Archifau ar gyfer

Cartograffeg

Ceisiadau ac adnoddau ar gyfer gwyddoniaeth sy'n ymdrin â'r astudiaeth a datblygu mapiau daearyddol.

Straeon entrepreneuriaeth. Geopois.com

Yn y 6ed rhifyn hwn o Twingeo Magazine rydym yn agor adran sy'n ymroddedig i entrepreneuriaeth, tro Javier Gabás Jiménez y tro hwn, y mae Geofumadas wedi cysylltu ag ef dro arall ar gyfer y gwasanaethau a'r cyfleoedd a gynigir i gymuned GEO. Diolch i gefnogaeth a gyriant y gymuned GEO, roeddem yn gallu llunio ein cynllun o ...

Mae Esri yn cyhoeddi Llyfr Gwaith Llywodraeth Doethach gan Martin O'Malley

Cyhoeddodd Esri, gyhoeddiad Llyfr Gwaith Llywodraeth Doethach: Canllaw Gweithredu 14 Wythnos ar Lywodraethu ar gyfer Canlyniadau gan gyn-Lywodraethwr Maryland, Martin O'Malley. Mae'r llyfr yn distyllu'r gwersi o'i lyfr blaenorol, Smarter Government: How to Govern for Results in the Information Age, ac yn gryno mae'n cyflwyno cynllun rhyngweithiol, hawdd ei ddilyn ...

AulaGEO, y cynnig cwrs gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol Geo-beirianneg

Mae AulaGEO yn gynnig hyfforddi, wedi'i seilio ar sbectrwm Geo-beirianneg, gyda blociau modiwlaidd yn y dilyniant Geo-ofodol, Peirianneg a Gweithrediadau. Mae'r dyluniad methodolegol yn seiliedig ar "Gyrsiau Arbenigol", sy'n canolbwyntio ar gymwyseddau; Mae'n golygu eu bod yn canolbwyntio ar ymarfer, gwneud y tasgau ar achosion ymarferol, yn ddelfrydol cyd-destun prosiect sengl a ...

Cymharwch faint y gwledydd

Rydym wedi bod yn edrych ar dudalen ddiddorol iawn, o'r enw thetruesizeof, mae wedi bod ar y we ers rhai blynyddoedd ac ynddo - mewn ffordd ryngweithiol a hawdd iawn - gall y defnyddiwr wneud cymhariaeth o'r arwynebedd rhwng un neu sawl gwlad. Rydym yn sicr, ar ôl defnyddio'r offeryn rhyngweithiol hwn, y bydd gennych ...

FFORWM BYD UNIGIS, Cali 2018: Profiadau GIS sy'n cyfleu ac yn trawsnewid eich sefydliad

Mae gan UNIGIS America Ladin, yr Universität Salzburg a Phrifysgol ICESI, y moethusrwydd aruthrol o ddatblygu eleni, diwrnod newydd o ddigwyddiad FFORWM BYD UNIGIS, Cali 2018: Profiadau GIS sy'n cyfleu ac yn trawsnewid eu sefydliad, ddydd Gwener, Tachwedd 16 yn Prifysgol ICESI - Awditoriwm Cementos Argos, Cali, Colombia. Mae mynediad am ddim. Felly…

Y Raddfa Twilight

Dyma erthygl ddiddorol gan Regis Wellausen a gyhoeddwyd yng Nghylchgrawn MundoGEO, sy'n ein hatgoffa o anghildroadwyedd y datganiadau Catastro2014 hynny a godwyd gan yr FIG ugain mlynedd yn ôl, yn enwedig mewn perthynas â modelu yn lle cartograffeg draddodiadol. Y cynnig penderfyniad lleoliadol i ddisodli patrwm heneiddio.…

Gwir faint y gwledydd

mae thetruesize.com yn safle diddorol, lle gellir lleoli gwledydd ar wyliwr GoogleMaps. Trwy lusgo'r gwrthrychau, gallwch weld sut mae'r gwledydd yn cael eu hystumio â'r gwahaniaeth mewn lledred. Fel y dangosir yn y ddelwedd, mae'r tafluniad silindrog, wrth geisio gwneud tafluniad ar awyren yn gorfodi'r ...