Defnydd Google Earth ar gyfer Cadastre?

Yn ôl rhai sylwadau ar rai blogiau, mae'n ymddangos y bydd cwmpas Google Earth yn mynd y tu hwnt i'r dibenion lleoleiddio gwe cychwynnol; mae hyn yn wir am y cymwysiadau sy'n cael eu gogwyddo ym maes cadastre. Mae'r Diario Hoy, o ddinas Mar de Plata, yn cyhoeddi achos, lle mae'n cael ei gynnal ar y lefel ddeddfwriaethol at ddibenion georeferencing a phrisio.

Yn gyffredinol, mae deddfau’r bwrdeistrefi neu neuaddau tref yn sefydlu casglu treth eiddo tiriog fel pŵer treth sy’n caniatáu iddynt gael gafael ar adnoddau, y gellir eu hail-fuddsoddi mewn prosiectau sy’n gwella ansawdd bywyd ei thrigolion. Ar gyfer hyn, defnyddir y “gwerthoedd stentaidd” adnabyddus, ac er bod gwahanol ddulliau ar gyfer eu cymhwyso, y pwrpas yw i berchennog eiddo dalu treth sy'n gymesur â “gwerth” yr eiddo am y costau y mae'r fwrdeistref yn awgrymu eu darparu i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. ac fel cyfraniad at ymreolaeth yn yr agwedd ar hunan-gynaliadwyedd.
Fel rheol, asedau heb eu datgan yw'r rhai sy'n achosi'r graddau mwyaf o gymhlethdod wrth gymhwyso rhwymedigaethau treth ac yn yr ardal hon y bwriedir defnyddio Google Earth i ganfod gwelliannau trefol a chnydau parhaol. Mae'n debyg bod yr offeryn ym Mar de Plata wedi'i gyfeiriadu tuag at amcangyfrif y dreth yn unig, nid ar gyfer yr hysbysiad gwerthuso neu ar gyfer y diffiniad geometrig o'r priodweddau gan ei bod yn hysbys bod gan ddelweddau Google Earth lefel amrywiol o anghywirdeb oherwydd bod y model tir a ddefnyddir ar gyfer ei orthorectification wedi'i gyflyru gan nifer y pwyntiau rheoli; Yn y modd hwn, mae gan ardaloedd mewn gwledydd datblygedig fanteision gyda nifer y pwyntiau geodesig a'r defnydd "bron yn gyhoeddus".

Mae'r gyfraith arfaethedig yn cynnwys y paragraff canlynol yn un o'i adrannau:

"Pryd am resymau nad ydynt yn gysylltiedig â chyfeiriad stentiau mae gwrthrychau tiriogaethol (tai neu fflatiau) yn dal yn rhan o barsel stentaidd yn cael eu cynrychioli ar gynllun a gymeradwywyd ac a gofrestrwyd o dan y ddeddfwriaeth bresennol, gall corff o'r fath unigoleiddio, cofrestru a neilltuo eitemau ystadau drwy ddulliau amgen o delimitation tiriogaethol i warantu lefelau o fanwldeb, dibynadwyedd ac annatodrwydd tebyg i'r mesuriadau "

Mae'r cynnig yn dod yn ddiddorol (yn beryglus yn dechnegol) gan y gall ei rhoi tocynnau a derbynebau, a oedd yn bodoli tan y gweithdrefnau gweinyddol a thechnegol sy'n berthnasol ar y cyfan yn affidafid, efallai y bydd y broses dechnegol fydd y mesur dreth eiddo, prisio yn perfformio o dir, adnabod defnydd a chyfrifo'r dreth yn ôl gwelliannau neu gnydau parhaol.
Bob amser mae technolegau gwybodaeth yn dod yn fwy hygyrch ac yn haws i'w rheoli, wrth gwrs, mae'r risg yn uchel, fel y digwyddodd pan benderfynodd yr holl blant a ddysgodd ddefnyddio ArcView nad oedd angen iddynt ddysgu cysyniadau cartograffig. Nawr pwy bynnag sy'n gwybod sut i ddefnyddio Google Earth fydd yn dweud nad oes angen iddo wybod geodesi?

Yn y pen draw, mae defnyddio data fel y rhai a gynigir gan Google Earth yn ateb gwych mewn gwledydd lle nad oes delwedd loeren nac orthophoto diweddar; lawer gwaith oherwydd bod asiantaethau'r wladwriaeth yn wan wrth ddarparu'r gwasanaethau hyn i fwrdeistrefi. Felly, o ran nodi pyllau nofio, adeiladau newydd, ystadau tai neu ardaloedd sy'n cael eu trin yn barhaol, siawns na all Google Earth fod yn gynghreiriad gwych. Ni ellir dweud yr un peth os yw'r wybodaeth i gael ei defnyddio at ddibenion cyfreithiol neu os yw'r data'n gymysg ag arolygon mwy manwl gywir heb wneud gwahaniaeth sy'n rhybuddio gweithwyr newydd am newid llywodraeth.

