Gludwch taenlen i mewn i AutoCAD, a oedd yn diweddaru yn awtomatig

Er y gallem gyrraedd y pwynt, gan nodi bod Importer Office yn offeryn y gellir ei gysylltu taenlen ffeil Excel neu Word, ac mae'n cael ei diweddaru'n ddynamig wrth i'r ffeil wreiddiol yn cael ei haddasu, hanes Brendan Haggerty gan fod y cyfrif yn fy hoff ffordd i esbonio sut geofumamos offeryn hwn.

Yn hanner olaf y 2012, cynhaliwyd cyfarfod tawel mewn dinas arfordirol fach yn yr Unol Daleithiau de-ddwyrain. Ni gyhoeddodd unrhyw newyddion y cyfarfod. Nid oedd unrhyw benaethiaid yn bresennol. Yr unig westeion oedd ein uwch staff technegol. Thema'r cyfarfod hwn: AutoCAD a Sifil 3D.

Mae datblygu meddalwedd i helpu defnyddwyr CAD i arbed amser, dileu cur pen, a chyrraedd adref mewn pryd yn bwrpas arweiniol i holl staff Axiom.

Gwyddai COO yr Axiom bryd hynny, cymeriad swil gyda fflach o gudd-wybodaeth ddrygionus yn ei lygaid, a'i dîm crac o ddatblygwyr fod angen help ar ddefnyddwyr AutoCAD. Yn ogystal, roedd nifer cynyddol o ddefnyddwyr MicroStation yn mynnu ein bod yn sicrhau bod ein hofferynnau ar gael i ddefnyddwyr AutoCAD a Civil 3D. Daeth yr amser i oleuo llwybr AutoCAD / Civil 3D a dechrau creu fersiynau Axiom o AutoCAD a Civil 3D ar gyfer yr offer MicroStation mwyaf poblogaidd. Ond nid oedd yn bosibl creu'r holl offer ar unwaith, felly pa un ddylai fod y cyntaf? Roedd cymaint o alw am gymaint o wahanol offer yr oedd yn ymddangos yn ddewis anodd, i ddechrau.

Ble i ddechrau?

Yr ateb oedd mai dyma'r offeryn sy'n darparu'r help mwyaf (wedi'i fesur gan arbedion amser a lleihau'r rhwystredigaeth a gynhyrchir) ar gyfer y nifer fwyaf o ddefnyddwyr. Unwaith y sefydlwyd hyn yn glir, roedd pawb yn bresennol yn deall hynny Mewnforiwr Microsoft Office ™ ar gyfer AutoCAD a Sifil 3D ddylai fod y cyntaf. Roedd offer Axiom eraill o boblogrwydd tebyg yn agosáu, ond nid oedd amheuaeth bod y Mewnforiwr Microsoft Office Byddai'n helpu'r nifer fwyaf o ddefnyddwyr yn yr amser byrraf.

Defnyddwyr MicroStation - sy'n gyfarwydd â defnyddio'r Mewnforiwr Microsoft Office i lwytho taenlenni Excel mawr yn hawdd i MicroStation gyda fformat perffaith yn ogystal â dolen sy'n eich galluogi i ddychwelyd i'r ffeil ffynhonnell fel y gellir diweddaru data DGN yn awtomatig gyda'r newidiadau a wnaed yn y daenlen - Roeddent eisiau'r un nodweddion yn eu prosiectau AutoCAD a Civil 3D.

Roedd rhai cwsmeriaid yn drist, ac yn iawn felly. Y Mewnforiwr Microsoft Office Roedd yn gwneud bywydau ein cwsmeriaid MicroStation yn haws, ond pan oedd yn rhaid iddynt wneud prosiectau yn AutoCAD neu Civil 3D, roeddent yn dal i fod yn sownd wrth ddefnyddio'r offer sticio nad oeddent yn llachar. Y blynyddoedd yn defnyddio'r Mewnforiwr Microsoft Office ar gyfer MicroStation roedd wedi dangos iddynt pa mor dda y gallai pethau fod, gan wneud y broblem yn rhy amlwg yn eu prosiectau AutoCAD a Civil 3D a chanfod bod llawer o le i wella pan ddaw'n fater o gludo taenlenni i'w DWGs.

A yw uwch staff technegol Axiom yn disgwyl i'r defnyddwyr hyn fyw bywyd hawdd yn eu prosiectau MicroStation gyda'r Mewnforiwr Microsoft Office, dim ond i'w gadael i ffwrdd drostynt eu hunain mewn prosiectau AutoCAD a Sifil 3D?

Amser i ddod i weithio

Ac felly byddai: byddai ein tîm datblygu yn creu eu meddalwedd masnachol cyntaf Autodesk a dyma fyddai'r Mewnforiwr Microsoft Office.

El Mewnforiwr Microsoft Office Byddai AutoCAD a Sifil 3D yn elwa o flynyddoedd gwelliannau, gan ganolbwyntio ar y cwsmer, a wnaed ym mhob agwedd ar y Mewnforiwr Microsoft Office ar gyfer MicroStation ers ei sefydlu ym 1996. Byddai ei fformat yn berffaith, oherwydd bron i ddau ddegawd o fireinio fersiwn MicroStation.

