Mapiau o Honduras ar GPS

Cyfarfûm â nhw yn Ffair Dechnoleg Honduras, yn ei drydedd argraffiad pan ddangoson nhw ei chynhyrchion i ferch bert.

Rwy'n golygu Navhn, sy'n arloesi ar fater sydd, yn yr un modd ag y mae'n digwydd gyda thechnolegau ... yn cyrraedd yma 4 blynedd yn hwyrach nag yn yr Unol Daleithiau. Mae ei wasanaethau yn seiliedig ar o leiaf ddwy linell:

prod_navegacion

1. Systemau Mordwyo

Maent yn dosbarthu gwahanol lywwyr, yn eu plith Garmin, cymwysiadau ar gyfer llywio yn PDA neu liniadur. Hyd at y foment hon y cwmni cyntaf yn Honduras sy'n dosbarthu map ar gyfer GPS, lle maen nhw'n honni bod ganddo fwyafrif y dinasoedd mawr â'u prif bwyntiau o ddiddordeb.

Am y tro maen nhw'n gosod y map am $ 100 er mai ei gost arferol yw $ 200 ac i sefydliad fod eisiau bod o fewn y map maen nhw'n rheoli hyrwyddiad o $ 20 o daliad un-amser; yna maen nhw'n gobeithio ychwanegu opsiynau ffenestri naid fel y gellir mewnbynnu mwy o ddata, hypergysylltu â gwefan a delweddau.

Er nad yw ei ddefnydd mor aml yn y gwledydd hyn, mae'r duedd yn mynd yno ac mae'n ateb da iawn i dwristiaid sy'n teithio i Honduras. Hyd yn hyn mae ganddo eisoes nifer dda o gyrchfannau i dwristiaid a'u gwasanaethau cysylltiedig fel gwestai, bwytai a phwyntiau adloniant.

2. Map o Honduras

Ar wahân i'r map ar gyfer dyfeisiau symudol, mae ganddynt hefyd map ar y we, wedi'i adeiladu ar Geoserver lle maen nhw ar hyn o bryd yn hyrwyddo 10 rhyfeddod naturiol Honduras. Mae'n bosibl, dros amser, y byddant yn mynd ag ef i fersiwn symudol a fyddai'n caniatáu iddo gael ei ddefnyddio o'r ffôn symudol.

Maent hefyd yn adeiladu cymuned o ddefnyddwyr i rannu mapiau a gwybodaeth ddaearyddol ... ac nid yw'n ddrwg bod yn ymwybodol o'r wefan hon oherwydd yn aml mae ganddynt hyrwyddiadau diddorol.

O, anghofiais yma yw'r sioe ferch a oedd yn cael ei dangos i'r system.

Dros amser, stopiodd y gwasanaeth hwn weithio dros dro. Fodd bynnag, gellir eu gostwng Mapiau Honduras ar gyfer GPS yn Cenrut.

gps nav

16 Ymatebion i “Mapiau o Honduras yn y GPS”

 1. Helo diwrnod da Hoffwn wybod cyfeiriad eich siopau roeddwn i'n byw ynddo yn y cynnydd yoro a faint mae'n ei gostio eisoes wedi'i osod yn my beicolo os oes gennych bopeth i'w osod, dywedwch wrthyf

 2. Da iawn, ond pa mor wael y mae'r dechnoleg hon yn cymryd gormod o amser yma yn Honduras.

  Rwy'n aros am y fersiwn symudol ... !!

  Cyfarchion .. !!

 3. Os yw'r mapiau hyn yn ddiddorol iawn, mae gen i ddiddordeb mawr ac er mwyn i chi allu gweld fy niddordeb, fe allech chi gael rhif ffôn cell y ferch sy'n mynd allan yna neu anfon demo o'r map ataf i weld a allaf ddod o hyd iddo yno

 4. Mae gen i GPS Magellan 1500, hoffwn lanlwytho'r map o Honduras, a oes gennych chi ar gyfer y model hwn ... ???

 5. Helo ffrindiau, nawr mae gennym fapiau o brif ddinasoedd y wlad a chyda'r lleoedd pwysicaf, gwestai, bwytai, cyrtiau chwaraeon, canolfan siopa, pob math o fusnesau, ysgolion, prifysgolion, ac ati, os oes gennych ddiddordeb mewn ysgrifennu at alvarenga_r@yahoo.com

 6. BYDDWN YN HOFFI DDWEUD MEWN LLE Y GALLWCH BRYNU'R MAP AC OS YW'N LLENWI GYDA'R GARMIN 60CSX, BYDDWN YN FOD YN DAL I FOD YN DDA?

 7. Helo.
  Hoffwn wybod mwy amdanoch chi a'ch gwasanaethau.

  Ac os yw'n bosibl gwneud busnes gyda chi.
  Yn olaf, gallent roi e-bost neu rif ffôn i mi gysylltu â chi.
  Cofion

 8. Helo Manuel, os ydych chi'n chwilio am gyswllt â Navhn, edrychwch am eich e-bost ar y wefan berthnasol

  http://www.navhn.com/

  Os ydych chi eisiau i ni siarad am eich busnes ar y dudalen hon, anfonwch e-bost at y golygydd

  golygydd (ar) geofumadas (dot) com

 9. helo
  Rydym yn gwmni Colombia, rydym yn gwerthu olrhain GPS a lleoliad cerbydau.
  Byddwn yn ymweld â Honduras o ddydd Llun nesaf, hoffem allu cael cyfarfod a thrwy hynny ystyried eich cynhyrchion a'ch cyfleusterau a gwerthuso trafodaethau posibl.

  Diolchwn i chi am ymateb yn brydlon.

 10. helo sut wyt ti hoffwn i gael mwy o wybodaeth lle y gallaf brynu'r mapiau ar gyfer meddygon teulu mae hyn yn bwysig iawn i'r boblogaeth yn gyffredinol fel ffordd bwysig o gyfathrebu mewn byd o dechnolegau newydd na all ein gwlad aros ar eu hôl

 11. helo mae'r cynnyrch hwn yn arbennig iawn ac roedd hi'n bryd i bethau fel hyn godi yn y wlad hon. llongyfarchiadau

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.