Drones ar gyfer defnydd sifil Proffesiynol, ffotogrametreg mewn munudau.

Mae gwybod sut mae unedau ymreolaethol yn gweithio heddiw yn ein gadael ni'n fodlon gwybod beth yw tarddiad pethau ond hefyd yn manteisio ar ddatblygiadau newydd.

Mae'n digwydd i'r rhai ohonom a oedd yn gwybod y dulliau traddodiadol o ffotogrametreg, a'u cyfyngiadau ofnadwy; pan gymerodd y cylch o ddal, difa chwilod, modelu a chynhyrchu'r cynnyrch terfynol wythnosau, os nad misoedd, yn dibynnu ar yr ardal dan sylw. Nid oedd yn bosibl ei wneud ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, roedd y manwl gywirdeb yn gyfyngedig ac wrth gwrs roedd y costau cymharol yn uchel iawn.

Mae'r delweddau a ddangosir yn yr erthygl hon, mae'r hectarau 100 y pwll eu dal mewn cyfnod o funudau 30 yn y maes, tra bod gan yr ail ddelwedd cofnodion ychydig 10 o godi, cynnyrch a allai gynhyrchu ar wahân i'r orthophoto, cromliniau lefel, llinellau proffil, o'r model digidol.

Er bod yna lawer o ddewisiadau amgen, rydyn ni am achub ar y cyfle i wneud gwaith cwmni Sbaenaidd sydd bellach wedi dal ein sylw yn weladwy. Dyma ran o gyfweliad:drôn

Pwy sydd Atgyweiriadau?

Mae ATyges yn gwmni peirianneg gydag ardal gweithgaredd sydd wedi'i neilltuo i RPAS (Systemau Awyrennau Pwrpasol o Bell), sy'n wahanol i weithgarwch traddodiadol prosiectau, rheoli adeiladu ac effeithlonrwydd ynni.
Mae adyges yn cynnig darpariaeth y gwasanaeth gyda'i offer ei hun yng nghyfnod cyntaf y camau masnachol, yn ogystal â gwerthu systemau ar gyfer trydydd partïon, sef yr amcan terfynol.

Pa nodweddion technegol sydd gan y drone?

Rydyn ni'n hoffi gwahaniaethu'r drôn fel rhan o system, ac nid cymaint â chynnyrch ei hun. Rydym yn gwahaniaethu rhwng y "rhan hedfan", y "rhan synhwyro" a'r "orsaf ddaear".
Mae'r rhan hedfan o'r drone yn meddu ar y genhadaeth o warantu rheolaeth hedfan ac ansawdd, wedi'i lled-gynorthwyo gan weithredwr ac yn annibynnol gyda chynllun hedfan prefixed. Mae gan y rhan hon haen ar gyfer rheoli pŵer ynni a thrydanol a haen electronig ar gyfer mordwyo, monitro systemau a chysylltiad radio i'r orsaf ddaear.

Mae'r rhan synhwyro yn cynnwys bedplate bwrdd synhwyrydd giroestabilización i ddiddyfnu sefyllfa'r hyn y tueddiadau y hedfan ac y synhwyrydd ei hun i ddechrau ar gyfer y daith a gall fod yn y sbectrwm gweladwy, sbectrwm is-goch neu aml / sbectrol hyper, yn dibynnu ar y paramedrau i'w cael.

Mae'r orsaf ddaear yn cynnwys y data radio a chyswllt fideo ar gyfer rheoli'r ddwy ran flaenorol, fel y gallwch reoli'r mordwyo a'r synwyryddion neu eu monitro yn eu herbyn rhag ofn hedfan awtomatig.
Capasiti a autonomies o offer yn dibynnu ar y baich o longau talu ac amodau amgylcheddol, sef autonomies arferol rhwng cofnodion 15 25-ar gyfer synwyryddion safonol, fodd bynnag, mae'n rhywbeth sy'n cael ei addasu yn ôl anghenion y genhadaeth.

Drones UAVSut mae gweithrediad anghysbell drôn yn gweithio?

Mae yna wahanol ddulliau:

 • Mewn modd awtomatig, teithlen neu ffoi cynllun ar y cyfrifiadur gyda rheolfeydd, lle byddant yn perfformio y synwyryddion a bwyso botwm ar y cae y drôn perfformio yn annibynnol cynllun hedfan Rhagosodol yn cael ei gyflwyno.
 • Yn y modd semiautomatic, mae'r drone yn cadw'r safle ac mae'r uchder wedi'i osod yn annibynnol, gan ganiatáu i ganolbwyntio ar drin y synwyryddion. Bydd unrhyw symudiad yn cael ei reoli a'i arwain gan y awtomeiddio, dylai'r mudiad wneud y drôn ac mae'n gyfrifol am gynnal y dadleoliad ar hyd y llwybr a ddymunir, waeth beth yw gwynt neu ffactorau eraill a nodir.

