Microstation Geographics: Y llyfr nodwedd

Gan fanteisio ar y demo ganol nos, fel gloywi i ffrindiau di-gwsg. Er, fel y dywedodd yr athro mawr ...

... sy'n dod yn y readme.txt

Oherwydd y llyfr priodoleddau

Mae hwn yn rhesymeg hen iawn o Geographics, ond mae'n dal i gael ei ddefnyddio mewn prosiectau nad ydynt am symud a rhywsut yn parhau Map Bentley, yn seiliedig ar a strwythur prosiect lle mae gan haenau ddwy lefel o sefydliad:

  • Galwodd lefel gyntaf categori, fel Altimetreg, Planimetreg, Defnydd Pridd, Cadastral, Gweinyddol, Risgiau a Bregusrwydd, Topograffi, ac ati.
  • Gelwir yr ail lefel priodoleddau (nodweddion), yn hyn o beth trefnir yr haenau o wybodaeth. Felly, yn yr haen stentaidd, gall fynd ar y tir, blociau, adeiladau, ardaloedd, sectorau, ac ati.
  • Ar lefel Bentley Map mae eisoes is-brydau ac anodiadau cysylltiedig yn ddeinamig, ond dyna rholyn arall.

Mae hyn i gyd yn rhan o a prosiect, y mae Bentley Map yn ei alw nawr Daearyddiaeth etifeddiaeth. Roedd ei resymeg - ac yn dal i fod - yn ymarferol iawn, oherwydd wrth raglennu cymwysiadau fel theming, cyhoeddiad ar y we, roedd cysylltu â chronfa ddata neu reoli dan reolaeth yn hwyluso'r gallu i weithio ar lefel y dynodwyr sydd â'r nodweddion a'r categorïau.

Yr hyn sy'n digwydd yw bod y rhan hon o Ddaearyddiaeth yn angenrheidiol i'w gwybod nes eich bod wedi gweithio ar brosiect sy'n bodoli eisoes. Os ydych chi'n ei ddangos i ddefnyddiwr ar ddiwrnod cyntaf yr ysgol, byddwch yn anobeithio gan nad ydych yn dod o hyd i synnwyr o ddefnydd tymor byr ac efallai y byddwch hyd yn oed yn meddwl ei fod yn gymhleth pan fyddwch chi'n clywed acronymau fel ucf, idx, hawlynum, mslink, cyffiniau, msgeo, Ymysg eraill.

yn cynnwys categorïau daearyddiaeth

Sut i greu'r llyfr priodoleddau

Mae'n gyfleus bod wedi diffinio mewn ffeil Excel o leiaf enwau'r categorïau a'r priodoleddau yr ydym yn gobeithio eu cael ym mhob un. Nid yw priodweddau penodol pob un o'r nodweddion yn gwneud unrhyw synnwyr iddynt gael eu tablu ond yn hytrach map lle rydym wedi eu hymarfer ac â golwg dderbyniol neu symbolaeth gonfensiynol.

I gael mynediad i'r llyfr priodoleddau, caiff ei wneud Prosiect / sefydlu. Yna rydym yn agor y prosiect gan neilltuo cyfeiriadur y defnyddiwr a'r cysylltiad o'r panel.yn cynnwys categorïau daearyddiaeth

Yna rydym yn dewis Tablau / Setup nodwedd. Yn y ffordd hon mae gennym fynediad i'r panel lle gallwch greu'r categorïau, diffinio'r priodoleddau, symboleg, tabl y maent yn gysylltiedig ag ef a hyd yn oed orchmynion sy'n gysylltiedig â'r priodoleddau.

Mae'r botymau uchod yn costio ychydig i'w deall y diwrnod cyntaf heb adrenalin da, ond y gorchymyn yw mwy neu lai:

  • Creu categori: Ysgrifennwch enw'r categori, rhowch y fformat estyniad, ffeil mynegai, yna botwm Mewnosod, Ac Pwyllgor i arbed yn y gronfa ddata.
  • I addasu categori: Mae'r categori yn cael ei gyffwrdd, gwneir yr addasiadau, yna'r botwm Diweddariad, Ac Pwyllgor i gynilo.
  • yn cynnwys categorïau daearyddiaeth
  • Creu nodweddion: categori cyffwrdd, ysgrifennu'r cod, ysgrifennu'r enw, ysgrifennu'r nodiadau, yna botwm yn cyd-fynd, cyffwrdd â gwrthrych y map sydd â'r nodweddion, yna Mewnosodyna, Pwyllgor i gynilo.
  • Nodweddion paramododeiddio: cyffwrdd â'r categori, cyffwrdd â'r nodwedd, addasu'r priodweddau, botwm Diweddariad, Ac Pwyllgor i gynilo.

Yn y modd hwn, caiff categorïau a phriodoleddau eu creu, sydd yn eu tro yn cael eu diweddaru yn y tabl Nodweddion, o'r prosiect, boed yn Oracle, SQL neu Access.

Sut i neilltuo priodoleddau

Mae gallu priodoli priodoleddau i wrthrych neu adeiladu ar y hedfan gyda'r priod briodoledd yn cael ei wneud drwy gyfrwng Rheolwr Offer / Nodwedd. Yma rydym yn dewis y categori a'r priodoledd, gelwir hyn yn Nodwedd weithredol.

yn cynnwys categorïau daearyddiaeth

Yna i neilltuo, tynnu neu ymgynghori yn cynnwys categorïau daearyddiaethmae priodoledd gwrthrych yn defnyddio'r teclyn Nodweddion, os nad yw'n weithredol caiff ei wneud gyda Offer / Daearyddiaeth / Nodweddion. Defnyddir y botwm cyntaf i ddewis priodoledd o wrthrych sydd ag ef eisoes, y rhai canlynol i'w neilltuo (atodi) neu dynnu (datgysylltu).

Mae'r pedwerydd botwm ar gyfer ailosod y nodwedd weithredol a'r olaf yw edrych ar y nodweddion sydd gan wrthrych ar y map.

Sut i arddangos priodoleddau

Hyfrydrwydd hyn yw bod yr offeryn, ar ôl iddo gael ei neilltuo, yn wrthrychau Lleoliadau / Arddangosfeydd mae'r rheolwr yn caniatáu i chi ddiffodd neu droi nodweddion penodol. Am eu bod yn cael eu gweithredu yn y rhestr wirio, mae'n cael ei ddefnyddio Gwneud cais a diweddaru i ddiweddaru'r arddangosfa ar y sgrin.

yn cynnwys categorïau daearyddiaeth

Nid yw hyn yr un fath â gwrthrych ar lefel, mewn lliw a math o linell; yn eiddo lleoli, waeth pa lefel neu liw sydd gan y gwrthrychau, bydd yn ei ddangos fel y dywedir Llyfr nodwedd. Er mwyn osgoi dyblygu, gall gwrthrychau rannu nodweddion, fel ffin afal, sydd hefyd yn ffin eiddo, yn cyd-fynd â ffin yr ardal a ffin y perimedr trefol. Diffinnir y flaenoriaeth yn y nodwedd eiddo a elwir Gorchymyn Arddangos y blaenoriaeth.

Er mwyn twyllo prosiect gyda chronfa ddata sydd eisoes wedi'i ymgynnull, caiff ei wneud fel yr esboniais yr amser blaenorol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.