Problem 1: Acer Aspire One: mae'r sain wedi'i gloi

Mae wedi bod yn amser ers i mi fod yn defnyddio a netbook, yn ôl fy nhroeon cyson rwyf wedi penderfynu ceisio cael gwared ar y Pafiliwn HP a gwneud gwaith cryf yn y peiriant swyddfa. Mae fy nghefn yn ei fwynhau, dydy fy llygaid ddim bob amser.

acer yn dyheu am un

Rhaglenni:

Ar gyfer y GB o RAM sydd ganddo, ar hyn o bryd mae'n ddigon gyda chymwysiadau golau, ni osodais yr hyn nad wyf yn ei feddiannu ond fy anghenion ac yn anad dim heb hacio:

 • Ar gyfer y Swyddfa: Office 2007 Enterprise
 • Ar gyfer CAD: fe wnes i osod Microstation Geographics V8
 • Ar gyfer GIS: Gosodais Manifold GIS 7x
 • Ar gyfer y Rhyngrwyd: Chrome, Yahoo Messenger a Google Earth
 • I blogio: Windows Live Writer, anhygoel
 • Am ddiogelwch: Avira fersiwn am ddim
 • Ar wahân, mae'n dod ag ategolion Windows sylfaenol.

Mae'n syndod i'r peiriant bach os ydynt wedi'u gosod heb fod yn offer trwm, ond ychydig fyddai wedi ei argymell i mi, ond i fod yn onest, mae'n gweithio'n dda at ddibenion hyfforddi, teithio a blogio ...

tan heddiw ...

Mae'n ymddangos, yn yr angen i gysylltu'r cyfanswm gorsaf i lawrlwytho data, ar ôl dioddef y cur pen Prolink, fe'm hargymhellwyd i fod yn offeryn ymarferol iawn o'r enw Sokkia IO Utility ac, oherwydd ei fod yn borthladdoedd dryslyd, fe orffennais i beidio â gwneud y trychineb.

Y broblem

Cododd y ceisiadau bron 100 o lwyth y cpu, ac o ystyried nad yw'r disgiau caled hyn o berfformiad uchel daeth yn hanner araf, gallwn ei wirio yn y panel tasg. Sylwais ar yr argyfwng pan ddechreuais wrando ar gerddoriaeth, ac roedd y sain yn sownd fel petai gan Alex Ubago gyw iâr yn sownd yn ei wddf.

Atebion posibl

Wrth i'r cysylltiad rhyngrwyd fod yn drychineb, ceisiais wneud sawl ymgais, gan gynnwys newid y cof, gan gau gwasanaethau diangen, newid y tasgau cychwyn yn y msconfig. A dim byd, dywedodd help Windows fod proses yn rhedeg ac y gallai fod yn feirws, a laddodd y cof am gymwysiadau cefndir; Fe wnes i ei daflu gan fy mod yn arbennig yn ymddiried yn Avira yn fwy na Nod32.

Yr Allbwn

Wel, mae'r allbwn yn y gymuned, treuliais 15 munud wrth gysylltu â'r rhyngrwyd a 15 eiliad wrth ddod o hyd i'r ateb. Er fy mod yn lwcus oherwydd bod fy chwiliad wedi mynd i gof, mae miloedd o awgrymiadau sy'n siarad am sain, gyrwyr, codecs a mwy. Ond mae'r broblem yn dod o'r cof, mae'n ymddangos bod Windows y cachu hwn Mae'n mynd yn wallgof mewn netbooks, pan fydd tarfu ar borthladdoedd ac wrth iddo ddechrau chwilio am yrwyr optegol, y ffaith nad oes ganddynt yr hyn sy'n cymhlethu mwy.

Mae'n broblem o DMA, (mynediad uniongyrchol i'r cof) sy'n nodweddiadol mewn unrhyw brosesydd cyfredol sydd i wneud trosglwyddo data heb redeg llwyth ar y CPU. Dim ond yr hyn a wnes i wrth lawrlwytho data o'r orsaf gyfan, ond roedd cael fy nghyffwrdd â'r porthladdoedd yn golygu eu bod yn aros yn sownd ac yn olaf roedd y peiriant yn sownd.

