Problem 1: Acer Aspire One: mae'r sain wedi'i gloi

Mae wedi bod yn amser ers i mi fod yn defnyddio a netbookO fy nheithiau cyson rwyf wedi penderfynu ceisio cael gwared ar y Pafiliwn HP a gwneud gwaith trwm ar y peiriant swyddfa. Mae fy nghefn yn ei fwynhau, fy llygaid ddim bob amser.

acer yn dyheu am un

Rhaglenni:

Ar gyfer y GB o RAM sydd ganddo, ar hyn o bryd mae'n ddigon gyda chymwysiadau golau, ni osodais yr hyn nad wyf yn ei feddiannu ond fy anghenion ac yn anad dim heb hacio:

 • Ar gyfer y Swyddfa: Office 2007 Enterprise
 • Ar gyfer CAD: fe wnes i osod Microstation Geographics V8
 • Ar gyfer GIS: Gosodais Manifold GIS 7x
 • Ar gyfer y Rhyngrwyd: Chrome, Yahoo Messenger a Google Earth
 • I blogio: Windows Live Writer, anhygoel
 • Am ddiogelwch: Avira fersiwn am ddim
 • Ar wahân, mae'n dod ag ategolion Windows sylfaenol.

Mae'n syndod i'r peiriant bach os ydynt wedi'u gosod heb fod yn offer trwm, ond ychydig fyddai wedi ei argymell i mi, ond i fod yn onest, mae'n gweithio'n dda at ddibenion hyfforddi, teithio a blogio ...

tan heddiw ...

Mae'n ymddangos, yn yr angen i gysylltu'r cyfanswm gorsaf i lawrlwytho data, ar ôl dioddef y cur pen Prolink, fe'm hargymhellwyd i fod yn offeryn ymarferol iawn o'r enw Sokkia IO Utility ac, oherwydd ei fod yn borthladdoedd dryslyd, fe orffennais i beidio â gwneud y trychineb.

Y broblem

Cododd y cymwysiadau bron i 100% o'r llwyth cpu, a chan nad yw'r gyriannau caled hyn yn berfformiad uchel daeth ychydig yn araf, gallwn ei wirio yn y panel tasg. Sylwais ar yr argyfwng pan ddechreuais wrando ar gerddoriaeth, ac roedd y sain yn sownd fel bod gan Alex Ubago gyw iâr yn sownd yn ei wddf.

Atebion posibl

Gan fod y cysylltiad rhyngrwyd yn drychineb, dechreuais wneud sawl ymgais, gan gynnwys newid y cof paging, cau gwasanaethau diangen, newid y tasgau cychwyn yn msconfig. A dim byd, dywedodd help Windows fod yna broses yn rhedeg ac y gallai fod yn firws, a laddodd y cof ar gyfer cymwysiadau cefndir; Fe wnes i ei daflu oherwydd fy mod yn ymddiried yn arbennig yn Avira yn fwy na Nod32.

Yr Allbwn

Wel, mae'r ffordd allan yn y gymuned, treuliais 15 munud yn cysylltu â'r rhyngrwyd a 15 eiliad yn dod o hyd i'r ateb. Er fy mod i'n ffodus oherwydd bod fy chwiliad wedi mynd i'r cof, mae yna filoedd o awgrymiadau sy'n siarad am sain, gyrwyr, codecau a mwy. Ond y broblem yw'r cof, mae'n ymddangos bod Windows y cachu hwn Mae'n mynd yn wallgof mewn netbooks, pan fydd tarfu ar borthladdoedd ac wrth iddo ddechrau chwilio am yrwyr optegol, y ffaith nad oes ganddynt yr hyn sy'n cymhlethu mwy.

Mae'n broblem DMA, (mynediad uniongyrchol i'r cof) sy'n nodweddiadol mewn unrhyw brosesydd cyfredol sydd i drosglwyddo data heb weithredu llwyth ar y CPU. Dyna'n union wnes i wrth lawrlwytho data o gyfanswm yr orsaf, ond achosodd tincian gyda'r porthladdoedd iddyn nhw fynd yn sownd ac o'r diwedd aeth y peiriant yn sownd.

