A yw'n werth cael blog?

- Ydw

Nid yw'n ymddangos yn gyfrifoldeb cyfrifol iawn felly mae'n amhosibl heb gyd-destun ac esboniad digonol o'r hyn yr ydym yn ei ddeall trwy gael blog neu beth rydym yn ei werthfawrogi.

Ar sawl achlysur, rwyf wedi dweud bod Geofumadas yn cael ei eni gyda'r syniad o fodloni obsesiwn i ysgrifennu a hefyd i ddychwelyd gwerth economaidd am ddisgyblaeth ei wneud. Mae amser wedi bod yn dangos bod y cydbwysedd i edrych am y ddau beth yn weithredol, er nad yw popeth mor syml â'i grynhoi mewn swydd mor fyr.

llyn

Yn y llun, mae fy mab yn dangos bod y naid yn y pwmp hanner eiliad cyn syrthio i'r dŵr. Yr wyf yn hongian yma i gydbwyso'ch anfodlonrwydd â chi Swydd flaenorol yn gwbl ymroddedig i alluoedd fy merch.

Yr hyn yr ydym yn ei alw'n cael blog

Wedi blog yn cael ei weld fel cael rheolaeth dros le yr ydych yn ysgrifennu'n rheolaidd, ar thematig gyfeirio i sector penodol, cyswllt â darllenwyr ac ymwybyddiaeth a fydd yn mwynhau gwneud pob un o'r uchod.

Mae'r rheoleidd-dra i ysgrifennu yn gymharol, gall fod yn fynediad dyddiol, tua dwy yr wythnos neu un bil-dde-ddwy. Mae'n dibynnu ar yr amser a gyfrifir a'r pwnc sy'n angerddol yr achlysur. Ni ddylai'r thema fod mor gau fel nad oes lle i ollwng yr ochr dynol, er bod rhaid cynnal tueddiad ar sector penodol o bobl sy'n rhannu buddiannau tebyg ac sydd dros amser yn teimlo bod gofod yn cyfrannu gwerth i'r sector.

Yna mae'n rhaid bod rhywbeth yn hyn o beth yr ydym yn ei hoffi. Nid yw ysgrifennu i bawb, ac nid os ydych chi am ei wneud yn rheolaidd i gynulleidfa sydd â rhif IP yn bennaf, mor gyflym ag y daeth o Google, mae'n mynd i le arall gyda'r un peth keyword o dan y fraich.

Mae'n rhaid i chi fod yn amyneddgar i ddarganfod a deall segment bach nad yw'n mynd y tu hwnt i'r 15% o ymweliadau dyddiol, sy'n creu teyrngarwch i awdur sy'n gwybod dim ond y bysedd. Gellir cynnal anhysbysrwydd ond dros amser rhaid dangos yr ochr ddynol, hyd yn oed os nad ydym yn rhannu'r un meini prawf. Mae'n rhaid i'r darllenydd wybod eu blas, eu cymhlethdodau, eu hofnau, eu ffordd o weld bywyd ac yna gall ffotograffau o'u hamgylchedd, gwaith, amgylchedd teulu, llefydd teithio beunyddiol wneud synnwyr.

Y tu hwnt i hyn mae angen cynhesrwydd dynol i ymdrechu i gynnal perthynas â segment llai sy'n is na'r 3% y sylwadau hynny, yn anfon e-bost at y golygydd, retweet, bagiau neu rannu mewn rhwydwaith cymdeithasol bwnc a ganfuwyd yn ddiddorol. Mae'r 7% sy'n weddill yn parhau'n ffyddlon yn ddienw, allan o chwilfrydedd, parch, edmygedd ac rwy'n teimlo hyd yn oed trwy wrthdaro.

Ar ôl tair blynedd, gallwn ni ddysgu nad oedd yr hyn yr oeddem yn ei esgusodi i wybod yn ddigon, ond ei bod wedi bod yn had i ddeall pethau eraill. Hefyd, yr hyn sydd wedi bod yn fwy o ennill dysgu na'r hyn yr ydym wedi'i ryddhau fel ein hunain.

Yr hyn yr ydym yn ei alw'n "werth chweil"

Nid yw hyn o reidrwydd yn gorfod ei wneud gydag arian, mae'r boddhad mewn rhywfaint o ddychwelyd mewn perthynas â'r buddsoddiad. Os buddsoddir angerdd, dylid dychwelyd mwy o angerdd, mae'n amlwg nad dyna yw fy mhrif ffocws gan fod blogiau yn debyg Dawns Siocled, lle mae Angy yn sicr yn cydnabod proffidioldeb y tu ôl i'r nifer o sylwadau emosiynol gan ei ddarllenwyr sy'n fwy ffrindiau na ffrindiau thema hyd yn oed os ydynt ar ochr arall y cyfandir, nid o'i yrfa geomatig ond sy'n ymfalchïo ym mhob gostyngiad o ysbrydoliaeth gyda phob allwedd yn cael ei wasgu.

Rhaid inni hefyd ddeall bod yr amser a wariwyd ar flog yn werth arian, y gallem fod yn ei ddefnyddio mewn gwaith cynhyrchiol, gofod gyda'r teulu, gorffwys, teithio, gwerthu gwasanaethau, addysg, ac ati. Mae hyn i gyd, â chost buddsoddi ac felly dylai gael dychwelyd sy'n disodli gwastraff amser.

