Open Planet, 77 i newid eich meddwl

Bu'n flwyddyn weithredol iawn yn y dyddiau gvSIG, rydym wedi cael yn yr Eidal, y Deyrnas Unedig, Ffrainc -o fewn fframwaith y gwledydd ffug-, Uruguay, yr Ariannin a Brasil - o America Ladin - ac fel y mae traddodiad, dyma rifyn Open Planet sy'n cyd-fynd â'r dyddiau gvSIG rhyngwladol diweddar. Ond nid traddodiad yw ei gynnwys, Rwy'n adeiladu'r erthygl gan ddefnyddio rhai o'r dyfyniadau yr wyf wedi'u canfod yn anorchfygol, sy'n debyg i'r slogan ac yn ymgyrchu bod y Sefydliad GvSIG wedi cynnal yn ystod y misoedd diwethaf:

«Gorchfygu gofod»

Ond credwn nad yw'n ddigon, bod angen mynd gam ymhellach. Ac felly, fel prosiect yr ydym ei eisiau ac rydym yn gweithio i orchfygu mannau newydd, mannau nad ydynt wedi'u hennill eto gan geomateg am ddim a'u cadw ar gyfer y rhai sy'n dyfalu â monopoli gwybodaeth. Mae wedi cyrraedd
y foment o beidio â bod yn fodlon, o barhau i weithio a threfnu fel bod gwybodaeth, technoleg, geomateg yn dda i bawb, sydd ar gael i bawb. Heb ildio unrhyw beth

Y cylchgrawn ngvsig planed agoredmae'n ymddangos yn systemateiddio gwerthfawr o'r egwyddorion y mae'r Gymdeithas yn eu betio, gan ystyried mai'r rhai y mae'n rhaid iddynt newid y ddisg yn gyntaf yw'r defnyddwyr, nad oes gan y mwyafrif helaeth ohonynt y cyfle i fynychu diwrnod gyda moethusrwydd o gynnwys gan mai dyma'r rhai olaf. Mae hefyd yn ymddangos yn gyson â'r cam nesaf, mewn parhad â'r egwyddorion sy'n ein hatgoffa o enwau'r dyddiau blaenorol:

  1. Rydym yn rhannu gwybodaeth
  2. Realities Adeiladu
  3. Rydym yn parhau i dyfu
  4. Cydgrynhoi a symud ymlaen
  5. Symud ymlaen gyda'n gilydd
  6. Gwybod i drawsnewid

A dweud y gwir, mae'r bet yn her gref, byddai hyd yn oed llawer yn ei ystyried yn rhith. Ond mae'r sefyllfaoedd presennol yn ein hatgoffa bod y gvSIG sydd gennym ni ychydig flynyddoedd yn ôl hefyd yn freuddwyd ym mhen ychydig; ac nid meddalwedd ydw i ond prosiect gyda gweledigaeth o gynaliadwyedd yn seiliedig ar ryngwladoli a gweithredu model cydweithredu newydd. Fel y dywed Gabriel Carrión, «Roedd 7 mlynedd yn ôl yn credu ein bod yn mynd i ddamwain gyda'n hewyllys ein hunain ... ond hyd heddiw rydym wedi llwyddo i gyrraedd pwynt a oedd yn cael ei ystyried yn afrealistig. Fel y dywedodd arwyddair yr ail ddiwrnod, rydym yn "adeiladu realiti".

Rydw i fy hun wedi bod yn feirniad am beth nawr yn fy marn i gwendid prosiectau OpenSource yw: Cynaliadwyedd. Ond mae'n rhaid i mi gyfaddef, nid yn unig am y ffeithiau ond am fy marn besimistaidd ychydig yn ôl, i wrando ar y cynhesrwydd y mae'r defnyddwyr yn siarad ag ef am sut y daethant ynghyd â gvSIG yn yr Eidal, Rwsia, Costa Rica, Mecsico, Uruguay, yr Ariannin, Periw, Mae Brasil, Chile, Colombia a Bolivia yn gymhelliad gwerthfawr ar gyfer yr aeddfedrwydd y mae'r gymuned wedi'i gyflawni. Y gymuned honno yr ydym i gyd yn cydymffurfio â hi, o'n cyd-destunau gwahanol:

...; daearyddol, ieithyddol, defnyddwyr, datblygwyr, cwmnïau, prifysgolion; y technegwyr a'r rheolwyr ... swm sy'n ffurfio cyfuniad sy'n gwthio gyda grym ym mhob un o'i leiniau er mwyn ceisio'r budd cyffredin.

Y gorau a ddaw yn sgil y rhifyn hwn yw profiadau defnyddwyr, rwy'n falch gyda menter Mecsico lle does bosib bod yn rhaid ichi fynd i mewn gyda grym mawr, gwn fod y drws wedi'i agor trwy'r Universidad Veracruzana de Xalapa ... cawn weld beth sy'n digwydd oherwydd mae llawer o'r hyn sy'n digwydd ym Mecsico yn dyblygu yng Nghanol America bron trwy syrthni. Rwyf hefyd yn gweld y prosiect "La Pala y el Melón" yn ddiddorol, a fydd, ar fenter merch 10, yn rhoi gwersi pwysig nid yn unig i Costa Rica ond i'r cyfandir cyfan.