Gellir gwneud y llawdriniaeth o gyfrifiadur personol neu lechen gyda chysylltiad diwifr. Anfonir y prif baramedrau hedfan i'r orsaf ddaear ac i'r radio rheoli trwy sianel ddeuol, er mwyn monitro ymddygiad y drôn mewn amser real.

Cofnodir pob paramedr hedfan mewn cerdyn mini-SD yn y drone i'w dadansoddi ymhellach os oes angen.

Os yw rhywun eisiau prynu uned, beth yw'r terfynau amser o'r gorchymyn hyd nes y bydd yn cael ei gyflwyno?

Mae amser danfon yr offer chwe wythnos o'i archeb, er bod danfoniadau'n digwydd mewn cyfnod ychydig yn fyrrach. Tra bo'r offer yn cael ei gydosod a'i brofi, mae'r cleient yn mynd trwy wahanol gyfnodau'r rhaglen hyfforddi defnyddwyr, ac yn ogystal â dysgu gweithrediad holl gydrannau'r system, maent yn cael eu cyfarwyddo wrth weithredu'r drôn â llaw. , fel cam diogelwch olaf os bydd awtomeiddio yn methu neu'n colli'r signal GPS am resymau allanol.

I feddwl bod fy buddsoddiad yn hedfan cannoedd o fetrau yn unig, mae'n achosi rhywfaint o fertigo. Pa warantau sydd gan yr offer?

Prif warant y system yw ei symlrwydd defnydd, oherwydd os na chymerir unrhyw gamau, mae'r offer yn parhau i fod yn sefydlog o ran safle ac uchder yn yr awyr, yn annibynnol ar weithredoedd allanol yr aer, a'r gweithredwr ei hun sydd yn eich cyfarwyddo i newid neu newid eich sefyllfa.

Fodd bynnag, ynghyd â symlrwydd y defnydd o dechnoleg, mae diogelwch yn elfen sylfaenol, felly gweithredir systemau ac awtomeiddiadau diogelwch yn ddiangen, ac mewn achosion o golli signal, colli moduron neu ollwng batri yn cymryd rheolaeth o'r cyfarpar yn ymreolaethol i gynhyrchu ei ddychweliad i'r man atafaelu a'i lanio awtomatig.

Mae'r holl baramedrau sy'n fwy pwysig yn cael eu monitro'n barhaus gan y gweithredydd mewn arddangosiad LCD o'r gorchymyn rheoli ei hun, gan gynhyrchu rhybuddion sain a golau rhag ofn canfod unrhyw anghysondeb wrth hedfan.

Mae protocolau penodol ar gyfer gwirio'r systemau cyn dechrau'r genhadaeth, ac os bydd unrhyw anghysondeb yn cael ei ganfod ar y ddaear, mae'n rhwystro'r offer rhag cael ei weithredu.
Mae cadernid y systemau electroneg a'r systemau rheoli a ddefnyddir yn cynnig y sicrwydd mwyaf posibl o lwyddiant, ac hyd yn hyn nid ydym wedi cael unrhyw broblem ar yr adroddiad ar hediad.
Mae ein cyfarpar yn cael ei warantu ar y ddaear rhag ofn methu â diflannu oherwydd gwall neu gamgymeriad unrhyw gydran.

Pa geisiadau y gellir eu rhoi i'r drone ym maes Peirianneg Sifil?

Oherwydd natur peirianneg ein cwmni ym maes adeiladu a pheirianneg sifil, lle mae mwy o ffocws a datblygiadau system fawr wedi cyrraedd.
Y prif fantais yw bod ein systemau wedi'u cynllunio i fod yn un offeryn mwy ar gyfer y staff technegol, ac ar gyfer hyn, mae'r awtomeiddio a'r rhaglen hyfforddi wedi'u halinio, i fod yn offeryn syml atodol ar gyfer casglu data ac nid arf cymhleth y mae'n rhaid ei reoli staff arbenigol iawn.

Defnyddir Drones i:

 • Mae'r rheolaeth waith,
 • rheolaeth storio,
 • i weld delwedd 360º aerial ac,
 • yn bennaf i gael topograffeg o'r awyr gan ddefnyddio technegau ffotogrammetreg.

uav drones

Fel hyn, gallwch chi astudio gwaith yn eich cyfnod cynnig, perfformio cyfrifiadau o gyfrolau ac arwynebau mewn stociau stoc, rheoli ardystiadau, astudio llwybrau fel llithriad llethr a dilyniant.

Ceisiadau peirianneg eraill yw'r rhai sy'n deillio o gyflogaeth mewn sectorau megis ynni:

 • Ar gyfer rheoli parciau ffotofoltäig, solar thermol a gwynt
 • rheoli cyfleusterau diwydiannol,
 • monitro gorsafoedd pŵer trydan dŵr,
 • rheoli gollyngiadau, adolygu catenariaethau a llinellau pŵer,
 • ac ati).

