Materion uchaf yr Aser Aspire One

Ar ôl blwyddyn a hanner i fod yn gweithio o Acer Aspire One, gan wneud CAD / GIS ar lefel hyfforddiant, postio, dylunio graffig a phori, dwi'n crynhoi'r pwysicaf. Yn fanwl, rwyf wedi sôn am bedwar problem, ond erbyn hyn rwy'n crynhoi tua pedair mwy ac yn dadansoddi os yw'n gwneud synnwyr neu beidio â mynnu mynnu.

Prif broblemau ac atebion

1. El sain mae'n cyd-fynd â hyn Siaradais ryw ddydd, ac ymhlith y sylwadau roedd gennym ystod lawn o gydnabyddiaeth, dadansoddiadau, ysmygu a blasfemau. Ymddengys ei fod yn broblem gyffredin, ond fe'i datrysir.acer Wrth gwrs, nid yw i wrando mewn cyfaint uchel; os ydych chi eisiau cysylltu â DVD allanol a gyda sgrin fawr i wylio'r penodau o Anathomi Grey mae'n well rhoi rhai siaradwyr allanol.

2. Problemau gyda Skype, Er Ymddengys i fod mater o antivirus, nid oedd gen i broblemau eto. Yn gyffredinol ar gyfer cysylltedd gwe, mae fideo ar-lein a phori yn wych.

3. El bysellfwrddy soniwyd amdano problem gydag allwedd, ond yn bendant mae dyluniad allweddi 105 y peiriannau hyn yn eithaf drwg. Sut yn cael eu hadeiladu gyda pestañita yn yr awyr dros botwm amharchus achosi'r ewinedd o'r bys bach i mwcws caled yn gallu sleifio i mewn ac yn gwneud mwyach allwedd yn gweithio. Mae'n ddoniol y bydd pobl fusnes i roi cymorth mwy am y broblem bysellfwrdd am reswm arall, gyda $ 300 bajándoles ael, y tegan o dan ei fraich a slogan yn erbyn gweinydd hwn oedd yn eu hargymell. Nid oedd datrys yr allwedd yn hawdd i mi, a chredaf y byddai llai o bobl gyfrifiadurol arall yn gallu cael cymorth. Cychwyn! Mae'n ddrwg gen i 🙁

4. Peidiwch ag anfon at Datashow. Roedd hynny oherwydd i fod yn ddrwg gyda'r msconfig, ond yr ychydig weithiau mae pobl bob amser yn cael trafferth aros i'r panel llongau ddod allan, yn gyfarwydd â ffordd draddodiadol gliniaduron eraill. Yn ogystal, gall ddigwydd bod ryw bwynt yn stopio darlledu, nid yn digwydd llawer, ond fel arfer ar ôl cael ei gysylltu â'r monitor neu daflunydd allanol, yn cael llawer o raglenni agored neu rywbeth fel 'na, yn fater o ddiffyg cof i barhau darlledu. Yn yr achos hwnnw, nid oes angen at restart, ond wrth gwrs, ar y botwm cyflwyno ei wasgu i Data ddwywaith i gael mynediad at y sgrin gliniadur ac i ffwrdd i restart rhaglenni.

5. La batri nid yw'n codi tâl Rwyf wedi clywed hyn yn llawer, mewn sawl achos mae'n ymddangos nad oes rheswm i'w achub ac mae'n digwydd pan fydd y warant eisoes wedi dod i ben. Fe ddigwyddodd i mi unwaith, ond gyda chael gwared â'r batri a'i roi yn ôl, fe'i datryswyd.

053 image 6. El plwg mae'n cael ei niweidio Mae hyn yn ddifrifol, mae'r dyluniad yn y glud cebl gyda'r blwch trawsnewidydd mor ddrwg, fel nad yw'n gweithio mwyach yn aml. Fel arfer trwy ei blygu fel pe bai'n nacatamal yn y backpack, gan dynnu plentyn yn pasio gan neu wrth redeg gyda olwynion y gadair.

7. Problemau gyda gyrwyr. Mae hyn yn digwydd dim ond y diniwed, oherwydd eu bod pan fydd ganddynt ryw ansefydlogrwydd o Windows yn anfon lle technegydd ddireidus i fformatio, ac yn gorffen yn dychwelyd ei ddweud ddiwerth iddo beidio â chael gyrwyr nad oes ganddynt CD Rom, nid yw'n. Ond nid oes angen cyrraedd yno, mae gan y system i ddechrau opsiwn gyda F10 i ddychwelyd i fersiwn sefydlog, ac nid oes angen fformat.

