Rwy'n-fodel, yn ôl i dalent

Mae'r esblygiad technolegol yn yr ardal gyfrifiadurol yn gymhleth, mae cyfraith Moore wedi dangos gyda ffyddlondeb na fydd yn bosibl mewn dwy flynedd i ddefnyddio Windows 7 heb gael ei weld yn gynhanesyddol. Mae AutoCAD 2013 eisoes yn swnio ar y fforymau ac nid ydym ni wedi cuddio o hyd Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2012, bron popeth heddiw yw tafladwy, golau, yn y Fy dogfennau, ar y USB, yn y post neu hyd yn oed yn y cwmwl.

Yn anffodus, nid yw'r cyflymder y mae'r prosesau'n mynd â hi, bob amser ar y cyflymder hwnnw; mae hyn yn rhoi rhwystr cynaliadwyedd oherwydd ei fod yn hawdd iawn gweithredu technoleg newydd; ond nid yw'n syml i newid rheoleiddio nac i adeiladu gweithdrefn sy'n defnyddio'r dechnoleg honno mewn ffordd unffurf mewn gwahanol swyddfeydd heb daro'r trwyn gyda phobl sydd wedi cau i newid neu wrthsefyll polisïau ar gyfer bwriadau da neu wael.

Mae Bentley wedi bod yn dangos thema Rwy'n fodel am ddwy flynedd, pan fyddaf yn cofio gweld y mater yn superhuman. Y llynedd fe alla i weld rhywbeth yn gweithio, ac yn y drydedd flwyddyn hon rwy'n falch o weld ystyfnigrwydd positif ar yr un pwnc bod gan fwy na chliciwch egwyddor athronyddol dda iawn, dan yr enw "gadewch i ni fynd yn ôl i dalent".

Er bod Bentley Systems yn cael ei nodweddu gan -ormodol- dyfeisgarwch creadigol, i raddau colli defnyddioldeb i ddefnyddwyr -ddim yn ysmygu- nid yw'n gysylltiedig â chlefydau gwael, mae modd ei adfer er mwyn dod â'i ddefnyddwyr mewn tonnau, gan newid y dull confensiynol o weithio yn gyson. Rydym yn gweld hyn ar gyfer y blynyddoedd ar gofnod yn y fformat DGN wedi newid prin gan y gofyniad i ddarnau 16 32, y rhyngwyneb defnyddiwr ac yn awr yn dominyddu'r cysyniad o I-model yn ymddangos i gadarnhau mwy athroniaeth honno.

cael eich ysbrydoli 2011b

Beth sy'n digwydd yw bod y term "Gadewch i ni fynd yn ôl i dalent"Mae'n ymddangos nad yw'n gyson â'n hamser ni. Mae bron popeth yn cael ei ddyfeisio -credwn- ond mae llawer o'r dyfeisiadau cyfredol yn datrys ein hangen ni i wneud pethau'n fwy effeithlon. Mae gennym dechnolegau datblygedig iawn, a gallwn gyfathrebu â'n plant ar ochr arall y byd gyda chlicio syml arno Skype, gallwn ni ddilyn prosiect arno TeamViewer, sgwrsio gyda'r gariad o'r ffôn symudol, ac ati. Ond mae gennym anawsterau mawr i gadw ein cyfrifiadur yn rhydd o firysau, mae'r cysylltiad â di-wifr â Windows 7 bron yn weithred o ffydd ac rydym yn gwbl sicr y gall popeth fod yn fwy beirniadol y flwyddyn nesaf.

Mae hyn yn digwydd oherwydd bod cymdeithas o ddefnyddiaeth gydag arloesedd technolegol yn briodas eithaf angheuol. Ychydig iawn o'r hyn a wnawn nawr gydag offer datblygedig y gallwn sicrhau ei fod yn gynaliadwy i'r blynyddoedd 5 yn y dyfodol; er mai dyma'r un weithdrefn â 30 o flynyddoedd yn ôl. Rydym hefyd yn feirniadol iawn o'r gweithdrefnau traddodiadol, anghofio bod heb bapur byth yn gweithio yn awtomatig, ac yn gyffredinol ag anghofio y cyd-destun a holi y ddau barth UTM ysmygu yr un bibell â snisin eraill.

cael eich ysbrydoli 2011b

Mae'r siart uchod yn dangos tair egwyddor cynnig Bentley ar gyfer dychwelyd i dalent. Cefais drafferth cael Greg i gamu o'r neilltu ar gyfer y llun, ond yn olaf, gwneuthum un sydd braidd yn fudr o'r panel monitro; yn ei ffurf esmwyth mae'n dangos:

  • Y data, a ddaeth i'r modelu digidol o fywyd go iawn.
  • Integreiddio prosiectau, trwy gydlif nifer o ddisgyblaethau
  • Delio â gwrthrychau go iawn mewn cysylltiad â modelu.

