Geofumadas, 1 blwyddyn yn y Rhwydweithiau Cymdeithasol

Flwyddyn yn ôl penderfynais roi Geofumadas yng nghyd-destun Rhwydweithiau Cymdeithasol. Mae'r ffigurau'n amrwd ac ychydig iawn y maent yn eu siarad, ond rwyf am fanteisio ar yr erthygl i fynegi fy marn amdani.

Ionawr 2012. Dilynwyr ar Facebook ......... 15,946

Ionawr 2012. Dilynwyr ar Twitter ...... .. 1,079

Rwy'n cyfaddef, mae'n costio iddo ddod o hyd i synnwyr deniadol i'r pwnc o rwydweithiau cymdeithasol, hyd yn oed yn fwy nag erioed Fe wnes i eu beirniadu fel mannau i wastraffu amser. Fodd bynnag, ar ôl ychydig o flynyddoedd, mae'n rhaid i mi gyfaddef eu bod yn chwarae rhan sylweddol yn lledaenu gwybodaeth ac yn duedd anwrthdroadwy yn y we semantig, oherwydd eu bod yn cynnwys Rhyngrwyd newydd yn seiliedig ar bobl ac nid y confensiynol ar y dudalen.

Mae'r ddau blatfform yn wahanol, ychydig iawn maen nhw'n ei rannu am y cyfleustodau "cymdeithasol", oherwydd er bod Facebook yn dod yn obsesiynol am yr angen i ddod o hyd i bobl gyfarwydd, mae Twitter yn manteisio ar angen pobl i wybod beth sy'n digwydd ar hyn o bryd. Ond yr hyn sydd wedi gwneud i gwmnïau ei weld â llygaid mawr, yw oherwydd bod yr hyn sydd ynddo yn bobl go iawn -Casi-, wedi'u rhannu a'u cysylltu gan fuddiannau cyffredin. Efallai y bydd swigen o anwiredd, ond ni allwn wadu bod y rhwydweithiau hyn yn gweithio drwy gysylltu pobl sydd â bywyd go iawn y maent yn rhannu rhywbeth yn eu cyd-destun.

Mae'r rôl a chwaraeir gan Facebook a Twitter yn debyg i rôl rhaglenni newyddion ar radio neu deledu. Maent yn ddiddorol ar hyn o bryd, ond byddant yn mynd i gyfeiriad y wal ac ni ymgynghorir â hwy eto fel gyda phapur newydd dri diwrnod yn ôl, sydd ond yn lapio pysgod.

Felly, allan o'r person diddordeb cyffredin, i'r cwmnïau y mae'r ennill yn y gynulleidfa, oherwydd wrth iddo dyfu, mae neges ar y wal yn cael ei darllen gan nifer fawr o ddilynwyr, os oes ganddynt ddiddordeb maen nhw'n ei rannu ac felly mae'r gadwyn firaol yn dod mwy o ddilynwyr

FacebookBeth yw'r defnydd o Facebook ar gyfer cwmnïau?

Y defnydd mwyaf cyffredin yw cysylltu pobl, teuluoedd, dod o hyd i gymdeithion y flwyddyn honno yn yr ysgol breswyl, ac ati. Mae'r obsesiwn hyd yn oed yn beryglus, ond eisoes yn a hud cyffredin; rydym yn mynychu pen-blwydd nai ac mewn munud mae yna luniau lle rydym yn esgeuluso ein bod yn cael eu labelu â bochau llawn.

Y tu hwnt i hynny, ar gyfer busnesau neu safleoedd, mae'r cyrhaeddiad firaol yn drawiadol. Mae cyrraedd bron i ddilynwyr 16,000 mewn blwyddyn wedi gadael i mi feddwl am Facebook yn y dyfodol. Mae'r hysbysebion a fuddsoddir yno yn effeithiol iawn, oherwydd gallwch ddewis gweld hysbyseb yn unig rhwng 22 a 45 o flynyddoedd, sy'n byw mewn gwledydd penodol, sy'n rhannu diddordebau cyffredin mewn geiriau fel AutoCAD, gvSIG, dgn, kml, topograffi, ac ati. . O ganlyniad, rydych chi'n cael dilynwyr ffyddlon o'r hyn yr ydych yn ei ddisgwyl ac eithrio ar gyfer oedran, oherwydd yma mae llawer o blant sydd wedi gorfod gorwedd ar eu dyddiad geni i'w derbyn gan Facebook.