Cyfanswm, ni fyddaf byth yn gwybod pam, ond yn y diwedd penderfynais ei adeiladu trwy adeiladu sgript sy'n ailosod statws DMA yr holl yrwyr, ac ar ôl ailgychwyn y peiriant Windows mae'n eu canfod eto fel pe bai'n tro cyntaf. Mae yn y Fforwm Acerspireone.com, caiff y testun ei gopïo mewn llyfr nodiadau a chaiff ei enwi'n RESETDMA.VBS, wrth ei weithredu, mae'n codi'r neges hon ac ar ôl ailgychwyn y peiriant mae'n dychwelyd i normalrwydd.

acer yn dyheu am un mae'r sain yn cael ei gludo

Atebion 35 i "Problem 1: Acer Aspire One: mae'r sain wedi'i gloi"

 1. Wel, g! Nodaf fy mod wedi rhoi cynnig ar bopeth ac mae'r broblem yn mynnu ... Gosodais Reolwr Effaith Sain Realtek HD yn iawn ac nid yw'r sgript yn gweithio i mi o hyd. Gosodwch Genius Gyrrwr a diweddarwch yr holl yrwyr a oedd ei angen a dim byd. Mae fy ngyrru caled yn y modd AHCI brodorol felly nid wyf yn gwybod sut i'w drosglwyddo i DMA gan dybio ei fod mewn PIO. Gwnewch rywfaint o ymchwil a ffordd o wneud hynny â llaw ac mae'n dadosod y gyrrwr DRhA os yw mewn PIO ond nid yw'n dangos i mi os yw yn PIO pq Rwy'n ailadrodd hyn yn AHCI ac yn ceisio dadosod yr AHCI gan weinyddwr mewn modd diogel a Wel, gan nad ydych am ddadosod pq pan fydd yn ailgychwyn, mae'n dal i fod yr un fath. Diolch i chi am eich atebion os gallwch chi fy helpu.

 2. Da, pan fyddwch chi'n rhedeg y llyfr nodiadau «RESETDMA.VBS» Rwy'n cael «Dim sianeli ATA y gellir eu hailosod gyda gyrwyr Windows wedi'u darganfod. Ni newidiodd dim. A allai rhywun ddweud wrthyf pam nad oes dim yn digwydd?

 3. Cawsant ffenestri system weithredu Acer Aspire 5253G 7 ychydig yn ôl a gallaf ddweud wrthych fod ganddynt yr un broblem o hyd.
  Diolch i chi Ricardo am eich cyfraniad, gosodwch Genius Drivers i roi'r gorau i unrhyw broblemau mwy.
  rydych chi'n siarad am y 2009 a gwyliau dydd a 2012 heddiw gyda'r un problemau.

 4. Roedd gen i ffenestri sp3 ac ar gyfer rhaglen y mae angen i mi ei defnyddio, newidiais i xp sp2 ond defnyddiais chwaraewr cd allanol ac yn y bios dechreuais gyda usb da pan ddechreuodd y gosodiad pe bawn i'n ei adnabod eto a pharhau gyda'r gosodiad Dywedais nad oeddwn wedi dod o hyd i'r ddisg dda rhwng y bios eto ac fe newidiais ASCHI rywbeth fel hynny i IDE a threialu ailosod eto nawr y gosodiad Cefais fod y gosodiad yn gosod y gyrwyr a phopeth yn dda iawn ond mae'r swn yn fy stopio yn hyll iawn ac ni allaf glywed dim da iawn Roeddwn i'n meddwl ei fod yn y dirver sain ac yr wyf yn ei roi yn ôl oddi ar y we i mi, ond yr wyf yn troi ar fy neetbokk acer dyheu am un ac yn dal i fod yr un fath probe problemau nifer o bethau hyd yn oed y scrip y maent yn rhoi a dim AYUDAAAAAAA BOD PUEDOOOOO HACEEEEEEEEERRRRRR osera bod Oes rhaid i mi ddefnyddio'r llyfr net fel deiliad cwpan? jeejeje Gobeithio y gall rhywun fy helpu