Mae ein cwmni wedi dymuno cynnig y farchnad ddim yn gynnyrch rhydd, ond yn system annatod ar gyfer adeiladu: y SYSTEM TOPODRON, y mae wedi llofnodi cytundeb cydweithredu gyda Phrifysgol Jaén ac yn y grŵp ymchwil «Systemau Photogrammetrig a Topometrig» i wella'r cynnyrch terfynol ac wedi llofnodi cytundeb yn ddiweddar gyda chwmni'r Swistir PIX4D i ddarparu trwyddedau meddalwedd proffesiynol Mapiwr PIX4D ynghyd â'n dronau; meddalwedd benodol ar gyfer ffotogrametreg o'r awyr i gael orthomosaig, modelau tir digidol, cymylau pwynt a gwybodaeth wedi'i hadfer a'i hallforio i CAD a GIS. Yn y modd hwn, mae'r cylch o gynnig datrysiad terfynol i'r cleient ar gau:

Tîm Drone + Cynllunio Hedfan + Meddalwedd Ffotogrammetrig Proffesiynol

ATyges eisiau osod ei hun yn y marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg o UAVs fel integreiddiwr, gan gynnig atebion cyflawn a thechnoleg dynn ddiweddaraf a bris fforddiadwy, nodweddion sy'n ei gwneud yn glir gwahaniaethu oddi wrth dimau a chwmnïau eraill.

I gloi, dewis arall diddorol.

152 Yn ymateb i "Dronau at Ddefnydd Sifil Proffesiynol, ffotogrametreg mewn munudau."

 1. Helo, hoffwn gael dyfynbris o'r offer ynghyd â'r feddalwedd, ychydig o gyngor ynglŷn â rhannau sbâr y drôn, nodweddion, amser cyflwyno'r offer, costau a chyngor ar ddefnyddio'r offer, hyn oll ar gyfer gwlad Colombia, diolch yn fawr iawn

 2. sut alla i gael drôn a beth yw ei bris, mae ei angen ar gyfer traethawd topograffi, maent yn ddefnyddiol iawn.

 3. Hoffwn gael pris y drôn, y feddalwedd ar gyfer arolygon stentaidd sy'n ei gwneud yn gydnaws â'r drôn, hyfforddiant rheoli drôn, hyfforddiant rheoli meddalwedd.

 4. Amcangyfrifon:
  Rwy'n gofyn am nodweddion technegol (penderfyniadau) a phrisiau dronau ar gyfer gwaith topograffig, y byddwch chi'n eu masnacheiddio.

 5. Hoffwn gael pris y drôt, rhaid imi brynu pryn, mae'n blino peidio â chael y pris wrth law pan fo angen rhywbeth gyda rhywfaint o frys. Pris mewn doleri, diolch.

 6. Hoffwn gael dyfynbris ar gyfer offer topograffi a ffotograffiaeth, yn ogystal â'r system weithredu a'r rhaglenni y mae eich dronau yn eu defnyddio.

  Rwy'n gwerthfawrogi eich sylw ac amser.

  Cofion

 7. Hoffwn gael dyfynbris ar gyfer offer topograffi a ffotograffiaeth, yn ogystal â'r system weithredu a'r rhaglenni y mae eich dronau yn eu defnyddio.

  Rwy'n gwerthfawrogi eich sylw ac amser.

  Cofion

 8. helo
  Rwy'n ymgynghori anfonwch ddyfynbris o fodelau 2 neu 3 gyda chamerâu a meddalwedd ffotogrametreg er mwyn perfformio ffotogrametreg o'r awyr ddigidol ac arolygon topograffig georeferenced, at ddefnydd personol a thechnegol mewn geometreg yn Chile.
  orau

 9. Bore da,
  Mae angen i mi wneud rheolaeth symudiad tir trwy drone gyda chynllun hedfan a hedfan annibynnol a ffotograffau a ragwelir, gydag amrediad lleiaf o gylchedau 2, anfonwch ddyfynbris i mi. Diolch ichi

 10. Mae gen i ddiddordeb mewn anfon gwybodaeth y dronau ataf a gwerth pob un rydw i'n dod o Honduras

 11. Mae gennyf ddiddordeb mewn caffael drone ar gyfer arolygu, ond hefyd mae gennym dechnoleg Lidar, meddalwedd, georeferencing, ac ati. Rwyf wedi ei leoli yn Ne Ddwyrain Mecsico, a allwch ddweud wrthyf prisiau?

 12. Prynhawn da Hoffwn wybod pris am dron proffesiynol ar gyfer ffotogrametreg, tir yn bennaf, ond hefyd astudiaethau eraill sy'n gallu addasu cyfarpar LIDAR a phrisiau o bopeth (Drone, camera, LIDAR)

 13. Prynhawn da Hoffwn wybod pris am dron proffesiynol ar gyfer ffotogrametreg, tir yn bennaf, ond hefyd astudiaethau eraill sy'n gallu addasu cyfarpar LIDAR a phrisiau o bopeth (Drone, camera, LIDAR)

 14. Cyfarchion mae angen i ni gael drôn i arolygu dreth eiddo a gwaith tir trefol, anfonwch cyllideb drôn ag offer llawn (camerâu a meddalwedd photogrammetric) aros am ateb, diolch.

