Datganoli gwasanaethau Cofrestru-Stentiau yn y sector cyhoeddus

Dyma grynodeb o arddangosfa ddiddorol a fydd yn digwydd yn y Cynhadledd Tir ac Eiddo Blynyddol, a noddir gan Fanc y Byd yn y dyddiau nesaf ym mis Mawrth 2017. Bydd Alvarez ac Ortega yn cyflwyno ar y profiad o ddadgrynhoi gwasanaethau’r Gofrestrfa / Cadastre ar fodel Swyddfa Blaen y Cefn, yn yr achos hwn Bancio Preifat, yn unol â’r datganiad o Cadarnre 2014 «Yn y dyfodol, bydd y sector preifat a'r sector cyhoeddus yn cydweithio».

Mae datganoli gwasanaethau eiddo wedi cael ei gynnwys fel un o'r gofynion angenrheidiol i wynebu'r heriau sy'n codi wrth i gyfaint trafodion dyfu, gan ffeirio asedau eiddo, yn y cynnydd yn nisgwyliadau'r defnyddwyr wrth wella ansawdd gwasanaethau, lleihau costau ac amseroedd ymateb sy'n golygu cofrestru da.

Trwy'r mecanwaith hwn Y System Weinyddol Genedlaethol ar gyfer Eiddo Hondwras (SINAP), yn ceisio dilyn y llwybr tuag at ddatganoli gan obeithio sicrhau effeithlonrwydd, tryloywder, symudedd mewn trafodion; a thrwy hynny greu mwy o symud yn y farchnad tir.

Cyn gweinyddiaeth ddatganoledig.

Mae System Gweinyddu Eiddo Honduras, yn seiliedig ar y Gyfraith Eiddo a gymeradwywyd gan archddyfarniad 82-2004, yn grymuso'r Sefydliad Eiddo i benodi a rheoleiddio Canolfannau Cysylltiedig i weithredu a gweinyddu'r gwasanaethau cofrestrfa sy'n dibynnu ar y Sefydliad Eiddo, gan ystyried bod gan weinyddu gwasanaethau trwy gynghrair gyhoeddus-preifat fecanweithiau a gweithdrefnau mwy ystwyth i ymateb i'r gofynion sy'n ofynnol ar gyfer cyfansoddiad a deinameg marchnad stoc.

Ym mis Gorffennaf 2006, ffurfiwyd y Ganolfan Gysylltiedig gyntaf, gan ei dirprwyo i Siambrau Masnach a Diwydiannau Honduras, i weithredu a gweinyddu'r Gofrestrfa Fasnachol, dywedodd bod y gofrestrfa'n cynnwys y gwasanaethau y mae cofrestru cyfansoddiadau cwmnïau a chofrestru symudiadau partner yn eu cynnwys. a chyfalaf.

Ym mis Ebrill 2016, ffurfiwyd yr ail Ganolfan Gysylltiedig, yr un gyntaf o ran Cofrestru-Cadastre, gan ddirprwyo i Fanc Cynhyrchu a Thai Honduran (BANHPROVI), i reoli a gweithredu trafodion y gofrestrfa sy'n gysylltiedig â'r portffolio o gleientiaid sy'n cyrchu cronfeydd BANHPROVI am fenthyciad cartref.

Ym mis Hydref, ffurfiodd 2016 y drydedd Ganolfan Gysylltiedig, yr ail o ran Cofrestru-Cadastre, gan ddirprwyo Banco Financiera Comercial Hondureña SA (FIHCOSA) i weinyddu a gweithredu'r trafodion cofrestrfa sy'n ymwneud â'r portffolio o gleientiaid sy'n cael mynediad i gronfeydd FIHCOSA i'w benthyca tai.

Drwy'r mecanwaith hwn o ddatganoli gwasanaethau cofrestrfa, mae SINAP yn ceisio hyrwyddo rheolaeth economaidd ac effeithiol o adnoddau'r wladwriaeth, drwy ymyriadau gan y sector preifat, y gymdeithas sifil ac asiantaethau cydweithredu rhyngwladol, gan osgoi dyblygu ymdrechion.

Gweithredu'r Canolfannau Cysylltiedig fel mecanwaith datganoli ar gyfer Gweinyddu Eiddo yn Honduras.

Gyda thwf blynyddol o 12.7% mewn trafodion yn y Cofrestrfeydd Eiddo, gweithredir model Swyddfa Blaen a Chefn er mwyn gwella olrhain a thryloywder trafodion yn y cofrestrau eiddo, ond nid oedd yn bosibl lleihau'r amseroedd. ymateb i'r defnyddiwr terfynol.

Ar ôl ei ddilysu o'r model yn y Gofrestrfa Eiddo, rwyf yn hwyluso creu Cofrestrfa Canolfannau Cysylltiedig-Cadastre i weithredu o dan y rheoliadau ac mewn un llwyfan technolegol a sefydlwyd gan y Swyddfa Gofrestrfa Eiddo yn Honduras.

Pam Bancio?

Mae bancio preifat yn symud cyfartaledd o 31 ddoleri y flwyddyn mewn morgeisi ar werthu Real Estate, felly'r prif actor yw lleihau amseroedd ymateb wrth gofrestru'r trafodion hyn ar eiddo tiriog.

Manteision i'r System Eiddo yn Honduras.

Gwneud y gorau o weinyddiaeth gyhoeddus, gwella gwasanaethau i ddinasyddion trwy rwydwaith bancio cadarn ac effeithlon, lle mae pob archwiliad yn destun prosesau archwilio trylwyr.

Rheolau, rheolaeth a monitro gweithrediadau.

Bydd pob canolfan weithredu yn ddarostyngedig i'r rheolau a'r gweithdrefnau a sefydlwyd gan Gyfarwyddiaeth y Cofrestrfeydd Eiddo, fel rheoliadau, cytundebau gweithdrefnol, llawlyfrau gweithredu a chanllawiau ardystio.

Bydd yn dda yn nes ymlaen i wybod y ddogfen 10 tudalen gyflawn, ac mae'r PowerPoint sydd yn hytrach na chael ei chymhwyso i gopïo a gludo, yn ddefnyddiol i ddeall sut y gall gwlad sy'n datblygu ddelweddu model busnes gyda dull defnyddiwr terfynol. Wrth gwrs, bydd y gwersi a ddysgwyd ac ymdrechion aflwyddiannus cyn cyrraedd y pwynt diogel hwn yn fwy defnyddiol ac yn deilwng o ddarlith arall.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.