wythnosau 2 map cydweithredol o werthoedd America Ladin

Maent wedi bod yn pymtheg diwrnod o sampl amlwg o sut mae GIS tawel America Ladin wedi'i gysylltu, o dan gyd-destun cydweithredu y mae technoleg gwybodaeth a chyfathrebu bellach yn ei ganiatáu.

Mae hwn yn brosiect a hyrwyddir gan Sefydliad Lincoln, gyda nifer o ddiwrnodau o fwg a choffi gan y ffrindiau Diego Erba, Mario Piumetto a Sergio Sosa, sy'n ystyried nid yn unig cael papur ymchwil ar ymddygiad y Gwerth pridd yn America Ladin, ond hefyd yn pwysleisio iechyd yr ecosystem gydweithredu. Ar gyfer hyn, maent yn gosod map ar GIScloud lle gall gwirfoddolwyr gyfrannu'r wybodaeth sydd ganddynt o'u cyd-destun.

Mae'r canlyniadau'n fwy na diddorol, pan fydd gennych chi o leiaf 15 o gydweithredu o leiaf:

Wrth gwrs, nid yw'r nifer o ddefnyddwyr sydd â diddordeb mewn cydweithio (135) yn cynrychioli'r rhai sydd wedi gwneud hynny hyd yn hyn. Mae'r tabl canlynol yn dangos faint o gyfraniadau yn ôl gwlad, mae'r golofn olaf yn adlewyrchu'r rhai oedd yn bwriadu cymryd rhan. Mae rhai gwledydd, megis Bolivia, Nicaragua a Venezuela nad ydynt yn ffigur oherwydd nad ydynt yn cyfrannu eto.

gwlad

Cyfraniadau

Canran

Diddordeb

Yr Ariannin

102

30%

27

Brasil

52

15%

19

Honduras

44

13%

1

Colombia

35

10%

15

Mecsico

20

6%

18

Peru

20

6%

4

Ecuador

16

5%

11

El Salvador

14

4%

4

Uruguay

10

3%

2

Chile

8

2%

6

Bolifia

7

2%

9

Panama

6

2%

2

Guatemala

5

1%

3

Costa Rica

5

1%

3

Gweriniaeth Dominica

1

0%

7

O'r data hyn, mae bron i hanner wedi'u cymryd o gynigion cyhoeddedig.

Cynnig wedi'i gyhoeddi

167

48%

Cynnig wedi'i hysbysu gan offeror

74

21%

Arfarniad neu werthusiad preifat

60

17%

Trydydd hysbysydd

27

8%

Gwerthu wedi'i wneud

17

5%

Mae bron y 50% o'r gwerthoedd a adroddir yn cyfateb i nodweddion trefol dimensiynau llai na 500 metr sgwâr, os ystyriwn y gwerth "hyd at 500 m2". Mae yna rai dosbarthiadau sy'n dyblygu'r ystod, gan fod casglu data eisoes wedi dechrau, yn enwedig "hyd at 1.000 m2" a "o 1.000 i 5.000" a fyddai wedi bendant wedi creu canlyniad di-fudd.

Hyd at 500 m2

157

46%

Hyd at 1.000 m2

21

6%

O 500 i 2.000 m2

102

30%

O 1.000 i 5.000 m2

8

2%

O 2.000 i 10.000 m2

34

10%

Mwy o 10.000 m2

23

7%

Yn olaf, mae'r data canlyniad yn ôl gwlad yn dweud bod y lefel o ddylanwad y datblygwyr prosiect a gwefannau ymchwilwyr fod wedi hyrwyddo y fenter. Rhagori Ariannin, gyda 30% o'r data, Brasil a Honduras gyda 30 arall%, mae'n amlwg y bydd hyn yn newid fel y yn dal i fod 15 diwrnod ond yn cymeradwyo ymdrechion y rhai a oedd am nid yn unig i wybod beth sy'n digwydd yng ngweddill America Ladin ond hefyd yn gweithio gyda'r data sydd ganddynt fynediad yn eu gwlad eu hunain.

giscloud

I'r rhai sydd wedi cofrestru ac nad ydynt wedi cyfrannu, gwelwch ei bod yn gymharol syml: edrychwch ar dudalen eiddo tiriog yn eich dinas ac edrychwch am yr eiddo hynny sydd â lleoliad daearyddol yn GoogleEarth, neu ffotograff sy'n hawdd i'w adnabod ; rhywbeth y gall y rheini sy'n gwybod eu gwlad yn ymarferol wneud yn ymarferol.

Fel canlyniad rhagarweiniol, mae'n rhaid inni gydnabod potensial GISCloud, sy'n caniatáu nid yn unig dadansoddiad o ddata tabl fel y rhai a grynhoir yn y tabl hwn, ond hefyd dadansoddiad gofodol gyda rhai nodweddion diddorol.

Gellir llwytho'r map fel haen WMS o'r cyfeiriad:

http://editor.giscloud.com/wms/f8e2fd27e26e7951437b8e0f9334b688

Yma gallwch weld cynnydd y map.

Rydym yn llongyfarch yr ymdrech, a fydd yn sicr yn meddwl am strategaeth i barhau i fwydo unwaith y bydd trwyddedau prawf GISCloud yn dod i ben. Efallai mai ffurf ymarferol fyddai Google a'i daflenni electronig, neu rywbeth tebyg, gan nad yw'r wybodaeth a gesglir ar hyn o bryd yn gynrychioliadol at ddibenion terfynol.

Gweler y map yn GISCloud

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.