JOSM - Mae CAD ar gyfer golygu data yn OpenStreetMap

Efallai mai OpenStreetMap (OSM) yw un o'r enghreifftiau gwych o sut y gall gwybodaeth a ddarperir mewn ffordd gydweithredol greu model newydd o wybodaeth cartograffig. Yn debyg i Wicipedia, daeth y fenter mor bwysig bod heddiw ar gyfer geoportals, mae'n well gosod yr haen hon yn y cefndir i ofid am ddiweddaru'ch gwybodaeth eich hun ar agweddau fel pwyntiau o ddiddordeb, busnes neu ddata a fydd yn amhosibl i fod yn gyfoes.

Gan ddefnyddio OSM, gellir neilltuo prosiect Catastro i'ch busnes, parseli a chartograffi arbenigedd lleol, gan ganiatáu i'r data cyfeirio fod yn rhywbeth y mae pobl yn ei ddiweddaru, os yw'n bosibl hyrwyddo cydweithio, yn ymwybodol, er nad yw eu lleoliad yn gyfoes iawn Un diwrnod y bydd, oherwydd ei fod yn rhywbeth anghildroadwy.

Mae yna lawer o ddewisiadau eraill i ddiweddaru'r wybodaeth yn OpenStreetMap. Yn dibynnu ar yr hyn sy'n mynd i weithio, mae'r opsiwn i'w wneud ar-lein neu o ffôn symudol yn hawdd ar gyfer pwyntiau stryd a wneir gan ddehongliad yn unig. Ond rhag ofn y byddwn yn gobeithio gwneud topolegau tynnach, gyda mapiau yn DXF, fformatau GPX neu ein bod yn gariadon CAD, ateb diddorol yw JOSM, yr offeryn cleient a ddatblygwyd ar Java.

Dyma enghraifft, lle mae'r haen OSM wedi dyddio. Gallaf ei weld oherwydd bod delwedd Google yn fwy diweddar na'r hyn y gall OSM ei ddangos, fel arfer Bing, sydd mewn llawer o wledydd sy'n dod i'r amlwg yn eithaf gwael.

OpenStreetMaps

Mae'r map yn dangos sut yr oedd yr ardal honno ddwy flynedd yn ôl.

OpenStreetMaps

Mae'r ddelwedd yn dangos sut yr oedd ar ôl y gor-adeiladu a adeiladwyd y llynedd.

Mae'r rhaglen JOSM yn gymharol hawdd i'w defnyddio i unrhyw un sydd wedi defnyddio rhaglen fel AutoCAD neu Microstation. Mae cael ei adeiladu ar Java yn aml-lwyfan ac ar ôl ei lwytho i lawr mae ond yn barod i weithio. Fel y gwelwch, ar y ddelwedd hon o Bing, mae rhywun wedi diweddaru'r mapiau unwaith.

OpenStreetMaps

OpenStreetMaps

Swyddogaetholdeb JOSM

Wrth bwyso'r botwm lawrlwytho, mae'r system yn lleihau'r ardal o ddiddordeb mewn fformat fector, i olygu, dileu neu ychwanegu.

Yn yr achos hwn, rwyf am ddiweddaru'r bont wrth edrychiad. Mae'r panel ochr yn eich galluogi i ddewis pa haenau yr ydych am eu dangos, gyda'r cyfyngiad na all Google lwytho delweddau cefndirol gan bolisïau OSM i osgoi hawliau croes, ond hefyd oherwydd y byddai dadleoli'r delweddau yn achosi gwrthdaro anodd i'w gynnal .

Un opsiwn yw gyrru ar y bont, gyda'r gps symudol yn cael eu gweithredu ac yna lawrlwytho'r data. Mae JOSM yn cefnogi data agoriadol o ddelweddau geogyfeiriedig, DXF, fformatau a gafwyd gyda GPS fel GPX, NMEA, yn ogystal â llwytho gwasanaeth WMS, ymhlith eraill.

I olygu neu ddiweddaru rhaid i chi fod â defnyddiwr, sy'n cymryd ychydig funudau ar y dudalen OpenStreetMap.

