Datganoli gwasanaethau Cofrestru-Stentiau yn y sector cyhoeddus

Dyma grynodeb o arddangosfa ddiddorol a fydd yn digwydd yn y Cynhadledd Tir ac Eiddo Blynyddol, a noddir gan Fanc y Byd yn y dyddiau nesaf o fis Mawrth 2017. Bydd Alvarez ac Ortega yn trafod y profiad o ddatganoli gwasanaethau'r Gofrestrfa / Cadastre ar fodel Swyddfa Rheng Flaen, yn yr achos hwn Bancio Preifat, yn unol â'r datganiad Cadarnre 2014 «Yn y dyfodol, bydd y sector preifat a'r sector cyhoeddus yn cydweithio».

Mae datganoli gwasanaethau eiddo wedi cael ei gynnwys fel un o'r gofynion angenrheidiol i wynebu'r heriau sy'n codi wrth i gyfaint trafodion dyfu, gan ffeirio asedau eiddo, yn y cynnydd yn nisgwyliadau'r defnyddwyr wrth wella ansawdd gwasanaethau, lleihau costau ac amseroedd ymateb sy'n golygu cofrestru da.

Trwy'r mecanwaith hwn Y System Weinyddol Genedlaethol ar gyfer Eiddo Hondwras (SINAP), yn ceisio dechrau ar y llwybr tuag at ddatganoli, gan obeithio cyflawni effeithlonrwydd, tryloywder, symudedd mewn trafodion; gan greu mwy o symud yn y farchnad tir.

Rhagflaenydd gweinyddiaeth ddatganoledig.

Mae'r System Gweinyddu Eiddo o Honduras, yn seiliedig ar y Gyfraith Eiddo a gymeradwywyd gan archddyfarniad 82-2004 yn grymuso'r Sefydliad Eiddo i benodi a rheoleiddio Canolfannau Cysylltiedig i weithredu a gweinyddu'r gwasanaethau cofrestrfa sy'n dibynnu ar y Sefydliad Eiddo, gan ystyried bod gan weinyddu gwasanaethau drwy bartneriaeth gyhoeddus-breifat fecanweithiau a gweithdrefnau mwy ystwyth i ymateb i'r gofynion sy'n ofynnol ar gyfer cyfansoddiad ac adfywiad marchnad warantau.

Ym mis Gorffennaf ffurfiodd 2006 y Ganolfan Gysylltiedig gyntaf i ddirprwyo i Siambrau Masnach Honduras, i weithredu a rheoli'r Gofrestrfa Fasnachol, dywedodd bod y gofrestrfa'n cynnwys y gwasanaethau sy'n golygu cofrestru cyfansoddiadau cwmnïau a chofrestru symudiadau aelodau a chyfalaf.

Ym mis Ebrill, ffurfiodd 2016 yr ail Ganolfan Gysylltiedig, y cyntaf o ran Cofrestru-Cadastre, gan ddirprwyo Banc Honduran ar gyfer Cynhyrchu a Thai (BANHPROVI), gweinyddu a gweithredu'r trafodion cofrestrfa yn ymwneud â'r portffolio o gleientiaid sy'n cyrchu cronfeydd BANHPROVI. ar gyfer benthyciad cartref.

Ym mis Hydref, ffurfiodd 2016 y drydedd Ganolfan Gysylltiedig, yr ail o ran Cofrestru-Cadastre, gan ddirprwyo Banco Financiera Comercial Hondureña SA (FIHCOSA) i weinyddu a gweithredu'r trafodion cofrestrfa sy'n ymwneud â'r portffolio o gleientiaid sy'n cael mynediad i gronfeydd FIHCOSA i'w benthyca tai.

Drwy'r mecanwaith hwn o ddatganoli gwasanaethau cofrestrfa, mae SINAP yn ceisio hyrwyddo rheolaeth economaidd ac effeithiol o adnoddau'r wladwriaeth, drwy ymyriadau gan y sector preifat, y gymdeithas sifil ac asiantaethau cydweithredu rhyngwladol, gan osgoi dyblygu ymdrechion.

Gweithredu'r Canolfannau Cysylltiedig fel mecanwaith datganoli ar gyfer Gweinyddu Eiddo yn Honduras.

Gyda thwf blynyddol o 12.7% yn y trafodion yn y Cofrestrfeydd Eiddo, gweithredir model Swyddfa Blaen a Chefn er mwyn gwella olrhain a thryloywder y trafodion yn y cofrestrau eiddo, ond nid oedd yn bosibl lleihau'r amser ymateb i'r defnyddiwr terfynol.

Ar ôl ei ddilysu o'r model yn y Gofrestrfa Eiddo, rwyf yn hwyluso creu Cofrestrfa Canolfannau Cysylltiedig-Cadastre i weithredu o dan y rheoliadau ac mewn un llwyfan technolegol a sefydlwyd gan y Swyddfa Gofrestrfa Eiddo yn Honduras.

Pam Bancio?

Mae bancio preifat yn symud cyfartaledd o 31 ddoleri y flwyddyn mewn morgeisi ar werthu Real Estate, felly'r prif actor yw lleihau amseroedd ymateb wrth gofrestru'r trafodion hyn ar eiddo tiriog.

Manteision i'r System Eiddo yn Honduras.

Gwneud y gorau o weinyddiaeth gyhoeddus, gwella gwasanaethau i ddinasyddion trwy rwydwaith bancio cadarn ac effeithlon, lle mae pob archwiliad yn destun prosesau archwilio trylwyr.

Rheolau, rheolaeth a monitro gweithrediadau.

Bydd pob canolfan weithredu yn ddarostyngedig i'r rheolau a'r gweithdrefnau a sefydlwyd gan Gyfarwyddiaeth y Cofrestrfeydd Eiddo, fel rheoliadau, cytundebau gweithdrefnol, llawlyfrau gweithredu a chanllawiau ardystio.

Bydd yn dda wedyn gwybod y ddogfen gyflawn o dudalennau 10, a'r PowerPoint sy'n fwy na gwneud cais i gopïo a gludo, mae'n ddefnyddiol deall sut y gall gwlad sy'n datblygu ddychmygu model busnes gyda dull y defnyddiwr terfynol. Wrth gwrs, bydd y gwersi a ddysgwyd a'r ymdrechion aflwyddiannus cyn cyrraedd y pwynt diogel hwn yn fwy defnyddiol ac yn deilwng o gynhadledd arall.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.