Yr hyn y mae'r fersiwn gvSIG 2.0 newydd yn ei awgrymu

Gyda disgwyliad mawr rydym yn cyhoeddi beth mae'r GvSIG Association wedi ei gyfleu: fersiwn derfynol o gvSIG 2.0; prosiect a oedd wedi bod yn gweithio ychydig yn gyfochrog â datblygiadau 1x a hyd yn hyn roeddem wedi ein gadael yn eithaf bodlon yn y 1.12.

Ymhlith y newydd-ddyfodiaid, mae gan y fersiwn hon bensaernïaeth ddatblygu newydd, lle mae'r ffordd y mae gvSIG yn rheoli'r ffynonellau data wedi cael ei hail-ddylunio gyda'r nod o wella dibynadwyedd a modiwlariaeth, gan elwa defnyddwyr a datblygwyr. . Yn ogystal â chaniatáu gwell cynnal a chadw ac esblygu technoleg. Felly, mae wedi bod yn fan i'r dyfodol gyda'r nod o beidio â chyfyngu ar yr esblygiad technolegol a setlo'r sylfeini ar gyfer esblygiad cyflym.

gvsig 20
Mae'r fersiwn newydd hwn o gvSIG Desktop hefyd yn dod â chyfres o nodweddion newydd:
- Gosodwr newydd sy'n cefnogi gosodiad nodweddiadol ac wedi'i addasu; gyda'r hyn y mae'n bosibl ei reoli beth rydym yn gobeithio ei osod a'i osgoi; sylfaenol wrth ymyl defnyddwyr uwch.
- Rheolwr Ychwanegion sy'n caniatáu i chi osod estyniadau newydd ac addasu ein gvSIG o'r cais ei hun.
- Rhai newidiadau yn y rhyngwyneb o offer rheoli data fel:
· Mewnforio / allforio ffeiliau.
· Gweithrediadau gyda thablau.
· Haen newydd.
- Gwelliannau mewn perfformiad llwytho haenau.
- Cymorth WMTS (Gwasanaeth Teils Map Gwe).
- Cache data Raster.
- Rhyngwyneb geo-brosesu unedig.
- Mewnforiwr symbolau, gan hwyluso cynhyrchu llyfrgelloedd symbolau.
- Allforiwr symbol, sy'n caniatáu rhannu llyfrgelloedd symbolau'n hawdd gyda defnyddwyr eraill.
- Amgylchedd sgriptio (ieithoedd: Jython, Groovy a Javascript).
Rhaid i ni gofio nad yw hyn yn well na gvSIG 1.12; Fel y soniais o'r blaen, mae'n brosiect tymor canolig a oedd yn datblygu fersiwn y gwyddom y byddai'n disodli craidd y fersiynau 1x. Felly er gwaethaf y ffaith mai hi yw'r fersiwn diweddaraf o gvSIG, mae gennym gvSIG newydd mewn gwirionedd, felly gwelwn nad oes ganddo rai o nodweddion gvSIG 1.12. Bydd y swyddogaethau hyn yn cael eu hymgorffori mewn diweddariadau olynol a pharhaus wrth iddynt symud i'r bensaernïaeth newydd. Y prif swyddogaethau nad ydynt ar gael yw:
- Georeferencing
- Chwedlau yn ôl symbolau cyfrannol, graddedigion, dwysedd pwynt, meintiau yn ôl categori a mynegiadau
- Estyniadau: Dadansoddiad rhwydwaith a 3D.
Yn yr un modd mae sawl prosiect yn seiliedig ar y bensaernïaeth newydd hon a fydd yn caniatáu i swyddogaethau a gwelliannau newydd ymddangos yn uniongyrchol dros gvSIG 2.0 yn y misoedd nesaf.
Rhaid i ni gofio hefyd nad yw lefel sefydlogrwydd y fersiwn newydd hwn mor uchel ag y byddai rhywun wedi dymuno -ar hyn o bryd-, gan ei ystyried yn rownd derfynol fel y gall y gymuned ddechrau ei defnyddio'n swyddogol ac, yn bennaf, i fynd i'r afael â'r datblygiadau newydd arno.
Ar gyfer hyn i gyd rydym yn eich annog i roi cynnig arni ac adrodd am y gwallau a welwch fel y gallwn eu cywiro yn y diweddariadau dilynol. Gellir ymgynghori â gwallau hysbys y fersiwn hwn yn y dolenni a grybwyllir isod.
Yn y fersiwn hwn, mae nifer o ddrychau hefyd wedi eu galluogi i lwytho i lawr ad-daliadau gan gvSIG. Bydd y drychau hyn ar gael ymhen ychydig ddyddiau.
Mae'r bobl y tu ôl i'r prosiect hwn yn gobeithio ein bod yn hoffi nodweddion newydd y fersiwn newydd hwn a'n bod yn helpu i'w wella.

http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-2.0/descargas
http://gvsig.org/r?r=bugs200

Er ein rhan ni, rydym yn llongyfarch ymdrech y fenter hon; ar ôl mentro i fodel newydd ac yn groes i'r model traddodiadol, mae goresgyn tyllau yn y ffordd wedi cynnal disgyblaeth ddiddorol wrth reoli cymuned gyfan, sef yr un sydd wedi rhoi dilyniant i'r syniad cychwynnol. Rydym yn gwybod pa mor gymhleth yw'r model Ffynhonnell Agored, ond yn fy achos penodol i, mae'n braf cael cyrraedd bwrdeistref Americas, mewn cydgysylltiad bod y byd i gyd yn anwybyddu, ac ar ôl cyfarchiad cordial y protocol, bydd pennaeth cadastre yn Dares i ddweud:

Yma rydym yn defnyddio gvSIG. Fe wnes i ei weithredu fy hun.

Un Ateb i "Beth mae fersiwn newydd gvSIG 2.0 yn ei olygu"

  1. Diolch i chi am adlewyrchu'r newyddion yn eich blog ac i'r paragraff olaf hwnnw sy'n dangos un o'r rhesymau pam ein bod yn gwthio'r prosiect hwn yn frwdfrydig.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.