Mapiau pwyth, problemau cyffredin

Roedd Stitchmaps yn un o'r ceisiadau gorau a wnaed i greu orthoffotos o fosaigau a gafwyd o Google Earth, o sut mae'n gweithio Siaradais amser maith yn ôl.

lawrlwytho stitchmaps am ddim Pwy wnaeth y broses o'r blaen, ar droed, lawrlwytho sgriniau sgrin o Google ac yna ymuno â PhotoShop neu Bentley Descartes, gwyddom fod Stitchmaps yn gwneud llawer mwy na hynny. Mae angen graddnodiad arbennig mewn perthynas â'r un blaenorol ar bob cipio; Gan ei wneud â llaw gallwch weld bod gan bob blwch gylchdro bach cynyddrannol ar hyd llinell gromlin, y mae Google yn ei wneud yn bwrpasol a hefyd oherwydd ei fod yn gynrychiolaeth wastad o gromlin y ddaear. Felly beth mae Stitchmaps yn ei wneud yw cipio'r nant yn uniongyrchol o'r ActiveX a'i chasglu yn erbyn y mosaig y mae'n ei wneud ar y dechrau, gan dorri'r ymylon yn union ar y nodau rheoli a welir pan fyddwn yn lawrlwytho'r ffeil calibradu ar gyfer Ozy Explorer.

Am y rheswm hwnnw ni all gweinyddwyr Google Earth ganfod y lawrlwytho, fel y digwyddodd gyda Manifold GIS, a oedd yn rhwystro'r IP. Ond yn yr achos hwn, gwneir y cipio o'r ActiveX.

Ar ôl ychydig o flynyddoedd o'i ddefnyddio, dwi'n ateb cwestiynau yr wyf yn aml yn eu gweld yno:

1. Ble i lawrlwytho Stitchmaps?

Mae'r cwestiwn hwnnw'n dal heb ei ateb, yn anffodus nid yw'r safle a ddosbarthodd yn weithredol. Ar ôl ychydig yn diddanu gyda galw posibl gan Google i ddosbarthu rhaglen fasnachol a oedd yn torri ei thelerau. Bendigedig yw ein bod ni'n treulio'r hyn sy'n gyfwerth â mynd â'r ferch eiddgar i fwyty a la carte, gan na ellir ei brynu mwyach. Efallai na fyddwn yn gweld fersiwn arall yn uwch na Stitchmaps 2.6 i'w werthu, nid ar gyfer US $ 49. Byddai'n werth ei gael tra mae'n ymddangos bod argaeledd tara prynu yn Shareit!, er nad yw ar gael i'w ddadlwytho.

Byddwch yn wyliadwrus, nad yw'n bodoli ychwaith, nad yw'n golygu ei bod yn gyfreithlon i'w môr-leidr. Gyda llaw, dim ond fersiwn 2.6 Stitchmaps Plus sydd gan nifer o'r cyfluniadau a ddangosaf yn y swydd hon, felly nid yw rhai yn berthnasol i 2.5 neu fersiynau cynharach.

2. A yw'n drosedd lawrlwytho delweddau gyda Stitchmaps?

Nid yw'n drosedd defnyddio cais yr ydym wedi'i brynu'n gyfreithiol. Nid yw ychwaith yn drosedd i lawrlwytho delweddau Google a'u cyfuno, p'un a ydym yn defnyddio'r rhaglen hon neu gyfuniad o printscreen ynghyd â chwpl o sgriptiau i dorri ymylon ac addasu pennawd pob delwedd. Beth yw trosedd yw defnyddio delweddau Google at ddibenion masnachol heb eich caniatâd, felly os ydyn nhw'n mynd i gael eu defnyddio ar gyfer bwrdeistrefi lle mae newid llywodraeth pob blwyddyn 4 yn dileu proffidioldeb y stentiau, gallem ddweud nad yw'n drosedd. 🙂

3. Pam na allaf achub y ddelwedd?

Dim ond y fersiynau a dalwyd sy'n achub y ddelwedd, ond mae'r fersiynau treial yn dal yn unig ac yn dangos yr hyn fyddai'r mosaig yn edrych.

4. Pa fersiwn o Google Earth mae Stitchmaps yn gweithio gyda hi?

Gweithiwch gydag unrhyw fersiwn, argymhellir y mwyaf diweddar.

5 "Pam ei fod yn hongian pan fyddwch chi'n achub y ddelwedd?