Golygu data

Mae'r panel ochr yn dangos haenau OpenStreetMapscefndir sydd ar gael, troi ymlaen, diffodd.

I ddewis pa rai yr ydym yn gobeithio eu gweld yn y panel hwn, fe'i dewisir yn y delweddau o'r fwydlen uchaf - ac yma mae Bing, Mapbox Satellite, Map Agor Agored, llwybrau eich hun neu ddelweddau sydd hefyd yn rhyfel gyda'r ymarferoldeb y mae'r rhaglen yn dod â nhw ar gael yma.

Gallwch hefyd ddewis yr arddull yr ydym yn gobeithio gweld gwrthrychau y fector ynddo.

Ar lefel ymarferoldeb, mae'n rhaid i chi ddysgu rhai triciau bysellfwrdd neu sgrôl llygoden gan fod y botymau chwyddo yn gyfyngedig. Mae'r arwydd + yn Chwyddo, caiff yr arwydd ei chwyddo, cymaint ag yr oeddwn i eisiau, ni chefais fotwm i sgrolio (badell).

Pan fyddwch chi'n cysylltu gwrthrychau, caiff opsiynau cyd-destunol eu gweithredu, megis newid cyfeiriadedd llwybr, parhau neu ychwanegu nodau.

OpenStreetMapsRhaid i chi chwarae gyda'r fwydlen i weld y swyddogaethiadau presennol, a hefyd gweld yr amrywiaeth o ategion i ddewis beth all fod o ddiddordeb i'w lawrlwytho.

Er mwyn golygu llinellau sy'n newid siâp, dim ond symud nodau oedd gen i, a thrwy gyffwrdd â chanolfan segmentau, mae nodau newydd yn cael eu creu heb lawer o gymhlethdod. I olygu nod lle caiff dwy linell eu cysylltu, rwyf wedi cyffwrdd y fertig a'r opsiwn datgysylltu, er ei bod yn well gennyf wneud nod blaenorol, torri a dileu'r segment sy'n weddill. Yna mae'n rhaid neilltuo gwrthrychau beth ydynt, os ydynt yn brif ffyrdd, cysylltwyr priffyrdd o fath pontydd a dangos a oes ganddynt gyfarwyddiadau un neu ddau.

Canlyniad y rhifyn

Cefais gyfle hefyd i olygu rhai llinellau cyfagos a oedd yn rhy symlach ac yr wyf yn ychwanegu ychydig o adrannau, er nad ydynt yn weladwy yn delwedd Google, rwy'n eu hadnabod oherwydd bob bore rwy'n pasio yma pan rwy'n mynd i'r gwaith.

Yn olaf, ar ôl ychydig o chwarae, mae gwaith y fector wedi aros felly.

OpenStreetMaps

Wrth lwytho data, mae'r system yn dilysu anghysonderau, fel nodau nad ydynt yn gysylltiedig, gyda'r opsiwn i chwyddo i mewn i'r parth gwrthdaro. Nid yw'n digwydd fawr iawn oherwydd bod y niferoedd yn eithaf ymarferol ac yn ymarferol. Mae hefyd yn dilysu topolegau anfonebiedig o'r un math a chysylltiadau rhyfedd rhwng cyfarwyddiadau trac. Mae agweddau eraill sy'n dilysu yn wrthdaro â data arall y gall rhywun ei lwytho i fyny o'r un ardal.

Ar ôl ei lwytho i fyny, gallwch weld y newid bron ar unwaith yn OSM.

OpenStreetMaps

Rydym yn galw hyn yn gartograffeg gydweithredol.

Awgrymaf edrych ar a Cyflwyniad y mae Jorge Sanz wedi'i wneud, gydag ystadegau, data a chyflawniadau OpenStreetMap sy'n ein helpu i ddeall faint rydym yn ei feddiannu yn agored i'n meddwl i'r model darlledu.

Lawrlwythwch JOSM

Cymharwch OpenStreetMap gyda mapiau gwe eraill

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.