Cyrhaeddodd Robotiaid i aros

llobiau

Ychydig fisoedd yn ôl cysegrodd National Geographics ei glawr i'r pwnc ac ychydig dudalennau i siarad am faint mae roboteg wedi datblygu at ddibenion ymarferol. Wrth gwrs, nid oes a wnelo o gwbl â'r hyn a ddangosodd cyfres deledu’r 80au, roeddent yn rhagweld y byddem erbyn hyn yn cael robotiaid gyda ffurfiau dynol, yn rhyngweithio â ni, yn meddwl a hyd yn oed yn goresgyn y byd i gymryd rheolaeth.

Ond mae'r syniad gwreiddiol o robotiaid wedi datblygu bob dydd, yn y diwydiant rydyn ni wedi'i weld ers amser maith, i fecaneiddio prosesau. Mae cwmnïau fel iRobot wedi gwneud i'r rhain gyrraedd at ddibenion mwy bob dydd. Y tro arall roeddwn i yn Houston, gyda ffrind sydd â chi neis, ond sy'n gadael gwallt ym mhobman, fe wnaethon ni ddechrau geofoam ynghylch pam mae'r teganau hyn wedi dod mor bwysig yn y byd hwn, ac am brisiau llawer is na beth fyddai'r gost o wneud yr arferion hynny gyda phobl fyw. Ymhlith y defnyddiau mwyaf gwerthadwy mae'r gwaith milwrol, glanhau domestig, glanhau diwydiannol, diogelwch preifat, cyfathrebu o bell ac ymchwil.

Defnydd milwrol

Mae'r angen i achub bywydau wedi arwain at ddatblygu teganau sy'n canfod mwyngloddiau, yn gwneud teithiau lled-ymreolaethol, yn sganio mewn dimensiynau 2 a 3, yn cynhyrchu mapiau, nid yn unig ar dir ond yn yr awyr ac yn yr amgylchedd morol. Ym mis Mai eleni, adroddodd cwmni Irobots fod ganddo orchymyn gan Lynges yr UD am 16.8 miliwn o ddoleri. I ddangos o leiaf dri sbesimen ar waith.

iRobot Warrior

Negotiwr iRobot

Ceidwad iRobot

img20 img23 img25
Gallwch drin graig hyd at bunnoedd 150, gwyliwch ef yn rhyngweithio â gwrthrych ffrwydrol. Gallant ddringo camau. Yn ddelfrydol i'w hanfon i archwilio nid yn unig at ddibenion milwrol ond ar gyfer diogelwch y cyhoedd Gall ganfod mwyngloddiau yn y môr, a gall hyd yn oed gynhyrchu gwybodaeth ar gyfer model llongau tanfor digidol.

Mae'r cartref yn defnyddio robotiaid

Ond nid oes gan yr un ohonom lawer o gynlluniau i brynu un o'r gwrthrychau hynny, oherwydd nid ydym yn filwrol. Ond tasgau cyffredin, blinedig, arferol sy'n cymryd ein hamynedd i ffwrdd fu'r rhai cyntaf lle mae byd roboteg wedi mynd i mewn. Mae ysgubo, hwfro'r carped, torri'r lawnt a glanhau'r cwteri neu'r pwll yn arferion y gwnes i hyd yn oed fwynhau eu gwneud yn ystod dwy flynedd gyntaf y briodas. Ond mae'r amlder y mae ei angen, tôn y sawl sy'n gofyn amdano, neu'r pris i'w dalu i rywun ei wneud yn mynd yn ddiflas.

A dyna lle mae marchnata'r cynhyrchion hyn yn dod i mewn, oherwydd mae amser y dyddiau hyn yn rhy werthfawr i'w wario ar lanhau fflwff y gath bob dydd. Dewch i ni weld rhai enghreifftiau: 

iRobot Roomba

iRobot Looj

iRobot Berro

img8 img10 img12
Gwactodwch y carped, fel petai'n weithiwr medrus. Gyda'r gwahaniaeth bod gan ei synwyryddion y manwl gywirdeb o wybod pryd mae angen pas arall arno heb adael centimetr y tu allan. Rwyf wrth fy modd â hyn, yn glanhau'r sianeli, dim ond ei roi ar y diwedd a symud fel gŵr arwrol yn dileu canlyniad misoedd o dywydd garw. Gallwch lanhau gwaelod y pyllau, mae'n rhaid i chi ei roi i mewn ac mae hyn yn gyfrifol am gael gwared â llwch, gwallt a hyd yn oed algâu a bacteria.

Mae amrywiadau o'r rhain fel y Scooba a DirtDog yn ysgubo, glanhau garw a thorri gwair. Ar wahân i ategolion ychwanegol sy'n gelf.

Y pris

Gallai gweithiwr sy'n glanhau'r pwll ddwywaith y mis, yn torri'r lawnt unwaith, yn glanhau'r carped ddwywaith yr wythnos, ac yn ysgubo baw garej, gwallt anifeiliaid anwes ac yn aros bob dydd, fod yn codi tâl mewn gwlad ganol-ddatblygedig na llai na $ 6 yr awr, gan dybio eich bod yn gweithio 7 awr y dydd, byddai 6 diwrnod yr wythnos yn golygu $ 1,000 y mis ynghyd â buddion swydd cysylltiedig, tra mewn gwlad sy'n datblygu gallai fod oddeutu $ 300. Mae'r teganau hyn yn costio hanner hynny, ac mae'r rheswm hwn yn achosi i bobl nad ydyn nhw am dreulio'u hamser gwerthfawr yn casglu fflwff cŵn ddewis buddsoddi mewn robot sy'n dechrau ar $ 300.

Y cyfle i ddatblygwyr

ymwybodol1 Os bydd rhywun am wneud addasiadau, mae pensaernïaeth y teganau hyn yn agored ac yn caniatáu creu arferion mwy arbenigol.

Gallai cwmnïau sy'n ymroddedig i ddarparu gwasanaethau glanhau addasu'r ymarferoldeb trwy 2.0 Aware a chwmnïau a allai ddatblygu ategolion wneud llawer mwy o ryfeddodau.

A dwi ... Rydw i eisiau un!

Ewch i iRobot >> 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.