Mae'n rhaid i hyn ei wneud yn y rhan fwyaf o achosion oherwydd bod gennym broblemau RAM. Yn gyffredinol, mae'r broses yn rhedeg, a phan fydd yn cael ei chadw, ymddengys neges yn dweud "Dim rheolaeth ddilys", Yna mae neges gableddus yn cael ei harddangos mewn Almaeneg ac mae'n hongian i beidio byth â chadw'r ddelwedd. Mae gwahanol newidynnau sy'n dylanwadu ar hyn, a gall eu cymryd i ystyriaeth ein helpu i beidio â chwalu'r cof:

 • Y fformat arbed, mae'n ddoeth defnyddio jpg, oherwydd er ein bod yn dewis y tiff, ni fydd ansawdd y ddelwedd yn gwella, ond yn gyfnewid bydd yn pwyso llawer iawn o MB.
 • Argymhellir maint dal yr ardal 512 × 512. Yn yr un modd, nid yw dewis ardaloedd mawr yn fanteisiol o gwbl, gan mai cipio Stitchmaps yw'r cipio printscreen.
 • Argymhellir ansawdd cywasgu'r jpg 70.
 • Argymhellir y fformat picsel ddarnau 24, i gadw'r arlliwiau. Er nad yw defnyddio darnau 16 yn newid y peth mawr.

lawrlwytho stitchmaps am ddim

 • Nid yw ychwaith yn briodol gwneud mosaigau sy'n rhy fawr. Bydd brithwaith o 10 × 10 yn dod allan yn gyflym iawn, ond mae un o 24 × 24 yn gofyn i'r cyfrifiadur gael RAM uwchlaw'r 2 GB. Mae'n well i fod yn is mewn rhannau, ac ag uchder o amgylch y mesuryddion 400.

lawrlwytho stitchmaps am ddim

Mae'n gyfleus i weithredu'r opsiwn "Cadw delwedd map yn awtomatig", Felly, cyn i chi ddefnyddio'r mosaig arfog rydych chi eisoes wedi ei arbed, felly os bydd yn rhewi, nid yw'n bwysig mwyach.

Yn ogystal, fe'ch cynghorir i beidio â chael llawer o raglenni ar agor wrth redeg Stitchmaps, gan eu bod yn llwytho RAM yn ddiangen. Argymhellaf gau rhai arferion ychwanegol, gan ddefnyddio'r rheolwr tasgau drwy Ctrl + Alt + del a chau prosesau diangen fel Itunes cynorthwyydd, diweddarydd Google, analluogrwydd, darllenydd Adcrobat, Ac ati

Mae'r dyfrnod neu chwmpawd Google yn ymddangos

Er mwyn osgoi bod pob cipio yn cymryd data sy'n adfeilio'r mosäig yn ddiweddarach, mae angen dadweithredu'r cwmpawd a bar statws Google Earth. Fel arfer mae'n digwydd pan fydd gennych ddatrysiad isel iawn yng nghyfluniad y monitor, darn o logo Google ym mhob delwedd; caiff hyn ei ddatrys trwy ehangu'r ardal sleidiau a nodir fel "Delweddau map sy'n gorgyffwrdd" Yn gyffredinol, gyda 10% mae'n dda, ond gellir ei gario i 15 neu 20 os oes angen.

Sut i georeference y ddelwedd.

Mae ffyrdd eraill o wneud hynny, yn uniongyrchol â rhaglen GIS sy'n cefnogi kml a chywiro delweddau. Yn fy achos i, rwyf wedi defnyddio'r weithdrefn ganlynol:

 • Yn Google Earth dwi'n tynnu cwadrant o'r ardal rydw i eisiau ei lawrlwytho, gan ddefnyddio'r darlun polygon a gyda'r opsiwn dim ond amlinellu. Os yw'n rhy fawr, rwy'n ychwanegu llinellau ychwanegol i wneud grid.

lawrlwytho stitchmaps am ddim

 • Yn dilyn hynny, o dan y mosaig cyfan, gan adael yr haen honno sy'n cynnwys y polygon ymlaen, fel ei fod wedi'i storio wedi'i fewnosod yn y ddelwedd olaf.
 • Rwy'n cadw'r polygon fel kml
 • Rwy'n ei agor gyda rhaglen GIS, fel Manifold GIS neu gvSIG.
 • Rhoddaf yr amcanestyniad gan ddefnyddio Google Earth, cyfesurynnau daearyddol o lledred, hydred a Datum WGS84
 • Yna, addasais y rhagamcan trwy ei neilltuo UTM a Datwm o ddiddordeb (Parth Enghraifft 18 North, a Datum WGS84)
 • Rwy'n ei allforio i dxf i'w agor fel ffeil fector mewn rhaglen CAD.
 • Yna, yn y rhaglen CAD, a all fod yn Microstation neu AutoCAD, galwaf y ddelwedd gyda'r opsiwn i'w osod â llaw ac yna rhyfel gan ddefnyddio fel tarddiad y corneli a dynnir ar y map ac fel cyrchfan corneli y polygon fector.

