eGeomate rhyddhau swyddogol!

Gyda boddhad mawr mae Geofumadas yn lansio'r fersiwn beta o eGeomate ar gyfer y cyhoedd yn swyddogol NA HISPANA.Logo (1)

Yn y bôn, mae Geofumadas yn gyfieithiad i'r Saesneg, ynghyd â'i gynnwys ei hun a fydd yn cael ei ychwanegu ddim ar yr un pryd. Mae'r templed CMS yn debyg, newid yr enw sy'n seiliedig ar rai termau yr ydych chi eisoes wedi'u hadnabod mewn pryd:

 • Y ffugenw g! a anwyd gyda Geofumadas, i grynhoi llawer o bethau a chymhlethdod rhywbeth anhysbys.
 • Yna mae'r cyfuniad rhwng yr hyn y mae'r cynnwys yn ei olygu â phwyslais geosodol a'r gair sy'n awgrymu ateb yn y gêm strategol.
 • Felly, mae indigo o geeks peintiedig Geofumadas gyda chymylau yn y cefn yn digwydd i fod yn bâr o ddarnau o gwyddbwyll.

Fe welwn a yw amser yn newid y dyluniad cychwynnol hwn, fel y digwyddodd gyda Geofumadas, ond ar hyn o bryd dyma'r hyn sydd gennym ac fel y dywed Google: am hynny yw fersiwn Beta.

Pam eGeomate?

Egeomates am flynyddoedd bron 4 cymuned ddysgu o ddefnyddwyr sy'n rhyngweithio gyda amheuon a nythu ar gyfradd o incwm misol ar gyfartaledd o atebion 20 wedi bod. Rydym wedi cyflawni sefyllfa sylweddol yn y gynulleidfa sy'n siarad Sbaeneg, gan ategu mannau eraill yn y gymuned ymhlith sy'n glasuron sydd byth yn methu cymryd lle a rhai newydd sy'n ein synnu gyda gwreiddioldeb cynnwys a disgyblaeth pwnc.

Bron i chwe mis yn ôl, adawasom yr is-adran wreiddiol a dechreuodd fentro i rwydweithiau cymdeithasol yn raddol. Am nawr yn Roedd Twitter eisoes yn fwy na nifer o ddilynwyr 500, tra bod Facebook i fyny 100 cefnogwyr. Yn ddiau, mewn pedair blynedd mae llawer o bethau yn cael eu dysgu ac ers peth amser cyhoeddais y bwriad o lansio Geofumadas i'r defnyddwyr mewn fersiwn wedi'i gyfieithu i'r Saesneg.

Y profiad o roi cynnig ar gyfieithu yn seiliedig ar wasanaethau ar-lein fel Cyfieithydd Google, yn ymarferol yn datrys, fodd bynnag, mae'r canlyniadau gorau fel arfer wrth gyfieithu o'r Saesneg i ieithoedd eraill; Yn ychwanegol at hyn mae Geofumadas yn cynnwys iaith benodol, yn llawn geiriau cyd-destunol sy'n dal yn ddryslyd yn y cyhoedd sy'n siarad Sbaeneg.

Felly, y ffordd orau a ddarganfuwyd oedd gwneud cyfieithiad penodol, a disgwylir i'r Anglo-Sacsoniaid ddeall neges wreiddiol y swydd. Oherwydd hyn, mae Nancy Godoy Cordero, o Beriw, wedi gwneud gwaith gwych, gan geisio deall y cymysgedd rhwng y mwg technolegol, naws yr awdur a'r hyn y gallai'r darllenydd terfynol ei ddisgwyl.

Rydym yn cyfaddef, nid yw wedi bod mor syml, mae llawer o negeseuon e-bost yn cadarnhau bod er bod pob ein bod yn deall yn Sbaeneg, jargon cyd-destunol ei ystumio rhywfaint o fewn parth UTM, ond y tu hwnt i'r perverts 6 Graddau hydred a lledred 4. Felly, er mwyn osgoi cymhlethdod, ni orffen esbonio rhai termau wrth droed y swydd ac mewn llawer o achosion chwith "fel y mae", gyda'r eglurhad mai bychan CCS amrywiad deall defnyddwyr terfynol fel "meddai felly mewn geofumadas, dehongli beth sy'n golygu o bosibl".

Pa gynulleidfa sy'n mynd Gwnewch yn dda

Mae'r cynnwys hwn wedi'i anelu at ddefnyddwyr y tu hwnt i gyd-destun Lladin, sydd yn achos Geofumadas wedi cynrychioli yn agos at 4%. Mae'n ddealladwy fod y themâu yn dal i fod yn adnoddau i ddefnyddwyr technolegau CAD / GIS, ynghyd ag agregau'r cylch trofannol a rhai ffasiynau o'r we. Yn y pen draw, nid ydym yn gwneud dim ond profiadau allforio o'n cyd-destun Sbaenaidd, i amgylchedd mwy byd-eang ond mae gan gwestiynau tebyg iawn:

Sut ydw i'n gwneud siâp ffeiliau yn AutoCAD?

