Materion uchaf yr Aser Aspire One

Ar ôl blwyddyn a hanner O weithio o Acer Aspire One, gwneud CAD / GIS ar y lefel hyfforddi, postio, rhywfaint o ddylunio graffig a phori, dyma fi'n crynhoi'r pwysicaf. Roeddwn wedi trafod pedair problem yn fanwl, ond nawr rwy'n crynhoi tua phedair arall ac yn dadansoddi a yw'n gwneud synnwyr ai peidio i barhau i fynnu.

Prif broblemau ac atebion

1. El sain mae'n cyd-fynd â hyn Siaradais ryw ddydd, ac ymhlith y sylwadau cawsom ystod eang o ddiolch, dadansoddiadau, pwffs a profanities. Mae'n ymddangos ei bod yn broblem gyffredin, ond mae'n cael ei datrys.acer Wrth gwrs, nid yw i wrando mewn cyfaint uchel; os ydych chi eisiau cysylltu â DVD allanol a gyda sgrin fawr i wylio'r penodau o Anathomi Grey mae'n well rhoi rhai siaradwyr allanol.

2. Problemau gyda Skype, Er Ymddengys i fod mater gwrthfeirws, ni chefais unrhyw broblemau eto. Ar y cyfan ar gyfer cysylltedd gwe, fideo ar-lein, a phori mae'n wych.

3. El bysellfwrddy soniwyd amdano problem gydag allwedd, ond mae cynllun y 105 allwedd ar y peiriannau hyn yn bendant yn eithaf gwael. Mae'r ffordd y cânt eu hadeiladu, gyda llygadlys sy'n llifo dros fotwm amherthnasol, yn golygu y gall unrhyw beth o hoelen y bys bach i fwcws caled ymgripio ynddo a gwneud i allwedd beidio â gweithio mwyach. Mae'n rhyfedd bod pobl, wrth gefnogi busnesau, yn mynd yn fwy am broblem y bysellfwrdd nag am unrhyw reswm arall, gyda 300 o ddoleri yn gostwng eu gwgu, y tegan o dan eu braich a slogan yn erbyn y gweinydd hwn a oedd yn eu hargymell. Nid oedd datrys yr allwedd yn hawdd i mi, a chredaf y byddai pobl eraill llai cyfrifiadurol yn eu gwneud yn gyrchfan i gefnogi. Wps! Sori 🙁

4. Peidiwch ag anfon at Datashow. Roedd hynny ar gyfer i fod yn ddrwg gyda msconfig, ond yr ychydig weithiau cyntaf mae pobl bob amser yn cael problem gydag aros i'r panel cludo ddod allan, wedi arfer â ffordd draddodiadol llyfrau nodiadau eraill. Ar ben hynny, gall ddigwydd ei fod yn stopio trosglwyddo ar ryw adeg, nid oes llawer yn digwydd ond fel arfer ar ôl cael ei gysylltu â'r monitor neu'r taflunydd allanol, gyda llawer o raglenni ar agor neu rywbeth felly, mae'n fater o ddiffyg cof i barhau i drosglwyddo. Yn yr achos hwnnw nid oes unrhyw opsiwn arall nag ailgychwyn, ond wrth gwrs, mae'r botwm i'w anfon at Data yn cael ei wasgu ddwywaith i allu cyrchu sgrin y gliniadur a diffodd rhaglenni i ailgychwyn.

5. La batri ddim yn llwytho. Mae hyn wedi clywed llawer, mewn llawer o achosion mae'n ymddangos nad yw'n dod o hyd i unrhyw reswm y gellir ei achub ac mae'n digwydd pan fydd y warant wedi dod i ben. Digwyddodd i mi unwaith, ond cael gwared ar y batri a'i roi yn ôl wedi'i ddatrys.

053 image 6. El plwg Mae'n cael ei ddifrodi. Mae hyn yn ddifrifol, mae'r dyluniad wrth fondio'r cebl â'r blwch sy'n gweithredu fel newidydd mor ddrwg fel nad yw'n gweithio mwyach. Yn gyffredinol trwy ei blygu fel petai'n nacatamal yn y sach gefn, gan grinc oddi wrth blentyn yn mynd heibio neu trwy redeg drosto gydag olwynion y gadair.

7. Problemau gyda gyrwyr. Mae hyn yn digwydd i'r diniwed yn unig, oherwydd pan fydd ganddynt rywfaint o ansefydlogrwydd yn Windows maent yn ei anfon at dechnegydd drwg i'w fformatio, ac yn y diwedd mae'n ei gwneud yn ddiwerth gan ddweud wrthynt nad oes ganddo yrwyr, nad oes ganddo CD Rom, ei fod yn ddiwerth. Ond nid oes angen mynd yno, mae gan y system wrth gist opsiwn gyda F10 i ddychwelyd i fersiwn sefydlog, ac nid oes angen fformatio.

