eGeomate rhyddhau swyddogol!

Gyda boddhad mawr mae Geofumadas yn lansio'r fersiwn beta o eGeomate ar gyfer y cyhoedd yn swyddogol NA HISPANA.Logo (1)

Yn ei hanfod, mae'n fersiwn wedi'i chyfieithu i'r Saesneg o Geofumadas, mwy o'i gynnwys ei hun a fydd yn cael ei ychwanegu nid ar yr un pryd. Mae'r templed CMS yn debyg, mae'n newid yr enw sy'n seiliedig ar rai termau y byddwch chi wedi eu hadnabod mewn pryd:

 • Y ffugenw g! a anwyd gyda Geofumadas, i grynhoi llawer o bethau a chymhlethdod rhywbeth anhysbys.
 • Yna mae'r cyfuniad rhwng yr hyn y mae'r cynnwys yn ei olygu â phwyslais geosodol a'r gair sy'n awgrymu ateb yn y gêm strategol.
 • Felly, mae indigo o geeks peintiedig Geofumadas gyda chymylau yn y cefn yn digwydd i fod yn bâr o ddarnau o gwyddbwyll.

Fe welwn a yw amser yn newid y dyluniad cychwynnol hwn, fel y digwyddodd gyda Geofumadas, ond ar hyn o bryd dyma'r hyn sydd gennym ac fel y dywed Google:  am hynny yw fersiwn Beta.

Pam eGeomate?

Am bron i 4 blynedd, mae Geofumadas wedi bod yn gymuned ddysgu o ddefnyddwyr sy'n rhyngweithio rhwng cwestiynau ac atebion nythu ar gyfradd o 20 cofnod misol ar gyfartaledd. Rydym wedi cyflawni safle sylweddol yn y cyhoedd sy'n siarad Sbaeneg, gan ategu gofodau eraill yn y gymuned, ymhlith y clasuron sy'n sefyll allan na fydd byth yn peidio â chael eu lle a rhai newydd sy'n ein synnu â gwreiddioldeb disgyblaeth cynnwys a phwnc.

Bron i chwe mis yn ôl fe wnaethon ni symud allan o'r is-barth gwreiddiol a dechrau dablu yn raddol yn y cyfryngau cymdeithasol. Am nawr i mewn Roedd Twitter eisoes yn fwy na nifer o ddilynwyr 500, tra bod gan Facebook dros 100 o gefnogwyr. Heb os mewn pedair blynedd mae llawer o bethau'n cael eu dysgu ac am beth amser cyhoeddais y bwriad i lansio Geofumadas i ddefnyddwyr mewn fersiwn wedi'i chyfieithu i'r Saesneg.

Y profiad o roi cynnig ar gyfieithu yn seiliedig ar wasanaethau ar-lein fel Cyfieithydd Google, yn ymarferol yn datrys, fodd bynnag, mae'r canlyniadau gorau fel arfer wrth gyfieithu o'r Saesneg i ieithoedd eraill; Yn ychwanegol at hyn mae Geofumadas yn cynnwys iaith benodol, yn llawn geiriau cyd-destunol sy'n dal yn ddryslyd yn y cyhoedd sy'n siarad Sbaeneg.

Felly'r ffordd orau i ni ddarganfod oedd gwneud cyfieithiad penodol, i'r hyn y gobeithir y gall yr Eingl-Sacsoniaid ei ddeall o neges wreiddiol y post. Ar gyfer hyn, mae Nancy Godoy Cordero, o Peru wedi gwneud gwaith gwych, gan geisio deall y gymysgedd rhwng y mwg technolegol, naws yr ysgrifennwr a'r hyn y gallai'r darllenydd terfynol ei ddisgwyl.

Rydym yn cyfaddef, nid yw wedi bod mor syml â hynny, mae llawer o negeseuon e-bost yn cadarnhau, er ein bod i gyd yn credu ein bod yn deall ein gilydd yn Sbaeneg, mae'r jargon cyd-destunol wedi'i ystumio ychydig o fewn parth UTM, ond mae'n cael ei wyrdroi y tu hwnt i 6 gradd o hydred a 4 gradd o lledred. Felly, er mwyn osgoi cymhlethdod, rydym wedi gorffen egluro rhai termau ar waelod y post ac mewn llawer o achosion wedi gadael “fel y mae”, gydag eglurhad o amrywiad ccs bach y bydd defnyddwyr yn y pen draw yn ei ddeall fel “meddai felly mewn geofumadas, dehongli beth sy'n golygu o bosibl".

Pa gynulleidfa sy'n mynd Gwnewch yn dda

Mae'r cynnwys hwn wedi'i anelu at ddefnyddwyr y tu hwnt i'r cyd-destun Lladin, sydd yn achos Geofumadas wedi cynrychioli tua 4%. Mae'n ddealladwy bod y pynciau'n dal i fod yn adnoddau ar gyfer defnyddwyr technolegau CAD / GIS, ynghyd ag agregau'r cylch trofannol a rhai ffasiynau ar y we. Yn ddwfn i lawr, nid ydym yn gwneud dim ond allforio profiadau o'n cyd-destun Sbaenaidd, i gyfrwng mwy byd-eang sydd â chwestiynau tebyg iawn:

Sut ydw i'n gwneud siâp ffeiliau yn AutoCAD?

