Y traffig iaith Sbaeneg, diwrnod o lywio yn Z! Gofodau

Mae'r graff canlynol yn sampl a gymerir o un o'r dyddiau prysuraf (dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau fel arfer). Rwy'n defnyddio fel enghraifft ddydd Mercher, sy'n dangos i ba raddau y mae gan y safleoedd yn unigol ac o fewn y model Z! Gofodau Maent yn ychwanegu potensial deniadol iawn o fewn traffig Sbaenaidd, a gobeithiaf y bydd yn ddefnyddiol i'r rhai sy'n ysgrifennu ac yn cyfarwyddo eu cynhyrchion i'r segment hwn.

Rwyf wedi astudio traffig Sbaenaidd ers peth amser, ac mae ganddo nodwedd ddiddorol yn wahanol i draffig Saesneg. A dyma fod amseroedd traffig mwy yn cyd-ddigwyddiad penodol er bod rhwng 5 a 8 o wahaniaeth. Er bod y defnyddiwr Sbaeneg yn cysylltu ar y tarnde, gan fynd i mewn i'r nos, yn America Ladin mae mwy o draffig yn dod o'r swyddfeydd sy'n amserlen yn ystod y dydd. Yn y modd hwn, ceir cyd-ddigwyddiad rhwng 10 y bore a 2 prynhawn America gyda 5 y prynhawn a 9 o noson Penrhyn Iberia.

Gadewch i ni weld beth sy'n digwydd gydag oriau brig y tair safle hyn:

 • Y llinell lliw Coffiyw traffig Cartesia, gyda'i uchafbwynt yn 7 noson Sbaen
 • Y llinell Orangeyw GabrielOrtiz, gyda'i beak yn fwy i 5 y prynhawn Sbaen
 • Y lliw llinell Blueyn Geofumadas, gyda dau uchafswm y diwrnod hwnnw yn 11 yn y bore ac 1 yn y prynhawn (Rhwng 6 a 8 yn y nos yn Sbaen)
 • Y llinell WerddMae'n Z! Lleoedd, lle ychwanegir Cartesia, GabrielOrtiz a Geofumadas.
 • Yn y rhan isaf mae'r amserlenni yn Sbaen a Mecsico.

Mae'r graff hwn yn dangos y duedd ym mis Mawrth o 2012

zspaces traffig

Mae'r canlynol yn ddiweddariad i fis Tachwedd o 2012.

zspaces traficonov12

Mae Cartesia yn rhagori ar Geofumadas yn ystod y nos, pan yn America mae'n dod o 2 AM i 7 AC, tra yn Sbaen, mae eisoes yn 9 AM i 2 PM.

Bob amser, o 17 i 21 oriau o Sbaen a 10 AM i 2 PM Mecsico amser yw'r adegau gorau.

Yn Alexa, Geofumadas yw 202,000, tra bod Cartesia yn 556,000 a GabrielOrtiz 491,000 (dyddiedig crwn, dyddiedig o 2013, y safle llai, y sefyllfa well).

Cartesia yw 35,000 yn Sbaen, mae gan GabrielOrtiz 67,000 er ei fod yn 17,000 yn yr Ariannin; Geofumadas 26,000 yn Sbaen a 16,000 ym Mecsico.

Ar lefel fyd-eang, dyma'r ystadegau bras yn Z! Gofodau Yn ddiddorol bod traffig y conau deheuol yn gyfartal â thraffig Sbaen, wrth gwrs, oherwydd ei fod yn iaith Sbaeneg, nid oes unrhyw draffig o Frasil lle mae byd arall sydd ynddo'i hun yn ddigon ac os yw'n gadael i iaith arall mae'n well ganddo'r un Saesneg.

