Ychydig ymlaen llaw o integreiddio CAD - Costau

saicig

Ar ôl marwolaeth SAICIC, nifer o raglenni Mecsicanaidd, a neilltuodd y farchnad hon, sef un o'r meysydd peirianneg a gafodd eu hawtomeiddio gyntaf. Rwy'n cofio y rhoddais y cwrs cost weithiau, ac roedd angen rhoi cynnig ar wahanol gymwysiadau (ar gael yn y dyddiau hynny), fel NewWall, Opus, Hyrwyddwr a Neodata. Roedd yr ail yn ymddangos yn well ond roedd yn fy mhoeni i beidio â gallu ei ddosbarthu yn fy ngwlad oherwydd bod angen wythnos ym Mecsico; Ar wahân i beidio â chael yr arian, roedd yn ymddangos yn hurt i ddysgu defnyddio rhaglen yr oeddwn eisoes yn ei hadnabod. Am nawr mae Opus yn fy ngalw i sylw, yn ddiweddar mae'n gwneud digon o sŵn yn AdWords i fy ngalw i wneud adolygiad unrhyw ddiwrnod o'r rhain ... ond wedi talu paid

Am nawr, am ddim, rydym yn adolygu'r hen stori, y daioni mae'r rhaglenni hyn wedi ei wneud a pham mae wedi costio cymaint â'u hintegreiddio gyda'r CAD.

Yr angen

Gallai cwmni adeiladu, sy'n tynnu dogfennau yn ôl o dendr ar gyfer adeilad o fflatiau 8 a phythefnos i lunio ei gynnig, dreulio amser tri pheiriannydd i gyfrifo'r symiau yn y llyfr nodiadau, diffinio'r taflenni costau uned yn Excel, bras ffactorau gor-gost a gwneud yr amcangyfrif yn fwy teg. Ond os bydd y cynigion yn cael eu cyflwyno unwaith y caniateir diwrnod iddynt ail-lunio cynnig newydd, mae'n siŵr y byddai anawsterau difrifol i fynd i'r dde heb gael hunllefau am ymyl y gwall tebygol.

Yr hyn sy'n hanfodol

Yn hyn o beth, mae rhaglenni fel y rhai a grybwyllir uchod, pob plentyn o SAICIC yn gwneud yr un peth, yn creu strwythurau data o fewnbynnau:

 • Deunyddiau
 • Llafur
 • Is-gontractau
 • Peiriannau
 • Offeryn

Yna, maent yn barod i adeiladu cardiau cost uned sylfaenol (sylfaenol), sydd wedyn yn cael eu hintegreiddio i elfennau adeiladol (Integredig), mae'r rhain wedi'u grwpio o fewn llinellau thematig cyllideb (Gemau), ac yn ffitio'n derfynol yn unol ag anghenion cynnig economaidd (Penodau). Y rhesymeg honno o Matrics wedi'i fynegeio yr un fath â phawb wedi gweithredu, gan fynd un cam i fyny'r goeden tuag at Prosiectau, Yn ogystal, mae wedi addasu anghenion cynyddol fel y diffiniad o barthau economaidd a gofynion gwahanol ar gyfer ffactorau gor-gost sy'n amrywio yn ôl gwlad ond sydd wedi eu paramedroli (mwy na llai).

Rwy'n cofio gwneud hyn yn Lotus 123, roedd yn marw ond yn addysgiadol iawn i ddeall drifft cyfandirol, fy amynedd.

Yr ychwanegiadau

Fel cam nesaf, roedd y rhaglenni'n integreiddio â modiwl sylfaenol costau uned, rheoli amcangyfrifon ar gyfer y casgliad unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi cychwyn, modiwl ar gyfer cynllunio amseroedd gyda llwybr critigol, rheoli rhestrau a rhai modiwlau eraill ar gyfer y rheolwyr ariannol - rheolaethol

Integreiddio â CAD

Y cyflawniad gorau y gellir ei ystyried mewn integreiddio graffig, er ei fod wedi bod yn gyntefig iawn, gallwn sôn am ddau gais a wnaeth Neodata:

