A yw'n werth cael blog?

- Ydw

Nid yw'n ymddangos yn gyfrifoldeb cyfrifol iawn felly mae'n amhosibl heb gyd-destun ac esboniad digonol o'r hyn yr ydym yn ei ddeall trwy gael blog neu beth rydym yn ei werthfawrogi.

Ar sawl achlysur rwyf wedi nodi bod Geofumadas wedi ei eni gyda’r syniad o fodloni obsesiwn am ysgrifennu a hefyd, gyda llaw, i ddychwelyd gwerth economaidd am y ddisgyblaeth o’i wneud. Mae amser wedi dangos bod cydbwysedd edrych am y ddau yn swyddogaethol, er nad yw popeth mor syml fel y gellir ei grynhoi mewn swydd mor fyr.

llyn

Yn y llun fe wnaeth fy mab yn arddangos y bom neidio hanner eiliad cyn cwympo i'r dŵr. Crogodd i fyny yma i gydbwyso ei anfodlonrwydd â'r Swydd flaenorol yn gwbl ymroddedig i alluoedd fy merch.

Yr hyn yr ydym yn ei alw'n cael blog

Wedi blog yn cael ei weld fel cael rheolaeth dros le yr ydych yn ysgrifennu'n rheolaidd, ar thematig gyfeirio i sector penodol, cyswllt â darllenwyr ac ymwybyddiaeth a fydd yn mwynhau gwneud pob un o'r uchod.

Mae'r rheoleidd-dra i ysgrifennu yn gymharol, gall fod yn gofnod dyddiol, tua dau yr wythnos neu'n bythefnosol. Mae'n dibynnu ar yr amser sydd ar gael a'r pwnc y mae'r achlysur yn angerddol amdano. Ni ddylai'r thema fod mor gaeedig fel nad oes lle i ollwng yr ochr dynol, er bod rhaid cynnal tueddiad ar sector penodol o bobl sy'n rhannu buddiannau tebyg ac sydd dros amser yn teimlo bod gofod yn cyfrannu gwerth i'r sector.

Yna mae'n rhaid bod rhywbeth yn hyn i gyd yr ydym yn ei hoffi. Nid yw ysgrifennu at ddant pawb, nid os ydych chi am ei wneud yn rheolaidd i gynulleidfa sydd â rhif IP yn unig, ei fod mor gyflym ag y daeth trwy Google, yn mynd i le arall gyda'r un peth keyword o dan y fraich.

Mae'n rhaid i chi fod yn amyneddgar i ddod o hyd i segment bach nad yw'n mynd y tu hwnt i 15% o'r ymweliadau dyddiol, a'i ddeall, sy'n creu teyrngarwch i awdur y mae ei fysedd prin yn ei wybod. Gellir cynnal anhysbysrwydd ond dros amser rhaid dangos yr ochr ddynol hyd yn oed os nad ydym yn rhannu'r un meini prawf. Rhaid i'r darllenydd ddod i adnabod eu chwaeth, eu cyfadeiladau, eu hofnau, eu ffordd o weld bywyd ac yna byddant yn gallu gwneud synnwyr o'r ffotograffau o'u hamgylchedd beunyddiol, gwaith, amgylchedd teuluol, lleoedd teithio.

Y tu hwnt i hyn mae angen cynhesrwydd dynol i ymdrechu i gynnal perthynas â segment llai sy'n is na'r 3% y sylwadau hynny, yn anfon e-bost at y golygydd, retweet, bagiau neu rannu pwnc a oedd yn ddiddorol i chi ar rwydwaith cymdeithasol. Mae'r 7% sy'n weddill yn parhau i fod yn ffyddlon mewn anhysbysrwydd, allan o chwilfrydedd, parch, edmygedd ac rwy'n teimlo hynny hyd yn oed allan o wrthwynebiad.

Ar ôl tair blynedd gallwn ddysgu nad oedd yr hyn yr oeddem yn esgus ei wybod yn ddigonol, ond ei fod wedi gwasanaethu fel hedyn i ddeall pethau eraill. Hefyd, ei fod wedi bod yn fwy o fudd dysgu na'r hyn yr ydym wedi'i ryddhau fel ein rhai ni.

Yr hyn yr ydym yn ei alw'n "werth chweil"

Nid oes rhaid i hyn o reidrwydd ymwneud ag arian, mae boddhad mewn rhywfaint o elw mewn perthynas â'r buddsoddiad. Os buddsoddir angerdd, dylid dychwelyd mwy o angerdd, mae'n amlwg nad dyna fy mhrif ffocws fel y mae blogiau fel Dawns Siocled, lle mae Angy yn sicr yn cydnabod proffidioldeb y tu ôl i'r nifer o sylwadau emosiynol gan ei ddarllenwyr sy'n fwy ffrindiau na ffrindiau thema hyd yn oed os ydynt ar ochr arall y cyfandir, nid o'i yrfa geomatig ond sy'n ymfalchïo ym mhob gostyngiad o ysbrydoliaeth gyda phob allwedd yn cael ei wasgu.

Rhaid i chi ddeall hefyd fod yr amser a fuddsoddir mewn blog yn werth arian, y gallem fod yn ei ddefnyddio mewn gwaith cynhyrchiol, gofod gyda'r teulu, gorffwys, teithio, gwerthu gwasanaethau, addysg, ac ati. Mae cost buddsoddi i hyn i gyd ac felly dylai gael enillion sy'n disodli traul amser.