Cynghorion ychwanegol

Mae amser da i wneud y lawrlwythiadau yn y nos. Yn enwedig oherwydd y gallwch lwytho mosaig mawr a mynd i gysgu am ychydig neu wylio'r teledu. Er mwyn peidio â gwastraffu amser a mynd allan o bethau annisgwyl, rhaid i chi gofio na ddylech fod yn defnyddio unrhyw raglen arall oherwydd bydd y defnydd rydych chi'n ei gymryd yn cael ei lwytho yn y printscreen o'r delweddau yn difetha eich holl waith.

Hefyd tynnwch amddiffynwyr sgrîn y gellid eu hysgogi trwy beidio â chael symudiad llygoden, neu gynilwyr ynni sy'n diffodd y monitor neu'r gyriannau caled ar ôl amser penodol.

Mae dewisiadau eraill eraill i Stitchmaps yn Allallsoft, mae Sifil 3D hefyd yn gwneud rhywbeth er ei fod yn cynnwys cyfyngiadau maint a datrysiad, Mae PlexEarth yn eithaf da y Downloader Delweddau Google nid yw hynny bellach yn cael ei weld yno.

14 Ymatebion i "Stitchmaps, problems common"

 1. Helo clywed yn dweud na ellir eu prynu, 'Ond mae rhywle i lwytho i lawr neu rywbeth ??? cael y 2.4, ond nad yw bellach gwaith y dylech ei wybod ???

 2. Hi Max, byddwn yn ei werthfawrogi os gallwch chi anfon y fersiwn 2.4 o'r mapiau pwyth i mi, diolch yn fawr iawn!

 3. Gallwch chi roi'r drwydded i mi ddefnyddio'r mapiau pwyth. Gallaf drosglwyddo'r gweithredadwy i chi.

  diolch

 4. Helo yn yr un modd y byddwn mewn dyled os byddwch chi'n anfon y rhaglen i mi ... edrychwch ar y rhai sy'n cael eu postio ar y we (fersiwn prawf) ond nid ydynt yn gweithio ....... os gwelwch yn dda yw fy post ronal_rojas2003@yahoo.com

 5. Hi, yr un peth a ddigwyddodd i F. Consegal ...
  Newydd brynu a thalu StitchMaps ar ShareIt, ond nid yw'r ddolen lawrlwytho «http://stitchmaps.com/registered/stitchmaps.php» yn gweithio. Gan fod gennyf yr enw defnyddiwr a'r cyfrinair a gafwyd yn gyfreithiol ar gyfer fersiwn 2.6, byddwn yn gwerthfawrogi pe gallai rhywun ddarparu ffeil weithredadwy'r rhaglen i mi.
  Diolch yn fawr iawn.
  Anfonais y negeseuon e-bost perthnasol at Petr Bezdecka 'info@stitchmaps.com' a 'share-it! Gwasanaeth Cwsmeriaid 'ond heb ymateb eto.
  Gall rhywun fy helpu gyda hyn.
  Diolch yn fawr.
  Fy e-fil: lokgiova@gmail.com

 6. Hey, na allwch chi roi'r rhaglen i mi? Rwyf wedi ceisio llwytho i lawr o sawl safle ond nid wyf wedi gallu eto. Hefyd edrychwch am y fersiwn a dalwyd, ond na, hoffwn ddiolch i chi yn ddidrafferth os gallwch chi anfon y ffeil i mi, diolch.

  Ac mae'r esboniad yn dda iawn. Cyfarchion
  Fy e-bost yn cd_ed@hotmail.com

 7. Llongyfarchwch chi am rannu eich gwybodaeth a gadewch inni ddysgu o'ch profiad, yn union fel Roger mae gen i'r fersiwn 2.4 a weithiodd gyda XP, ond mae'n rhoi problemau gyda W7, rwyf wedi ceisio prynu'r fersiwn 2.6 heb lwyddiant, byddwn yn gwerthfawrogi pe gallai rhywun ddarparu'r ffeil weithredadwy i mi. o'r rhaglen

  Diolch yn fawr iawn.

 8. Ni allwch brynu StitchMaps ar ShareIt mwyach. Nid yw'n gweithio. Mae gen i'r fersiwn 2.4 ac nid wyf yn cael y fersiwn 2.6, byddwn yn gwerthfawrogi pe gallai rhywun ddarparu ffeil weithredadwy'r rhaglen i mi.
  Diolch yn fawr iawn.

 9. Yna fe'i anfonais atoch, gydag estyniad .doc oherwydd nad yw Google yn caniatáu anfon ffeiliau .exe

  A cyfarch.

 10. Newydd brynu a thalu StitchMaps ar ShareIt, ond nid yw'r ddolen lawrlwytho «http://stitchmaps.com/registered/stitchmaps.php» yn gweithio. Gan fod gennyf yr enw defnyddiwr a'r cyfrinair a gafwyd yn gyfreithiol ar gyfer fersiwn 2.6, byddwn yn gwerthfawrogi pe gallai rhywun ddarparu ffeil weithredadwy'r rhaglen i mi.
  Diolch yn fawr iawn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.