Beth mae'r fersiwn gvSIG 2.0 newydd yn ei awgrymu

Gyda disgwyliad mawr rydym yn cyhoeddi'r hyn y mae Cymdeithas gvSIG wedi'i gyfathrebu: fersiwn derfynol o gvSIG 2.0; prosiect a oedd wedi bod yn gweithio mewn ffordd eithaf cyfochrog â'r datblygiadau 1x ac a oedd hyd yn hyn wedi ein gadael yn eithaf bodlon yn 1.12.

Ymhlith y newydd-ddyfodiaid, mae gan y fersiwn hon bensaernïaeth ddatblygu newydd, lle mae'r ffordd y mae gvSIG yn rheoli'r ffynonellau data wedi cael ei hail-ddylunio gyda'r nod o wella dibynadwyedd a modiwlariaeth, gan elwa defnyddwyr a datblygwyr. . Yn ogystal â chaniatáu gwell cynnal a chadw ac esblygu technoleg. Felly, mae wedi bod yn fan i'r dyfodol gyda'r nod o beidio â chyfyngu ar yr esblygiad technolegol a setlo'r sylfeini ar gyfer esblygiad cyflym.

gvsig 20
Mae'r fersiwn newydd hwn o gvSIG Desktop hefyd yn dod â chyfres o nodweddion newydd:
  - Gosodwr newydd sy'n cefnogi gosodiad nodweddiadol ac wedi'i addasu; gyda'r hyn sy'n bosibl i reoli'r hyn rydyn ni'n gobeithio ei osod a'i anwybyddu; Sylfaenol gyda llaw ar gyfer defnyddwyr datblygedig.
  - Rheolwr Ychwanegion sy'n eich galluogi i osod estyniadau newydd ac addasu ein gvSIG o'r rhaglen ei hun.
  - Rhai newidiadau yn rhyngwyneb offer rheoli data fel:
       · Mewnforio / allforio ffeiliau.
       · Gweithrediadau gyda thablau.
       · Haen newydd.
  - Gwelliannau mewn perfformiad llwytho haenau.
  - Cefnogaeth WMTS (Gwasanaeth Teils Map Gwe).
  - Cache data cyflymach.
  - Rhyngwyneb geoprocessing unedig.
  - Mewnforiwr symbolau, gan hwyluso'r broses o gynhyrchu llyfrgelloedd symbolau.
  - Allforiwr symbolau, sy'n eich galluogi i rannu llyfrgelloedd symbol cyflawn â defnyddwyr eraill yn hawdd.
  - Amgylchedd sgriptio (ieithoedd: Jython, Groovy a Javascript).
Rhaid inni gofio nad yw hyn wedi gwella gvSIG 1.12; Fel y soniais o'r blaen, mae'n brosiect tymor canolig a oedd wedi bod yn datblygu fersiwn y gwyddom y byddai'n disodli craidd y fersiynau 1x. Felly er mai ni yw'r fersiwn ddiweddaraf o gvSIG, rydyn ni wir yn wynebu gvSIG newydd, felly rydyn ni'n darganfod nad oes ganddo rai o swyddogaethau gvSIG 1.12. Bydd y swyddogaethau hyn yn cael eu hymgorffori mewn diweddariadau olynol a pharhaus wrth iddynt gael eu symud i'r bensaernïaeth newydd. Y prif nodweddion nad ydynt ar gael yw:
  - Georeferencing
  - Chwedlau yn ôl symbolau cyfrannol, graddedigion, dwysedd pwynt, meintiau yn ôl categori a fesul ymadroddion
  - Estyniadau: Dadansoddiad rhwydwaith a 3D.
Yn yr un modd mae sawl prosiect yn seiliedig ar y bensaernïaeth newydd hon a fydd yn caniatáu i swyddogaethau a gwelliannau newydd ymddangos yn uniongyrchol dros gvSIG 2.0 yn y misoedd nesaf.
Rhaid inni gofio hefyd nad yw lefel sefydlogrwydd y fersiwn newydd hon mor uchel ag y dymunir -ar hyn o bryd-, gan ei ystyried yn rownd derfynol fel y gall y gymuned ddechrau ei defnyddio'n swyddogol ac, yn bennaf, i fynd i'r afael â'r datblygiadau newydd arno.
Ar gyfer hyn i gyd rydym yn eich annog i roi cynnig arni ac adrodd am y gwallau a welwch fel y gallwn eu cywiro yn y diweddariadau dilynol. Gellir ymgynghori â gwallau hysbys y fersiwn hwn yn y dolenni a grybwyllir isod.
Yn y fersiwn hwn, mae nifer o ddrychau hefyd wedi eu galluogi i lwytho i lawr ad-daliadau gan gvSIG. Bydd y drychau hyn ar gael ymhen ychydig ddyddiau.
Mae'r bobl y tu ôl i'r prosiect hwn yn gobeithio ein bod yn hoffi nodweddion newydd y fersiwn newydd hwn a'n bod yn helpu i'w wella.

 http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-2.0/descargas
http://gvsig.org/r?r=bugs200

O'n rhan ni, rydym yn llongyfarch ymdrech y fenter hon; ar ôl mentro i fodel newydd ac yn groes i'r model traddodiadol, mae goresgyn tyllau yn y ffordd wedi cynnal disgyblaeth ddiddorol wrth reoli cymuned gyfan, sef yr un sydd wedi rhoi parhad i'r syniad cychwynnol. Rydym yn gwybod pa mor gymhleth yw'r model Ffynhonnell Agored, ond yn fy achos penodol i, mae'n braf cyrraedd bwrdeistref yn yr America, mewn cyfesuryn y mae'r byd i gyd yn ei anwybyddu, ac ar ôl cyfarchiad cordial y protocol, i gwrdd â phennaeth cofrestrfa tir sydd yn meiddio dweud:

Yma rydyn ni'n defnyddio gvSIG. Fe'i gweithredais fy hun.

Un Ymateb i "Beth mae'r fersiwn gvSIG 2.0 newydd yn ei awgrymu"

  1. Diolch i chi am adlewyrchu'r newyddion yn eich blog ac i'r paragraff olaf hwnnw sy'n dangos un o'r rhesymau pam ein bod yn gwthio'r prosiect hwn yn frwdfrydig.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.