Bydd yn ymddangos yn fantais, ond mae'n adlewyrchu'r tri chynnyrch y mae Bentley yn gobeithio mynnu amdanynt am y blynyddoedd 10 nesaf:

  • Microstation, tabl gwaith y mae gwahanol offer Peirianneg, Pensaernïaeth ac Adeiladu yn gweithredu arno. Gan gymryd y DGN syml i lefel (I-model) un arall, er dal i fod yn DGN ond cyfoethogi hymgorffori defnyddwyr offeryn fel Bentley Map, Power Sifil, Planhigion Agored, neu unrhyw un arall bod yr hyn mae'n ei wneud yw ychwanegu model alffaniwmerig priodoleddau.
  • ProjectWise, fel offeryn cysylltiad. P'un ai ar y USB, ar y disg galed, ar y ffôn symudol neu yn y cwmwl, dyna'r ffordd y bydd unrhyw ddisgyblaeth yn rhyngweithio.
  • AssetWise, fel offeryn rheoli. Mae hyn yn fwy newydd ond yn cael ei gysyniadu amlwg â'r rheolau hyn yn cael eu hintegreiddio i fynd yn ôl y model i'r cae unwaith eto, yn gyson yn ein hatgoffa bod y siâp yn unig yw olrhain gelwyddog o realiti a'r gadwyn gymhleth yn efelychiad o llwyfan fel y bo'r angen Milltiroedd 15 oddi ar y môr.

cael eich ysbrydoli 2011bMae'n drueni y bydd y bet Bentley hwn yn parhau ar ei ddefnyddwyr; oni bai bod un o'r brodyr yn anelu at fod yn wleidydd neu'n ymfudo ei hun mewn dyngarwch crefyddol. Ond i'r rhai ohonom sydd wedi bod yn arsylwi ar y ffordd hon o feddwl, rydym yn dod o hyd i ddysgu gwerthfawr iawn am ddisgyblaethau lluosog o fywyd; ar hyn o bryd rwyf am grynhoi peth o'r hanfod hwnnw gydag awel gyd-destunol Amsterdam:

Dwi'n ei chael hi'n ddiddorol, yn adfywio'r hyn y mae'n ei olygu i ddychwelyd i dalent; bod y tu hwnt i'n cyflwyno atebion tun ar y bwrdd yn ein herio i freuddwydio ffyrdd newydd i fanteisio arno Lamp Aladdin. Ac a yw bod y talent yn yr hyn a wnawn gydag offer confensiynol, gweld yr hyn a wnaethant "damn"Gall Ffordd Osgoi Argae Hoover ein gwneud yn anghofio bod y dyluniad wedi'i wneud gydag offer syml megis Microstation, heb sôn am Expressway Bridge Design yn AutoCAD / Microstation Lu Zhuojun hybrid.

Mae mynd yn ôl i dalent yn golygu meddwl y tu hwnt. Ar ôl blynyddoedd 3, rwy'n deall, yn olaf, beth oeddent yn cyfeirio at y model I, heb fod yn fwg astral, ond oherwydd ei fod o flaen Charlotte yn y flwyddyn 2008. Mae'n ddoniol -ac anarferol- y gwaith ar y cyd a wnaed ganddynt gyda AutoDesk, i chwilio am filiynau o ddefnyddwyr y fformat dwg / dxf, er nad yw'r ennill yn y cyfeiriad arall yn gyfrannol gan na ellir gwneud y model I gyda meddalwedd Bentley yn unig; ni fydd defnyddwyr AutoCAD yn rhedeg ar gyfer Microstation ar gyfer gwrando ar y gair hypermodel.

Mae mynd yn ôl i dalent yn golygu meddwl am y defnyddiwr terfynol. Pwy fyddai wedi dweud ar y pryd y gellid edrych ar ffeil dgn / dwg o borwr Windows neu'r Outlook. Ond y mae yn awr yn realiti, mae'n nid yn unig yn bosibl gweld y fector y gall hyd yn oed Google, ond mae hefyd yn chwyddo, badell, cyffwrdd y gwrthrych, yn gweld ei briodoleddau, cynlluniau, cylchdroi yn weladwy yn 3D neu fesul unigolyn (ynysu). Mae hyn oherwydd fel y Synhwyrais ar y pryd, yn gobeithio Bentley ei ffeil DGN peidio â bod fformat anhysbys ar gyfer y byd, ac i feddwl hwn y defnyddiwr yn mynd dros y bont droed, ond nid oes gan y syniad lleiaf sut y caiff ei gyfrifo y toriad yn y L / 4.

cael eich ysbrydoli 2011b

Mae dychwelyd i dalent yn golygu mynnu'r un amcan. Er y gallai'r strategaethau newid, rhaid i'r defnyddiwr weld ein bod yn mynd i'r un lle; Fel yr oedd yr ymgais aflwyddiannus o Microstation Athens, nid oedd bron neb yn sylwi arno ac erbyn hyn mae ei ddefnyddwyr yn derbyn y rhyngwyneb gwell sydd gennym ers XM. Yn yr un modd, rhaid cadw'r mynnu gan y model I er gwaethaf y ffaith nad yw cysyniad BIM eto ar gael i'w farchnata; ond mae symudedd y data bellach yn agor drysau i boblogaiddu'r cysyniad er y bydd gydag enw arall -Dymunaf iBB ac nid iBIM, nid wyf yn credu oherwydd bod Swyddi wedi marw-.

Mewn Bondley Systems mewn da bryd, mae caffaeliadau diweddar (Pointools, Raceway, AECOSym) yn cadarnhau eu bod yn benderfynol o gadw eu defnyddwyr i chwilio am arloesedd cynaliadwy, ar gyfer talent. Bydd y cynghreiriau cyfredol gyda Microsoft, Adobe ac efallai Google yn y dyfodol yn helpu i gael mwy o effaith.

cael eich ysbrydoli 2011b

Dim ond ailadrodd yr hyn a ddywedodd ddwy flynedd yn ôl: Bentley drwodd Rwy'n-fodel Roeddwn i eisiau hynny gadewch i ni dderbyn y dgn fel pdf poblogaidd. Efallai na fydd eich meddalwedd yn cyrraedd yr archfarchnad, dim ond ei gael allan o'r blwch, ond beth sy'n ymddangos yn sicr yw bod unrhyw un sy'n deall y byd go iawn yn gallu gweld y canlyniadau a gynhyrchir gyda'ch cynnyrch.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.