8. Y rhifau maent yn croesi Mae hyn yn digwydd pan fyddwn yn ei ddechrau o bryd i'w gilydd -mwy o amser na phryd-. Mae'n digwydd, wrth fynd i mewn i'r panel mynediad drwy'r Rhyngrwyd yn y post, oherwydd bod yr autocomplete wedi'i ffurfweddu, rydym yn dewis y defnyddiwr ac wrth geisio ysgrifennu'r cyfrinair ac nid ydym ond yn gweld yr asterisks yn anfon y neges sy'n anghywir inni. Rydyn ni'n ceisio, ad nauseam ac oni bai ein bod yn ceisio ysgrifennu mewn man arall, er enghraifft, google rydym yn glanio bod swyddogaeth y niferoedd yn cael ei weithredu ers y canlyniad yw g66g3e. Ar gyfer hyn, dim ond pwyso ar Fn + F11 sy'n ei diddymu, ond ni ddylid ei weithredu ar ei ben ei hun.

Er fy mod wedi gwybod am y rheiny sydd wedi colli mynediad i'w post am gamddefnyddio ymdrechion a fethwyd ac a hyd yn oed maent wedi cyhuddo gyda'r cefnder geek gan eu credu cracio el cyfrinair.

Yn ddiangen i'w ddweud, er mwyn gweld, nid yw hwn yn dîm i weithio oriau hir, oherwydd mae'n rhoi gormod o straen ar eich llygaid. Argymhellir teithio, ac yn y cartref, cysylltu â monitor mwy. Hefyd, dim ond yr ardal lle mae'r doliau yn cael eu rhoi, yn rhan o'r rowndiau llyfr nodiadau, sy'n gallu effeithio ar p'un ai ar ôl sawl awr o waith yn mynd i olchi gyda dŵr oer neu chrafangia soda hufen iâ ... nid ydym yn fatalists, ond os ydych Rydych chi'n ailadrodd llawer o amser fel golchi'ch dwylo ar ôl dillad haearn.

A beth?

yn onest, i fod yn dîm o'r fath yn ddrwg, ar ôl cael problemau 8 mor ddifrifol, mae un yn meddwl a yw'n werth prynu un neu well i ddychwelyd i lyfr nodiadau fel hynny Lapiztop neu PDA. Ond dyma fy argymhellion o safbwynt cadarnhaol o farn ar ôl blwyddyn a hanner ac yn dal yn hapus gyda'r tegan ... er bod dau greaduriaid sy'n defnyddio un awr y dydd yn unig i fod yn gwylio eich farmville a gweld y dasg y diwrnod nesaf.

1 Mae'n offeryn personol.

Drwy hyn, rwy'n golygu ei fod ar gyfer defnydd personol.

Peidiwch â rhoi benthyg neu eich cariad mai dim ond yn cael ei ddefnyddio i wylio fideos YouTube, neu eich ffrind snot allan a'u gadael yno, neu eich pennaeth sydd newydd eu dysgu i rolio gwifrau fel pe baent yn llydnod, llawer llai eich mab a fydd yn rhoi galed i'r bysellfwrdd yn chwarae Mengaman X8.

Mae ar gyfer defnydd personol, os ydych chi'n gofalu, os oes gennych antivirws sefydlog, os nad ydych chi'n cael pethau pirated, mae'n gweithio.

2 Mae'n llyfr nodiadau, nid yn anvil.

074 image Mae cysyniad Netbook yn gyfrifiadur sy'n disodli llyfr nodiadau, sy'n eich rhyddhau rhag cerdded mor drwm Toshiba Yn y cefn, bydd un diwrnod yn costio anaf dumbar i chi neu y cewch eich dwyn yn y stryd oherwydd nad oes mwy o ffordd i'w gario nag mewn bag laptop.

Felly, peidiwch â disgwyl gwneud rhyfeddodau na wneir hynny. Hyd yn oed gyda phopeth, rwyf wedi llwyddo i osod Corel Draw i wneud triciau, mapiau Microstation i weithio, AutoDesk Civil3D 2008 ar gyfer ymarferion postio ac mae'n gweithio. Hyd yn oed ArcGIS 9.3 yn llwyddo i bwrpasau "o lyfr nodiadau", Hynny yw, i weld, golygu, argraffu, dysgu. Peidio â gweithio o ddifrif oherwydd bydd maint y monitor yn costio hanner retina dros amser.

Os ydych chi eisiau gweithio o ddifrif, yna prynwch fonitro fflat 23 ", y rhai sydd bellach yn rhad a gallwch chi weithio'n dawel yn y swyddfa, neu ar y nosweithiau y byddwch chi'n ei yfed, dywedwch fod yna sock.