Cyfanswm, ni fyddaf byth yn gwybod pam, ond fe wnes i ei ddatrys o'r diwedd trwy adeiladu sgript sy'n ailosod statws DMA pob gyrrwr, ac ar ôl ailgychwyn y peiriant Windows mae'n eu canfod eto fel petai am y tro cyntaf. Mae yn y Fforwm Acerspireone.com, caiff y testun ei gopïo mewn llyfr nodiadau a chaiff ei enwi'n RESETDMA.VBS, wrth ei weithredu, mae'n codi'r neges hon ac ar ôl ailgychwyn y peiriant mae'n dychwelyd i normalrwydd.

acer yn dyheu am un mae'r sain yn cael ei gludo

35 Yn ymateb i “Problem 1: Acer Aspire One: sain yn cloi i fyny”

 1. Wel g! Sylwch fy mod wedi rhoi cynnig ar bopeth ac mae'r broblem yn parhau ... Fe wnes i osod Rheolwr Effaith Sain Realtek HD yn iawn ac nid yw'r sgript yn gweithio i mi o hyd. Gosod Athrylith Gyrwyr ac actifadu'r holl yrwyr oedd ei angen a dim byd. Mae fy ngyriant caled yn y modd AHCI brodorol felly nid wyf yn gwybod sut i'w drosi i DMA gan dybio ei fod yn PIO. Ymchwiliwch ychydig ac mae ffordd i'w wneud â llaw ac mae trwy ddadosod y rheolydd IDE os yw yn PIO ond nid yw'n dangos i mi a yw yn PIO oherwydd fy mod yn ailadrodd hyn yn AHCI ac yn ceisio dadosod yr AHCI o'r gweinyddwr yn y modd diogel a Wel, gan nad ydych chi am ddadosod, pan fyddwch chi'n ailgychwyn, mae'n aros yr un peth. Diolch i chi am eich atebion os gallwch chi fy helpu.

 2. Da, pan fyddwch chi'n rhedeg y llyfr nodiadau «RESETDMA.VBS» Rwy'n cael «Dim sianeli ATA y gellir eu hailosod gyda gyrwyr Windows wedi'u darganfod. Ni newidiodd dim. A allai rhywun ddweud wrthyf pam nad oes dim yn digwydd?

 3. Cawsant ffenestri system weithredu Acer Aspire 5253G 7 ychydig yn ôl a gallaf ddweud wrthych fod ganddynt yr un broblem o hyd.
  Diolch i chi Ricardo am eich cyfraniad, gosodwch Genius Drivers i roi'r gorau i unrhyw broblemau mwy.
  rydych chi'n siarad am y 2009 a gwyliau dydd a 2012 heddiw gyda'r un problemau.

 4. Roedd gen i ffenestri sp3 ac ar gyfer rhaglen y mae angen i mi ei defnyddio, newidiais i xp sp2 ond defnyddiais chwaraewr cd allanol ac yn y bios dechreuais gyda usb da pan ddechreuodd y gosodiad pe bawn i'n ei adnabod eto a pharhau gyda'r gosodiad Dywedais nad oeddwn wedi dod o hyd i'r ddisg dda rhwng y bios eto ac fe newidiais ASCHI rywbeth fel hynny i IDE a threialu ailosod eto nawr y gosodiad Cefais fod y gosodiad yn gosod y gyrwyr a phopeth yn dda iawn ond mae'r swn yn fy stopio yn hyll iawn ac ni allaf glywed dim da iawn Roeddwn i'n meddwl ei fod yn y dirver sain ac yr wyf yn ei roi yn ôl oddi ar y we i mi, ond yr wyf yn troi ar fy neetbokk acer dyheu am un ac yn dal i fod yr un fath probe problemau nifer o bethau hyd yn oed y scrip y maent yn rhoi a dim AYUDAAAAAAA BOD PUEDOOOOO HACEEEEEEEEERRRRRR osera bod Oes rhaid i mi ddefnyddio'r llyfr net fel deiliad cwpan? jeejeje Gobeithio y gall rhywun fy helpu

