Cwrs ArcGIS wedi'i gymhwyso i Archwilio Mwynau

qeu coed yn gwneud coedwigoeddMae coed sy'n gwneud coedwig yn gwmni sydd â chynnig diddorol o hyfforddiant yn yr ardal geo-gofodol, yn cynnwys arbenigwyr mewn gwahanol ddisgyblaethau, gweithwyr proffesiynol achrededig sy'n gallu trosglwyddo gwybodaeth mewn ffordd addysgeg ac sy'n dymuno rhannu profiadau defnyddiol gyda'u cydweithwyr yn y proffesiwn.

Ar yr achlysur hwn Coed sy'n gwneud coedwigoedd yn galw am gam newydd o'r Cwrs Ar-lein ArcGIS sy'n cael ei gymhwyso i archwilio mwynau. Mae hwn yn gwrs diddorol, heblaw am ddysgu defnyddio teclyn GIS, mae'n canolbwyntio ar reoli data daearegol. Mae wedi'i gynllunio ar ddwy lefel:

Lefel 1. Dechreuaf 10 Medi 2012.

Y cyfnod yw wythnosau 8, gyda chyfanswm o oriau 50.

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at bob gweithiwr proffesiynol sy'n dymuno rheoli eu gwybodaeth mewn GIS yn amgylchedd ArcGIS. Drwy gydol y saith sesiwn sy'n ffurfio cwrs, byddwch yn dysgu gweledol a phrosesu'r data ac i lywio'n rhwydd yn y cais.

Yn y bôn, mae'r cwrs yn ymarferol. Mae'r ymarferion arfaethedig yn trin gwybodaeth ddaearegol, sydd o ddiddordeb arbennig i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn mwyngloddiau archwilio a chynhyrchu mwynau, ond gellir eu cymhwyso i unrhyw faes gweithgaredd arall.

Rhaglen Lefel 1

 • Sesiwn 1: Cyflwyniad i GIS. Achosion defnydd o GIS mewn archwiliad mwynau. Cyngor storio ac enwi ffeiliau.
 • Sesiwn 2: Yr amgylchedd ArcGIS: ArcMap, ArcCatalog ac ArcToolbox.
 • Sesiwn 3: Cymhwyso symbologies i bwyntiau, llinellau a pholygonau.
 • Sesiwn 4: Georeferencing mapiau wedi'u sganio.
 • Sesiwn 5: Systemau cydlynu. Cysyniadau hanfodol a rhai driciau i osgoi camgymeriadau.
 • Sesiwn 6: Golygu polygonau a thablau. Gwireddu haen o unedau litholegol o'r dechrau.
 • Sesiwn 7: Cyfansoddiad y cynllun o fap i'w argraffu ar blotwr neu argraffydd domestig.
 • Gwireddu prawf ymarferol.

Lefel 2. Dechreuaf 12 Tachwedd o 2012.

Y cyfnod yw wythnosau 10, gyda chyfanswm o oriau 70.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y chwilio am fwynau a mwynglawdd cynhyrchu: daearegwyr, geochemists, geoffisegwyr, peirianwyr mwyngloddio, cartograffwyr, daearyddwyr, syrfewyr, geomensores, daearegwr cynorthwyol neu unrhyw weithio proffesiynol arall gyda gwybodaeth ddaearegol. Bydd yn eich helpu i reoli'r gwybodaeth syml, yn gyflym, yn effeithlon ac yn fanwl gywir, gan osgoi camgymeriadau nodweddiadol sy'n digwydd yn y gwahanol camau ynghlwm wrth y gwaith o drawsnewid data hwn i mewn i'r wybodaeth sydd ei hangen i wneud penderfyniadau.

Rhaid i chi feddu ar wybodaeth sylfaenol o ArcGIS neu os ydych wedi cwblhau'r cwrs Lefel 1.

Rhaglen Lefel 2

 • Sesiwn 1: Cyfuno a gweledol haen lithology gyda a grid o geoffiseg.
 • Sesiwn 2: Gweithio gyda delweddau lloeren.
 • Sesiwn 3: Georeferencing ffeiliau raster.
 • Sesiwn 4: Gweithio gyda geocemeg samplau wyneb.
 • Sesiwn 5: Cyflwyniad i gronfeydd data perthynol. Rwy'n gweithio gyda thablau cysylltiedig.
 • Sesiwn 6: Symboleg addas ar gyfer haenau litholeg a geocemeg.
 • Sesiwn 7: Offer geoprocessio a chyflwyniad i'r fformat geodatabase.
 • 8 Sesiwn: Gall Modelau Chodiad Digidol (DEM) a'r cyfan yr ydych yn eu cael gyda geoprocessing (estyniad Dadansoddwr 3D).
 • Sesiwn 9: delweddu 3D, cyflwyniad i ArcScene, trawsnewid fector o 2D i 3D (estyniad 3D Analyst).
 • Gwireddu prawf ymarferol.

Athro'r cyrsiau: Marta Benito, arbenigwr mewn rheoli systemau gwybodaeth ddaearyddol. Ar ôl dal swydd Rheolwr GIS mewn rhai o'r prif gwmnïau mwyngloddio yn y byd, ar hyn o bryd mae'n brif bartner ac ymgynghorydd yn y cwmni Cyfoeth Naturiol GIS.

Mwy o wybodaeth: http://www.arbolesquehacenbosque.com/curso_sig.htm

Hefyd yn y post info@arbolesquehacenbosque.com gallwch ofyn am ragor o wybodaeth ynghylch prisiau, dull a math o achrediad.

Yn ogystal, rydym yn argymell gweld adnoddau eraill ar y wefan hon, fel achos y llyfrgell, lle mae dolenni i lawrlwytho dogfennau sy'n sicr o fod yn ddefnyddiol.

http://www.arbolesquehacenbosque.com/biblioteca.htm

4 Ymatebion i "Cwrs ArcGIS wedi'i gymhwyso i Archwilio Mwynau"

 1. Amser Da!, O gyfarchion Colombia, mae'r cwrs hwn: «Cwrs ArcGIS a gymhwysir i Archwilio Mwynau» wedi'i bennu eto?, Os felly, pryd y bydd yn cael ei bennu eto?

 2. Amser Da!, O gyfarchion Colombia, mae'r cwrs hwn: «Cwrs ArcGIS a gymhwysir i Archwilio Mwynau» wedi'i bennu eto?, Os felly, pryd y bydd yn cael ei bennu eto?

 3. Gofynnaf wahoddiad ffurfiol i gyflwyno'r cwmni lle rwy'n gweithio, a ffurfioli'r caniatâd ac awdurdodi ar gyfer presenoldeb y cwrs.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.