 15. Mae angen i mi gael drone, anfonwch ddyfynbrisiau gyda'r gwahanol gynhyrchion sydd gan eich cwmni.

  Cyfarchion.

 16. Helo, rwy'n archeolegydd, mae gen i ddiddordeb yn y drôn hwnnw ... anfon costau offer, os gwelwch yn dda

 17. Helo Rwy'n syrfëwr ac rwy'n ddiddorol i wybod am bris y drone rydw i o Fecsico

 18. prynhawn da Rwy'n Tpo Topographer, hoffwn anfon cyllideb drone fi gyda'i dîm cyflawn (camerâu a meddalwedd Topo-photogrammetrig), rwyf yn Venezuela, Regards

 19. Diddorol iawn, hoffwn gael mwy o wybodaeth dechnegol yn arbennig ar gyfer ceisiadau stentaidd drefol, yn yr achos a yw'n bosibl gweithredu technoleg LIDAR, ac wedi fy anfon i gostau caffael y system gyfan.

 20. Mae gennyf ddiddordeb mewn caffael yr offer topograffig hyn gyda'r defnydd o drones Mae angen i mi wybod am brisiau'r cyfarpar a'r sofwares ar gyfer y gwaith hwn. Os oes unrhyw fath o daliad yn bosibl

 21. Mae gen i ddiddordeb mewn drones, anfonwch ddyfynbris drone, meddalwedd, hyfforddiant i arolygon topograffig gyda DRON. a thrin y drone, y system dalu a chysylltiadau

 22. Mae dronau yn ddyfeisiau o ffurf ganolig neu fach, sy'n cael eu rheoli o bell ac felly nid ydyn nhw'n cario criw, mae'r dyfeisiau hyn yn cario camerâu cydraniad uchel, GPS, synwyryddion is-goch a rheolyddion safonau, y dyddiau hyn maen nhw'n gwneud newyddion i mewn pawb, gan fod mwy a mwy o bobl yn ei ddefnyddio, ymhlith ei ddefnyddiau a'i fanteision mae'n rhaid i ni: maen nhw'n gallu adnabod gwrthrychau a phobl, chwilio am arfau neu fomiau hyd yn oed i dorri'r cyfathrebu i ddod o hyd i wybodaeth, maen nhw wedi arfer â nhw gwneud mapiau cywir gan sicrhau delweddau a llinynnau dibynadwy, ac ati. Yn fyr, mae'r dyfeisiau hyn yn amlbwrpas iawn ac mae pob person yn eu defnyddio'n dda yn ôl eu hangen, ac oherwydd hynny maent wedi dod yn gyffredin iawn ledled y byd heddiw.

 23. Hi! Hoffwn ddyfynbris ar gyfer drones gyda ffotogrametriá.

  Cyfarchion!

 24. Hi, mae gen i ddiddordeb mewn topograffi, rhowch nodweddion a phrisiau offer, rwyf i mewn Ecuador

 25. helo
  Anfonwch ddyfynbris ar gyfer 2 neu 3 model, mae hyn er mwyn cynnal ffotogrametreg o'r awyr ddigidol, archwilio strwythurau ac ati ... yn amlwg gyda'r camerâu sy'n ofynnol ar gyfer y tasgau a nodir uchod. Mae hwn ar gyfer ymgynghoriaeth beirianneg yn Santiago de Chile.
  orau

 26. Y prynhawn da, bydd angen gwybodaeth arnaf am fodelau, prisiau, amseroedd dosbarthu, ac ati.
  Cofion

 27. Bore da!, gwybodaeth offer, nodweddion, a chostau rhesymegol yn gofyn, mae gennyf ddiddordeb mewn prynu ond yr hoffech gael gwybod beth yw'r gwarantau ohono, gweithredu ac amser maintenances, oherwydd yn Lima Peru mae cwmnïau ond yn codi o problem yn gwarantu yr un fath â chymorth technegol
  Hefyd yr amser y cyflwynir yr offer fel hyfforddiant y system gyfan. cyfarchion

 28. Cyfarchion mae gennym ddiddordeb mewn meddalwedd drone + ar gyfer topograffi, a leolir yn Colombia,

 29. Cyfarchion cordial, yr wyf yn beiriannydd sifil ac yn atpograffydd, hoffwn wybod pris y Drone gyda'r meddalwedd a'r amser cyflwyno a osodir yng Ngholombia.

  Diolch yn fawr.

 30. Bore da:
  Mae gennyf ddiddordeb mewn gwybod costau offer, meddalwedd, hyfforddiant, amser dosbarthu, dull talu, yr wyf yn Colombia. Oes yna gynrychiolaeth yn y wlad hon?

  Diolch yn fawr.

 31. Hello bore da Rwy'n gofyn am wybodaeth lawn o'r drones. Mae'r pris gwerthu yn cynnig y pecyn cyflawn a mwy o wybodaeth am eich cwmni.