 5. mae'n digwydd i mi yr un peth yr wyf yn gweithredu'r cais, ond mae'n debyg bod dwy sgrin yn ymddangos i mi un lle cafodd ei weithredu ac yna mae ffenestr arall yn ymddangos gyda'r nodwedd ganlynol
  «NID SIANELAU ATA SY'N BRIODOL SY'N ENNILL CYMHELLION SY'N CYFLWYNO. DIM NEWID.
  beth mae'n rhaid i mi ei wneud ar ôl hyn gallai fy helpu
  pam mae hyn yn digwydd?

 6. Nid yw'r broblem sydd ganddyn nhw yn cael ei datrys gyda sgript, oherwydd mae'r AOA bob amser yn methu eto, mae'r broblem hon gen i hefyd oherwydd mae gen i AOA150, ac mae'r methiant hwn yn tarddu wrth wrando ar gerddoriaeth neu chwarae fideo gyda'r gyfrol yn uchel ac ar y Unwaith y bydd yr HDD yn perfformio gweithrediad darllen / ysgrifennu, mae hyn yn achosi i'r modd trosglwyddo newid i PIO, pan mae'n arferol iddo fod yn y modd ultra DMA 5, oherwydd oherwydd y dirgryniad a gynhyrchir gan y siaradwr, mae pennaeth darllen / ysgrifennu y Mae HDD yn taro wyneb y ddisg gan achosi sectorau gwael, sy'n golygu bod yr AOA wedi'i ddylunio'n wael oherwydd bod y siaradwr cywir yn rhy agos at yr HDD. Rwy'n dweud hyn oherwydd fy mod ar hyn o bryd mewn trafodaethau gydag ACER LatinoAmerica a'r siop a werthodd y Netbook i mi i gael fy arian yn ôl, oherwydd rwyf eisoes wedi marw 3 HDD oherwydd y methiant hwn, y mae defnyddwyr eraill sy'n berchen ar y cynnyrch hwn yn ei gyflwyno.

  Rwy'n eich gwahodd i'r canlynol:
  1-. Agorwch y rheolyddion cyfaint - rheolyddion datblygedig, ac analluoga'r opsiwn TERFYNOL CYFYNGEDIG (mae'n anabl yn ddiofyn).
  2-. rhowch y gyfrol i'r eithaf.
  3-. Chwaraewch y fideo canlynol: (Gyda'r fideo hwn sylwais ar y bai, yr 2 y tro cyntaf i mi fethu fy HDD oherwydd i mi wrando ar gerddoriaeth wrth lawrlwytho ffeiliau o'r Rhyngrwyd)
  4-. gweld sut mae LED yr HDD yn aros yn barhaus ac yna 1: Bydd 30 neu 2 munud gyda'r fideo hwn yn dangos y sgrîn las o Windows XP, yna pan fyddant yn ailddechrau bydd y modd trosglwyddo mewn PIO.
  5-. Gwiriwch SMART HDD (mae'r rhaglen hon yn dangos statws eich HDD i chi :.
  6-. Gwnewch yr un peth, ond gyda'r cyfaint yn isel a byddwch yn gweld y gwahaniaeth

  I mi, yr AOA150 yw'r peiriant gwaethaf rwyf wedi'i gaffael a'r un gwaethaf.

