Rwy'n-fodel, yn ôl i dalent

Mae'r esblygiad technolegol yn y maes cyfrifiadurol yn gymhleth, mae cyfraith Moore wedi dangos yn ffyddlon na fydd yn bosibl mewn dwy flynedd i ddefnyddio Windows 7 heb gael ei ystyried yn gynhanesyddol. Mae AutoCAD 2013 eisoes yn chwarae yn y fforymau ac nid ydym wedi gorffen cnoi o hyd Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2012, bron popeth heddiw yw tafladwy, golau, yn y Fy dogfennau, ar y USB, yn y post neu hyd yn oed yn y cwmwl.

Yn anffodus, nid yw'r cyflymder y mae'r prosesau'n mynd â hi, bob amser ar y cyflymder hwnnw; mae hyn yn rhoi rhwystr cynaliadwyedd oherwydd ei fod yn hawdd iawn gweithredu technoleg newydd; ond nid yw'n syml i newid rheoleiddio nac i adeiladu gweithdrefn sy'n defnyddio'r dechnoleg honno mewn ffordd unffurf mewn gwahanol swyddfeydd heb daro'r trwyn gyda phobl sydd wedi cau i newid neu wrthsefyll polisïau ar gyfer bwriadau da neu wael.

Mae Bentley wedi bod yn dangos thema Rwy'n fodel am ddwy flynedd, pan fyddaf yn cofio gweld y mater fel un mwg gwych. Y llynedd, roeddwn i'n gallu gweld rhywbeth yn gweithio, a'r drydedd flwyddyn hon rwy'n fodlon gweld ystyfnigrwydd cadarnhaol ar yr un pwnc bod gan fwy na ystrydeb egwyddor athronyddol feddylgar iawn, o dan yr enw “gadewch i ni fynd yn ôl i dalent".

Er bod Bentley Systems yn cael ei nodweddu gan -ormodol- dyfeisgarwch creadigol, i'r graddau y mae defnyddwyr yn colli eu defnyddioldeb -ddim yn ysmygu- Mae'n adenilladwy nid yw'n gysylltiedig ag arferion gwael o fynd â'i ddefnyddwyr o don i don, gan newid y ffordd gonfensiynol o weithio yn gyson. Rydym wedi gweld hyn ers blynyddoedd, yn y cysondeb yn y fformat dgn sydd prin wedi newid oherwydd y gofyniad o 16 i 32 darn, mae'r rhyngwyneb y mae'r defnyddiwr yn ei ddominyddu ac erbyn hyn mae'n ymddangos bod y cysyniad o I-model yn cadarnhau'r athroniaeth honno ymhellach.

cael eich ysbrydoli 2011b

Beth sy'n digwydd yw bod y term "Gadewch i ni fynd yn ôl i dalentMae'n ymddangos nad yw'n gyson â'n hoes ni. Mae bron popeth yn cynnwys -credwn- ond mae llawer o ddyfeisiau bach heddiw yn mynd i'r afael â'n hangen i wneud pethau'n fwy effeithlon. Mae gennym dechnolegau datblygedig iawn, a gallwn gyfathrebu â'n plant ar ochr arall y byd gyda chlicio syml ymlaen Skype, gallwn ni ddilyn prosiect arno TeamViewer, sgwrsio gyda'r gariad o'r ffôn symudol, ac ati. Ond mae gennym anawsterau mawr i gadw ein cyfrifiadur yn rhydd o firysau, mae cysylltu â diwifr â Windows 7 bron yn naid ffydd ac rydym yn hollol siŵr y gallai'r flwyddyn nesaf fod yn fwy beirniadol.