 32. Anfonwch ddyfynbris: offer, meddalwedd, hyfforddiant
  Gofynion: Topograffeg, ffotogrammetreg, lleoli lloeren, ac ati, awtomeiddio llwybr hedfan, annibyniaeth uwch, ffotograffiaeth a fideo

 33. Hoffwn brynu un o'r drones ar gyfer gwaith topograffig wrth i mi eu prynu, rwy'n dod o Peru, ac rwy'n gweithio mewn arolygon topograffig ac astudiaethau hydrolegol, ffyrdd a chastri.

 34. Helo bore da, rwy'n paratoi gwaith sy'n gysylltiedig â'r pwnc a'r wybodaeth ragorol hon a hoffwn gwrdd â'ch ysgrifenwyr i'w hatodi i'r gwaith ...

 35. Ymylon Syrion:
  Rydw i'n Ddaearegwr ac mae gennyf ddiddordeb mewn caffael technoleg mapio a mapio topograffig geo-gyfeiriedig, felly gofynnaf ichi wybod beth yw cost uned gyflawn a pha nodweddion technegol ydyw. Rwyf yn yr Ariannin.

 36. prynhawn dda Byddai gen i ddiddordeb mawr mewn caffael y cynnyrch, hoffwn wybod y pris ar gyfer dinas Bogota, Colombia. diolch yn fawr iawn

 37. OS GWELWCH YN DDA OS ALLECH CHI ag anfon GOST HOLL YR HOLL DROS Cochabamba BOLIVIA MEWN Dollars DIOLCH

 38. Mae angen i mi wybod y cymhwysiad i ffyrdd, hedfan ffotogrammetrig, ansawdd, arosod ffotograffau, dyfynbris 1 pâr o offer ……. Diolch i chi. Atte. Alex Mamani, Topograffydd - La Paz Bolivia

 39. datblygiadau gwyddonol bob awr yn rhoi i ni y dulliau technegol gorau i hwyluso'r gwaith ac mae hyn yn un o'r dulliau hynny, amser aver os yw ein cyrhaeddiad economaidd a byddai hefyd yn darparu cost i ployer.

 40. helo Rydw i'n Jorge Hoffwn gaffael y pecyn cyflawn i wneud pob math o arolygon gyda drone Rydw i yn dod o Ecuador ar frys diolch

 41. Helo, gallech anfon dyfynbris a nodweddion y system gyfan i gyd + hyfforddiant i mi ar gyfer arolygon topograffig gyda DRON.

 42. Hi, dwi o Bolivia y gallent anfon dyfynbris a nodweddion y system gyfan i gyd + hyfforddiant i arolygon topograffig gyda DRON. Mae gen i ddiddordeb mawr

 43. Rwy'n rheoli cwmni Peirianneg Sifil yn Ecwador, mae angen i mi reoli symudiad tir trwy drôn gyda chynllun hedfan a hedfan ymreolaethol a ffotograffau rhagosodedig, gydag isafswm ystod o gilometrau 2, anfonwch ddyfynbris ataf,

 44. Helo, gallech anfon dyfynbris a nodweddion y system gyfan i gyd + hyfforddiant i mi ar gyfer arolygon topograffig gyda DRON.

  Bogotá Colombia

 45. Rydw i'n byw yn Agustin Codazzi, Adran Cesar Colombia, yn cael cwmni arolygu ers 1985, mae gen i gyfanswm o orsafoedd, GPS-GRS-1 a GPS gyda RTK, os hoffech ymgorffori fy nghwmni drôn i wella ansawdd fy ngwaith a bod yn fwy effeithlon Hoffwn dderbyn dyfynbris gan y tîm cyflawn, a osodwyd yn fy swyddfa.

 46. Helo, roeddwn i eisiau gwybod cost yr offer a'u bod ar gael, dwi'n dod o'r Ariannin. Diolch ichi

 47. anfonwch gyfeiriad i astudio rheoli drone mewn topograffig
  diolch
  cesar castagne
  Lima Periw
  de Amerig

 48. Helo, dwi'n geograffydd ac rwyf wedi gweld y weledigaeth o greu asiantaeth a fydd yn gyfrifol am arolygu a chynnig y math hwn o wasanaethau i'r gwahanol fwrdeistrefi yn fy ngwlad.
  Ydych chi'n meddwl ei bod hi'n bosib dechrau'r gweithgaredd hwn gyda'ch offer?
  A allech chi roi cyngor i mi amdano?
  Gyda faint o gyfalaf a ddylwn i brynu'r offer mae hyn yn bosibl?
  Diolch yn fawr iawn ymlaen llaw ac rwy'n aros am eich atebion ar frys

 49. Mae gennyf ddiddordeb yn yr offer, ar gyfer defnyddio arolygon topograffig, byddwn yn gwerthfawrogi rhoi gwybod i ni am y gost a'r llwyth ar gyfer Periw.