 5. mae'n digwydd i mi yr un peth yr wyf yn gweithredu'r cais, ond mae'n debyg bod dwy sgrin yn ymddangos i mi un lle cafodd ei weithredu ac yna mae ffenestr arall yn ymddangos gyda'r nodwedd ganlynol
  «NID SIANELAU ATA SY'N BRIODOL SY'N ENNILL CYMHELLION SY'N CYFLWYNO. DIM NEWID.
  beth mae'n rhaid i mi ei wneud ar ôl hyn gallai fy helpu
  pam mae hyn yn digwydd?

 6. Nid yw'r broblem sydd ganddyn nhw yn cael ei datrys gyda sgript, oherwydd mae'r AOA bob amser yn methu eto, mae'r broblem hon gen i hefyd oherwydd mae gen i AOA150, ac mae'r bai hwn yn tarddu wrth wrando ar gerddoriaeth neu chwarae fideo gyda'r nifer uchel a Unwaith y bydd yr HDD yn perfformio gweithrediad darllen / ysgrifennu, mae hyn yn achosi i'r modd trosglwyddo gael ei newid i PIO, pan mae'n arferol bod yn y modd DMA ultra 5, oherwydd y dirgryniad a gynhyrchir gan y siaradwr mae pennaeth darllen / ysgrifennu y Mae HDD yn taro wyneb y ddisg gan achosi sectorau sydd wedi'u difrodi, hynny yw, mae'r AOA wedi'i gynllunio'n wael oherwydd bod y siaradwr cywir yn agos iawn at yr HDD. Rwy'n dweud hyn oherwydd fy mod ar hyn o bryd mewn trafodaethau gydag ACER LatinoAmerica a'r siop a werthodd y Netbook i mi i gael fy arian yn ôl, oherwydd rwyf eisoes wedi marw a 3 HDD's am y methiant hwn, a gyflwynir gan ddefnyddwyr eraill sy'n berchen ar y cynnyrch hwn.

  Rwy'n eich gwahodd i'r canlynol:
  1-. agor y rheolydd cyfaint - rheolaethau uwch, a dadweithredu'r opsiwn ALLANOL CYFYNGEDIG (caiff ei ddadweithredu yn ddiofyn).
  2-. rhowch y gyfrol i'r eithaf.
  3-. Chwaraewch y fideo canlynol: (Gyda'r fideo hwn sylwais ar y bai, yr 2 y tro cyntaf i mi fethu fy HDD oherwydd i mi wrando ar gerddoriaeth wrth lawrlwytho ffeiliau o'r Rhyngrwyd)
  4-. gweld sut mae LED yr HDD yn aros yn barhaus ac yna 1: Bydd 30 neu 2 munud gyda'r fideo hwn yn dangos y sgrîn las o Windows XP, yna pan fyddant yn ailddechrau bydd y modd trosglwyddo mewn PIO.
  5-. Gwiriwch SMART HDD (mae'r rhaglen hon yn dangos statws eich HDD i chi :.
  6-. Gwnewch yr un peth, ond gyda'r cyfaint yn isel a byddwch yn gweld y gwahaniaeth

  I mi, yr AOA150 yw'r peiriant gwaethaf rwyf wedi'i gaffael a'r un gwaethaf.

