Tueddiadau technolegol mewn isadeileddau data gofodol yn America Ladin

Yn fframwaith y prosiect gyda'r PAIGH, mae sefydliadau o wledydd 3 yn America Ladin (Ecuador, Colombia a Uruguay) yn gweithio ar y prosiect

«Senarios ar gyfer dadansoddi'r tueddiadau newydd mewn Seilwaith Data Gofodol yn America Ladin: heriau a chyfleoedd».

Yn y cyd-destun hwn, rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan yn yr arolwg hwn yn ogystal â'n helpu i gyhoeddi a lledaenu yn y cyfryngau lle mae darllenwyr Geofumadas wedi cyrraedd.

Yna mae'r gwahoddiad bod ein ffrindiau o'r PAIGH wedi ein hanfon ni.

Gwahoddir cymuned America Ladin (sefydliadau cyhoeddus, cwmnïau preifat, gweithwyr proffesiynol annibynnol, prifysgolion a chanolfannau ymchwil) i gymryd rhan yn yr arolwg o gymwysiadau tueddiadau technolegol mewn seilweithiau data gofodol yn America Ladin a ddatblygwyd o fewn fframwaith y prosiect ymchwil «Senarios ar gyfer dadansoddiad o'r tueddiadau newydd mewn Seilwaith Data Gofodol yn America Ladin: heriau a chyfleoedd ». Ariennir y prosiect hwn gan PAIGH - Sefydliad Daearyddiaeth a Hanes Pan Americanaidd a'i weithredu gan Brifysgol Cuenca (Ecwador), Universidad del Azuay (Ecwador), Prifysgol y Weriniaeth (Uruguay) a Swyddfa Bogotá y Maer - IDECA (Colombia).

Nod yr arolwg yw canfod ceisiadau yn America Ladin sy'n cysylltu gwasanaethau gofodol sy'n seiliedig ar leoliad isadeiledd data a chyda thueddiadau technoleg newydd megis dyfeisiau symudol, synwyryddion ynghyd i ddyfeisiau symudol, cyfrifiadura cwmwl a gwybodaeth ddaearyddol gwirfoddol. Bydd y wybodaeth a gasglwyd yn ddefnyddiol i chi ba raddau y mae'r pwnc hwn yn ei wneud yn America Ladin.

Ymhlith y themâu mae:
1- DISCHWILIO CEISIADAU, yn tueddu i ddarganfod ceisiadau sydd wedi'u datblygu neu sydd wrthi'n cael eu datblygu.

MANYLION 2, a gynlluniwyd i nodi'r safonau a'r manylebau a ddefnyddir, eu manteision, eu cyfyngiadau a'r angen am ddatblygiad manyleb yn y dyfodol.

3- DANGOSYDDION, gan ddynodi dynodi mecanweithiau monitro a gwerthuso i fesur effeithiolrwydd ac effaith y mae gan geisiadau ar gymdeithas.

ARFERION DA 4, a luniwyd i nodi arferion da a'r gwersi a ddysgwyd ar lefel Ladin America, a ddeellir fel arferion neu fentrau derbyn da a oedd yn cynhyrchu canlyniadau dealladwy a mesuradwy.

5- DISCOVERY OF CEATATIONS DATBLYGIAD GAN TRYDYDD PARTÏAU, yn tueddu i ddarganfod ceisiadau a ddatblygwyd gan sefydliadau eraill.

Cyhoeddir canlyniadau'r arolwg yn adroddiadau prosiect, cylchlythyrau'r thema ac erthyglau, gan gyfrannu at gyhoeddusrwydd y ceisiadau a adroddir. Yn ogystal, bydd y cydweithwyr yn cael eu crybwyll i ddarparu gwybodaeth yng nghydnabyddiaethau'r adroddiadau a'r erthyglau.

Mynediad i'r arolwg: yma
Dyddiadau cau ar gyfer derbyn ymatebion: o 12 o Fai i 7 o Fehefin y 2014.

Diolch o flaen llaw am eich cydweithrediad.

  • Daniela Ballari - daniela.ballari@ucuenca.edu.ec - Prifysgol Cuenca (Ecuador)
  • Diego Pacheco - dpachedo@uazuay.edu.ec - Prifysgol Azuay (Ecuador)
  • Virginia Fernández - vivi@fcien.edu.uy - Prifysgol y Weriniaeth (Uruguay)
  • Luis Vilches - lvilches@catastrobogota.gov.co - Neuadd y Ddinas Bogotá - IDECA (Colombia)
  • Jasmith Tamayo - jtamayo@catastrobogota.gov.co - Neuadd Ddinas Bogotá - IDECA (Colombia)
  • Diego Randolf Perez - dperez@catastrobogota.gov.co - Neuadd y Ddinas Bogotá - IDECA (Colombia)

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.