Mae hyn yn digwydd oherwydd bod cysylltiad prynwriaeth ag arloesedd technolegol yn briodas eithaf angheuol. Ychydig iawn o'r hyn a wnawn nawr gydag offer datblygedig y gallwn eu sicrhau sy'n gynaliadwy yn y 5 mlynedd i ddod; Er ei bod yr un weithdrefn â 30 mlynedd yn ôl. Rydym hefyd yn feirniadol iawn o weithdrefnau traddodiadol, gan anghofio os na fyddant yn bodoli ar bapur na fyddant byth yn gweithio mewn ffordd awtomataidd, ac yn gyffredinol rydym yn anghofio'r cyd-destun ac yn cwestiynu'r rhai sy'n ysmygu'r un bibell â math arall o dybaco mewn dwy ardal UTM.

cael eich ysbrydoli 2011b

Mae'r graffig uchod yn dangos tair egwyddor cynnig Bentley i ddychwelyd i dalent. Cefais amser caled yn cael Greg i gamu o’r neilltu ar gyfer y llun, ond o’r diwedd gwnes i un sydd prin yn fudr o’r panel monitro; Ar ffurf sgematig mae'n dangos:

  • Y data, a ddaeth i'r modelu digidol o fywyd go iawn.
  • Integreiddio prosiectau, trwy gydlif nifer o ddisgyblaethau
  • Delio â gwrthrychau go iawn mewn cysylltiad â modelu.

Bydd yn ymddangos yn fantais, ond mae'n adlewyrchu'r tri chynnyrch y mae Bentley yn gobeithio mynnu amdanynt am y blynyddoedd 10 nesaf: 

  • Microstation, bwrdd gwaith y mae gwahanol offer Peirianneg, Pensaernïaeth ac Adeiladu yn gweithredu arno. Gan fynd â'r dgn syml i lefel arall (I-model) er ei fod yn dal i fod yn ddgn ond gyda chyfoethogi defnyddwyr offer fel Bentley Map, Power Civil, Open Plant, neu unrhyw beth arall y mae'r hyn y mae'n ei wneud yn ychwanegu priodweddau alffaniwmerig i'r model.
  • ProjectWise, fel offeryn cysylltu. Boed hynny ar y USB, ar y gyriant caled, ar y ffôn symudol neu yn y cwmwl, dyma'r ffordd y bydd unrhyw ddisgyblaeth yn rhyngweithio.
  • AssetWise, fel offeryn rheoli. Mae hyn yn fwy diweddar ond mae'n amlwg wedi'i gysyniadu, gydag ef mae'r rheolau wedi'u hintegreiddio sy'n mynd â'r model yn ôl i'r cae eto, gan ein hatgoffa'n gyson mai dim ond olrhain celwyddog o realiti yw'r gadwyn a'r gadwyn gymhleth yn ddynwarediad o blatfform arnofio i 15 milltir allan i'r môr.

cael eich ysbrydoli 2011bTrueni y bydd y bet hwn o Bentley yn aros yn ei ddefnyddwyr; Oni bai bod un o'r brodyr yn dyheu am fod yn wleidydd neu'n cymryd rhan mewn dyngarwch crefyddol. Ond i'r rhai ohonom sydd wedi bod yn arsylwi ar y ffordd hon o feddwl, rydym yn dod o hyd i ddysgu gwerthfawr iawn ar gyfer disgyblaethau lluosog bywyd; ar hyn o bryd rwy'n bwriadu crynhoi peth o'r hanfod hwnnw ag awel gyd-destunol Amsterdam:

Dwi'n ei chael hi'n ddiddorol, yn adfywio'r hyn y mae'n ei olygu i ddychwelyd i dalent; bod y tu hwnt i'n cyflwyno atebion tun ar y bwrdd yn ein herio i freuddwydio ffyrdd newydd i fanteisio arno Lamp Aladdin. A’r gwir yw bod y dalent yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud gydag offer confensiynol, gwelwch beth yw’r “damn"Gall Ffordd Osgoi Argae Hoover ein gwneud yn anghofio bod y dyluniad wedi'i wneud gydag offer syml megis Microstation, heb sôn am Expressway Bridge Design yn AutoCAD / Microstation Lu Zhuojun hybrid.

