESI -Auditorio Cementos Argos, Cali, Colombia. Mae mynediad am ddim. Felly ...

Sut i greu map arfer ac nid yn marw yn yr ymgais?

Yn ddiweddar, lansiodd y cwmni Allware ltd Fframwaith Gwe o'r enw eZhing (www.ezhing.com), lle gallwch chi gael eich map preifat eich hun gyda dangosyddion ac IoA (Sensors, IBeacons, Alamas, ac ati) i gyd mewn amser real gyda chamau 4. 1.- Creu eich cynllun Cynllun (Parthau, Gwrthrychau, Ffigurau) -> Achub, 2.- Enwch y gwrthrychau gwrthrychau -> Achub, 3.- Ewch allan ...

Y Raddfa Twilight

Mae hon yn erthygl ddiddorol gan Regis Wellausen a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn MundoGEO, sy'n ein hatgoffa o datganiadau hynny Catastro2014 anwrthdroadwy a godwyd gan y FIG ugain mlynedd, yn enwedig yn ymwneud â modelu yn lle gartograffeg draddodiadol. Mae cynnig y penderfyniad positif yn disodli patrwm heneiddio ...

Mae gwir maint y gwledydd

Mae thetruesize.com yn safle diddorol, lle gallwch chi ddod o hyd i wledydd ar wyliwr GoogleMaps. Pan fyddwch yn llusgo'r gwrthrychau, gallwch weld sut mae gwledydd yn cael eu ystumio gyda'r gwahaniaeth mewn lledred. Fel y dangosir yn y ddelwedd, mae'r amcanestyniad silindrig, wrth geisio gwneud rhagamcaniad ar awyren, yn gorfodi'r ...

GEO ystafell ddosbarth, cyrsiau GIS ar-lein ar gyfer Peirianneg, Stentiau a Topograffeg

Mae AulaGEO yn ddewis newydd ac arloesol o hyfforddiant, cyrsiau arbenigol sy'n ymwneud â Pheirianneg, Cadastre a Topograffi. Mae'r cyrsiau'n mynychu itinerary, y gellir eu cymryd yn unigol neu gyda'i gilydd, fel y dangosir isod. O'r agweddau mwyaf arloesol o AulaGEO, mae: Cyrsiau Arbenigol. Fe'u dyluniwyd mewn modd modwlar, megis ...

perthynas y Brifysgol gyda fy Cartograffydd

O ystyried esblygiad gwybodaeth wyddonol-dechnolegol, datblygiadau a ffurfweddiadau newydd o geisiadau technolegol sy'n cael eu trochi mewn byd sy'n gynyddol fyd-eang, mae'n hanfodol symud ymlaen yn y broses academaidd o bobl sy'n gallu ymateb i ofynion tiriogaethol gwahanol, o persbectif cartograffig, gyda moesegol, myfyriol, creadigol a ...

Cwrs ArcGIS cais i'r Exploration Mwynau

Coed sy'n goedwig yn gwmni sydd â hyfforddiant chynnig diddorol yn yr ardal geo-ofodol yn cynnwys arbenigwyr mewn gwahanol ddisgyblaethau, gweithwyr proffesiynol achrededig gallu trosglwyddo gwybodaeth addysgiadol yn ddefnyddiol ac yn awyddus i rannu profiadau gyda'u cydweithwyr. Y tro hwn coed y goedwig yn cynnull ...