8. Y rhifau maent yn croesi. Mae hyn yn digwydd pan fyddwn yn ei gychwyn o bryd i'w gilydd -mwy o amser na phryd-. Mae'n digwydd wrth fynd i mewn i'r Rhyngrwyd yn y panel mynediad post, oherwydd bod awtocomplete wedi'i ffurfweddu, rydym yn dewis y defnyddiwr ac wrth geisio ysgrifennu'r cyfrinair yr ydym ond yn gweld y seren yn anfon y neges sy'n anghywir atom. Rydyn ni'n ceisio, ad cyfog ac oni bai ein bod ni'n ceisio ysgrifennu yn rhywle arall, er enghraifft google rydym yn glanio bod y swyddogaeth rhif yn cael ei actifadu gan mai'r canlyniad yw g66g3e. Ar gyfer hyn, dim ond trwy wasgu Fn + F11 rydym yn ei ddadactifadu, ond ni ddylai actifadu ei hun.

Er fy mod wedi gwybod am y rheiny sydd wedi colli mynediad i'w post am gamddefnyddio ymdrechion a fethwyd ac a hyd yn oed maent wedi cyhuddo gyda'r cefnder geek gan eu credu cracio el cyfrinair.

Afraid dweud, er iechyd y llygad, nid tîm yw hwn i weithio oriau hir, oherwydd bod y llygaid yn gorweithio. Argymhellir ar gyfer teithio, ac yn y cartref i gysylltu â monitor mwy. Hefyd, dim ond yr ardal lle mae'r arddyrnau'n cael eu gosod sy'n rhan o'r gliniadur sy'n cynhesu, a all effeithio ar p'un a ydych chi'n mynd i olchi'ch hun â dŵr oer neu fachu soda hufen iâ ar ôl sawl awr o waith ... gadewch inni beidio â bod yn angheuol, ond os gwnewch chi hynny. Mae ailadrodd amser hir fel golchi'ch dwylo ar ôl smwddio dillad.

A beth?

yn onest, i fod yn dîm o'r fath yn ddrwg, ar ôl cael problemau 8 mor ddifrifol, mae un yn meddwl a yw'n werth prynu un neu well i ddychwelyd i lyfr nodiadau fel hynny Lapiztop neu PDA. Ond dyma fy argymhellion o'r safbwynt cadarnhaol ar ôl blwyddyn a hanner ac rwy'n dal yn hapus gyda'r tegan ... er gwaethaf cael dau greadur sy'n ei ddefnyddio am awr y dydd dim ond i fod yn gofalu am eu ffermville a gweld gwaith cartref drannoeth.

1. Offeryn personol ydyw.

Drwy hyn, rwy'n golygu ei fod ar gyfer defnydd personol.

Peidiwch â rhoi benthyg neu eich cariad mai dim ond yn cael ei ddefnyddio i wylio fideos YouTube, neu eich ffrind snot allan a'u gadael yno, neu eich pennaeth sydd newydd eu dysgu i rolio gwifrau fel pe baent yn llydnod, llawer llai eich mab a fydd yn rhoi galed i'r bysellfwrdd yn chwarae Mengaman X8.

Mae ar gyfer defnydd personol, os ydych chi'n gofalu, os oes gennych antivirws sefydlog, os nad ydych chi'n cael pethau pirated, mae'n gweithio.

2. Llyfr nodiadau ydyw, nid anghenfil.

074 image Mae cysyniad Netbook yn gyfrifiadur sy'n disodli llyfr nodiadau, sy'n eich rhyddhau rhag cerdded mor drwm Toshiba Yn y cefn, bydd un diwrnod yn costio anaf dumbar i chi neu y cewch eich dwyn yn y stryd oherwydd nad oes mwy o ffordd i'w gario nag mewn bag laptop.

Felly peidiwch â disgwyl gwneud rhyfeddodau na wneir ar eu cyfer. Hyd yn oed gyda phopeth, rwyf wedi llwyddo i osod Corel Draw i wneud pirouettes, mapiau Microstation to work, AutoDesk Civil3D 2008 ar gyfer postio ymarferion ac mae'n gweithio. Mae hyd yn oed ArcGIS 9.3 yn gweithio'n iawn ar gyfer “o lyfr nodiadau", Hynny yw, i weld, golygu, argraffu, dysgu. Peidio â gweithio o ddifrif oherwydd bydd maint y monitor yn costio hanner retina dros amser.

Os ydych chi eisiau gweithio o ddifrif, yna prynwch fonitro fflat 23 ", y rhai sydd bellach yn rhad a gallwch chi weithio'n dawel yn y swyddfa, neu ar y nosweithiau y byddwch chi'n ei yfed, dywedwch fod yna sock.