Delwedd hysbysebu

Gellir ei weld yn glir tri maes diddorol yn y profiad pori defnyddwyr mewn un diwrnod:

 • Y Parth Coch. Mae'r amserlen prysuraf yn dod o 10 yn y bore i 2 yn y prynhawn (amser Mecsico), 5 yn y prynhawn i 9 gyda'r nos (amser Sbaen), un awr yn fwy, un yn llai yn dibynnu ar amser yr haf a gan ystyried bod sbectrwm America yn cynnwys pedwar parth amser lle mae traffig cryf fel:
  • Ariannin, Uruguay
  • Bolivia-Chile-Venezuela-Paraguay
  • Periw-Colombia-Ecuador-Panama
  • Canol America-Mecsico.
 • Yn achos America Ladin, mae'r amser yn cyd-fynd â hanner dydd, mae'n debyg y bydd pobl yn cael cinio wrth iddyn nhw fynd i weld beth sy'n newydd yn y byd geospatial, er yn Sbaen mae'n amser i'r pontio rhwng gwaith dydd a nos.
 • Y parth oren. Dyma'r amser o dwf, yn America mae pobl yn cysylltu o'u swyddfeydd, a dechrau'r prynhawn yn Sbaen.
 • Y parth melyn. Mae hyn yn gam o ddirywiad, er bod traffig yn uchel, mae pobl yn America Ladin allan o'u swyddfeydd, nid ydynt o reidrwydd yn gysylltiedig â gwaith, felly mae cyrraedd y rhain trwy Facebook yn amser da. Yn Ewrop, mae'n amser i fywyd nos, sydd ar y ffordd yn weithredol iawn o ran pori ar y Rhyngrwyd er ei fod yn gostwng.

Un Casgliad: Yr amser gorau i anfon neges ar Twitter neu roi sylwadau ar wal Facebook yw awr gyntaf y parth coch (10 yn y bore ym Mecsico, 5 yn y prynhawn yn Sbaen), felly mae'r rhai sy'n cysylltu Byddant yn gweld y neges ar eu waliau neu eu rhestr bostio.

Gweler sut mae'r momentyn hwnnw yw'r uchafbwynt ar lefel Z! Gofodau.

Yn fwy na defnyddwyr 11,000 sydd wedi'u cysylltu ar yr un diwrnod ond ar yr adeg honno, mae bron i ddefnyddwyr 800 yn yr un awr, gan ystyried amser cyfartalog o gofnodion 5, mae'n hawdd cyd-ddigwydd ar yr un funud o ddefnyddwyr 160. Yn groes i hanner nos yn America (7 am Sbaen) pan fydd mwyafrif helaeth yn cysgu'r ail, trydydd neu bedwerydd cwsg.

Mae rhywfaint o sefyllfa'r erthygl hon yn ddamcaniaethol ac nid actiwaraidd, gydag amser rwy'n gobeithio ei ddiweddaru, yn enwedig yn yr esblygiad sydd wedi ei gael yng ngweddill y flwyddyn. Fodd bynnag, rwy'n gobeithio y bydd yn ddefnyddiol i'r sawl sy'n hoffi ystadegau a phatrymau ymddygiad ar y Rhyngrwyd.

Strwythurau Data Gofodol Cwrs Facebook (IDE) gyda gostyngiad o 50%I ddilyn Geofumadas ar Facebook, mynediad yma. Mae mwy na chefnogwyr 18,000 yn ein dilyn ni.

twitter Cwrs Isadeileddau Data Gofodol (IDE) gyda gostyngiad o 50%I ddilyn Geofumadas ar Twitter, mynediad yma. Mae ger 1,700 yn ein dilyn ni.

rss Cwrs Isadeileddau Data Gofodol (IDE) gyda gostyngiad o 50%I dderbyn erthyglau newydd Geofumadas yn y post. Tanysgrifiwch yma

[knews_form] Hyd yn hyn eleni mae defnyddwyr 2012, 2400 wedi tanysgrifio.

Un Ateb i "Traffig iaith Sbaeneg, un diwrnod o lywio yn Z! Gofodau "

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.