  Atte,

 50. Y prynhawn da, mae gen i ddiddordeb mewn caffael drone gyda photogrammetreg, byddai angen i mi wybod am nodweddion technegol a phrisiau.

 51. Mae angen i mi wybod am bris y pecyn cyflawn (Drone Team + Flight Planning + Professional Photogrammetric Software) Diolch.

 52. Ymylon Syrion:
  Rydw i'n beiriannydd sifil ac rydw i ddiddordeb mewn caffael technoleg mapio a mapio topograffig geo-gyfeiriedig, felly gofynnaf ichi wybod beth yw cost uned gyflawn a pha nodweddion technegol ydyw. Yr wyf yn Colombia.

 53. Y bore da, yr wyf yn beiriannydd sifil ac rwyf yn cael y weledigaeth o greu asiantaeth sy'n gyfrifol am arolygu a chynnig y math hwn o wasanaethau i amrywiol bwrdeistrefi fy ngwlad
  Ydych chi'n meddwl ei bod hi'n bosib dechrau'r gweithgaredd hwn gyda'ch offer?
  A allech chi roi cyngor i mi amdano?
  Gyda faint o gyfalaf a ddylwn i brynu'r offer mae hyn yn bosibl?
  Diolch yn fawr iawn ymlaen llaw ac rwy'n aros am eich atebion ar frys

 54. Hoffwn wybod y costau a'r catalogau, ateb cyflawn a pharod ar gyfer gwaith maes, gwarantau a chyngor cyn ac ôl-brynu, meddalwedd ar gyfer y broses bostio

 55. Rwy'n gofyn am ddyfynbris am ddefnyddio drones, eu prisiau a'u nodweddion i gynnal arolwg topograffig gan fy mod yn hoffi ei weithredu ar gyfer fy ngwaith.

 56. Rwy'n peiriannydd technegol coedwigaeth sy'n ymroddedig i adfer chwareli. Hoffwn wybod cost yr offer cyflawn. Diolch ichi

 57. Prynhawn da.
  Mae gennyf ddiddordeb mawr yn eich system Topodron. Rwy'n Peiriannydd Technegol Coedwig ac rwyf hefyd wedi cael profiad ym maes gwyddor gyfrifiadurol (cronfeydd data). Ydych chi'n ei weld yn hyfyw yn Sbaen i ddod yn ymreolaethol i greu cwmni bach sy'n ymroddedig i ddarparu gwasanaethau arolygu sylfaenol (orthoffotography a modelau tir digidol) i gwmnïau peirianneg ac adeiladu mawr?
  A allech chi hefyd roi gwybodaeth fanylach i mi am y pris, y meddalwedd a ddefnyddir a'r hyfforddiant sy'n cyd-fynd â system Topodron?
  Diolch o flaen llaw a chyfarchion

 58. Hoffwn wybod nodweddion, maint, offer cyflawn ar gyfer topograffi a llystyfiant, cost, talu a cludo.
  Diolch am eich ymateb.

 59. RWYF YN GOFYN AM QUOTE (COST) OFFER DRONE AR GYFER AROLWG ……… .. AM LLONGAU I PERU

 60. mae gennym ddiddordeb mawr mewn caffael eich offer, hoffem weld costau a chatalogau, ateb cyflawn a pharatoi ar gyfer gwaith yn y maes, gyda'ch gorsaf yn y tirra a fyddai gan y gost, y gwarantau a'r cyngor cyn ac ar ôl ei brynu, diolch

 61. Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn anfon mwy o wybodaeth i mi am gost yr offer sy'n ystyried yr ategolion a'r meddalwedd sy'n angenrheidiol ar gyfer arolygon topograffig, cyfrifo cyfrolau, ac ati, diolch

 62. Bore da:

  Gofynnaf yng nghyllideb y gwahanol offer y maent yn eu trin ac os ydych chi hefyd yn ein hyfforddi yn y rhaglenni a ddefnyddir.

  Cofion

 63. DYLWEDDAU DA, RYDYM'I DDIDDORDEB MEWN DON FOTOGRAFFIG, SY'N YMWNEUD Â GWASANAETHAU SY'N GWNEUD I'W DATGANU MEWN CYFRIFIAD. Diolch yn fawr iawn

 64. Os gwelwch yn dda, mae angen dyfynbris arnaf ar gyfer offer Drones.
  Mae hyn yn ddiddorol iawn y tîm, mae'n bwysig iawn gwybod cost yr offer

 65. Helo Hoffwn wybod y pris sydd gennyf ddiddordeb mawr yn y cynnyrch

  Diolch a gorau o ran

 66. Diddorol iawn, mae'r timau hynny ym Mheriw? i faint maent yn eu gwerthu ac os oes ganddynt fideo ar youtube neu rywbeth am sut y caiff ei ddefnyddio. anfonwch fwy o wybodaeth at y post, diolch

 67. Mae gennyf ddiddordeb mewn pa fathau o offer sydd ganddynt ar gyfer arolygon topograffig, mesuriadau lloeren o eiddo gwledig at ddibenion amaethyddol a ffotograffiaeth o'r awyr, gwerth yr offer cyflawn ar gyfer y gweithgaredd hwn ac os cânt eu hanfon at unrhyw ran o Colombia.
  Diolch i chi, yn aros am eich ateb prydlon.