3. Dim ond gwerth $ 300 ydyw.

Byddai'n wellt olaf pe byddem eisiau rhywbeth mwy am ddim ond $ 300 y mae'n ei gostio. Os oes gennych gwynion, maent yn ddilys i Acer ymdrechu i wella'r cynnyrch hwn mewn cwpl o flynyddoedd.

Ond os ydych chi eisiau rhyfeddodau, prynwch git go iawn i chi'ch hun. Mae hwn yn degan sy'n gwneud mwy nag y byddech chi gyda PDA, llawer mwy nag y byddwch chi'n ei gyflawni gydag I-pad ac yn sicr llawer mwy na gyda llyfr nodiadau ugain peso.

7 Ymatebion i “Acer Aspire One Main Problemau”

 1. Mae gen i Do Aspire One 722, sydd wedi fy ngwneud yn rhyfeddol. Ddoe, pan wnes i ei ddiffodd, cefais rybudd nad »diffoddwch na thynnwch y plwg yr offer. Gosod diweddariad 1 o 1 ″.
  Mae wedi bod dros ddeuddeg awr ac mae'n dal i fod ymlaen. Nid yw'n caniatáu i gau, er fy mod wedi ceisio sawl gwaith. Tynnais y llinyn pŵer i mi, ond gan ei fod yn dod â'r batri integredig, dydw i ddim yn gwybod beth i'w wneud, mae'n aros yr un peth.
  ALLWCH ALLAN HELPU MEWN?

 2. Er y gall ffôn smart Apple godi tâl i chi $ 499 ar gyfer 16
  Gigabytes WiFi, cynigiwyd iPed i fuddsoddi yn y we wrth ystyried dim ond $ 149 Usd.

  Mae rhai nodweddion wedi'u cyfyngu oherwydd y llwyddiant yn llwyddiannus
  ffaith bod iPad person yn gyfrifiadur llechen pc.

 3. Y bore da, mae gen i acer yn aspire un 722, ac ni allaf wneud hynny Rwyf yn ail-ffurfweddu dau fonitor yn annibynnol.

  Allech chi fy helpu?

  Regards,

  Julio Cesar De La Cruz

 4. Yn wir, rwy'n argymell yr un hon am y gwerth am arian DELL STUDIO 17 Intel® CoreTM i7 quad-core dewisol. Mae'r prosesydd yn un o'r rhai mwyaf datblygedig, mae'r sgrin yn enfawr, mae ganddo bysellbad rhifol ... Yn ddelfrydol ar gyfer CAD-GIS-IANO. Yr unig un efallai ond ei fod yn pwyso mwy na'r arfer. Ar yr hyn y mae AcerUusario yn ei nodi, analluoga'r TouchPad yn unig neu ailosod gyrrwr addas ar gyfer y bysellfwrdd.

 5. Helo Federico. Yn wir, roeddwn i wedi cymryd hoe, ond rydw i'n ôl.

  AcerUsuario. Wnes i ddim sôn amdano, ond rydych chi'n iawn, mae panel y llygoden yn cyd-fynd â'ch bysedd ac yn gwneud trychinebau yn eich swyddogaethau dynesu. Mae'n rhaid i chi ymarfer.

 6. Heb sôn am sut mae'r bysellfwrdd yn methu pan fyddwch chi'n teipio, mae fy pwyntydd bron yn neidio ... mae'n annioddefol !!

 7. Da i weld eto yn fy darllenydd eich bod chi'n ysgrifennu.
  Cyfarchiad mawr o'r oer hwn yn Bogota.

  Mae gan fy nghariad netbook, a chyn i ni ei brynu fe wnaethom gydbwysedd rhwng sawl brand a chawsom ni gyda Dell Mini. Mae'n gyfrifiadur gwych, a llwyddais i argyhoeddi Ubuntu i'w osod.
  Nid wyf wedi bod gyda'r OS hwn ers amser maith (ychydig dros flwyddyn) ac mae'n dda iawn. Rwy'n cytuno â'r peth olaf y dywedwch, mae'n achos pethau personol. Yn ogystal, ymddengys bod y netlyfr (The Dell) hwn wedi'i orffen yn well a chyda Ubuntu, rwyf wedi dod o hyd i gyfuniad ardderchog.
  Mae'n anhygoel gosod ArcGIS a CAD ar y cyfrifiaduron hyn, ond mae'r ffaith gwirioneddol o ddychmygu yn rhoi rhywbeth i mi, hehehe

  Cyfarchion ac rwy'n argymell y Dell, mae wedi bod yn ardderchog i mi, esgusodwch fi ... Mae wedi bod yn ardderchog i'm cariad.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.