Mae mynd yn ôl i dalent yn golygu meddwl y tu hwnt. Ar ôl 3 blynedd, o'r diwedd, rwy'n deall yn eithaf eglur beth oedd ystyr yr I-fodel, nid oherwydd ei fod yn fwg astral ond oherwydd ei fod o flaen amser Charlotte yn 2008. Mae'n ddoniol -ac anarferol- y gwaith ar y cyd a wnaethant gyda AutoDesk, i chwilio am filiynau o ddefnyddwyr fformat dwg / dxf, er nad yw'r cynnydd yn y cyfeiriad arall yn gymesur gan mai dim ond gyda meddalwedd Bentley y gellir gwneud y model I-; ni fydd defnyddwyr AutoCAD yn rhedeg ar gyfer Microstation ychwaith oherwydd eu bod yn clywed y gair hypermodel.

Mae mynd yn ôl i dalent yn golygu meddwl am y defnyddiwr terfynol.  Pwy fyddai wedi meddwl ar y pryd y gellid edrych ar ffeil dgn / dwg o borwr Windows neu Outlook. Ond nawr mae'n realiti, mae nid yn unig yn bosibl gweld y fector y gall hyd yn oed Google, ond hefyd chwyddo, padellu, cyffwrdd â'r gwrthrych, gweld ei briodoleddau, ei gynlluniau, ei gylchdroi mewn 3D neu ei wneud yn weladwy yn unigol (ynysu). Mae hyn oherwydd, wrth iddo synhwyro bryd hynny, roedd Bentley yn gobeithio y byddai ei ffeil dgn yn peidio â bod yn fformat nad oedd yn hysbys i'r byd, ac ar gyfer hyn meddyliodd am y defnyddiwr terfynol sy'n mynd dros y bont i gerddwyr hyd yn oed os nad oes ganddo'r syniad lleiaf sut mae'n cael ei gyfrif. y cneifio yn L / 4.

cael eich ysbrydoli 2011b

Mae dychwelyd i dalent yn golygu mynnu'r un amcan.  Er y gall y strategaethau newid, rhaid i'r defnyddiwr weld ein bod yn mynd i'r un lle; Yn yr un modd â'r ymgais aflwyddiannus honno gan Microstation Athen, ni sylwodd bron neb arno ac erbyn hyn mae'r defnyddwyr yn derbyn y rhyngwyneb gwell sydd gennym gan XM. Yn yr un modd, rhaid cynnal y mynnu ar y model I er nad yw'r cysyniad BIM yn werthadwy eto; Ond mae symudedd data bellach yn agor drysau i boblogeiddio'r cysyniad, er y bydd o dan enw arall -Dymunaf iBB ac nid iBIM, nid wyf yn credu oherwydd bod Swyddi wedi marw-.

Mewn da bryd i Bentley Systems, nid yw caffaeliadau diweddar (Pointools, Raceway, AECOSym) ond yn cadarnhau eu bod yn uffernol o gadw eu defnyddwyr i chwilio am arloesi cynaliadwy, am dalent. Bydd cynghreiriau cyfredol gyda Microsoft, Adobe, ac o bosibl Google yn y dyfodol yn helpu i gael mwy o effaith.

cael eich ysbrydoli 2011b

Ailadrodd yr hyn yr oedd yn ei ddweud ddwy flynedd yn ôl: Bentley trwy'r Rwy'n-fodel Roeddwn i eisiau hynny gadewch i ni dderbyn y dgn fel pdf poblogaidd. Efallai na fydd eich meddalwedd yn cyrraedd yr archfarchnad, ychydig allan o'r bocs, ond yr hyn sy'n ymddangos yn sicr yw y bydd unrhyw un sy'n deall y byd go iawn yn gallu gweld y canlyniadau a gynhyrchir gyda'ch cynnyrch.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.