Sut o dan ddelweddau Google Earth?

Sut ydw i'n defnyddio meddalwedd CAD / GIS sy'n costio llai o arian i mi?

Sut mae cromliniau lefel a wneir yn 3D Sifil?

Beth fydd AutoCAD 2013 yn dod yn ôl?

Rydym yn ymwybodol y tu allan i fod dewisiadau amgen technolegol eraill a hyd yn oed safbwyntiau eithafol eraill i'r ochr na allant wneud tudalen heb y llythyren ñ. Ond rydyn ni'n gobeithio y gall canlyniad yr hyn rydyn ni wedi'i ddysgu mewn mwy na 1,000 o swyddi dros bedair blynedd fod yn ddefnyddiol ar gyfer marchnad fwy byd-eang.

egeomate ystadegau rhyngrwydMae'r graff yn dangos y gymhariaeth rhwng defnyddwyr eGeomate (brig) a Geofumadas (gwaelod) yn ystod y mis diwethaf. O bosib bydd y duedd yn newid, ond am y tro gellir gweld bod y gwledydd lle mae mwy o ymweliadau yn dod Gwnewch yn dda sain:

 • Unol Daleithiau
 • Canada
 • Y Deyrnas Unedig
 • Brasil
 • India
 • Philippines
 • Awstralia
 • Sbaen
 • Yr Almaen
 • Malaysia

Nid yw Sbaen yn methu â denu sylw fel marchnad amlddiwylliannol wych, er mai dim ond 59% yr ymweliadau yw hyn, ond yn achos Geofumadas mae'r 87% yn dod o'r rhai hynny Gwledydd 10 Siaradais amdani mewn swydd ddiweddar. Mae'r disgwyliad yn fwy na chyffrous. Ar y dechrau cefais fy synnu gan don o ymweliadau ar gyfer mater Manifold GIS, sy'n ymddangos fel pe bai wedi llwyddo i leoli ei hun mewn ardaloedd yng ngogledd yr Unol Daleithiau ac yng Nghanada; Yn y gweddill, mae Civil3D, GPS a Total Stations yn sefyll allan, sy'n ymddangos fel y themâu y bydd yn manteisio arnynt Gwnewch yn dda.

Beth sydd nesaf

Mewn egwyddor, parhewch â chyfieithu cynnwys, erbyn hyn mae 45% o'r cyfanswm sydd wedi'i llwytho i fyny eisoes, yn nodi datganiad y Beta oherwydd rhaid i lawer o gysylltiadau mewnol gael eu halinio a bod rhai o'r ymdrechion i gyfieithu wedi mynd i'r bwriad gorau.

Ond yn olaf, fe'i lansiwyd i ddechrau gwaith Safle Gwe, mater y mae InforSEO yn ei wneud yn llawn. Cyfeirir at y cynnyrch eGeomate arall sydd wedi'u dadelfennu wrth iddynt aeddfedu.

Fe wnaethom lansio Beta eGeomate hefyd i roi amser i ni feddwl am ffyrdd creadigol i ddathlu gyda defnyddwyr bedwaredd flwyddyn Geofumadas yn ystod mis nesaf mis Mehefin.

... Mae gen i syniadau ... ac rwy'n derbyn awgrymiadau.

Ewch i eGeomate!

4 Yn ymateb i "Lansiad swyddogol eGeomate!"

 1. Yr wyf yn falch o weld sut rydych chi'n tyfu ac yn cynhyrchu mwy a mwy o gynnwys o ansawdd i ni, eich defnyddwyr. Llongyfarchiadau!

 2. Hi Nancy, yn dda i'ch gweld chi o gwmpas.

  Diolch am y sylwadau, rwyf wedi eu haddasu.

 3. Helo Don G!:
  Yn gyntaf, llongyfarchiadau cynnes iawn ar lansiad swyddogol Gmate!. Y gwir yw fy mod i, trwy gyd-ddigwyddiad, wedi meddwl tybed ddoe, PRYD y gallwn i weld y pyst wedi'u cyfieithu (yr ymdrech a wnaed) yn cael eu postio oherwydd fel y byddwch chi'n deall, rwy'n teimlo ychydig yn rhan o'r creadur, ... 🙂

  A dyma'r awydd mwyaf i mi fod y dechrau anhygoel hon yn cael ei chynnal a'i fod yn ffrwythlon mewn pryd. Da bywiog, fy ffrind!

  Yn olaf Dimensiynau 2:

  1) Fy enw swyddogol yw NANCY GODOY LAMB porfa, cywiro hyn
  2) Y llinell olaf 'Ewch i Geomate!' A yw'n ddolen? oherwydd nad yw'n gysylltiedig ...

  Cyfarchion o Peru
  Nancy

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.