Open Planet, 77 tudalen i newid eich meddwl

Mae wedi bod yn flwyddyn weithgar iawn yn y gynhadledd gvSIG, rydyn ni wedi'i chael yn yr Eidal, y Deyrnas Unedig, Ffrainc -o fewn fframwaith y gwledydd ffug-, Uruguay, yr Ariannin a Brasil - yn America Ladin - ac fel y mae traddodiad, dyma rifyn Open Planet sy'n cyd-fynd â'r gynhadledd gvSIG ryngwladol ddiweddar.  Ond nid traddodiad yw ei gynnwys, Rwy'n adeiladu'r erthygl gan ddefnyddio rhai o'r dyfyniadau yr wyf wedi'u canfod yn anorchfygol, sy'n debyg i'r slogan ac yn ymgyrchu bod y Sefydliad GvSIG wedi cynnal yn ystod y misoedd diwethaf:

«Gorchfygu gofod»

Ond rydym o'r farn nad yw'n ddigonol, bod angen cymryd cam arall. Ac felly y mae, fel prosiect yr ydym am ac yn gweithio i goncro lleoedd newydd, lleoedd nad ydynt wedi'u hennill eto gan geomateg rhad ac am ddim ac wedi'u cadw ar gyfer y rhai sy'n dyfalu ar fonopoli gwybodaeth. Wedi cyrraedd
y foment o beidio â bod yn fodlon, o barhau i weithio a threfnu fel bod gwybodaeth, technoleg, geomateg yn dda i bawb, sydd ar gael i bawb. Heb ildio unrhyw beth

Y cylchgrawn ngvsig planed agoredRydych chi'n meddwl ei fod yn systematoli gwerthfawr o'r egwyddorion y mae'r Gymdeithas yn betio arnyn nhw, gan ystyried mai'r defnyddwyr sy'n gorfod newid y ddisg yn gyntaf yw'r defnyddwyr, nad ydyn nhw, mewn mwyafrif helaeth, yn cael cyfle i fynychu diwrnod gyda moethusrwydd o gynnwys fel yr oedd y gorffennol diweddar. Mae hefyd yn ymddangos i ni yn gyson â'r cam nesaf, mewn parhad â'r egwyddorion y mae enwau dyddiau blaenorol yn ein hatgoffa ohonynt:

  1. Rydym yn rhannu gwybodaeth
  2. Realities Adeiladu
  3. Rydym yn parhau i dyfu
  4. Cydgrynhoi a symud ymlaen
  5. Symud ymlaen gyda'n gilydd
  6. Gwybod i drawsnewid

Mewn gwirionedd, mae'r bet yn her gref, byddai hyd yn oed llawer yn ei ystyried yn rhithdybiol. Ond mae'r amgylchiadau presennol yn ein hatgoffa bod y gvSIG sydd gennym ni ychydig flynyddoedd yn ôl hefyd yn freuddwyd ym mhennau ychydig; ac nid wyf yn cyfeirio at feddalwedd ond at brosiect sydd â gweledigaeth o gynaliadwyedd yn seiliedig ar ryngwladoli a gweithredu model cydweithredu newydd. Fel y dywed Gabriel Carrión, «Roedd 7 mlynedd yn ôl yn credu ein bod yn mynd i ddamwain gyda'n hewyllys ein hunain ... ond hyd heddiw rydym wedi llwyddo i gyrraedd pwynt a oedd yn cael ei ystyried yn afrealistig. Fel y dywedodd arwyddair yr ail ddiwrnod, rydym yn "adeiladu realiti".

Rydw i fy hun wedi bod yn feirniad am beth nawr yn fy marn i fu gwendid prosiectau OpenSource: Cynaliadwyedd. Ond rhaid i mi gyfaddef, nid yn unig oherwydd y ffeithiau ond hefyd oherwydd fy nghanfyddiadau pesimistaidd o ychydig amser yn ôl, bod gwrando ar y cynhesrwydd y mae defnyddwyr yn siarad ag ef am sut y gwnaethant ymwneud â gvSIG yn yr Eidal, Rwsia, Costa Rica, Mecsico, Uruguay, yr Ariannin, Periw, Mae Brasil, Chile, Colombia a Bolivia yn gymhelliant gwerthfawr o'r aeddfedrwydd y mae'r gymuned wedi'i gyflawni. Y gymuned honno yr ydym i gyd yn ei ffurfio, o'n gwahanol gyd-destunau:

… Daearyddol, ieithyddol, defnyddwyr, datblygwyr, cwmnïau, prifysgolion; y technegwyr a'r rheolwyr ... swm sy'n ffurfio cyfun sy'n gwthio â grym ym mhob un o'i blotiau er mwyn ceisio budd cyffredin.