 7. Helo pawb, yn dda ceisiais y camau uchod a chamau Ricardo, ac yn y diwedd, pan osodais y gyrwyr cipset, fe wnes i greu problem ac ni fyddai'n gadael i mi fynd i mewn i'r gyriant caled, roeddwn i wedi pan oeddech wedi datgysylltu'r gyriant caled, dywedais, ymhell yfory fe wnes i osod y winXP SP3, ac am oes nad oeddwn wedi dod o hyd iddo, ond yn hytrach cefais y rhifyn winXP colossus 2, ac fe ddywedais, rwy'n gosod y pasiau hyn yn dda ac rwy'n ailadrodd pob cam , yr achos yw k ar ôl ei osod y tro cyntaf i mi anfon gwall ac es i'r bios a newid y math o ddata, o ide i ACHT (credaf fod k wedi'i ysgrifennu fel 'na) yr achos yw k os gwnânt hynny a gosod mae'r colossus yn eu cymryd yn dda, os byddant yn ei adael yn ddelfrydol, mae'n creu gwrthdaro ac nid ydynt wedi'u gosod, yn dda yn gosod yn y ffordd arall nad oes rhaid iddynt wneud y camau uchod, dim ond gosodwch y colws ffenestr a gyrwyr CD eu rhwyd , a voila, datrys problem, nid oeddwn yn credu hynny ac fe wnaethom roi cynnig arni sawl gwaith, mewn gwirionedd fe wnaethom ei adael yn gweithio rhag ofn Dirlawn a dibwys a dim byd, felly k os na allwch chi gyda'r camau uchod, gallwch roi cynnig ar yr opsiwn arall hwn.

  PS: Rwy'n argymell gosod y gyrwyr, nid y CD ond fy nghyfrifiadur, mewn eiddo, caledwedd, rheolwr tasgau, mae'n fwy diogel ac nid yw'n creu gwrthdaro.

 8. Helo, hoffwn ddweud wrthych fod y broblem gyda'r sain o fy acer wedi ei datrys wrth osod y Codau Sain Sain Diffiniad rydych chi'n eu lawrlwytho o'r dudalen Realtek. Gwellodd y sain

 9. Mae gen i yr un broblem gyda'r ACER ASPIRE UN d250- Mae'n ymddangos bod y llyfr nodiadau ac yn oer pan fyddaf yn clywed cerddoriaeth yn eithaf annifyr
  edrych ar y rhyngrwyd Canfûm fod ysgrifennydd i ailosod MODE TROSGLWYDDO DMA,
  Rwy'n gadael y ddolen

  a lawrlwythwch y sgript Byddaf yn ceisio ei weld os ydw i'n datrys problem fy ACER,

 10. Mae'n ymddangos o bryd i'w gilydd bod y fforwm lle mae'r cod yn cael ei ollwng, yn cael ei gopïo.

  Msgstr "" "Cod cychwyn"
  'Rhaglen Sgript Sylfaenol Weledol i ailosod statws DMA pob gyriant ATA

  'Hawlfraint © 2006 Hans-Georg Michna

  'Fersiwn 2007-04-04

  'Yn gweithio mewn Windows XP, mae'n debyg hefyd yn Windows 2000 ac NT.
  'Nid yw'n niweidio os yw fersiwn Windows yn anghydnaws.

  Os MsgBox ("Bydd y rhaglen hon nawr yn ailosod statws DMA pob gyriant ATA gyda gyrwyr Windows." _
  & vbNewline & "Bydd Windows yn ailddatgan y statws ar ôl yr ailgychwyn nesaf, felly bydd y weithdrefn hon" _
  & vbNewline & "dylai fod yn ddiniwed.", _
  vbOkCancel, "Neges cychwyn rhaglen") _
  = vbOk Yna

  RegPath = “HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
  GwerthName1Master = "MasterIdDataChecksum"
  ValueName1Slave = "SlaveIdDataChecksum"
  ValueName2Master = "DefnyddiwrMasnachDefnyddYmosodwyd"
  ValueName2Slave = "DefnyddiwrCymorthDigwyddiadModeiddio"
  ValueName3 = "Datrys ProblemauCyflogaeth"
  MessageText = "Ailosodwyd y sianeli ATA canlynol:"
  MessageTextLen0 = Len (MessageText)
  ConsecutiveMisses = 0
  Gosod WshShell = WScript.CreateObject ("WScript.Shell")

  Ar gyfer i = 0 i 999
  RegSubPath = Iawn (”000 ″ & i, 4) &“ ”