 7. Helo pawb, yn dda ceisiais y camau uchod a chamau Ricardo, ac yn y diwedd, pan osodais y gyrwyr cipset, fe wnes i greu problem ac ni fyddai'n gadael i mi fynd i mewn i'r gyriant caled, roeddwn i wedi pan oeddech wedi datgysylltu'r gyriant caled, dywedais, ymhell yfory fe wnes i osod y winXP SP3, ac am oes nad oeddwn wedi dod o hyd iddo, ond yn hytrach cefais y rhifyn winXP colossus 2, ac fe ddywedais, rwy'n gosod y pasiau hyn yn dda ac rwy'n ailadrodd pob cam , yr achos yw k ar ôl ei osod y tro cyntaf i mi anfon gwall ac es i'r bios a newid y math o ddata, o ide i ACHT (credaf fod k wedi'i ysgrifennu fel 'na) yr achos yw k os gwnânt hynny a gosod mae'r colossus yn eu cymryd yn dda, os byddant yn ei adael yn ddelfrydol, mae'n creu gwrthdaro ac nid ydynt wedi'u gosod, yn dda yn gosod yn y ffordd arall nad oes rhaid iddynt wneud y camau uchod, dim ond gosodwch y colws ffenestr a gyrwyr CD eu rhwyd , a voila, datrys problem, nid oeddwn yn credu hynny ac fe wnaethom roi cynnig arni sawl gwaith, mewn gwirionedd fe wnaethom ei adael yn gweithio rhag ofn Dirlawn a dibwys a dim byd, felly k os na allwch chi gyda'r camau uchod, gallwch roi cynnig ar yr opsiwn arall hwn.

  PS: Rwy'n argymell gosod y gyrwyr, nid y CD ond fy nghyfrifiadur, mewn eiddo, caledwedd, rheolwr tasgau, mae'n fwy diogel ac nid yw'n creu gwrthdaro.

 8. Helo, hoffwn ddweud wrthych fod y broblem gyda'r sain o fy acer wedi ei datrys wrth osod y Codau Sain Sain Diffiniad rydych chi'n eu lawrlwytho o'r dudalen Realtek. Gwellodd y sain

 9. Mae gen i yr un broblem gyda'r ACER ASPIRE UN d250- Mae'n ymddangos bod y llyfr nodiadau ac yn oer pan fyddaf yn clywed cerddoriaeth yn eithaf annifyr
  edrych ar y rhyngrwyd Canfûm fod ysgrifennydd i ailosod MODE TROSGLWYDDO DMA,
  Rwy'n gadael y ddolen

  a lawrlwythwch y sgript Byddaf yn ceisio ei weld os ydw i'n datrys problem fy ACER,

 10. Mae'n ymddangos o bryd i'w gilydd bod y fforwm lle mae'r cod yn cael ei ollwng, yn cael ei gopïo.

  Msgstr "" "Cod cychwyn"
  'Rhaglen Sgript Sylfaenol Weledol i ailosod statws DMA pob gyriant ATA

  'Hawlfraint © 2006 Hans-Georg Michna

  'Fersiwn 2007-04-04

  'Yn gweithio mewn Windows XP, mae'n debyg hefyd yn Windows 2000 ac NT.
  'Nid yw'n niweidio os yw fersiwn Windows yn anghydnaws.

  Os MsgBox ("Bydd y rhaglen hon nawr yn ailosod statws DMA pob gyriant ATA gyda gyrwyr Windows." _
  & vbNewline & "Bydd Windows yn ailddiffinio'r statws ar ôl yr ailgychwyn nesaf, felly'r drefn hon" _
  & vbNewline & "dylai fod yn ddiniwed.", _
  vbOkCancel, "Neges cychwyn rhaglen") _
  = vbOk Yna

  RegPath = “HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
  GwerthName1Master = "MasterIdDataChecksum"
  ValueName1Slave = "SlaveIdDataChecksum"
  ValueName2Master = "DefnyddiwrMasnachDefnyddYmosodwyd"
  ValueName2Slave = "DefnyddiwrCymorthDigwyddiadModeiddio"
  ValueName3 = "Datrys ProblemauCyflogaeth"
  MessageText = "Ailosodwyd y sianeli ATA canlynol:"
  MessageTextLen0 = Len (MessageText)
  ConsecutiveMisses = 0
  Gosod WshShell = WScript.CreateObject ("WScript.Shell")

  Ar gyfer i = 0 i 999
  RegSubPath = Right ("000" & i, 4) & "