Ond y tu allan i ddod o hyd i ddilynwyr, gallwch ddysgu llawer gan y dilynwyr hynny sydd wedi dweud Fel i'n gwefan:

Er enghraifft, mae ystadegyn cefnogwyr Geofumadas yn dangos bod 18% o'm darllenwyr yn fenywod, mae 82% yn ddynion. Mae'r grŵp mwyaf (28%) rhwng blynyddoedd 25 a 34, gan orffen yn gyffredinol y brifysgol ac ar ei chyfnod gorau o gynhyrchiant. Ni ellir gweld hyn yn hawdd yn Google Analytics.

geofumadas facebook

Mae'n cymryd peth amser i allu cerdded ar safle ffan, oherwydd nid yn unig y mae ailadrodd y cynnwys a gyhoeddir ar y wefan. Mae angen ychwanegu pynciau ychwanegol sy'n firaol, fel ffotograffau a fideos. Yn ogystal, gallwch ychwanegu teclynnau y gallwch chi roi data arall arnynt, fel yr wyf wedi ei wneud, gan gynnwys hysbysebion AdSense ar dudalen Facebook, yr oeddwn yn meddwl na allech chi wneud. Rhyngweithio defnyddwyr sy'n rhannu neu'n dewis cynnwys fel Rwy'n hoffi nhw yw'r prawf gorau o'r hyn sy'n gweithio orau, gan fod pob safle a chynulleidfa yn wahanol.

geofumadas facebook

TrydarBeth yw pwrpas Twitter?

Yn wahanol i Facebook, nid oes gan Twitter strwythur cymdeithasol yn seiliedig ar bobl, ond yn hytrach ar faterion. Er bod yr un peth, mae popeth a ddywedwch yn dod i ben ar y wal, a bydd yn cael ei golli yn y ffo wrth i amser fynd heibio, gyda llai o ailgylchu gan nad oes unrhyw broffiliau, chwiliadau swyddogaethol a llai o ryngweithio â fideos neu ffotograffau.

Mae'n amhosibl disodli'r defnydd cymdeithasol o Facebook gyda Twitter, gan fod ei nodweddion yn wahanol. Ond mae pŵer dylanwad yn fwy nag ar Facebook. Mae dilynwyr yn cael eu gwerthfawrogi'n fwy, oherwydd mae ffyddlondeb hefyd o ansawdd uwch; os ydych chi'n sbamio neu'n postio materion banal byddwch chi'n sylwi ar unwaith ar y "dad-ddadlennu". Nid oes unrhyw ffordd i hysbysebu'ch hun, oni bai eich bod yn barod i fuddsoddi doleri 5,000 yn ddyddiol; rhywbeth y mae cwmnïau neu artistiaid mawr yn ei wneud yn unig.

geofumadas facebook

Mae'n ymarferol iawn dod o hyd i gynnwys defnyddiol i'w ailgylchu trwy ysgrifennu, neu wybod y safleoedd sy'n edrych fel yr ydym yn ei wneud. Yn wahanol i Facebook, mae llai i'w wneud yma, er y bydd yswiriant yn esblygu dros amser i gynnig mwy o ddefnyddioldeb yn yr un modd ag y mae tudalennau ar gyfer cwmnïau a weithredwyd yn ddiweddar. Hefyd, mae'r ffordd y mae ceisiadau trydydd parti yn gwneud y cynnwys yn fwy deniadol nag yn y safle swyddogol, yn golygu ei fod yn tyfu ei ddefnyddioldeb yn enwedig mewn ffonau symudol.

rhwydweithiau eraill

Mae'r cwmnïau hefyd yn gweithredu LinkedIn, er fy mod yn bersonol yn ei ddefnyddio'n fwy ar gyfer cysylltiadau proffesiynol, y mae'n dda iawn ar ei gyfer.

Mae YouTube yn bwerus iawn ac yn cael ei ddefnyddio gan y rhai sy'n cynhyrchu cynnwys amlgyfrwng.

Mae eraill ... yn mynd yno, gyda chyd-destunau llai.

I gloi

Mae'n gweithio Mae mwy o draffig yn dod o rwydweithiau cymdeithasol, ond yr ennill mwyaf yw gwybod mwy am y dilynwyr. Dylid integreiddio'r safleoedd a'r cwmnïau i hyn, er nad ydynt yn gwybod yn union pam yn union, mae'r broses yn anghildroadwy, yn yr un modd â'r rhestrau tanysgrifio a chynnwys syndicâd.

Yma gallwch barhau Geofumed ar Facebook

Yma gallwch barhau Geofumed ar Twitter

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.