Sut i gysylltu â'r Rhyngrwyd mewn ardaloedd anghysbell

Roeddwn bob amser yn meddwl tybed beth fyddwn i'n ei wneud pe bai'n rhaid i mi fynd i fyw mewn tref fach, lle mae mynediad i'r cysylltedd rydyn ni'n ei fwynhau yn y ddinas yn gyfyngedig. Mae mwy nawr na’n hobïau ar gyfer y rhyngweithio a ddaeth gyda’r Rhyngrwyd yn ein gwneud yn ymwybodol iawn o negeseuon e-bost newydd, newyddion ar rwydweithiau cymdeithasol neu negeseuon gwib.

Ychydig wythnosau yn ôl roeddwn yn gallu ei brofi, pan euthum ar wyliau'r Pasg. Ar y ffordd sylwais fod y signal symudol yn wael, felly ni ymatebodd y modem erioed; er bod y cyfrif Crwydro yn dod ataf fel pe bawn i wedi'i ddefnyddio. Pan ofynnais i berchennog y gwesty mynydd bach am wifr gwelodd fi eto fel pe bai'n anifail rhyfedd, dywedodd wrthyf fod pobl yn dod yno i ddatgysylltu ... ac argymhellodd Gaffi Rhyngrwyd i mi bron i 45 munud.

hysbysebion drwy'r rhyngrwyd

Roedd yn ddiddorol byw diwrnod cyfan heb weld y post, heb gymedroli sylwadau ar y safle, heb yr ystadegau Analytics, ond roedd y ffaith bod cleientiaid posibl cynhyrchion neu wasanaethau a gynigiwyd gennym yn codi ofn arna i, ac os nad ydynt yn gallu ateb yn yr oriau 6 canlynol gellir arwydd o dwyll neu anghyfrifol.

Ac yna, yn y pethau annisgwyl hynny y mae bywyd yn eu rhoi i mi, canfûm fod Sbaenwr wedi syrthio o Gijón yn ail-greu ar hammock, gyda'i mini iPad yn siarad trwy FaceTime; Gan fy mod yn gwybod bod angen band eang ar y gwasanaeth hwn, cysylltais ag ef a dysgu mwy na'r hyn yr oeddwn yn ei ddisgwyl.

Rai blynyddoedd yn ôl, ni fyddai meddwl bod gennym fynediad lloeren band eang wedi bod yn amhosibl ond yn ddrud iawn. I feddwl nawr y gellir ei gyflawni gyda phrisiau yn amrywio o 24,90 Euros y mis yn ein synnu; Mae hyn oherwydd bod technoleg wedi cymryd camau enfawr er gwaethaf y ffaith bod yr egwyddorion yn eithaf tebyg i drosglwyddo teleffoni confensiynol, sydd bellach yn cynnig Rhyngrwyd, Teledu a Theleffoni o fewn yr un cynllun.

Mae'n ymwneud â'r Llinell tanysgrifiwr ddigidol anghymesur, a adwaenir gan ei acronym yn Saesneg ADSL (Llinell Tanysgrifio Digidol Anghymesur), lle mae'r arloesedd i'r DSL hysbys yn golygu lawrlwytho a llwytho data gyda anghymesuredd sy'n eich galluogi i chwarae â chyfeiriadedd i gael signal parhaol; yn groes i'r signal ffôn confensiynol lle byddai hyn wedi arwain at gyfrif ofnadwy ar ddiwedd y mis.

Yn y farchnad nawr mae dwy ffordd i'w cael hysbysebion drwy loeren:

Trwy system uniaith. Mae hyn yn ddelfrydol os ydych chi eisiau contractio'r gwasanaeth rhyngrwyd dros y ffôn ar wahân.

I'r perwyl hwnnw, yn Sbaen mae SkyDSL yn cynnig gwasanaethau misol o 24,90 € gyda chyflymder o 1,5 Mbit / s, sy'n dderbyniol yn fy marn i, gan nad yw'r Rhyngrwyd yn tynnu sylw plant at YouTube ar ôl gwneud tasgau. offeryn i gysylltu â'r drefn academaidd neu fusnes.

Yr anfantais bob amser yn y lled band rydym ei eisiau o'i gymharu â'r terfyn llwytho / lawrlwytho. Yn gyffredinol, mae'r llwytho i lawr yn uwch na llwytho ond mae achosion arbennig fel pan fyddwn yn defnyddio FTP i fod yn uwchlwytho gwybodaeth i weinydd.

Trwy gyfrwng system adar. Yn yr achos hwn, defnyddir modem arbennig, gyda chyfraddau fflat mwy derbyniol os ystyriwn hynny hysbysebion drwy loeren fel SkyDSL yn ei gyfradd Flat S mae'n cynnig lawrlwytho 6 i 39.80 Euros yn unig. Mae bron yr un pris yn cynnig Quantis.

Am flynyddoedd eraill, pan fyddaf yn cofio bod ansawdd signal gwael yn peri rhwystredigaeth i mi wrth weithredu systemau syfrdanol yn y bwrdeistrefi, rwy'n credu bod gennym bellach ddewisiadau gwell. Yn ogystal, mae'r technolegau wedi gwella eu gallu i wasanaethu data trwy wasanaethau gwe ac nid ffeiliau crai neu wasanaethau terfynol.

Un o'r cyfyngiadau oedd bob amser bod yr antena a'r ategolion yn anodd eu cael; yna daethant yn ddarfodedig. Ar hyn o bryd mae darparwyr gwasanaeth yn cynnig offer i'w rhentu neu i'w adneuo heb orfod gwneud buddsoddiadau.

Felly, os ydych chi'n ystyried ymddeol i'ch fferm ac yn ofni datgysylltu ... mae'n werth ymgynghori â chyflenwyr lleol hysbysebion drwy loeren.

 

 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.