Mae arloesedd eraill wedi bod o fudd i blogwyr, y mae rhai ohonynt hyd yn oed yn enwog, gyda rhwydweithiau sy'n amddiffyn eu hawliau. Mae'r gost unwaith wedi'i symleiddio gyda chwmnïau sydd wedi gwneud cysylltiadau hysbysebu a gwerthu yn fusnes diddorol sy'n gweithio o'r diwedd. O hyn, gallaf grynhoi rhai yr wyf wedi'u defnyddio yn Geofumadas:

 • Google hysbysebion, yn blino ar gyfer rhai, yn ddiangen i eraill, ond yn ffordd gyntefig i fanteisio ar draffig o gliciau.
 • Y swyddi noddedig, rhai o Zync, rhai gan Reviewme. Nid ydyn nhw'n llawer, ond hefyd os ydyn nhw'n ffitio yn y gofod, maen nhw'n talu biliau ac ar ôl cwymp y llynedd maen nhw wedi gwella fesul tipyn.
 • Gofynnwyd i'r hysbysebion, dyma'r rhai y mae cwmni neu blogiwr arall yn gofyn amdanynt yn uniongyrchol, p'un ai yn y blogroll neu o fewn y post. Mae hyn yn rhentu mwy -llawer mwy- Ond mae ei gyrraedd yn cymryd gofal bod y noddwr yn teimlo ei fod yn strategol.
 • Y ceisiadau am ddylanwad, nid yw'r rhain o reidrwydd yn cael eu noddi gan hysbysebion ond mae gofyn i weld a yw'n ddiddorol newyddion, pwnc, cynnyrch, busnes a manteisio ar faint o ddylanwad y gellir ei gael, gan wneud tweet, wiggle, deliciouseo, facebookeo ...

Pa enwau rhyfedd rydyn ni wedi dod i'w darn arian. Yn ffodus mae Cervantes wedi diflannu.

Rwy'n rhentu mwy

Mae'r enghreifftiau uchod yn ddewisiadau amgen -nid yr unig rai- bod y we wedi ei gwneud hi'n hawdd i fyrddau Rhyngrwyd chwilio am rywbeth sy'n gwobrwyo eu hangerdd am ysgrifennu. Ond nid yw ysgrifennu ar y Rhyngrwyd ynddo'i hun yn broffidiol yn ein hamgylchedd Sbaenaidd, nid i ni sy'n ysgrifenwyr amatur, sy'n cysegru ein hunain i bethau eraill yn ystod y dydd ac i ysgrifennu gyda'r nos.

Mae angen cael rhywbeth i'w gynnig, gall hyn ddylanwadu, gwybodaeth, cysylltiadau, cynhyrchion neu wasanaethau.

Dros amser, mae darparu gwasanaethau arbenigol yn dod trwy syrthni a rhaid i chi fod yn barod ar ei gyfer. Yn achos blog ffotograffiaeth bydd galw am wasanaethau i'r ffotograffydd, yn achos cynhyrchion technolegol bydd galw am werthu'r rhain, gall achos blog technolegau geo-ofodol fod yn ddatblygiad systemau neu gymorth penodol mewn a drafft.

Yn ddelfrydol, dylech fod yn barod i ddarparu gwasanaethau neu gynnig cynhyrchion nad oes angen presenoldeb corfforol arnynt. Mae'r Rhyngrwyd yn helpu llawer yn hyn a dylid manteisio arno. Ni ddylid gwastraffu gwahoddiadau i ddigwyddiadau, nid i ddysgu mwy ond i fuddsoddi mewn perthnasoedd proffesiynol a fydd yn dwyn ffrwyth mewn pryd.

Felly, ar ôl ychydig flynyddoedd o ysgrifennu'n systematig, bydd yr ymgynghoriad arbenigol yn dod ac yn rhentu mwy -llawer mwy-. Ac yna mae'n rhaid cymryd amser i wneud y pethau hyn mewn a munud sabothol heb esgeuluso'r blog yn gyfan gwbl neu o leiaf yn hysbysu.

 

Beth os yw'n werth cael blog?

Os ydym yn cyfeirio at ysgrifennu gyda disgyblaeth a boddhad proffidiol.

Ydw!

5 Yn ymateb i "A yw'n werth cael blog?"

 1. Wrth gwrs, os yw'n rhagorol cael blog a mwy i'r rhai sydd am fynegi yn agored i'r byd a dweud beth maen nhw'n ei deimlo a beth maen nhw'n ei feddwl a beth sy'n well na hyn trwy'r rhyngrwyd, a hyd yn oed yn fwy, yn rhannu dealltwriaeth ddeallusol, technegol a yn well os yw hyn yn mynd law yn llaw â thaliad economaidd mewn pryd.

  Mae popeth yn iawn, cadwch yn mynd

 2. Wrth gwrs mae'n werth chweil! Rydych chi'n iawn ac os oedd rhywbeth yn fy "bachu" i'r gofod hwn, yn ogystal â dysgu, yr ochr ddynol ydyw, oherwydd rydych chi bob amser yn achub pethau bob dydd sy'n ein hatgoffa eich bod chi'n berson normal, eich bod chi'n rhoi egni ac awydd ac nad oes unrhyw beth yn rhad ac am ddim. I gael rhywbeth mae'n rhaid i chi weithio!
  I mi, heb amheuaeth, mae'n werth chweil, oherwydd fel y dywedwch mae'r hoffter a ddaw ataf (a'r wythnos hon mae wedi dod ataf yn annisgwyl gan ddarllenydd anhysbys annwyl iawn) o lawer o leoedd yn amhrisiadwy ac mae bob amser yn rhoi mwy o ysbrydoliaeth imi ...
  Diolch am gofio imi un mwy o amser
  Peis!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.