  Meistr

  Err.Clear
  Ar Ail-ddechrau Gwall Nesaf
  WshShell.RegRead RegPath & RegSubPath & ValueName1Master
  errMaster = Err.Number
  Ar Gwall Goto 0
  Os errMaster = 0 Yna
  Ar Ail-ddechrau Gwall Nesaf
  WshShell.RegDelete RegPath & RegSubPath & ValueName1Master
  WshShell.RegDelete RegPath & RegSubPath & ValueName2Master
  Ar Gwall Goto 0
  MessageText = NegesText & vbNewLine & "Master"
  Gorffennwch Os

  'Caethwasiaeth

  Err.Clear
  Ar Ail-ddechrau Gwall Nesaf
  WshShell.RegRead RegPath & RegSubPath & ValueName1Slave
  errSlave = Err.Number
  Ar Gwall Goto 0
  Os errSlave = 0 Yna
  Ar Ail-ddechrau Gwall Nesaf
  WshShell.RegDelete RegPath & RegSubPath & ValueName1Slave
  WshShell.RegDelete RegPath & RegSubPath & ValueName2Slave
  Ar Gwall Goto 0
  Os errMaster = 0 Yna
  MessageText = MessageText & "a"
  arall
  MessageText = MessageText & vbNewewine
  Gorffennwch Os
  MessageText = NegesText & "Caethweision"
  Gorffennwch Os

  Os errMaster = 0 Neu errSlave = 0 Yna
  Ar Ail-ddechrau Gwall Nesaf
  WshShell.RegWrite RegPath & RegSubPath & ValueName3, 1, "REG_DWORD"
  Ar Gwall Goto 0
  ChannelName = "sianel ddienw" & Chwith (RegSubPath, 4)
  Ar Ail-ddechrau Gwall Nesaf
  ChannelName = WshShell.RegRead (RegPath & RegSubPath & "DriverDesc")
  Ar Gwall Goto 0
  MessageText = MessageText & "o" & ChannelName & ";"
  ConsecutiveMisses = 0
  arall
  ConsecutiveMisses = Rhagosodiadau + 1
  Os OfynnolMisses> = 32 Yna Gadael Am 'Peidiwch â chwilio yn ddiangen o hir.
  Gorffennwch Os
  Nesaf 'i

  Os Len (MessageText)

 11. Ricardo .. ardderchog Dilynais eich cyfarwyddiadau fel yr ydych wedi'i ddisgrifio ac fe weithiodd yn berffaith .. diolch yn fawr iawn

 12. Oren gaon, diolch am y cyfraniad, yn dda iawn ac rwy'n gobeithio y bydd yn gweithio. Cyfarchion!

 13. oherwydd bod gennyf yr un broblem â'r sain mae'r gwirionedd yn blino ke rhaid i chi ddiffodd y chwaraewr oherwydd nad ydych yn clywed yn dda oherwydd bod gennych chi geisiadau agored eraill

  I voi i geisio ac yna dw i'n dweud wrthyn nhw am km oeddwn i

  zalu2

 14. Mae'r sgript yn gweithio …… .. !!!! Cefais y broblem honno a dwywaith dychwelais y peiriant i'w werthoedd diofyn ond yn y diwedd diraddiodd y sain, perfformiwch y weithdrefn a ddisgrifir uchod a hyd yn oed nawr mae'n llwytho'n gyflymach, clywir y sain yn dda ac mae canran defnydd y prosesydd yn isel.

 15. hehe, gwn fod yr ymateb vergero yn anghonfensiynol, ond mae angen ei ystyried yn bosibilrwydd mewn eiliad. Bod xder gyda'r rhain yn dyheu am un.