  Meistr

  Err.Clear
  Ar Ail-ddechrau Gwall Nesaf
  WshShell.RegRead RegPath & RegSubPath & ValueName1Master
  errMaster = Err.Number
  Ar Gwall Goto 0
  Os errMaster = 0 Yna
  Ar Ail-ddechrau Gwall Nesaf
  WshShell.RegDelete RegPath & RegSubPath & ValueName1Master
  WshShell.RegDelete RegPath & RegSubPath & ValueName2Master
  Ar Gwall Goto 0
  MessageText = MessageText & vbNewLine & "Meistr"
  Gorffennwch Os

  'Caethwasiaeth

  Err.Clear
  Ar Ail-ddechrau Gwall Nesaf
  WshShell.RegRead RegPath & RegSubPath & ValueName1Slave
  errSlave = Err.Number
  Ar Gwall Goto 0
  Os errSlave = 0 Yna
  Ar Ail-ddechrau Gwall Nesaf
  WshShell.RegDelete RegPath & RegSubPath & ValueName1Slave
  WshShell.RegDelete RegPath & RegSubPath & ValueName2Slave
  Ar Gwall Goto 0
  Os errMaster = 0 Yna
  MessageText = MessageText & ”a”
  arall
  MessageText = MessageText & vbNewLine
  Gorffennwch Os
  MessageText = MessageText & "Caethwas"
  Gorffennwch Os

  Os errMaster = 0 Neu errSlave = 0 Yna
  Ar Ail-ddechrau Gwall Nesaf
  WshShell.RegWrite RegPath & RegSubPath & ValueName3, 1, “REG_DWORD”
  Ar Gwall Goto 0
  ChannelName = "sianel ddienw" & Chwith (RegSubPath, 4)
  Ar Ail-ddechrau Gwall Nesaf
  ChannelName = WshShell.RegRead (RegPath & RegSubPath & "DriverDesc")
  Ar Gwall Goto 0
  MessageText = MessageText & ”o” & ChannelName & “;”
  ConsecutiveMisses = 0
  arall
  ConsecutiveMisses = Rhagosodiadau + 1
  Os yw ConsecutiveMisses> = 32 Yna Ymadael Am 'Peidiwch â chwilio'n ddiangen o hir.
  Gorffennwch Os
  Nesaf 'i

  Os Len (MessageText)

 11. Ricardo .. ardderchog Dilynais eich cyfarwyddiadau fel yr ydych wedi'i ddisgrifio ac fe weithiodd yn berffaith .. diolch yn fawr iawn

 12. Oren gaon, diolch am y cyfraniad, yn dda iawn ac rwy'n gobeithio y bydd yn gweithio. Cyfarchion!

 13. oherwydd bod gennyf yr un broblem â'r sain mae'r gwirionedd yn blino ke rhaid i chi ddiffodd y chwaraewr oherwydd nad ydych yn clywed yn dda oherwydd bod gennych chi geisiadau agored eraill

  I voi i geisio ac yna dw i'n dweud wrthyn nhw am km oeddwn i

  zalu2

 14. Mae'r sgript yn gweithio …… .. !!!! Cefais y broblem hon a dwywaith dychwelais y peiriant i'w werthoedd diofyn ond yn y diwedd diraddiwyd y sain, perfformiwch y weithdrefn a ddisgrifir uchod a hyd yn hyn mae'n llwytho'n gyflymach, clywir y sain yn dda ac mae canran defnydd y prosesydd yn isel.

 15. hehe, gwn fod yr ymateb vergero yn anghonfensiynol, ond mae angen ei ystyried yn bosibilrwydd mewn eiliad. Bod xder gyda'r rhain yn dyheu am un.

 16. Dim mmz fy che aspir un hefyd pro gyda'r sain fel y dymunwch gloi pan fyddaf yn rhoi fyzika aora yr wyf heb muzika dim ond fy celloedd xD
  ond nid yr un mmm ydyw

  allech chi fy helpu

  aki Rwy'n gadael fy porfa msn
  fy helpu

  pumas_8_29@hotmail.com

 17. Compadres ... Cefais yr un broblem ac er gwaethaf y ffaith imi ddilysu fy gwarant, digwyddodd yr un peth i mi, nawr rwy'n dweud wrthych yr unig ateb gwir a wasanaethodd i mi yn benodol, y peth doniol yw ei fod eisoes ar y blog hwn, ond mae'n debyg bod gan rywbeth i weld y gorchymyn.

