Mae bron popeth yn barod ar gyfer 4as Jornadas gvSIG

 image

Mae'r cyfnod cofrestru ar gyfer 4edd Gynhadledd gvSIG, a drefnir gan Adran Seilwaith a Thrafnidiaeth (CIT) y Generalitat, bellach ar agor.

Bydd y rhain yn cael eu cynnal rhwng Rhagfyr 3 a 5, 2008 yng Nghanolfan Gyngres Valencia, ac a fydd yn cynnal Cyfarfod OGC (Consortiwm Geo-ofodol Agored) eleni, rhwng 1 Rhagfyr a 5, a Diwrnod Eclipse ar Ragfyr 2.

Mae cofrestru am ddim er bod y gallu yn gyfyngedig a rhaid ei wneud trwy'r ffurflen bresennol ar wefan y Gynhadledd (http://www.jornadasgvsig.gva.es/cas/boletindeinscripcion/).

Isod, cyflwynaf wahoddiad Gaspar Peral:

"Mewn pedair blynedd yn unig mae'r gynhadledd gvSIG wedi dod yn gyfeirnod rhyngwladol ym myd Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a Seilwaith Data Gofodol. Man cyfarfod lle mae mwy a mwy o arbenigwyr yn ein dysgu nid yn unig ei bod yn bosibl cynnig atebion proffesiynol yn y meysydd hyn ar sail integreiddio technolegau rhad ac am ddim ond bod y technolegau hyn yn y pen draw yn well na'r atebion clasurol sy'n seiliedig ar fodelau perchnogol nad ydynt yn caniatáu mynediad at wybodaeth.

Cyflwynir atebion sy'n dilyn safonau rhyngweithredu rhyngwladol yn ffyddlon ac sydd hefyd yn fwy cynaliadwy, oherwydd, mae'n bwysig cofio cymaint o weithiau ag sy'n angenrheidiol, y defnydd o dechnolegau rhad ac am ddim, y rhai sy'n caniatáu inni gael mynediad at wybodaeth, yw'r rhai sy'n mynd. darparu'r annibyniaeth angenrheidiol sy'n caniatáu inni fod yn rhydd i nodi esblygiad ein Systemau Gwybodaeth; agwedd sylfaenol i unrhyw sefydliad.

Arwyddair y dyddiau hyn yw: gvSIG. Hyrwyddo gyda'n gilydd. Cofiwn fod y dyddiau blaenorol gyda'r arwyddair Cydgrynhoi a Symud YmlaenYnddyn nhw, yr adlewyrchiad a gynigiwyd gennym oedd y canlynol: roedd gvSIG wedi tyfu llawer ac yn gyflym iawn, roedd yn bryd tacluso, i gydgrynhoi'r holl dwf hwnnw mewn ffordd a oedd yn caniatáu inni ddal i symud ymlaen. Wel, rydyn ni'n barod i barhau i symud ymlaen. Ein cynnig nawr yw peidio â theithio llwybr sydd wedi'i farcio eisoes, ond gyda'n gilydd ein bod ni'n adeiladu'r ffordd newydd honno. Ein bod ni'n gweld ein gilydd, ein bod ni'n siarad â'n gilydd, ein bod ni'n cyfnewid syniadau, barn, ac ati. er mwyn parhau i symud ymlaen. Ond fel rydyn ni'n dweud yn arwyddair y gynhadledd: Symud ymlaen gyda'n gilydd.

Nid wyf am orffen heb gofio y byddwch yn gallu arsylwi y bydd dau ddigwyddiad cyflenwol yn cael eu cynnal eleni, yn ystod cynhadledd gvSIG, fel cyfarfod o Bwyllgor Technegol y Consortiwm Geo-ofodol Agored (OGC) a dal a Diwrnod Eclipse wedi'i gynnal gan brosiect blaenllaw arall o'n Conselleria fel y mae prosiect MOSKitt.

Heb ragor o wybodaeth, fe'ch gwahoddir i ddod i Valencia y dyddiau hynny gan obeithio, ynghyd â charedigrwydd traddodiadol ein dinas, y gall y dyddiau hyn fod yn fuddiol ac yn foddhaol i chi. "

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.