El Mewnforiwr Microsoft Office ar gyfer AutoCAD byddai ganddo'r nodweddion sydd eu hangen ar ddefnyddwyr go iawn, diolch i adborth deunaw mlynedd o'i sylfaen defnyddwyr MicroStation aruthrol (o ran maint ac ansawdd).

Yn syml, rhowch y Mewnforiwr Microsoft Office Byddai AutoCAD a Sifil 3D yn cael eu geni yn aeddfed a byddai'n gallu helpu nifer fawr o bobl ar unwaith. Ni fyddai angen ailadrodd blynyddoedd o anghysur cynyddol.

Daeth tîm datblygu bach ynghyd. Byddai'n rhaid i'r prosiect hwn hedfan o dan y radar heb gael ei ganfod, ar y dechrau. Pe bai cwsmeriaid yn darganfod beth oedd i ddod, byddai'r aros hyd yn oed yn anoddach iddyn nhw. Hefyd, mae'r cwestiynau diangen fel "a yw'n cael ei wneud eto?" a "Pryd fydd yn barod?" byddai cwsmeriaid eiddgar yn tynnu sylw datblygiad a staff rhag cyflawni'r nod mewn gwirionedd: cael y cynhyrchion i ddwylo'r cwsmeriaid.

Y cyfan a ddaeth i ben oedd ei gwneud yn wir. Mae gan ddatblygiad AutoCAD ei heriau ei hun. Yn ffodus, nid oedd y tîm datblygu yn ddieithr i ddatblygiad AutoCAD. Gyda hen amser datblygu antur AutoCAD a bron i 40 o brofiad datblygu CAD ymhlith y tri aelod o dîm craidd, roeddem i fyny at y dasg.

Ac, fel y dywedant, naw mis yn ddiweddarach Mewnforiwr Microsoft Office ar gyfer AutoCAD a Sifil 3D ei eni. (Mewn gwirionedd, roedd ychydig yn hirach, ond mae hynny'n llawer llai rhamantus.)

Y fersiwn gyntaf o Mewnforiwr Microsoft Office Ganwyd AutoCAD gyda chefnogaeth i gludo taenlenni Excel a dogfennau Word yn ffeiliau DWG. Nawr nid yn unig roedd hi'n hawdd pastio llawer iawn o wybodaeth Excel a Word wedi'i fformatio'n berffaith i DWG gydag un weithred, ond roedd y data hefyd yn naturiol yn cael ei ddiweddaru gyda'r newidiadau i'w gwneud i'r ffeiliau Excel neu Word gwreiddiol yn y dyfodol. Bydd ffeiliau DWG yn diweddaru'n awtomatig, pryd bynnag y cânt eu hagor, i adlewyrchu'r newidiadau diweddaraf a wnaed i'r daenlen neu'r ddogfen destun. Nid oes raid i ddefnyddwyr hyd yn oed boeni am gofio gwirio am ddiweddariadau.

Mewnforiwr Microsoft Office oherwydd mae AutoCAD yn caniatáu i ddefnyddwyr lunio taenlenni hollol fformatedig iawn, yn y ffeiliau lluniadu, gyda'r colofnau yn cael eu lletya'n berffaith mewn maint yn syth.

Y gorffennol

Wedi mynd yw'r dyddiau trist pan oedd yn rhaid i ddefnyddwyr AutoCAD setlo am beth bynnag a ddaeth i mewn i AutoCAD i gludo eu hamserlenni, crynodebau, biliau deunyddiau, meintiau a thaenlenni Excel eraill neu eu nodiadau cyffredinol o ddogfennau Word yn eu ffeiliau DWG. . Hefyd nad yw'r data sy'n cael ei gludo i'r DWG (gan ddefnyddio gorchymyn Gludo brodorol AutoCAD) wedi'i fformatio'n gywir, na ellir gweld y rhesi sydd newydd eu hychwanegu yn y daenlen yn y DWG, ac nad yw eu cysylltiadau'n gweithio.

Y Presennol

Beth sy'n dod â ni i'n dyddiau: y Mewnforiwr Microsoft Office ar gyfer AutoCAD ac 3D Sifil yn cael ei ddefnyddio gan ein cwsmeriaid ar draws y byd er mwyn trosi amserlenni mewnforio ac daenlen arall Excel a'r gwybodaeth o ddogfennau Word ar eich ffeiliau DWG mewn gweithgaredd trosgynnol. Defnyddio Importer Microsoft Office yn brofiad well o'r dechrau i'r diwedd y mae'n rhaid ei gweld yn cael ei werthfawrogi.

Y Dyfodol

Gyda phrif farn ein staff technegol uwch i gefnogi defnyddwyr AutoCAD i leihau amser gwaith, rhwystredigaeth a gwaith dwbl, nid wyf wedi gallu helpu defnyddwyr MicroStation dros y tri degawd diwethaf. aros i weld beth mae'r tîm datblygu yma yn Axiom yn ei wneud nesaf.

Edrychwch amdanoch chi'ch hun Ceisiwch Mewnforiwr Swyddfa rhad ac am ddim heddiw!

I drefnu arddangosiad am ddim, ar-lein neu i gael rhagor o wybodaeth am y Mewnforiwr Swyddfa, llenwch y ffurflen, a bydd rhywun yn cysylltu â chi.

[contact-form-7 id = »20743 title =» ContacAxiom »]

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.