Ychydig ymlaen llaw o integreiddio CAD - Costau

saicig

Ar ôl marwolaeth SAICICCymerodd sawl rhaglen Mecsicanaidd y farchnad hon drosodd, gan ffurfio un o'r meysydd peirianneg a awtomeiddiwyd gyntaf. Rwy'n cofio fy mod weithiau wedi dysgu'r cwrs cost, ac roedd angen profi gwahanol gymwysiadau (ar gael yn y dyddiau hynny), fel NewWall, Opus, Hyrwyddwr a Neodata. Roedd yr olaf yn ymddangos yn well i mi er ei fod yn fy mhoeni i beidio â gallu ei ddosbarthu yn fy ngwlad oherwydd roedd angen wythnos ym Mecsico; ar wahân i beidio â chael yr arian, roedd yn ymddangos yn hurt dysgu defnyddio rhaglen yr oeddwn eisoes yn gwybod sut i'w defnyddio. Am y tro mae Opus yn dal fy sylw, yn ddiweddar mae'n gwneud digon o sŵn yn AdWords i'm brathu i wneud adolygiad unrhyw ddiwrnod o'r rhain ... ond wedi talu 😉

Am nawr, am ddim, rydym yn adolygu'r hen stori, y daioni mae'r rhaglenni hyn wedi ei wneud a pham mae wedi costio cymaint â'u hintegreiddio gyda'r CAD.

Yr angen

Gallai cwmni adeiladu, sy'n tynnu dogfennau tendr yn ôl ar gyfer adeilad 8 stori ac sydd â phythefnos i lunio ei gynnig, neilltuo amser tri pheiriannydd i gyfrifo'r meintiau yn y llyfr nodiadau, diffinio'r taflenni costau uned yn Excel, yn fras ffactorau gor-redeg costau a gwneud yr amcangyfrif mwyaf teg. Ond unwaith y bydd y cynigion yn cael eu cyflwyno caniateir diwrnod iddynt ailfformiwleiddio cynnig newydd, siawns na fyddai anawsterau difrifol i'w gael yn iawn heb gael hunllefau ynghylch yr ymyl gwall tebygol.

Yr hyn sy'n hanfodol

Yn hyn o beth, mae rhaglenni fel y rhai a grybwyllir uchod, pob plentyn o SAICIC yn gwneud yr un peth, yn creu strwythurau data o fewnbynnau:

 • Deunyddiau
 • Llafur
 • Is-gontractau
 • Peiriannau
 • Offeryn

Yna, maent yn barod i adeiladu cardiau cost uned sylfaenol (sylfaenol), sydd wedyn yn cael eu hintegreiddio i elfennau adeiladol (Integredig), mae'r rhain wedi'u grwpio o fewn llinellau thematig cyllideb (Gemau), ac yn ffitio'n derfynol yn unol ag anghenion cynnig economaidd (Penodau). Y rhesymeg honno o Matrics wedi'i fynegeio yr un fath â phawb wedi gweithredu, gan fynd un cam i fyny'r goeden tuag at Prosiectau, Yn ogystal, mae wedi addasu anghenion cynyddol fel y diffiniad o barthau economaidd a gofynion gwahanol ar gyfer ffactorau gor-gost sy'n amrywio yn ôl gwlad ond sydd wedi eu paramedroli (mwy na llai).

Rwy'n cofio gwneud hyn yn Lotus 123, roedd yn marw ond yn addysgiadol iawn i ddeall drifft cyfandirol, fy amynedd.

Yr ychwanegiadau

Fel cam nesaf, roedd y rhaglenni'n integreiddio â modiwl sylfaenol costau uned, rheoli amcangyfrifon ar gyfer y casgliad unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi cychwyn, modiwl ar gyfer cynllunio amseroedd gyda llwybr critigol, rheoli rhestrau a rhai modiwlau eraill ar gyfer y rheolwyr ariannol - rheolaethol

Integreiddio â CAD

Y cyflawniad gorau y gellir ei ystyried mewn integreiddio graffig, er ei fod wedi bod yn gyntefig iawn, gallwn sôn am ddau gais a wnaeth Neodata:

