Karmacracy, un o'r atchwanegiadau gorau ar gyfer blogiau a rhwydweithiau cymdeithasol

Efallai bod y rhai sydd â blog, tudalen Facebook neu gyfrif Twitter wedi gofyn y cwestiynau hyn iddyn nhw eu hunain:

Faint o ymweliadau sy'n dod o un o'm Tweets?

Faint o ymwelwyr sy'n cyrraedd yr awr gyntaf ar ôl i mi bostio dolen ar fy nhudalen Facebook?

Sut i drefnu trydar heddiw i'r 10: 35 yn y bore?

O ba wlad y mae gennyf ymwelwyr pan fyddaf yn postio dolen ar Linkedin?

Sut i anfon hysbysiad unwaith i nifer o gyfrifon Tweeter, Facebook a Linkedin ar yr un pryd?

Yn union ar gyfer y cwestiynau hyn mae Karmacracy, menter o entrepreneuriaid Sbaenaidd sy'n ceisio nid yn unig i gael gweithgaredd mewn rhwydweithiau cymdeithasol, ond hefyd i gael hwyl.

karmacracy

Ar y dechrau nid oedd yn ymddangos mor ddiddorol i mi petai'n ymwneud â rhywbeth yr oeddwn yn ei wthio i gynnal dylanwad yn seiliedig ar karma, ond yn fy marn i roedd yn datrys rhai o'm disgwyliadau fel er enghraifft:

Atodlenni gyda'r effaith fwyaf

Fel arfer rwy'n ysgrifennu fy erthyglau i'r 11 y nos, amser pan fo fy ngallu cynhyrchiol yn fwy effeithlon o ran dyfeisio heb fwy o wrthdyniadau na'r teledu mewn cefndir a cherddoriaeth meddal Andes yn y ffôn symudol. Ond os byddaf yn sylwi bod yr erthygl wedi'i chyhoeddi, bydd yr effaith y byddaf yn ei chael yn llai oherwydd bod defnyddwyr America yn cysgu a byddant yn gweld y rhybudd yn y bore ynghyd ag eraill a ddaeth ar fy ôl i. Tra byddaf yn ei gyhoeddi i'r 10 o fore'r diwrnod wedyn; Amserlen lle mae dilynwyr yr ochr hon o'r pwll yn eu swyddfeydd yn cymryd coffi da a'r rhai yn Sbaen yn meddwl i wneud gweddill y bywyd sy'n dal i ddechrau, byddant yn gweld y cyhoeddiad ar unwaith ac os yw'n werth chweil, byddant yn mynd i'r safle.

karmacracy geofumadas

Felly mae Karmacracy yn fy ngalluogi i anfon hysbysiad mewn awr yr wyf wedi ei brofi y byddaf yn cael mwy o ymweliadau ar unwaith.

Nifer o gyfrifon ar yr un pryd ac ar yr amser a drefnwyd

Weithiau rwy'n dod o hyd i newyddion mor ddiddorol y gallaf eu hysbysu ar Twitter, ond hefyd ar y cyfrif Facebook a chyfrif Linkedin. Maent yn dychmygu gorfod mynd i mewn i bob cyfrif i'w bostio. Felly gallaf o'r ffôn symudol benderfynu ei rannu ar unwaith (neu ei ohirio) mewn sawl cyfrif i fy newis, ar yr un pryd.

Yn awr, os dof o hyd i sawl newyddion diddorol, nid yw'n ddoeth eu cyhoeddi gyda'i gilydd neu â bwlch amser rhy dynn. Yn fy achos i, pan fydd cyfrif yn fy nghyffwrdd â swyddi 5 mewn llai nag awr, byddaf yn ei adael i barhau, nid am nad yw'n ddiddorol mwyach, ond oherwydd ei fod yn mynd yn rhy annifyr. Gyda Karmacracy, gallaf benderfynu y caiff y tair erthygl hynny a gefais eu postio ar adegau gwahanol, er enghraifft un i'r 10 am, y llall i'r 12: 07, y nesaf at y 14: 35 ... yn fyr, gallwch hyd yn oed raglennu erthygl ar gyfer mewn dau fis, fel cyfarchiad Nadolig, neu ddiwrnod y diniwed.

Mae Karmacracy hefyd wedi caniatáu i mi adael fy nghyfrif yn weithgar er bod fy nheithiau mewndirol yn fy ngadael allan o gysylltiad, a hefyd i osgoi mynd i mewn o'm hamserlen waith.

Gydag amser ...

Mae mwy o bethau'n dod yn ddiweddarach, fel y system wobrwyo (cnau) lle mae'n tyfu cyn belled â bod gweithgarwch yn cael ei gynnal yn naturiol. O'r mwyaf diddorol i'r mwyaf hurt.

Gallwch wybod faint o ymweliadau rydym wedi'u hanfon i barth penodol a bod defnyddwyr eraill hefyd wedi gwneud hynny.

Gosodwch eiriau allweddol, yn seiliedig ar yr hyn yr ydym yn ei bostio fwyaf. Yn fy achos i, mae gen i flaenoriaeth y geiriau topograffeg, gis, utm, geomatica, mundogeo yn y dyddiadau diweddar.

Er enghraifft, gweler yr hysbysiad hwn a anfonais am erthygl GIS Lounge, a derbyniodd gyfanswm o gliciau 79, er bod bron y cyfanswm yn y cofnodion uniongyrchol. Daeth y 60% o Twitter, yr 33% o Facebook, ac fel y gwelwch, mae'r cynnwys ar rwydweithiau cymdeithasol yn debyg i'r newyddion yn y papur newydd argraffedig ... maent yn cael effaith ar unwaith ond yna'n disgyn i mewn i ffrae yr hyn nad yw'n newydd bellach . Gellir gweld bod y nifer fwyaf o ymweliadau wedi dod o Sbaen a'r Unol Daleithiau, er gwaethaf y ffaith iddi gael ei phostio i amser 18: 42 Mexico.

Gellir cael y manylion fesul gwlad i wybod beth yw effaith pob un o'r cyfrifon sydd gennym, a gellir gwybod yr un peth am gyfrifon pobl eraill yn seiliedig ar yr hyn y maent yn ei bostio.

I gloi

Ymddengys i ni mai Karmacracy yw un o'r mentrau mwyaf diddorol o'r byd Sbaeneg ei iaith, y tu hwnt i ddolen fyrrach syml mae ei botensial i gadw cyfrifon rhwydwaith cymdeithasol yn fyw yn wirioneddol effeithiol. Un diwrnod gofynnais iddynt beth oedd eu model busnes, gan mai'r peth trist fyddai y byddai diwrnod yn dod i ben ac y byddai'r cysylltiadau byrrach yn cael eu torri, a dywedasant wrthyf ychydig am y syniad o hyrwyddo cysylltiadau noddedig. Gwelais i yn bell i ffwrdd, ond ar ôl iddynt lansio cADs roeddwn i'n argyhoeddedig bod eu syniadau yn hollol glir. I fod yn onest, mae'r amser wedi fy arwain i ychydig o flas ar gysylltiadau noddedig, ond mae eu meini prawf hidlo yn ddiddorol oherwydd dim ond yr opsiwn sy'n dod i gyfrifon sydd wedi gosod y geiriau penodol, fel nad yw'n mynd allan o'r pwnc.

Yn fyr, un o'r atchwanegiadau gorau i'r rhai sydd â gweithgaredd mewn rhwydweithiau cymdeithasol.

Ewch i Karmacracy

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.