 68. Prynhawn da,

  Diolchaf i chi am ragor o wybodaeth am y gwahanol fodelau a phrisiau drones. Yn yr un modd, os ydynt yn anfon Colombia a'i werth. Diolch ichi

 69. Helo, bore da, rwy'n ymroddedig i'r topograffi a hoffwn wybod pa fath o drone sydd gennych ar werth, modelau a phrisiau, a allwch chi anfon y cyfeiriadau atoch i'r post hwn, diolch yn fawr iawn

 70. Helo, bore da, rwy'n ymroddedig i'r topograffi a hoffwn wybod pa fath o anrhegion sydd gennych ar werth, modelau a phrisiau, a allwch chi anfon y cyfeiriadau atoch i'r e-bost hwn, diolch yn fawr iawn

 71. Helo, bore da, rwy'n ymroddedig i'r topograffi a hoffwn wybod pa fath o anrhegion sydd gennych ar werth, modelau a phrisiau, a allwch chi anfon y cyfeiriadau atoch i'r e-bost hwn, diolch yn fawr iawn

 72. Helo, bore da, rwy'n ymroddedig i'r topograffi a hoffwn wybod pa fath o anrhegion sydd gennych ar werth, modelau a phrisiau, a allwch chi anfon y cyfeiriadau atoch i'r e-bost hwn, diolch yn fawr iawn

 73. Mae angen mwy o wybodaeth arnaf am y mathau o drones a'u costau am geisiadau topograffi a mapio

 74. Gofynnaf ragor o wybodaeth am y mathau o drones a'u costau am ddefnyddio topograffeg a chartograffeg yn benodol

 75. Annwyl Ha wŷr, gwelais y fideos a byddwn yn gofyn imi dderbyn dyfynbris, y drôn ynghyd â'r feddalwedd, yr hyfforddiant wrth ei drin. Rwy'n byw yn adran Lima, Talaith Barranca - Periw, felly byddaf yn ddiolchgar os gallwch chi anfon y dyfynbris wedi'i heitemeiddio ataf ar bob cyfrif

 76. Annwyl Ha wneswn Roeddwn i'n gwylio'r fideos a hoffwn allu cael dyfynbris, y drone ynghyd â'r meddalwedd a hefyd hyfforddiant yn ei rheolaeth. Rwyf wedi fy lleoli yn Lima Peru, yn ardal Ate, felly byddwn yn ei werthfawrogi os gallwch chi anfon y dyfynbris wedi'i dorri i mi ar unrhyw gost a roddir yn fy swyddfa.

  Yn atodol i sylwadau
  Moralau Úrsula
  Rheolwr Prosiect
  prosiectau@almafer.com

 77. helo Rwy'n ei chael hi'n ddiddorol, mae angen gwybodaeth a dyfynbris ar gyfer y drôn ar gyfer arolygu ... diolch
  César Reátegui.

 78. Mae gennyf ddiddordeb mewn gwybod y prisiau i gaffael y system topodron, rwy'n ymroddedig i'r ymgynghoriaeth mewn prosiectau hydrolig rwy'n dod o Peru

 79. Helo Rwyf wedi fy lleoli yn Chile ac mae gen i ddiddordeb mewn caffael system topodron, gallent anfon gwybodaeth i mi am y system a'r gost yn pesos Chile.
  Cyfarchion a diolch yn fawr.

 80. Cyfarchion a diolch yn fawr.

 81. Hoffwn wybod pris y drones ar gyfer ceisiadau peirianneg sifil

 82. Hoffwn wybod cost y drôn a chost hyfforddi ar gyfer ei drin, rwyf wedi fy lleoli yn Barrancabermeja, Santander, Colombia ... diolch

 83. Hoffwn wybod pa offer sydd ganddynt a faint maent yn ei gostio Rwyf yn Bogotá Colombia Mae gen i drones ar gyfer philamacion DJI Phantom yn hoffi gwybod a ellir galluogi'r rhain ar gyfer y mathau hyn o swyddi trwy brynu'r orsaf a'r rhaglen

 84. Byddwn yn gwerthfawrogi hynny pe baech chi'n fy hysbysu am gost yr arolygon Drone.
  Mae gennyf ddiddordeb, i'w ymgorffori yn fy system fesur.

  Regards,
  GM

 85. RHAIS CAIS GWYBODAETH O'R MATERION D DRONES A'R COSTAU GYDA PHYWEDDAETHAU PERTHYNOL

 86. Byddai gennyf ddiddordeb i wybod prisiau i gaffael y system topodron, mae gennyf gwmni yn Cali-Colombia sy'n ymroddedig i ymgynghoriaethau mewn topograffeg.