3 Dim ond $ 300 ydyw.

Hwn fyddai'r uchder y byddem yn hoffi rhywbeth mwy am ddoleri 300 yn unig sy'n costio. Os oes gennych gwynion, maent yn ddilys i Acer ymdrechu i wella'r cynnyrch hwn o fewn ychydig flynyddoedd.

Ond os ydych chi eisiau rhyfeddodau, prynwch eich hun yn dîm go iawn. Tegan yw hwn sy'n gwneud mwy nag y byddech chi'n ei gael gyda PDA, llawer mwy na byddwch yn ei gyflawni gyda I-pad ac yn sicr yn llawer mwy na gyda llyfr nodiadau o ugain pesos.

7 Ymatebion i "Prif broblemau Acer Aspire One"

 1. Mae gen i Make Aspire One 722, sydd wedi bod yn wych i mi. Ddoe, pan wnes i ei ddiffodd, roedd rhybudd »i beidio â diffodd na datgysylltu'r offer. Gosod diweddariad 1 o 1 ″.
  Mae wedi bod dros ddeuddeg awr ac mae'n dal i fod ymlaen. Nid yw'n caniatáu i gau, er fy mod wedi ceisio sawl gwaith. Tynnais y llinyn pŵer i mi, ond gan ei fod yn dod â'r batri integredig, dydw i ddim yn gwybod beth i'w wneud, mae'n aros yr un peth.
  ALLWCH ALLAN HELPU MEWN?

 2. Er y gall ffôn smart Apple godi tâl i chi $ 499 ar gyfer 16
  Gigabytes WiFi, cynigiwyd iPed i fuddsoddi yn y we wrth ystyried dim ond $ 149 Usd.

  Mae rhai nodweddion wedi'u cyfyngu oherwydd y llwyddiant yn llwyddiannus
  ffaith bod iPad person yn gyfrifiadur tabled pc.

 3. Y bore da, mae gen i acer yn aspire un 722, ac ni allaf wneud hynny Rwyf yn ail-ffurfweddu dau fonitor yn annibynnol.

  Allech chi fy helpu?

  Regards,

  Julio Cesar De La Cruz

 4. Yn wir, rwy'n argymell hyn ar gyfer cymhareb ansawdd / pris dewisol cwad-craidd DELL STUDIO 17 Intel® CoreTM i7. Mae'r prosesydd yn un o'r rhai mwyaf datblygedig, mae'r sgrin yn enfawr, mae ganddo bysellbad rhifol ... Yn ddelfrydol ar gyfer CAD-GIS-IANO. Yr unig un efallai ond mae'n pwyso mwy na'r arfer. Ynglŷn â'r hyn y mae AcerUusario yn ei ddweud, dim ond dadactifadu'r TouchPad neu ailosod gyrrwr bysellfwrdd addas.

 5. Helo Federico. Yn wir, roeddwn i wedi cymryd hoe, ond rydw i'n ôl.

  AcerUsuario. Wnes i ddim sôn amdano, ond rydych chi'n iawn, mae panel y llygoden yn cyd-fynd â'ch bysedd ac yn gwneud trychinebau yn eich swyddogaethau dynesu. Mae'n rhaid i chi ymarfer.

 6. Heb sôn am sut mae'r bysellfwrdd yn methu pan fyddwch chi'n ysgrifennu, yn fy nerth bron fy ngolwg ... mae'n annioddefol !!

 7. Da i weld eto yn fy darllenydd eich bod chi'n ysgrifennu.
  Cyfarchiad mawr o'r oer hwn yn Bogota.

  Mae gan fy nghariad netbook, a chyn i ni ei brynu fe wnaethom gydbwysedd rhwng sawl brand a chawsom ni gyda Dell Mini. Mae'n gyfrifiadur gwych, a llwyddais i argyhoeddi Ubuntu i'w osod.
  Nid wyf wedi bod gyda'r OS hwn ers amser maith (ychydig dros flwyddyn) ac mae'n dda iawn. Rwy'n cytuno â'r peth olaf y dywedwch, mae'n achos pethau personol. Yn ogystal, ymddengys bod y netlyfr (The Dell) hwn wedi'i orffen yn well a chyda Ubuntu, rwyf wedi dod o hyd i gyfuniad ardderchog.
  Mae'n anhygoel gosod ArcGIS a CAD ar y cyfrifiaduron hyn, ond mae'r ffaith gwirioneddol o ddychmygu yn rhoi rhywbeth i mi, hehehe

  Cyfarchion ac rwy'n argymell y Dell, rwyf wedi bod yn ardderchog, yn ddrwg gennyf ... Bu'n gariad ardderchog.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.