  Yn gyntaf oll ... Adfer eich cyfrifiadur, arbed beth bynnag sy'n angenrheidiol ...
  Unwaith y bydd hyn yn cael ei wneud, ewch ymlaen i ddechrau ffenestri fel arfer, dim ond diweddariad y ffenestri.

  Gosodwch yr holl gymwysiadau cynradd rydych chi'n mynd i'w defnyddio ... dwi'n golygu:

  Ares. (I berfformio profion)
  MS Office (Argymhellaf 2007)
  Antivirus (Rwy'n argymell NOD32 Diogelwch Smart)

  Ar ôl ei wneud, dechreuwch yr IExplorer ...

  A dechreuwch wylio fideos, gwneud eich gwaith cartref ... ac mae popeth yn normal.
  -
  Dyma lle mae'r weithred yn dechrau, byddant yn dechrau os byddant yn edrych yn ofalus ar LED defnydd HDD, y symptomau cyntaf.

  Ar yr un foment honno, ewch i dudalen Realtek a diweddaru'r gyrrwr manylder uwch ac ailgychwyn y PC ... (cyn lawrlwytho cerddoriaeth electronig) 😉

  Ar ôl ailgychwyn y system ...

  Dechreuwch yr Ares eto a gwrandewch ar y gerddoriaeth ... fe welwch yn sicr y bydd y broblem yn parhau, yna gwnewch y ffeil DMA, sy'n dod i'r brig, ei chadw, ei rhedeg ac ailgychwyn eich cyfrifiadur unwaith eto ...

  Pan fydd yn troi ymlaen ares agored ac yn gwrando ar y gerddoriaeth y gwnaethon nhw ei lawrlwytho, bydd yn sicr o barhau i fethu, nawr lawrlwythwch fersiwn môr-ladron o DriverGenius o'r rhwydwaith, peidiwch â thorri fy wyau gan ddweud wrthyf na ddylid dweud hyn am fôr-ladrad, pan wnaeth cwmni ein twyllo a'n gwerthu cynnyrch diwerth ...

  Wel rydym yn parhau gyda'r lawrlwythiad mwyaf cyfredol o'r rhaglen GYRRWR GYRRWR hon, rydym yn ei chlytio a dyna ni ...

  Dadansoddwch eich AcerOne, a lawrlwythwch a gosodwch yr HOLL yrwyr sy'n cael eu hargymell gan y rhaglen i'w gosod, ar ôl gosod HOLL yrwyr, hynny yw, PEIDIWCH Â CHWILIO'R PC nes bod yr holl yrwyr yn cael eu diweddaru.

  Nawr os byddwch chi'n ailgychwyn eich cyfrifiadur ... ac ni ddylai fod unrhyw broblem.

  Rwy'n ysgrifennu hyn i gyd atoch oherwydd fe helpodd fi ac rydw i'n ddefnyddiwr yn union fel chi a oedd yn treulio amser gwerthfawr yn trwsio camgymeriad a wnaeth Acer yn y lle cyntaf ac nad yw wedi cael ei ddal yn gyfrifol amdano ...

  SALUTE a Lwc dda

 18. MAE'N GWEITHIO YN FYA'N GYFLAWN A MAE'R SAIN YN ARBENNIG DIOLCH AM Y CYFRANIAD RYDYCH YN RYDYCH CHI YN FY XWUMX!

 19. Helo
  Mae'n ymddangos bod fy Acer Aspire One yn gweithio'n normal ac yn sydyn yn pum! Fe aeth allan, pan oeddwn i eisiau ei droi ymlaen eto, mae'n troi LED y botwm pŵer yn unig, ond nid yw'n rhoi signal fideo i mi neu ei fod yn "fyw", beth allai fod wedi digwydd?

  diolch

 20. Nid wyf yn galluogi'r opsiwn gaeafgysgu, ac mae'n well gennyf ei ddiffodd yn lle ei adael mewn ataliad. Llawer gwaeth os oes gennych chi raglenni yn rhedeg. Mae'n ymddangos bod y gyriant caled yn rhy araf mewn chwyldroadau i gyflawni'r math hwn o swyddogaeth, yn bositif.