 87. Annwyl, mae gennyf ddiddordeb mewn caffael y cyfarpar topograffig hyn gyda'r defnydd o drones Mae angen i mi wybod am brisiau'r cyfarpar a phawb sydd ei angen yn ogystal â'r sofwares ar gyfer y gwaith hwn.

 88. Helo rwy'n dod o Peru Mae gennyf ddiddordeb mewn prynu darn o offer fel hwn (topodron) ar gyfer arolygon topograffig, nodweddion offer a phris

 89. Cysylltwch â mi ar fy ngwefan, gwasanaethau topograffig dot ac amryw o arolygiadau ac OS yr wyf yn gallu cysylltu â hwy, OS A gallaf roi fy marn a phenderfynu. Ar y we mae gennych fy holl wybodaeth, Drone Ispan STA

 90. Helo bawb.
  O ATyges, gweithgynhyrchwyr system Topodron, rydym am ddiolch i'r diddordeb a ddangosir gan ddarllenwyr Geofumadas. Mae ein system Ewropeaidd eisoes yn gweithio mewn sawl gwlad yn Ne America fel Periw, Bolifia, Ecwador, Chile, Colombia, ...
  Os ydych chi eisiau gwybodaeth benodol am y system, gallwch gysylltu â ni yn: uav@atyges.es, ar y ffôn 0034952020600 neu drwy'r cyfrif skype: atyges
  Gorau o ran.

 91. Hi, dwi o Peru, Cusco. Mae angen i mi brynu pâr o drones am waith arolygu. Hoffwn wybod mwy, ar frys,
  diolch

 92. Helo ffrind Rydw i ym Mheriw ac yr wyf angen gwybodaeth am y tîm, y pris a'r amser dosbarthu uchod, unrhyw wybodaeth a anfonir at fy post diolch.

 93. helo

  Mae gennyf ddiddordeb mewn gwybod pris y cynnyrch gyda chyflenwi yn y Weriniaeth Ddominicaidd

  atte.
  Alfredo Navarro

 94. Mae gennyf ddiddordeb mewn gwybod pris y cynnyrch gyda chyflenwi yn Bolivia neu Paraguay.
  Slds.

 95. Helo
  Anfonwch amser cost, hyfforddiant a llongau y rhaglen topodron i mi. Rwyf yn Santiago, Chile
  Yn gywir

 96. Y prynhawn da, mae gen i ddiddordeb mewn caffael drone i wneud topograffi, byddai angen i mi wybod am nodweddion technegol a phrisiau.
  Diolch, o ran

 97. Helo, byddwn yn gwerthfawrogi hynny pe byddech yn anfon cost yr offer ataf, gan na allaf ddod o hyd iddi.
  cyfarchion

 98. Y prynhawn da, rwy'n entrepreneur preifat ac rwyf yn cael y weledigaeth i greu asiantaeth sy'n gyfrifol am arolygu a chynnig y math hwn o wasanaethau i amrywiol bwrdeistrefi fy ngwlad
  Ydych chi'n meddwl ei bod hi'n bosib dechrau'r gweithgaredd hwn gyda'ch offer?
  A allech chi roi cyngor i mi amdano?
  Gyda faint o gyfalaf a ddylwn i brynu'r offer mae hyn yn bosibl?
  Diolch yn fawr iawn ymlaen llaw ac rwy'n aros am eich atebion ar frys

 99. Rydym yn cynllunio yr arolwg topograffig o 25 000 Ydi yng ngogledd y wlad, gyda chromliniau lefel 1 o ecidististance, gyda'i system topograffi, a ellir ei wneud? ym mha amser?
  Faint mae'r system gyflawn yn ei gostio?
  Hoffem anfon gwybodaeth a chostau system fanwl atom, yn ogystal â hyfforddi ein staff

  atentamente

  ing. Jorge solis
  Topograffeg Solis a Pheirianneg Eirliaid Sefydol Geodesi
  Lambayeque-Peru

 100. Helo
  Mae gennyf ddiddordeb mewn caffael yr offer topograffig hyn gyda'r defnydd o drones Mae angen i mi wybod am gostau unigol yr holl offer angenrheidiol yn ogystal â'r sofwares ar gyfer y gwaith hwn.
  Hefyd bydd gan amser cyflwyno'r offer a hyfforddiant y system gyfan le gwerthu yn Lima - Periw

 101. Prynhawn da hoffwn wybod faint mae'r offer yn ei gostio ... diolch

 102. Hoffwn brynu un o'r drones ar gyfer gwaith topograffig wrth i mi eu prynu, rwyf o Peru, ac yn gweithio mewn arolygon topograffig ac astudiaethau hydrolegol.

 103. Hi, mae gennyf gwestiwn gyda'r meddalwedd, beth ydych chi'n ei olygu â phwyntiau omega phi a kaapa?
  Rydym yn dechrau dod yn gyfarwydd â'r meddalwedd hon ac nid ydym yn deall y pwyntiau hyn

  Rwy'n gobeithio y gallwch chi fy helpu
  diolch yn fawr iawn

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.