Rheoli gwybodaeth, mae'r byd wedi newid

Rydym yn byw mewn cyfnod lle mae'n rhaid addasu strwythurau rheoli gwybodaeth archaidd. Mae yna amgylcheddau lle rydym yn dal i fod eisiau cadw arferion yn arddull ein hynafiaid, pan oedd gwybodaeth wedi'i ganoli mewn elitaidd a'i werthu i'r trigolion dan drin dogfennau. Os fel fy hynafiaid Mayan, gyda'i holl breakthrough anhygoel eleni wedi dod yn ffasiynol, hyd yn oed y daethant i dalu am y gogoniant yr hen Brenin adeiladu dinas ar ei ben, yn eithaf tebyg i'r hyn y mae'r llywodraethau yn eu tro -heb alwiadau, ond peidiwch â gwneud m ** jes-. ????

Mae'n dda gweld ymdrechion cydweithwyr mewn gwahanol rannau o'r cyd-destun Sbaenaidd, sy'n cychwyn eu blogiau i ddychwelyd rhywfaint o'r wybodaeth a'r profiad a gafwyd; rydym yn eu hannog i beidio ag esgeuluso eu mentrau, hyd yn oed unwaith y mis, mae'n rhaid i ni fynnu erthygl newydd. Dyna sut cafodd Geofumadas ei eni yn 2007, yn llawer hwyrach na safleoedd gwych fel Cartesia.org sy'n bodoli ers 2001 a GabrielOrtiz.com a gyrhaeddodd 2003. Ni all unrhyw un ohirio'r ffaith ei fod yn dysgu rhywbeth newydd yn y mannau hyn, ei fod yn ehangu ei wybodaeth, ei fod yn rhannu ei wybodaeth, ei fod yn adnabod cysylltiadau pwysig ac y bu'n tyfu mewn meini prawf proffesiynol; Diolch, hyd yn hyn, mae'r safleoedd hyn wedi eu cynnal i hyrwyddo cyfreithlondeb y defnydd o drwyddedau a pharch at yr undebau proffesiynol.

Y diwrnod arall yr ydym yn chwerthin mewn coffi rhithwir gyda Gabriel a Thomas, synnu bod swm y tri safle (Cartesia, GabrielOrtiz a egeomates) cronni dros ymweliadau misol 230,000, yn fwy na 90% o'r amgylchedd siarad Sbaeneg. Ymarfer diddorol yn ein cyd-destun yr hoffai amgylcheddau eraill ei chael, gan fod gosod offer sy'n caniatįu trylediad gwybodaeth wedi bod yn gyson ymhlith y safleoedd hyn, gan gynnal parch at gyd-gydraddoldeb.

Rydym yn gobeithio y patrymau newidiol cymunedau dysgu, gan eu bod yn mynd ar y Rhyngrwyd i ddod o hyd i bwyntiau o gydbwysedd rhwng cymhellion ar gyfer creu cynnwys, hyrwyddo a thrwyddedau dosbarthu am ddim proffidioldeb gwasanaethau perchnogol. Nid ydym yn amau ​​bod popeth yn angenrheidiol, ond nid ydym erioed wedi cael byd byd-eang a chydgysylltiedig fel y mae bellach, felly mae'r brys i adolygu deddfwriaeth ryngwladol ar gyfer rheoli gwybodaeth yn her gref; ac ymddengys hynny o flaen y blaen cau Megaupload Hispanics bydd gennym lawer i'w ddweud.ntotal llaw

Gan nad yw mor hawdd inni ddweud, mae'n hawdd cyfiawnhau ei anwybodaeth i Bon Jovi pan ddywedodd fod Steve Jobs wedi dinistrio'r diwydiant cerddoriaeth gyda dyfeisiad yr iPod; mae'n rhaid i chi gofio beth gostiodd mewn gwlad Sbaenaidd i brynu'r albwm anhygoel honno «New Jersey» ym 1988, a'r mynediad sydd gennych nawr i allu prynu dim ond caneuon ein chwaeth yn Amazon. Yn yr achos hwnnw, prin ei fod yn fodlon ar gyfer hamdden, na fydd unrhyw un yn marw ar ei gyfer, fodd bynnag, mae cyfyngiad y diwydiant o ran gallu cyrraedd y cyhoedd sy'n ddefnyddwyr ei gynhyrchion sy'n werth diwylliannol neu'n wybodaeth am ddatblygiad ... yn mynd yn hir, gan ddod yn Cylch dieflig rhwng prisiau uchel, môr-ladrad a'r anghydbwysedd mewn pŵer prynu.