Cyfrifo meintiau deinamig

Er bod y ffurflen yn eithaf hynafol trwy briodoleddau, gellir ei hystyried yn gysyniadiad da o'r Bim (Modelu Gwybodaeth Adeiladu) sy'n dod yn ffasiynol yn ddiweddar. Yr ennill gorau yw y gellir cadw'r gyllideb yn "lled-ddeinamig", fel y gellir newid y gyllideb os yw hynny'n wir. Mae hefyd yn dda defnyddio darnau dur a fydd yn hwyr neu'n hwyrach yn cur pen i'r prif adeiladwr a'r contractwr codi dur.

neodata cad

Y themateiddio yn ôl priodoleddau

Yn un o'i fodiwlau o'r enw "masnacheiddio tai", mae Neodata yn integreiddio GIS cyntefig, lle gallwch chi beintio'r lotiau yn ôl cyflwr y prynu neu ddiddyledrwydd economaidd.

neodata cad

I gloi

Hoffwn ddweud mwy, ond nid oes llawer mwy i'w weld, nid nad yw'n bodoli, ond bod ei ddefnydd wedi dod yn boblogaidd. Mae canfod rheswm pam nad yw hyn wedi cael llawer o ddatblygiadau yn gymhleth, nid diwedd y SIG yw'r mapiau wedi'u peintio a'i union ysgariad CAD. Ni allwn ychwaith wadu ei fod yn angen diangen, gan fod cymaint yn marchnata'r CAD / CAM a'r rhaglenni cost penodol ar gyfer AEC.

Gan edrych am reswm, ni allaf ond cyfeirio at yr hyn yn fy nghyfnodau o Capuchino yr wyf wedi ei ddiddwytho gyda'r rhai sy'n ysmygu yn C #, rwy'n cofio bod mwy nag unwaith wedi gadael ar y bwrdd du brosiect gweledigaethol yn y maes hwn. Tra IntelliCAD ac mae DataCAD wedi ceisio, rydym yn dod i'r casgliad mai'r broblem yw cynaliadwyedd y datblygiadau oherwydd ansefydlogrwydd y safon fector fwyaf poblogaidd (maent yn costio llawer ac yn para am gyfnod byr). Er bod llawer yn cydnabod bod y dgn yn fwy cadarn, mae'r dwg yn fwy adnabyddus ac mae'r dxf yn ysbryd y mae pawb yn priodi ag ef er budd cyfnewid anffyddlon.

Oni bai bod hyn yn newid, bydd y freuddwyd hon yn parhau i fod yn hunllef y mae Quantity Takeoff wedi mynd drwyddi, sydd, er ei bod mor hen â Eagle Point ac yn nwylo AutoDesk, ond ar gael ar gyfer yr Unol Daleithiau. Mae'n rhyfedd bod rhai swyddogaethau Quantity Takeoff wedi'u hintegreiddio yn Civil 3D, ond ychydig iawn o weithredu a welsom.

Gobeithiwn y bydd cydgrynhoi'r maen prawf Bim sydd bellach yn dod i'r GIS a'r gwaith integredig o AutoDesk - gall Bentley roi mwy o sefydlogrwydd i'r safonau; dylai hyn ysgogi datblygiad gwell cymwysiadau yn y maes hwn ... cynaliadwy.

Atebion 3 i "Ychydig ymlaen llaw o integreiddio CAD - Costau"

 1. Mae Neodata yn cynnwys cyfres o raglenni ar gyfer peirianneg adeiladu. Ar gyfer costau uned, rheolaeth cyflogres (cyflogres), amcangyfrifon, datblygiadau tai, rhestr eiddo, ac ati.

  Gellir lawrlwytho fersiynau gwybodaeth a demo cyflawn o dudalen Neodata.

  http://www.neodata.com.mx/

 2. IAWN EI WNEUD I MEWN EICH GWYBODAETH O NEUATA PORFIS YN RHOI RHYWBETH YNGLYN Â BETH SYDD YN DIGWYDD, SUT MAE'N DDEFNYDDIO A BETH YW EIN PRIF SGRIN O'R RHAGLEN HON A I'W WASANAETHU YN BENNAF

 3. Ar y cyfan, mae fformat .DWG - ar wahân i fanylebau agored a newid pob fersiwn newydd - yn brêc ar arloesi a datblygu rhaglenni dylunio graffig.
  Fel sydd wedi digwydd gydag awtomeiddio swyddfa, rwy'n disgwyl i weinyddiaethau cyhoeddus fynnu fformatau agored ac antitrust.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.