Un o'r pethau gorau a ddaw yn sgil y rhifyn hwn yw profiadau defnyddwyr, rwy'n fodlon iawn â'r fenter ym Mecsico lle mae'n rhaid i chi fynd i mewn gyda grym mawr, gan wybod bod y drws wedi'i agor trwy'r Universidad Veracruzana de Xalapa ... cawn weld beth sy'n digwydd oherwydd bod syrthni yn ailadrodd llawer o'r hyn sy'n digwydd ym Mecsico yng Nghanol America bron. Rwyf hefyd yn gweld y prosiect "La Pala y el Melón" yn ddiddorol, a fydd, ar fenter merch 10 oed, yn rhoi gwersi pwysig nid yn unig i Costa Rica ond i'r cyfandir cyfan.

Argymhellaf lawrlwytho'r cylchgrawn, ei ddarllen, ei fwynhau ac er gwaetha'r ffaith ein bod i gyd yn byw mewn amgylchedd gwahanol, mae yna lawer o bethau i'w dysgu yno.

Beth sy'n atal meddalwedd am ddim rhag dod yn opsiwn go iawn ym mhob maes proffesiynol?

Nid yw gweithio gyda meddalwedd am ddim ond cadw'r cynlluniau meddalwedd perchnogol yn arfer da ...

Darganfyddwch nad yw busnesau bach a chanolig sy'n dewis meddalwedd am ddim yn cael eu gweld fel cystadleuaeth rhyngddynt yn unig ...

A fydd y gvSIG Association yn gymdeithas sy'n ymateb i'r model newydd?

Y gwir yw bod y gymuned, ar lefel dechnegol neu dechnolegol, wedi profi i fod yn gyfartal. Nawr rydym yn gweithio ar gymryd y cam nesaf tuag at drefnu busnes; Yn hyn, heb amheuaeth, mae'r her yn gymhleth, ond rydym i gyd yn cytuno â meddylfryd y Sefydliad: mae'n well mynd gyda'n gilydd, neu fel y dywedodd Aesop 2,600 o flynyddoedd yn ôl: "Undod yw cryfder.

Nawr mae'n dod yn ddiddorol, cydgrynhoi a derbyn modelau. Mae'r gair "Cydweithio" yn y fantol, a welwn yn glir yn y cwmnïau sy'n darparu gwasanaethau, y credaf y bydd ffyddlondeb a buddion uchel yn cael eu cyflawni yn y ddwy ffordd ar ôl gwaith caled a dealltwriaeth o wahaniaethau -a sicrhewch rywfaint o oddefgarwch-. Fodd bynnag, mae lliain i'w dorri, fel yn achos ni sy'n chwarae'r trwmped fel bod eraill yn gwybod, ac sy'n ymateb i gymuned sy'n gofyn nid yn unig am atebion am ddim ond -ac yn bennaf- trwy atebion perchnogol; yma bydd yn rhaid ichi ddod o hyd i gynghreiriau a chydbwysedd diddorol, gan nad oes unrhyw un yn ceisio lladd unrhyw un ond mae pawb yn cystadlu ar delerau cyfartal; heb roi'r gorau i fod yn "gydweithredwyr".

I gydweithio mae symud i ffwrdd o feddalwedd berchnogol?

Rwy'n ymwybodol bod y nifer fwyaf o ddefnyddwyr sy'n ymweld â Geofumadas, yn gweithio gydag AutoCAD, ArcGIS, Microstation neu Google Earth, rwyf hefyd yn ymwybodol bod llawer ohonynt yn defnyddio trwyddedau yn anghyfreithlon. Ond rwyf hefyd yn argyhoeddedig mai cael cynulleidfa eang yw'r lle gorau i wneud buddion meddalwedd berchnogol ac agored yn hysbys ar delerau cyfartal; oherwydd (am y tro) mae'r cyntaf yn angenrheidiol ar gyfer cynaliadwyedd y sector a'r ail yw'r model a fydd yn newid ein ffordd o weld busnes yn y 15 mlynedd nesaf.

Mae'r achos geo-ofodol yn rhagorol, gan fod datrysiadau GIS wedi rhagori ar ddisgwyliadau meddalwedd brand, ond mae'r maes peirianneg yn eang a hyd yma mae CADs am ddim ymhell o fod yn gystadleuaeth gref, heb ddweud am eitemau peirianneg. ...

Ar yr adeg hon, fwy neu lai rydym yn deall i ble y bydd OpenSource yn mynd, gan ein bod hefyd yn deall y bydd y ddau fodel (dyna'r her) yn cydfodoli yn y dyfodol er ychydig ar ychydig ar delerau cyfartal. Efallai ei fod yn swnio'n anodd i rai feddwl amdano fel 'na, ond mae yr un peth â phe byddem ni'n meddwl y bydd yna yn y dyfodol Caledwedd Ffynhonnell AgoredMae'n wallgof, roeddem yn meddwl 15 mlynedd yn ôl.

Yma gallwch lawrlwytho'r cylchgrawn

http://jornadas.gvsig.org/descargas/revista

Yma gallwch ddilyn y cymunedau daearyddol.

Yr Ariannin
Brasil
Costa Rica
Yr Eidal
Rwsia
Uruguay
Paraguay

Y gymuned ieithyddol gyntaf (Ffrancoffon)

Y gymuned thematig gyntaf (Campws gvSIG)

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.