Iaith geoprocessio GGL ar gael yn gvSIG

gvSIG newydd ei gyhoeddi, o ganlyniad i Google Summer of Code yn y prosiect gvSIG, mae'r ategyn gvSIG ar gyfer GGL newydd gael ei ryddhau.

Logo-gvSIG-945Mae GGL yn iaith raglennu benodol ar gyfer geoprocessio lle gallwch ddod o hyd i gystrawennau nodweddiadol o'r ieithoedd rhaglennu mwyaf adnabyddus (dolenni, amodol, ac ati) a chystrawennau penodol ar gyfer geo-brosesu i berfformio gweithrediadau topolegol, hidlyddion, trawsffurfiadau geometreg ac ati. cynnwys cymhorthion defnyddwyr wrth i chi ysgrifennu eich sgriptiau.

Mae'r ategyn cyhoeddedig yn caniatáu cyfeirio at y ffynonellau data sydd yn y prosiect agored ar hyn o bryd yn gvSIG Desktop o sgriptiau'r GGL, gan felly wneud proses geopro-brosesu data wedi'i lwytho yn gvSIG yn bosibl. Yn ogystal, mae'r ategyn yn caniatáu arddangos y canlyniadau yn ôl yn n ben-desg gvSIG trwy eu llwytho yn y golwg weithredol.
Yn ogystal â'r ategyn, mae ar gael i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyfres o diwtorialau a dogfennau cyfeirio a fydd yn ddefnyddiol i ddeall rhesymeg yr iaith.

Mae rhestrau post hefyd wedi eu galluogi y gellir eu defnyddio i ddatrys unrhyw ddigwyddiad neu amheuaeth a allai godi wrth reoli'r system.
Ymysg y manteision o ddefnyddio iaith geo-brosesu benodol gallwn amlygu:

  • Y cystrawennau penodol uchod o geoprocessio: geometreg yn WKT, prosesu cyfesurynnau, gweithredwyr nodweddiadol algebra perthynol sy'n gwaddoli iaith gyda'r un galluoedd â SQL gofodol, ac ati.
  • Cymhorthion i greu sgriptiau: Dilysiadau ar yr adeg y mae'r defnyddiwr yn ysgrifennu, gwirio am fodolaeth ffynonellau data a strwythurau data y cyrhaeddwyd atynt, eu cwblhau gyda meysydd y ffeiliau a gyrchwyd, ac ati.
  • Cyn dewis technolegau: Mae GGL yn cynnig cyfres o swyddogaethau i'r defnyddiwr sy'n defnyddio'r dechnoleg fwyaf priodol yn fewnol hyd yn hyn: persliwyr, mynediad at ddata APIs, ac ati. Mae'r dechnoleg hon yn cael ei dewis ymlaen llaw gan ddatblygwyr iaith ac felly mae'n llai o gyfrifoldeb i'r defnyddiwr, sydd ond yn gyfrifol am bennu'r llawdriniaeth ac nid y ffordd i'w chyflawni.
  • Posibilrwydd o ailadrodd geoprocessau, eu rhannu, rhoi cefnogaeth ac ati.

 

Dyma'r cyfarwyddiadau
I lawrlwytho: http://www.gearscape.org/index.php/downloads
Dogfennaeth: http://www.gearscape.org/index.php/documentation
Cymuned: http://www.gearscape.org/index.php/community

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.