Mae arloesedd eraill wedi elwa ar awduron blog, ac mae rhai hyd yn oed yn enwog, gyda rhwydweithiau sy'n amddiffyn eu hawliau. Beth unwaith y cafodd y gost ei symleiddio gyda chwmnïau sydd wedi gwneud hysbysebu a gwerthu dolenni yn fusnes diddorol sy'n gweithio'n olaf. O hyn, gallaf grynhoi rhai a ddefnyddiais yn Geofumadas:

 • Google hysbysebion, yn blino ar gyfer rhai, yn ddiangen i eraill, ond yn ffordd gyntefig i fanteisio ar draffig o gliciau.
 • Y swyddi a noddir, rhai o Zync, eraill o Reviewme. Nid oes llawer, ond hefyd os ydynt yn ffitio yn y gofod, maen nhw'n talu biliau ac ar ôl cwymp y llynedd maent wedi gwella ychydig yn unig.
 • Gofynnwyd i'r hysbysebion, dyma'r rhai y mae cwmni neu blogiwr arall yn gofyn amdanynt yn uniongyrchol, p'un ai yn y blogroll neu o fewn y swydd. Mae'r rhenti'n fwy -llawer mwy- Ond mae cael ei chael yn golygu bod y noddwr yn teimlo ei fod yn strategol.
 • Y ceisiadau am ddylanwad, nid yw'r rhain o reidrwydd yn cael eu noddi gan hysbysebion ond mae gofyn i weld a yw'n ddiddorol newyddion, pwnc, cynnyrch, busnes a manteisio ar faint o ddylanwad y gellir ei gael, gan wneud tweet, wiggle, deliciouseo, facebookeo ...

Pa enwau dieithriaid yr ydym wedi dod i ddarn arian. Yn ffodus, nid yw Cervantes bellach yma.

Rwy'n rhentu mwy

Mae'r enghreifftiau uchod yn ddewisiadau amgen -nid yr unig rai- bod y we wedi ei gwneud hi'n haws i fyrddau Rhyngrwyd chwilio am rywbeth sy'n gwobrwyo eu angerdd am ysgrifennu. Ond nid yw ysgrifennu ar y Rhyngrwyd yn unig yn broffidiol yn ein hamgylchedd Sbaenaidd, nid i ni sy'n ysgrifenwyr amatur, sy'n ymroi ein hunain i bethau eraill y dydd ac yn ysgrifennu yn y nos.

Mae angen cael rhywbeth i'w gynnig, gall hyn ddylanwadu, gwybodaeth, cysylltiadau, cynhyrchion neu wasanaethau.

Dros amser, darparu gwasanaethau arbenigol yn mynd gyda'r llif a dylai fod yn barod ar ei gyfer. Yn achos blog ffotograffau yn y galw am wasanaethau ar gyfer y ffotograffydd, yn achos cynnyrch technoleg yn galw ar gyfer gwerthu hyn, achos blog gall technolegau geo-ofodol fydd datblygu systemau neu gymorth amserol mewn prosiect

Yn ddelfrydol, rhaid i chi fod yn barod i ddarparu gwasanaethau neu gynnig cynhyrchion nad oes angen presenoldeb corfforol arnynt. Mae'r rhyngrwyd yn helpu llawer yn hyn o beth a dylech fanteisio arno. Ni ddylid gwastraffu gwahoddiadau i ddigwyddiadau, peidio â mynd i ddysgu mwy ond i fuddsoddi mewn perthynas broffesiynol a fydd yn dwyn ffrwyth mewn pryd.

Felly, ar ôl ychydig flynyddoedd o ysgrifennu'n systematig, bydd yr ymgynghoriad arbenigol yn dod ac yn rhentu mwy -llawer mwy- Ac yna mae'n rhaid bod yn amser i wneud y pethau hyn mewn a munud sabothol heb esgeuluso'r blog yn gyfan gwbl neu o leiaf yn hysbysu.

Beth os yw'n werth cael blog?

Os ydym yn cyfeirio at ysgrifennu gyda disgyblaeth a boddhad proffidiol.

Ydw!

Ymatebion 5 i "Ydy hi'n werth cael blog?"

 1. Wrth gwrs, os yw'n rhagorol cael blog a mwy i'r rhai sydd am fynegi yn agored i'r byd a dweud beth maen nhw'n ei deimlo a beth maen nhw'n ei feddwl a beth sy'n well na hyn trwy'r rhyngrwyd, a hyd yn oed yn fwy, yn rhannu dealltwriaeth ddeallusol, technegol a yn well os yw hyn yn mynd law yn llaw â thaliad economaidd mewn pryd.

  Mae popeth yn iawn, cadwch yn mynd

 2. Wrth gwrs mae'n werth chweil! Rydych chi'n iawn ac os oedd rhywbeth yn fy "bachu" i'r gofod hwn, yn ogystal â dysgu, yr ochr ddynol ydyw, oherwydd rydych chi bob amser yn achub pethau bob dydd sy'n ein hatgoffa eich bod chi'n berson normal, eich bod chi'n rhoi egni ac awydd ac nad oes unrhyw beth yn rhad ac am ddim. I gael rhywbeth mae'n rhaid i chi weithio!
  I mi, yn bendant yn werth chweil, oherwydd fel y dywedwch hoffter sy'n dod i mi (ac yr wythnos hon i mi gyrraedd yn annisgwyl o darllenydd anhysbys annwyl iawn) o nifer o lefydd, mae'n amhrisiadwy a bob amser yn dychwelyd mwy o ysbrydoliaeth ...
  Diolch am gofio imi un mwy o amser
  Peis!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.