 16. Dim mmz fy che aspir un hefyd pro gyda'r sain fel y dymunwch gloi pan fyddaf yn rhoi fyzika aora yr wyf heb muzika dim ond fy celloedd xD
  ond nid yr un mmm ydyw

  allech chi fy helpu

  aki Rwy'n gadael fy porfa msn
  fy helpu

  pumas_8_29@hotmail.com

 17. Cydymaith ... Cefais yr un broblem a hyd yn oed er i mi ddilysu fy ngwarant, digwyddodd yr un peth i mi, nawr rwy'n dweud wrthych yr unig ateb gwirioneddol a welais i yn benodol, y peth doniol yw ei fod eisoes yn y blog hwn, ond mae'n debyg fod rhywbeth wedi Gwelaf y gorchymyn.

  Yn gyntaf oll ... Adfer eich cyfrifiadur, ac eithrio beth bynnag y mae'n ei gymryd ...
  Unwaith y bydd hyn yn cael ei wneud, ewch ymlaen i ddechrau ffenestri fel arfer, dim ond diweddariad y ffenestri.

  Gosodwch yr holl gymwysiadau cynradd a fydd yn cael eu defnyddio ... Yr wyf yn golygu:

  Ares. (I berfformio profion)
  MS Office (Argymhellaf 2007)
  Antivirus (Rwy'n argymell NOD32 Diogelwch Smart)

  Ar ôl gwneud hyn, dechreuwch y IExplorer ...

  A mynd i wylio fideos, gwnewch eich gwaith cartref ... ac mae popeth yn normal.
  -
  Dyma lle mae'r weithred yn dechrau, byddant yn dechrau os byddant yn edrych yn ofalus ar LED defnydd HDD, y symptomau cyntaf.

  Bryd hynny, ewch i dudalen Realtek a diweddarwch y gyrrwr diffiniad uchel ac ailgychwyn y cyfrifiadur ... (cyn lawrlwytho cerddoriaeth electronig) 😉

  Ar ôl ailgychwyn y system ...

  Dechreuwch Ares eto a gwrandewch ar y gerddoriaeth ... fe welwch y bydd y broblem yn parhau, yna gwnewch y ffeil DMA, beth sy'n codi, ei chadw, ei rhedeg ac ailgychwyn eich cyfrifiadur unwaith eto ...

  Pan fyddwch chi'n agor ac yn gwrando ar y gerddoriaeth a ddaeth i lawr, rwy'n siŵr y byddwch chi'n methu o hyd, nawr lawrlwythwch fersiwn pirated o DriverGenius o'r rhwydwaith, peidiwch â thorri'r wyau gan ddweud wrthyf na ddylech chi ddweud hyn am fôr-ladrad, pan wnaeth cwmni ein twyllo a'n gwerthu cynnyrch inservibñle ...

  Wel, rydym yn parhau gyda'r lawrlwytho mwyaf cyfredol o'r rhaglen hon GYRRWR, rydym wedi ei chlytio ac yn barod ...

  Dadansoddwch eich AcerOne, a lawrlwythwch a gosodwch yr HOLL yrwyr sy'n cael eu hargymell gan y rhaglen i'w gosod, ar ôl gosod HOLL yrwyr, hynny yw, PEIDIWCH Â CHWILIO'R PC nes bod yr holl yrwyr yn cael eu diweddaru.

  Nawr os ydych chi'n ailgychwyn eich cyfrifiadur ... ac ni ddylai fod problem.

  Rwy'n ysgrifennu hyn i gyd am fy mod i wedi gwasanaethu ac rwy'n ddefnyddiwr fel chi a oedd yn treulio'ch amser gwerthfawr i drwsio gwall a wnaeth Acer yn y lle cyntaf ac nad yw wedi bod yn gyfrifol ...

  SALUTE a Lwc dda

 18. MAE'N GWEITHIO YN FYA'N GYFLAWN A MAE'R SAIN YN ARBENNIG DIOLCH AM Y CYFRANIAD RYDYCH YN RYDYCH CHI YN FY XWUMX!

 19. Helo
  Mae'n ymddangos bod fy Acer Aspire One yn gweithio'n normal ac yn sydyn yn pum! Fe aeth allan, pan oeddwn i eisiau ei droi ymlaen eto, mae'n troi LED y botwm pŵer yn unig, ond nid yw'n rhoi signal fideo i mi neu ei fod yn "fyw", beth allai fod wedi digwydd?

  diolch

 20. Nid wyf yn galluogi'r opsiwn gaeafgysgu, ac mae'n well gennyf ei ddiffodd yn lle ei adael mewn ataliad. Llawer gwaeth os oes gennych chi raglenni yn rhedeg. Mae'n ymddangos bod y gyriant caled yn rhy araf mewn chwyldroadau i gyflawni'r math hwn o swyddogaeth, yn bositif.