6 Yn ymateb i "Google Earth at ddefnydd Cadastre?"

 1. Ym mha wlad ydych chi?
  Y ddelfrydol yw eich bod chi'n chwilio am weithiwr proffesiynol, oherwydd bod gan bob gwlad amodau gwahanol o ddeddfwriaeth ynglŷn â rheoleiddio'r tir.

 2. Prynais eiddo, 6 flynyddoedd yn ôl, ac ysgrifennais 1 flwyddyn yn ôl, nawr rwy'n darganfod bod y perchennog blaenorol wedi dechrau'r israniad ,,, ddim yn cofio arolygu'r dechrau ,, beth ddylwn i ei wneud i barhau ag ef, gan fod gen i ddiddordeb mewn ei isrannu. ,,, diolch

 3. Rwy'n credu bod at ddibenion cynllunio yn dda, ond ar gyfer swyddi difrifol, nid yw'r offeryn yn golygu nad oes ganddo'r galluoedd, ond ar gyfer hynny mae yna offer a data arbenigol.

  I roi enghraifft, GoogleEarth wedi orthorectified delwedd lloeren neu ffynhonnell hyd yn oed yn orthophoto ffotograffiaeth o'r awyr gyda picsel o un metr a hyd yn oed yn is, gan awgrymu gwall rheiddiol cymharol o tua 1.50 metr, ond mae'r gwallau absoliwt y daith georeferencing gan 30 metr mae hyn yn enghraifft

 4. Nid yw'r hyn sy'n ymddangos yma fel arloesedd technolegol yn ddim mwy na'r hyn a alwn yn yr Ariannin yn "A Patch", hynny yw, datrysiad ansicr i sefyllfa sydd yn yr achos hwn yn ddiffyg arolygon stentaidd yn nhalaith Buenos Aires. Credaf nad yw'r datrysiad a gyflwynir yn ddifrifol ac nad yw'n cael ei ddatblygu yn unol â thestun trawsgrifiedig y gyfraith stentaidd sy'n dweud: "... dewisiadau amgen ar gyfer terfynu tiriogaethol sy'n gwarantu lefelau manwl gywirdeb, dibynadwyedd a chynhwysedd sy'n debyg i'r gweithredoedd mesur"

  Mewn gwirionedd, mae gan Goggle Earth ddyluniad sy'n blaenoriaethu arddangos rhyw fath o wybodaeth a gymerir ar ddyddiad anhysbys, mewn amodau anhysbys a phwy sy'n gwybod beth arall. Nid yw'n gynnyrch y gellir ei ystyried yn dechnegol. Mae cadastre gyda'r holl gyfraith sy'n gwarantu casglu a pharchu hawliau'r dinesydd yn gofyn am gymhwyso technegau a safonau ansawdd sy'n cyfateb i gasglu'r math hwn o wybodaeth ac nid “chantada” (Ariannin: byrfyfyr esgeulus) .

  Mae Goggle Earth yn offeryn gwych a da iawn os caiff ei ddefnyddio yn y cyd-destun a gafodd ei greu. Mae ymestyn ei alluoedd ar dir nad yw’n cyfateb iddo gan bobl anghymwys yn ein harwain yn gyflym at achosion cwbl hurt fel yr un a grybwyllir uchod ar hynny «er mwyn gwybod sut i ddefnyddio Arc-View nid oes angen gwybod cartograffeg».

  Cyfarchion EMR

 5. Mae'r materion a godwyd yn yr erthygl yn bosibl dim ond os yw'r wybodaeth sydd ar gael, cydraniad uchel, megis cydnabod ei fod i chwi eich hunain Google Earth, at ddibenion mapio yn amrywiol iawn. Ar ben hynny, mae'r wybodaeth, er yn ddefnyddiol, nid yw mewn amser real, mae hyn yn gwneud efallai na fydd addasiadau posibl o eiddo symudol yn cael eu canfod, ac inculisve newid defnydd tir, a oedd yn cofrestru gwaith catastra Mae'n aneglur iawn. Fodd bynnag, yn gyffredinol, mae'r syniadau a gyflwynir yn ei erthygl yn ddefnyddiol iawn. Cyfarchion gan José Ramón Sánchez, Pregonero, Venezuela, Edo. Tchira

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.