2 wythnos o gydweithrediad map gwerth America Ladin

Maent wedi bod yn pymtheg diwrnod o sampl amlwg o sut mae GIS tawel America Ladin wedi'i gysylltu, o dan gyd-destun cydweithredu y mae technoleg gwybodaeth a chyfathrebu bellach yn ei ganiatáu.

Mae hwn yn brosiect a hyrwyddir gan Sefydliad Lincoln, gyda nifer o ddiwrnodau o fwg a choffi gan y ffrindiau Diego Erba, Mario Piumetto a Sergio Sosa, sy'n ystyried nid yn unig cael papur ymchwil ar ymddygiad y Gwerth pridd yn America Ladin, ond hefyd yn gwthio iechyd yr ecosystem gydweithredol. Ar gyfer hyn, maent yn llunio map ar GIScloud lle gall gwirfoddolwyr gyfrannu’r wybodaeth sydd ganddynt o’u cyd-destun.

Mae'r canlyniadau'n fwy na diddorol, pan fydd gennych chi o leiaf 15 o gydweithredu o leiaf:

Wrth gwrs, nid yw nifer y defnyddwyr sydd â diddordeb mewn cydweithredu (135) yn gynrychioliadol o'r rhai sydd wedi gwneud hynny hyd yn hyn. Mae'r tabl canlynol yn dangos faint o gyfraniadau yn ôl gwlad, mae'r golofn olaf yn adlewyrchu'r rhai y bwriadwyd iddynt gymryd rhan. Mae yna rai gwledydd, fel Bolifia, Nicaragua a Venezuela nad ydyn nhw'n ymddangos oherwydd nad ydyn nhw'n cyfrannu eto.

gwlad

Cyfraniadau

Canran

Diddordeb

Yr Ariannin

102

30%

27

Brasil

52

15%

19

Honduras

44

13%

1

Colombia

35

10%

15

Mecsico

20

6%

18

Peru

20

6%

4

Ecuador

16

5%

11

El Salvador

14

4%

4

Uruguay

10

3%

2

Chile

8

2%

6

Bolifia

7

2%

9

Panama

6

2%

2

Guatemala

5

1%

3

Costa Rica

5

1%

3

Gweriniaeth Dominica

1

0%

7

O'r data hyn, mae bron i hanner wedi'u cymryd o gynigion cyhoeddedig.

 

Cynnig wedi'i gyhoeddi

167

48%

Cynnig wedi'i hysbysu gan offeror

74

21%

Arfarniad neu werthusiad preifat

60

17%

Trydydd hysbysydd

27

8%

Gwerthu wedi'i wneud

17

5%

Mae bron i 50% o'r gwerthoedd yr adroddir arnynt yn cyfateb i eiddo trefol sy'n llai na 500 metr sgwâr, os ydym yn ystyried y gwerth "hyd at 500 m2". Mae yna rai dosbarthiadau sy'n dyblu'r ystod, gan fod y casglu data eisoes wedi dechrau, yn enwedig "hyd at 1.000 m2" ac "o 1.000 i 5.000" a fyddai yn bendant wedi cynhyrchu canlyniad nad oedd yn ddefnyddiol iawn.

 

Hyd at 500 m2

157

46%

Hyd at 1.000 m2

21

6%

O 500 i 2.000 m2

102

30%

O 1.000 i 5.000 m2

8

2%

O 2.000 i 10.000 m2

34

10%

Mwy o 10.000 m2

23

7%

Yn olaf, mae canlyniad data yn ôl gwlad yn nodi lefel y dylanwad sydd gan yr ymchwilwyr sy'n hyrwyddo'r prosiect a'r gwefannau sydd wedi hyrwyddo'r fenter. Mae'r Ariannin yn sefyll allan, gyda 30% o'r data, Brasil ac Honduras gyda'r 30% arall, mae'n amlwg bod hyn yn mynd i newid oherwydd bod 15 diwrnod ar ôl o hyd ond rydym yn llongyfarch ymdrechion y rhai sydd wedi bod eisiau nid yn unig gwybod beth sy'n digwydd yng ngweddill America Ladin. ond hefyd i gydweithredu â'r data y mae ganddynt fynediad iddo yn eu gwlad eu hunain.

giscloud

I'r rhai sydd wedi cofrestru ac nad ydynt wedi cyfrannu, gwelwch ei bod yn gymharol syml: edrychwch ar dudalen eiddo tiriog yn eich dinas ac edrychwch am yr eiddo hynny sydd â lleoliad daearyddol yn GoogleEarth, neu ffotograff sy'n hawdd i'w adnabod ; rhywbeth y gall y rheini sy'n gwybod eu gwlad yn ymarferol wneud yn ymarferol.

Fel canlyniad rhagarweiniol, mae'n rhaid inni gydnabod potensial GISCloud, sy'n caniatáu nid yn unig dadansoddiad o ddata tabl fel y rhai a grynhoir yn y tabl hwn, ond hefyd dadansoddiad gofodol gyda rhai nodweddion diddorol.

Gellir llwytho'r map fel haen WMS o'r cyfeiriad:

http://editor.giscloud.com/wms/f8e2fd27e26e7951437b8e0f9334b688

 

Yma gallwch weld cynnydd y map.

 

 

Rydym yn llongyfarch yr ymdrech, a fydd yn sicr o fod eisoes yn meddwl am strategaeth i allu parhau i fwydo unwaith y bydd trwyddedau treial GISCloud yn dod i ben. Efallai mai ffordd ymarferol fyddai gwasanaeth Google a'i daenlenni, neu rywbeth tebyg, gan nad yw'r wybodaeth a gesglir ar hyn o bryd yn gynrychioliadol at ddibenion pendant.

Gweler y map yn GISCloud

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.