 21. Roeddwn i'n profi problemau cadarn gyda fy Aspire One a sylwais hefyd fod y PC wedi cymryd amser hir i lwytho Windows a bod y rhaglenni hefyd yn cymryd amser hir i'w llwytho. Roedd yr ateb gyda'r sgript yn llwyddiannus !!!. Felly credaf fod y broblem mewn gwirionedd rhwng y mynediad at y ddisg a'r cerdyn sain.
  Yn fy marn i, achosodd y broblem hon un o'r diweddariadau ffenestri, gan nad oedd y pc, ynghyd â'r sain, yn gaeafgysgu'n gywir ers iddo gael ei hongian yn ystod y broses. Dyna pam rwy'n credu bod y rhai sy'n adfer yr AO trwy Adferiad yn datrys y broblem, ond dim ond dros dro.
  Yn yr eiliadau hyn rwy'n aros i weld pryd y cynigiodd y feddyginiaeth yma.

 22. Wel clywais am y peth yno, fel darllenydd gwael, nid wyf wedi darllen argymhelliad y gwneuthurwr hwnnw y soniasoch amdano

 23. 'Pleidiwr' batri Aspire One
  Hysbysiad i forwyr ... Yn ein cofnod blaenorol ar yr Aspire One mae wedi cwrdd â hyd at bum sylwebydd sy'n dweud, ar ôl peidio â defnyddio'r llyfr net am dymor, bod y batri yn gwrthod codi tâl ... Wel, gall y pum sylwebydd ychwanegu achos y gweinydd a'r coauthor o'r blog hwn Carlos. Dewch ymlaen, mae'n rhaid i rywbeth fod yn wir ... Yn ffodus, mae rhywun sy'n tanysgrifio'r cyfle mwyaf pur wedi gosod y broblem. Ac a ddoe gadawais y cyfrifiadur wedi'i gysylltu â'r cerrynt (a'r set batri, yn groes i awgrymiadau'r gwneuthurwr, ond nid oeddwn yn poeni gormod am gadw batri a oedd yn gwrthod codi tâl), mynd a gwneud dim byd (yn groes i hyn, amser, y normau o arbed ynni ac ecoleg, ond un yw'r ffordd honno o fod yn ddryslyd) yn ystod llawer o oriau (o leiaf ddeuddeg). Pan wnes i sylweddoli, yn hytrach na diffodd y cyfrifiadur fel defnyddiwr da, fe wnes i fynd allan i'r bwystfil, y llinyn pŵer ac, i fy syndod, ni aeth i ffwrdd (rwy'n addo fy mod wedi gwneud yr un 'arbrawf' mewn achlysuron eraill a hynny nid oedd annibyniaeth y batri yn cyrraedd yr ail). Gan ei fod yn hwyr ac roeddwn i'n gysglyd, roeddwn i newydd ddiffodd y cyfrifiadur, y tro hwn, yn ddefnyddiwr gofalus ac yn croesi fy bysedd. Dro yn ôl, fe wnes i ei droi ymlaen eto, heb gysylltu â'r cerrynt a, gan gadarnhau'r syndod, mae'r batri'n honni ei fod wedi'i godi ar y 100% (ac nid oes dim yn nodi fel arall).

  Nid wyf yn gwybod i ba raddau y bydd modd gwneud yr arbrawf ond, am yr hyn y mae'n ei gostio a'r risg dan sylw, byddwn yn profi hynny, pe bai gen i Acer Aspire One gyda'r batri ar streic ...

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.