Argymhellaf lawrlwytho'r cylchgrawn, ei ddarllen, ei fwynhau ac er gwaetha'r ffaith ein bod i gyd yn byw mewn amgylchedd gwahanol, mae yna lawer o bethau i'w dysgu yno.

Beth sy'n atal meddalwedd am ddim rhag dod yn opsiwn go iawn ym mhob maes proffesiynol?

Nid yw gweithio gyda meddalwedd am ddim ond cadw'r cynlluniau meddalwedd perchnogol yn arfer da ...

Darganfyddwch nad yw busnesau bach a chanolig sy'n dewis meddalwedd am ddim yn cael eu gweld fel cystadleuaeth rhyngddynt yn unig ...

A fydd y gvSIG Association yn gymdeithas sy'n ymateb i'r model newydd?

Y gwir amdani yw bod y gymuned, ar lefel dechnegol neu dechnolegol, wedi bod yn gyfrifol am y dasg. Nawr rydym yn gweithio ar gymryd y cam nesaf tuag at y sefydliad busnes; yn hyn o beth, heb os nac oni bai, mae'r her yn gymhleth ond rydym i gyd yn cytuno â meddylfryd y Sefydliad: mae'n well mynd ynghyd, neu fel y dywedodd Aesop y gorau, 2,600 mlynedd yn ôl: "Mae undod yn gryfder".

Nawr mae'n dod yn ddiddorol, cydgrynhoi a derbyn modelau. Mae'r gair «Cydweithio» yn y fantol, yr ydym yn ei weld yn glir yn y darparwyr gwasanaeth, y credaf y bydd ffyddlondeb a buddion uchel yn cael eu cyflawni yn y ddwy ffordd ar ôl gwaith caled a dealltwriaeth o wahaniaethau -a sicrhewch rywfaint o oddefgarwch- Fodd bynnag, mae ffabrig i'w dorri, fel sy'n wir gyda ni sy'n chwarae'r trwmped fel bod eraill yn gwybod, ac rydym yn ymateb i gymuned sy'n gofyn nid yn unig am atebion am ddim ond hefyd -ac yn bennaf- trwy atebion perchnogol; yma bydd yn rhaid ichi ddod o hyd i gynghreiriau a chydbwysedd diddorol, gan nad oes unrhyw un yn ceisio lladd unrhyw un ond mae pawb yn cystadlu ar delerau cyfartal; heb roi'r gorau i fod yn "gydweithredwyr".

I gydweithio mae symud i ffwrdd o feddalwedd berchnogol?

Rwy'n ymwybodol bod y nifer fwyaf o ddefnyddwyr sy'n ymweld â Geofumadas, yn gweithio gyda AutoCAD, ArcGIS, Microstation neu Google Earth, rwyf hefyd yn ymwybodol bod llawer ohonynt yn gwneud defnydd anghyfreithlon o drwyddedau. Ond rwyf hefyd wedi fy argyhoeddi mai cael cynulleidfa eang yw'r lle gorau i wneud yn hysbys mewn amodau cyfartal fanteision meddalwedd perchnogol ac agored; oherwydd (am y tro) mae'r cyntaf yn angenrheidiol ar gyfer cynaliadwyedd y sector a'r ail yw'r model a fydd yn newid ein ffordd o weld busnes yn y 15 nesaf.

Mae'r achos geo-ofodol yn rhagorol, gan fod yr atebion GIS wedi rhagori ar ddisgwyliadau'r meddalwedd brand, ond mae maes peirianneg yn eang a hyd yn hyn, mae CADs am ddim yn bell o fod yn gystadleuaeth gref, heb sôn am beirianneg ...

Ar y pryd, rydym yn deall fwy neu lai pa le y bydd yr OpenSource yn mynd, gan ein bod hefyd yn deall y bydd y ddau fodel (yr her) yn cyd-fyw yn y dyfodol, er nad oes fawr ddim o gwbl mewn amodau cyfartal. Gall fod yn anodd i rai feddwl felly, ond mae yr un fath â phe baem yn meddwl y bydd hynny yn y dyfodol Caledwedd Ffynhonnell AgoredMae'n wallgof, roeddem yn meddwl 15 mlynedd yn ôl.

Yma gallwch lawrlwytho'r cylchgrawn

http://jornadas.gvsig.org/descargas/revista

Yma gallwch ddilyn y cymunedau daearyddol.

Yr Ariannin
Brasil
Costa Rica
Yr Eidal
Rwsia
Uruguay
Paraguay

Y gymuned ieithyddol gyntaf (Ffrancoffon)

Y gymuned thematig gyntaf (Campws gvSIG)

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.