 21. Roeddwn i'n profi problemau cadarn gyda fy Aspire One a sylwais hefyd fod y PC wedi cymryd amser hir i lwytho Windows a bod y rhaglenni hefyd yn cymryd amser hir i'w llwytho. Roedd yr ateb gyda'r sgript yn llwyddiannus !!!. Felly credaf fod y broblem mewn gwirionedd rhwng y mynediad at y ddisg a'r cerdyn sain.
  Yn fy marn i, achosodd y broblem hon un o'r diweddariadau ffenestri, gan nad oedd y pc, ynghyd â'r sain, yn gaeafgysgu'n gywir ers iddo gael ei hongian yn ystod y broses. Dyna pam rwy'n credu bod y rhai sy'n adfer yr AO trwy Adferiad yn datrys y broblem, ond dim ond dros dro.
  Yn yr eiliadau hyn rwy'n aros i weld pryd y cynigiodd y feddyginiaeth yma.

 22. Wel clywais am y peth yno, fel darllenydd gwael, nid wyf wedi darllen argymhelliad y gwneuthurwr hwnnw y soniasoch amdano

 23. 'Pleidiwr' batri Aspire One
  Hysbysiad i forwyr ... Yn ein cofnod blaenorol ar yr Aspire One mae wedi cwrdd â hyd at bum sylwebydd sy'n dweud, ar ôl peidio â defnyddio'r llyfr net am dymor, bod y batri yn gwrthod codi tâl ... Wel, gall y pum sylwebydd ychwanegu achos y gweinydd a'r coauthor o'r blog hwn Carlos. Dewch ymlaen, mae'n rhaid i rywbeth fod yn wir ... Yn ffodus, mae rhywun sy'n tanysgrifio'r cyfle mwyaf pur wedi gosod y broblem. Ac a ddoe gadawais y cyfrifiadur wedi'i gysylltu â'r cerrynt (a'r set batri, yn groes i awgrymiadau'r gwneuthurwr, ond nid oeddwn yn poeni gormod am gadw batri a oedd yn gwrthod codi tâl), mynd a gwneud dim byd (yn groes i hyn, amser, y normau o arbed ynni ac ecoleg, ond un yw'r ffordd honno o fod yn ddryslyd) yn ystod llawer o oriau (o leiaf ddeuddeg). Pan wnes i sylweddoli, yn hytrach na diffodd y cyfrifiadur fel defnyddiwr da, fe wnes i fynd allan i'r bwystfil, y llinyn pŵer ac, i fy syndod, ni aeth i ffwrdd (rwy'n addo fy mod wedi gwneud yr un 'arbrawf' mewn achlysuron eraill a hynny nid oedd annibyniaeth y batri yn cyrraedd yr ail). Gan ei fod yn hwyr ac roeddwn i'n gysglyd, roeddwn i newydd ddiffodd y cyfrifiadur, y tro hwn, yn ddefnyddiwr gofalus ac yn croesi fy bysedd. Dro yn ôl, fe wnes i ei droi ymlaen eto, heb gysylltu â'r cerrynt a, gan gadarnhau'r syndod, mae'r batri'n honni ei fod wedi'i godi ar y 100% (ac nid oes dim yn nodi fel arall).

  Nid wyf yn gwybod i ba raddau y bydd modd gwneud yr arbrawf ond, am yr hyn y mae'n ei gostio a'r risg dan sylw, byddwn yn profi hynny, pe bai gen i Acer Aspire One gyda'r batri ar streic ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.