Mae angen ffyrdd newydd o ddemocratoli gwybodaeth, gyda dewisiadau eraill arloesol fel bod yr agwedd fasnachol bob amser yn gynaliadwy ond gydag ymwybyddiaeth o gyd-destunau economaidd-gymdeithasol. Y rheswm hwnnw wedi gyrru symudiadau Ffynhonnell Agored a mannau cyfunol compartment wedi cael eu camddehongli gan y gyfraith yn unig neu yn wael a ddefnyddir gan ddefnyddwyr nad ydynt am i brynu llyfr sy'n costio US $ 20 neu antivirus US29 werth.

Fel enghraifft o'r hyn y mae democratiaeth y wybodaeth yn ei gynrychioli, yr wyf am adael yr achos hwn:

Llawlyfr Gweithredu'r Orsaf Gyfan

Rhai amser yn ôl (yn 2008), gydag un o'm technegwyr, datblygwyd fersiwn gychwynnol o'r ddogfen hon, gyda chyfeiriad at y stondin, rydym yn cyhoeddi yma gydag opsiynau i'w lawrlwytho trwy Scribd pan oedd y gwasanaeth hwnnw yn rhad ac am ddim.

Mae yna ddarlleniadau 55,400 wedi darllen, ond yn syndod mawr i mi fu dod o hyd i fersiwn newydd yn awr yn gweithio diolch i ymdrech Leopoldo Hernández a:

  • Tania Cilin Gordillo
  • Carlos Eduardo Vargas
  • Juan Antonio Chompa

Mae'r cynnwys ei ehangu'n sylweddol, gan gynnwys delweddau ac esboniadau o gamau yn fanwl haelioni gorlifo maes sylweddol, tudalennau 35 bellach yn ddogfen o fwy na 70.

Ymhlith y newidiadau, cynhwyswyd mwy o esboniadau ym mhob cam, gan gynnwys y dadlwytho data gan ddefnyddio meddalwedd Prolink ac ychwanegwyd adeiladu siart y cwrs gan ddefnyddio CivilCAD.

ntotal llaw

Enghraifft dda o'r hyn y mae cyfraniad y gymuned yn ei olygu yn ei olygu. Gallai'r ddogfen fod wedi dod i ben wrth anghofio disg galed ar gyfer defnydd personol; fel y mae'r dynion hyn wedi gwella a'u cadw'n breifat i'r gwasanaethau proffesiynol y maent yn eu darparu.

Ond bydd ei ddychwelyd i'r gymuned gyda'r un peth yn cynrychioli lefel aeddfedrwydd sy'n werth ei achub.

Cyn belled â bod gan Hispanics fod yn agored i gydweithredu, byddwn yn helpu i ddadleoli gwybodaeth a byddwn hefyd yn cynhyrchu datblygu yn ein cyd-destun ... yn fawr iawn yr ymosodiad ar economïau byd-eang. Er ei bod yn onest, nid yw'n glir sut i gymryd yr arweinyddiaeth i ddylanwadu ar gyfraith ryngwladol o dan ddadleuon argyhoeddiadol.

Gellir gweld y llawlyfr yn y ddolen hon

Mae mwy o gynnwys yno, yr wyf yn awgrymu eich bod yn edrych ar y ddau arall hyn:

Hyfforddiant cam wrth gam gyda'r Orsaf Gyfanswm Leica TS Flex-Line

Ymestyn pwyntiau gyda Topcon Total Station GTS Series

Un Ateb i "Rheoli gwybodaeth, mae'r byd wedi newid"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.