Mae bron popeth yn barod ar gyfer 4as Jornadas gvSIG

image

Mae cyfnod cofrestru Cynadleddau 4as gvSIG, a drefnwyd gan Adran Seilwaith a Thrafnidiaeth y Generalitat, bellach ar agor.

Bydd y rhain yn cael eu cynnal o'r 3 i 5 o Ragfyr 2008 yn y Palacio de Congresos de Valencia, a fydd yn cynnal cyfarfod OGC (Consortiwm Geo-ofodol Agored) eleni, o'r 1 i'r 5 ym mis Rhagfyr, a Diwrnod Eclipse y 2 ym mis Rhagfyr.

Mae cofrestru'n rhad ac am ddim er bod y capasiti yn gyfyngedig a rhaid ei wneud drwy'r ffurflen bresennol ar wefan y Gynhadledd (http://www.jornadasgvsig.gva.es/cas/boletindeinscripcion/).

Nesaf, rwy'n cyflwyno gwahoddiad Gaspar Peral:

"Mewn pedair blynedd yn unig mae'r sesiynau gvSIG wedi dod yn feincnod rhyngwladol ym myd Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a Seilweithiau Data Gofodol, man cyfarfod lle mae mwy a mwy o arbenigwyr yn ein dysgu nid yn unig ei bod yn bosibl cynnig atebion proffesiynol yn y meysydd hyn yn seiliedig ar integreiddio technolegau rhydd ond bod y technolegau hyn yn y pen draw yn well nag atebion clasurol sy'n seiliedig ar fodelau perchnogol nad ydynt yn caniatáu mynediad i wybodaeth.

Cyflwynir atebion sy'n dilyn safonau rhyngweithredu rhyngwladol yn ffyddlon ac sydd hefyd yn fwy cynaliadwy, gan ei bod yn bwysig cofio cymaint o weithiau ag y bo angen, defnyddio technolegau rhad ac am ddim, y rhai sy'n ein galluogi i gael gafael ar wybodaeth, darparu'r annibyniaeth angenrheidiol sy'n ein galluogi i fod yn rhydd i nodi esblygiad ein Systemau Gwybodaeth; agwedd sylfaenol ar gyfer unrhyw sefydliad.

Arwyddair y dyddiau hyn yw: gvSIG. Hyrwyddo gyda'n gilydd. Cofiwn fod y dyddiau blaenorol gyda'r arwyddair Cydgrynhoi a Symud Ymlaen, yn eu barn hwy yr adlewyrchiad a gynigiwyd gennym ni: roedd gvSIG wedi tyfu'n gyflym iawn ac yn gyflym iawn, dyna'r adeg i roi gorchymyn, i atgyfnerthu'r holl dwf hwnnw mewn ffordd a oedd yn ein galluogi i barhau i symud ymlaen. Wel, rydym yn barod i symud ymlaen. Ein bwriad nawr yw peidio â cherdded llwybr sydd eisoes wedi'i farcio, ond rhyngom ni i gyd yn adeiladu'r llwybr newydd hwn. Ein bod ni'n gweld ein gilydd, ein bod yn siarad ymysg ein gilydd, ein bod yn cyfnewid syniadau, barn, ac ati. er mwyn parhau i hyrwyddo. Ond fel y dywedwn yn arwyddair y dyddiau: Symud ymlaen gyda'n gilydd.

Nid wyf am ddod i ben heb gofio y byddwch yn gallu sylwi, eleni, yn ystod dyddiau gvSIG, y cynhelir dau ddigwyddiad cyflenwol, fel cyfarfod o Bwyllgor Technegol y Consortiwm Geo-ofodol Agored (OGC) a dal a Diwrnod Eclipse wedi'i gynnal gan brosiect blaenllaw arall o'n Conselleria fel y mae prosiect MOSKitt.

Heb ado pellach, gwahoddwch nhw i Valencia y dyddiau hyn gan obeithio, ynghyd â charedigrwydd traddodiadol ein dinas, y gall y dyddiau hyn fod yn broffidiol ac yn foddhaol i chi. "

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.