Mae Bentley Systems yn Lansio Cynnig Cyhoeddus Cychwynnol (IPO-IPO)

Cyhoeddodd Bentley Systems lansiad y cynnig cyhoeddus cychwynnol o 10,750,000 o gyfranddaliadau o'i gyfranddaliadau cyffredin Dosbarth B. Bydd y cyfranddaliadau cyffredin Dosbarth B sy'n cael eu cynnig yn cael eu gwerthu gan gyfranddalwyr presennol Bentley. Mae'r cyfranddalwyr gwerthu yn disgwyl caniatáu i'r tanysgrifenwyr wrth gynnig opsiwn 30 diwrnod i brynu hyd at 1.610.991 o gyfranddaliadau ychwanegol o gyfranddaliadau cyffredin Dosbarth B gan y cyfranddalwyr sy'n gwerthu. Amcangyfrifir bod y pris cynnig cyhoeddus cychwynnol rhwng $ 17,00 a $ 19,00 y siâr. Mae Bentley wedi gwneud cais i restru ei gyfranddaliadau ar Farchnad Dewis Byd-eang NASDAQ o dan y symbol "BSY."

Mae Goldman Sachs & Co. LLC a BofA Securities yn gweithredu fel y prif reolwyr llyfrau ac mae RBC Capital Markets yn gweithredu fel rheolwr llyfrau ar gyfer yr arlwy arfaethedig. Mae Baird, KeyBanc Capital Markets a Mizuho Securities yn gwasanaethu fel cyd-reolwyr y cynnig arfaethedig. Cododd cyfranddaliadau’r cwmni 52% ar ei ddiwrnod cyntaf o fasnachu. Agorodd y cyfranddaliadau ar $ 28 ddydd Mercher a chau ar uchafbwynt o $ 33,49 ar farchnad Nasdaq.

Dywedodd Greg Bentley, Llywydd, Prif Swyddog Gweithredol ac Arlywydd ei fod, ar ran y cwmni, yn falch ei fod wedi cyflawni'r garreg filltir hon. Ychwanegodd eu bod yn gobeithio y bydd yr IPO yn dal sylw'r peirianwyr sifil a strwythurol sy'n adeiladu systemau dŵr gwastraff, maes awyr, priffyrdd a llwybr anadlu'r byd.

Pwysigrwydd ar gyfer Geo-beirianneg?

Mae Bentley wedi sefyll yn gadarn fel un o'r arweinwyr ym maes technoleg adeiladu, gan betio ar integreiddio technolegau rheoli data mewn prosiectau ac asedau peirianneg. Beth sydd wedi arwain at sicrhau prosesau pendant ac effeithlon lle mae pob math o effeithiau'n cael eu nodi'n gynnar. Nid yw'r penderfyniad hwn i fynd yn gyhoeddus yn newydd-deb, gan eu bod o'r blaen wedi cynnal y gweithgareddau hyn trwy gontractau preifat, fodd bynnag, ar ôl bron i 36 mlynedd mae'r cynnig hwn yn cael ei agor yn gwbl gyhoeddus trwy Marchnad Dewis Byd-eang Nasdaq.

Am 36 mlynedd rydym wedi gwasanaethu peirianwyr gyda'n meddalwedd, gan gredu'n angerddol bod seilwaith sy'n perfformio'n well ac yn fwy gwydn yn hanfodol i wella ansawdd bywyd pobl ym mhobman, cynnal ein hamgylchedd a thyfu ein heconomïau. Greg Bentley, Prif Swyddog Gweithredol Bentley Systems.

Mae'n anochel peidio â gofyn i ni'n hunain: Beth yw pwysigrwydd y cam hwn ym myd Geo-beirianneg? Mewn ffordd bydd yn newid sut yr ymdrinnir â chaffael cynnyrch a chynllunio digwyddiadau sy'n gysylltiedig ag adeiladu, ond nid er gwell, ond er gwell. Hyrwyddo creu atebion sy'n gysylltiedig â'r sector seilwaith (mewn gwasanaethau cyhoeddus, adeiladau, cynllunio trefol neu reoli dŵr), gan gynyddu deinameg yng nghylch bywyd gwybodaeth, adeiladu a gweithredu gwrthrychau, sy'n cael ei chwyddo trwy integreiddio â BIM a DT (Efeilliaid Digidol, efeilliaid Digidol).

Cenhadaeth y gweithiwr proffesiynol Geoengineering yw mynd i mewn i'r byd newydd hwn, sydd wedi gwneud ei ffordd mewn ffordd dreisgar, gan fanteisio ar y technolegau sy'n gwneud dylunio, modelu, dadansoddi, storio, adeiladu a monitro data yn haws. Mae angen integreiddio'n llwyr ar bob un o'r technolegau sy'n bresennol yn y gadwyn AEC (Pensaernïaeth, Peirianneg, Adeiladu), gallai DT a BIM fod y prif fethodolegau ar gyfer rheoli seilwaith, ond ni ddylid byth esgeuluso'r gydran ofodol. Mae'r cyfuniad BIM + DT + GIS yn wirioneddol bwerus, a dyma'r sylfaen a fydd yn parhau i fod yn gyffredin yn y 4ydd chwyldro diwydiannol hwn.

 

Cymerwyd o Cylchgrawn Twingeo 5ed Argraffiad

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.