Cyfrifo meintiau deinamig

Er bod y ffurf yn eithaf hynafol trwy briodoleddau, gellir ei hystyried yn gysyniad da o'r Bim (Modelu Gwybodaeth Adeiladu) sy'n dod yn ffasiynol yn ddiweddar. Y budd gorau yw y gellir cadw'r gyllideb yn "lled ddeinamig", fel y gellir, trwy newid y cynlluniau, addasu cyllideb os dymunwch. Da hefyd yw'r cymhwysiad i'r rhannau dur a fydd yn hwyr neu'n hwyrach yn gur pen i'r prif adeiladwr a'r contractwr atgyfnerthu dur.

neodata cad

Y themateiddio yn ôl priodoleddau

Yn un o'i fodiwlau o'r enw "masnacheiddio tai", mae Neodata yn integreiddio GIS cyntefig, lle gallwch chi beintio'r lotiau yn ôl cyflwr y prynu neu ddiddyledrwydd economaidd.

neodata cad

I gloi

Hoffwn ddweud mwy, ond nid oes llawer arall i'w weld, nid nad yw'n bodoli, ond bod ei ddefnydd wedi dod yn boblogaidd. Mae dod o hyd i reswm pam nad yw hyn wedi cael llawer o gynnydd yn gymhleth, nid eithaf y GIS ar gyfer y mapiau wedi'u paentio a'i ysgariad o'r union CAD. Ni allwn wadu ychwaith ei fod yn anghenraid gormodol, mae gan CAD / CAM a rhaglenni cost penodol ar gyfer AEC gymaint o farchnadoedd.

Gan edrych am reswm, ni allaf ond cyfeirio at yr hyn yr wyf wedi ei ddiddwytho gyda'r rhai sy'n ysmygu yn C # yn fy eiliadau Cappuccino, rwy'n cofio, fwy nag unwaith ein bod wedi gadael ar y bwrdd du brosiect gweledigaethol yn y maes hwn. Tra IntelliCAD ac mae DataCAD wedi ceisio, rydym yn dod i'r casgliad mai'r broblem yw cynaliadwyedd y datblygiadau oherwydd ansefydlogrwydd y safon fector a ddefnyddir fwyaf (Maent yn costio llawer ac yn para ychydig). Er bod llawer yn cydnabod bod y dgn yn fwy cadarn, mae'r dwg yn fwy adnabyddus ac mae'r dxf yn ysbryd y mae pawb yn ei briodi er mwyn cyfnewid anffyddlon.

Oni bai bod hyn yn newid, bydd y freuddwyd hon yn parhau i fod yn hunllef y mae Quantity Takeoff wedi mynd drwyddi, sydd er gwaethaf bod mor hen ag Eagle Point a bod yn nwylo AutoDesk, ar gael i'r Unol Daleithiau yn unig. Mae'n rhyfedd bod rhai o swyddogaethau Meintiau Takeoff wedi'u hintegreiddio mewn Civil 3D, ond ychydig iawn a welsom ar waith.

Gobeithiwn y bydd cydgrynhoi'r maen prawf Bim sydd bellach yn dod i'r GIS a'r gwaith integredig o AutoDesk - gall Bentley roi mwy o sefydlogrwydd i'r safonau; dylai hyn ysgogi datblygiad gwell cymwysiadau yn y maes hwn ... cynaliadwy.

3 Yn ymateb i "Ychydig o gynnydd o ran integreiddio CAD - Costau"

 1. Mae Neodata yn cynnwys cyfres o raglenni ar gyfer peirianneg adeiladu. Ar gyfer costau uned, rheolaeth cyflogres (cyflogres), amcangyfrifon, datblygiadau tai, rhestr eiddo, ac ati.

  Gellir lawrlwytho fersiynau gwybodaeth a demo cyflawn o dudalen Neodata.

  http://www.neodata.com.mx/

 2. IAWN EI WNEUD I MEWN EICH GWYBODAETH O NEUATA PORFIS YN RHOI RHYWBETH YNGLYN Â BETH SYDD YN DIGWYDD, SUT MAE'N DDEFNYDDIO A BETH YW EIN PRIF SGRIN O'R RHAGLEN HON A I'W WASANAETHU YN BENNAF

 3. Ar y cyfan, mae fformat .DWG - ar wahân i fanylebau agored a newid pob fersiwn newydd - yn brêc ar arloesi a datblygu rhaglenni dylunio graffig.
  Fel sydd wedi digwydd gydag awtomeiddio swyddfa, rwy'n disgwyl i weinyddiaethau cyhoeddus fynnu fformatau agored ac antitrust.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.