Sut o dan ddelweddau Google Earth?

Sut ydw i'n defnyddio meddalwedd CAD / GIS sy'n costio llai o arian i mi?

Sut mae cromliniau lefel a wneir yn 3D Sifil?

Beth fydd AutoCAD 2013 yn dod yn ôl?

Rydym yn ymwybodol bod yna ddewisiadau eraill technolegol y tu allan a hyd yn oed safbwyntiau eithafol eraill i'r rhai ar yr ochr na all tudalen ei wneud heb y llythyr ñ. Ond rydym yn gobeithio y gall canlyniad yr hyn a ddysgwyd gennym mewn mwy na phost 1,000 am bedair blynedd fod yn ddefnyddiol ar gyfer marchnad fwy byd-eang.

egeomate ystadegau rhyngrwydMae'r graff yn dangos y gymhariaeth rhwng defnyddwyr eGeomate (top) a Geofumadas (gwaelod) yn ystod y mis diwethaf. Mae'n debyg y bydd y duedd yn newid, ond ar hyn o bryd gallwch weld y gwledydd lle mae'r rhan fwyaf o ymweliadau yn cyrraedd Gwnewch yn dda sain:

 • Unol Daleithiau
 • Canada
 • Y Deyrnas Unedig
 • Brasil
 • India
 • Philippines
 • Awstralia
 • Sbaen
 • Yr Almaen
 • Malaysia

Nid yw Sbaen yn methu â denu sylw fel marchnad amlddiwylliannol wych, er mai dim ond 59% yr ymweliadau yw hyn, ond yn achos Geofumadas mae'r 87% yn dod o'r rhai hynny Gwledydd 10 yr oeddwn yn siarad ynddo mewn cofnod diweddar. Mae'r disgwyliad yn fwy na chyffrous, cefais fy synnu ar ddechrau ton o ymweliadau â'r thema GIS Manifold, ac mae'n ymddangos ei fod wedi gallu lleoli ei hun mewn ardaloedd gogleddol yn yr Unol Daleithiau a Chanada; yn y gweddill maent yn rhagori ar Civil3D, GPS a Gorsafoedd Cyfanswm sy'n ymddangos yn bynciau a fydd yn ffrwydro Gwnewch yn dda.

Beth sydd nesaf

Mewn egwyddor, parhewch â chyfieithu cynnwys, erbyn hyn mae 45% o'r cyfanswm sydd wedi'i llwytho i fyny eisoes, yn nodi datganiad y Beta oherwydd rhaid i lawer o gysylltiadau mewnol gael eu halinio a bod rhai o'r ymdrechion i gyfieithu wedi mynd i'r bwriad gorau.

Ond yn olaf, fe'i lansiwyd i ddechrau gwaith Safle Gwe, mater y mae InforSEO yn ei wneud yn llawn. Cyfeirir at y cynnyrch eGeomate arall sydd wedi'u dadelfennu wrth iddynt aeddfedu.

Fe wnaethom lansio Beta eGeomate hefyd i roi amser i ni feddwl am ffyrdd creadigol i ddathlu gyda defnyddwyr bedwaredd flwyddyn Geofumadas yn ystod mis nesaf mis Mehefin.

... Mae gen i syniadau ... ac rwy'n derbyn awgrymiadau.

Ewch i eGeomate!

Ymatebion 4 i "Lansiad swyddogol eGeomate!"

 1. Yr wyf yn falch o weld sut rydych chi'n tyfu ac yn cynhyrchu mwy a mwy o gynnwys o ansawdd i ni, eich defnyddwyr. Llongyfarchiadau!

 2. Hi Nancy, yn dda i'ch gweld chi o gwmpas.

  Diolch am y sylwadau, rwyf wedi eu haddasu.

 3. Helo Don G!:
  Yn gyntaf, llongyfarchiadau cynnes iawn ar lansiad swyddogol Gmate! Y gwir yw, yn ddigoes, yr oeddwn yn meddwl yn ddoe, HEB Wnes i weld swyddi cyfieithu (yr ymdrech a wnaed) yn hongian oherwydd eich bod chi'n deall fy mod yn teimlo rhan fawr o'r creadur, ...

  A dyma'r awydd mwyaf i mi fod y dechrau anhygoel hon yn cael ei chynnal a'i fod yn ffrwythlon mewn pryd. Da bywiog, fy ffrind!

  Yn olaf Dimensiynau 2:

  1) Fy enw swyddogol yw NANCY GODOY LAMB porfa, cywiro hyn
  2) Y llinell olaf 'Ewch i Geomate!' A yw'n gyswllt? oherwydd nad yw'n gysylltiedig ...

  Cyfarchion o Peru
  Nancy

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.