Karmacracy, un o'r atchwanegiadau gorau ar gyfer blogiau a rhwydweithiau cymdeithasol

Efallai bod y rhai sydd â blog, tudalen Facebook neu gyfrif Twitter wedi gofyn y cwestiynau hyn iddyn nhw eu hunain:

Faint o ymweliadau sy'n dod o un o'm Tweets?

Faint o ymwelwyr sy'n cyrraedd yr awr gyntaf ar ôl i mi bostio dolen ar fy nhudalen Facebook?

Sut i drefnu trydar heddiw i'r 10: 35 yn y bore?

O ba wlad y mae gennyf ymwelwyr pan fyddaf yn postio dolen ar Linkedin?

Sut i anfon hysbysiad unwaith i nifer o gyfrifon Tweeter, Facebook a Linkedin ar yr un pryd?

Yn union ar gyfer y cwestiynau hyn mae Karmacracy, menter o entrepreneuriaid Sbaenaidd sy'n ceisio nid yn unig i gael gweithgaredd mewn rhwydweithiau cymdeithasol, ond hefyd i gael hwyl.

karmacracy

Ar y dechrau nid oedd yn ymddangos mor ddiddorol i mi petai'n ymwneud â rhywbeth yr oeddwn yn ei wthio i gynnal dylanwad yn seiliedig ar karma, ond yn fy marn i roedd yn datrys rhai o'm disgwyliadau fel er enghraifft:

Atodlenni gyda'r effaith fwyaf

Fel arfer, byddaf yn ysgrifennu fy erthyglau yn 11 gyda'r nos, pan fydd fy ngallu cynhyrchiol yn fwy effeithlon o ran dyfeisio heb wrthdyniadau heblaw teledu yn y cefndir a cherddoriaeth feddal yr Andes ar fy ffôn symudol. Ond os sylwaf fod yr erthygl wedi'i chyhoeddi, bydd yr effaith y byddaf yn ei chael yn llai oherwydd bod defnyddwyr America yn cysgu a byddant yn gweld y cyhoeddiad yn y bore ynghyd ag eraill a gyrhaeddodd ar ôl fy un i. Tra byddaf yn ei gyhoeddi am 10 y bore drannoeth; amser pan fydd y dilynwyr yr ochr hon i'r pwll yn eu swyddfeydd yn cael coffi da a'r rhai yn Sbaen sy'n meddwl beth i'w wneud â gweddill eu bywydau sy'n dal i ddechrau, byddant yn gweld yr hysbyseb ar unwaith ac os yw'n werth chweil, byddant yn siŵr o fynd i'r safle.

karmacracy geofumadas

Felly mae Karmacracy yn fy ngalluogi i anfon hysbysiad mewn awr yr wyf wedi ei brofi y byddaf yn cael mwy o ymweliadau ar unwaith.

Nifer o gyfrifon ar yr un pryd ac ar yr amser a drefnwyd

Weithiau, byddaf yn gweld newyddion mor ddiddorol fel eu bod yn eu hysbysu trwy Twitter, ond hefyd gan y cyfrif Facebook a chyfrif Linkedin. Maen nhw'n dychmygu gorfod mynd i mewn i bob cyfrif i'w bostio. Felly gallaf o fy ffôn symudol benderfynu ei rannu ar unwaith (neu ei ohirio) mewn sawl cyfrif o fy newis, ar yr un pryd.

Nawr, os deuaf o hyd i sawl newyddion diddorol, nid yw'n ddoeth chwaith eu cyhoeddi gyda'i gilydd neu gyda gwahaniad amser rhy dynn. Yn fy achos i, pan fydd cyfrif yn fy ngwlychu â 5 post mewn llai nag awr, byddaf yn y pen draw ddim yn ei ddilyn, nid oherwydd ei fod yn stopio bod yn ddiddorol, ond oherwydd ei fod yn mynd yn rhy annifyr. Gyda Karmacracy gallaf benderfynu y bydd y tair erthygl hynny y deuthum o hyd iddynt yn cael eu postio ar wahanol adegau, er enghraifft un am 10 y bore, a'r llall am 12:07, y nesaf am 14:35 yp ... wel, gallwch chi hyd yn oed drefnu erthygl ar gyfer mewn dau fis, fel cyfarchiad Nadolig, neu ddiwrnod Ffwl Ebrill.

Mae Karmacracy hefyd wedi caniatáu i mi adael fy nghyfrif yn weithgar er bod fy nheithiau mewndirol yn fy ngadael allan o gysylltiad, a hefyd i osgoi mynd i mewn o'm hamserlen waith.

Dros amser ...

Mae yna fwy o bethau sy'n dod yn nes ymlaen, fel y system wobrwyo (cnau) lle mae'n tyfu wrth i weithgaredd gael ei gynnal yn naturiol. O'r mwyaf diddorol i'r mwyaf hurt.

Gallwch wybod faint o ymweliadau rydym wedi'u hanfon i barth penodol a bod defnyddwyr eraill hefyd wedi gwneud hynny.

Gosod allweddeiriau, yn seiliedig ar yr hyn rydyn ni'n ei bostio fwyaf. Yn fy achos i, rwyf wedi rhoi blaenoriaeth i'r geiriau topograffi, gis, utm, geomatica, mundogeo yn y dyddiadau diweddar.

Fel enghraifft, edrychwch ar yr hysbysiad hwn a anfonais am erthygl GIS Lounge, derbyniodd 79 clic i gyd, er bod y cyfanswm bron yn y munudau uniongyrchol. Daeth 60% o Twitter, 33% o Facebook, ac fel y gallwch weld, mae'r cynnwys ar rwydweithiau cymdeithasol fel y newyddion yn y papur newydd printiedig ... maen nhw'n cael effaith ar unwaith ond yna'n cwympo i mewn i affwys yr hyn nad yw'n newydd mwyach . Gellir gweld bod y nifer fwyaf o ymweliadau wedi dod o Sbaen a'r Unol Daleithiau, er iddo gael ei bostio am 18:42 p.m. amser Mecsico.

Gellir cael y manylion fesul gwlad i wybod beth yw effaith pob un o'r cyfrifon sydd gennym, a gellir gwybod yr un peth am gyfrifon pobl eraill yn seiliedig ar yr hyn y maent yn ei bostio.

I gloi

Ymddengys i ni fod Karmacracy yn un o'r mentrau mwyaf diddorol o'r amgylchedd Sbaeneg ei iaith, y tu hwnt i fyrydd cyswllt syml, mae ei botensial i gadw cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn fyw yn wirioneddol effeithiol. Un diwrnod gofynnais iddynt sut le oedd eu model busnes, gan y byddai'n boenus pe bai'n dod i ben un diwrnod a bod y cysylltiadau byrrach yn cael eu torri, a dywedasant ychydig wrthyf sut roedd y syniad o hyrwyddo cysylltiadau noddedig yn mynd. Fe'i gwelais yn bell i ffwrdd, ond unwaith iddynt ryddhau cADs roeddwn yn argyhoeddedig bod y bechgyn yn eithaf clir am eu syniadau. I fod yn onest, mae amser wedi fy arwain i heb fawr o flas ar gysylltiadau noddedig, ond mae ei feini prawf hidlo yn ddiddorol oherwydd bod yr opsiwn ond yn cyrraedd cyfrifon sydd â geiriau penodol wedi'u lleoli, fel nad yw'n dod oddi ar y pwnc.

Yn fyr, un o'r atchwanegiadau gorau i'r rhai sydd â gweithgaredd mewn rhwydweithiau cymdeithasol.

Ewch i Karmacracy

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.