Mae Erdas yn lansio ei fersiwn o Google Earth

image Mae Erdas newydd gyhoeddi ei lansiad Titan, fersiwn a ddylai fod yn addawol ar arddull Google Earth ond sydd â nodweddion mwy deniadol i ddefnyddwyr geometrig.

Rai amser yn ôl fe edrychon ni ar rhith Earth (o Microsoft), Gwynt y Byd (o NASA) a ArcGIS Explorer (o ESRI) ... beth allwch chi ei ddisgwyl gan gwmni fel ERDAS?

 

image GeoIM. Mae hwn yn negeseua sydyn gyda chyfeiriadedd gofodol, trwy GeoIM gallwch rannu gwybodaeth ddaearyddol, creu ffolderi a setiau data o ddelweddau a fectorau (llinellau, pwyntiau, polygonau ac adeiladau) a gwasanaethau mapio.

 

Gwyliwr Titan.  Mae'r fisor yn edrych yn ddeniadol, er ei bod yn cymryd peth i ddod i arfer â hi ar y dechrau. Ymhlith ei nodweddion diddorol yw y gallwch chi greu haenau neu themâu sy'n bodoli eisoes gyda chanlyniadau gwell na'r rhai nad ydyn nhw'n bodoli yn Google Earth.

Er mwyn ei weithredu, rhaid i chi ei wneud o'r panel negeseuon "ffeil / lansio Titan viewer"

Mae'r fformatau y mae'n eu cefnogi yn mynd y tu hwnt i fformatau delweddau cyffredin a kml syml Google Earth, gan gynnwys data tir, setiau data, fideos a fformatau fel sid, rsw, nat, rst, grd, rik, dem, gfx, hdf5 a titan_wms sydd fwyaf cysylltiedig ag Erdas.

image

Tybir y gellir defnyddio gwasanaethau map sy'n gydnaws â safonau OGC, WMS a WCS, CS-W ac ECWP; o'r olaf mae yna ategyn ar gyfer AutoCAD. Yr hyn sy'n digwydd yw ei fod yn cael ei gymryd hanner o'r gwallt i'w hychwanegu, ceisiais lwytho'r haen o Andalwsia o hedfan 1956 a chydnabu fi ond yn y canllaw defnyddio Doeddwn i ddim yn dod o hyd i ffordd o'i ddatguddio ... byddaf yn dod o hyd i chi ochr

El fisor mae'n hanner araf ac yn y cefndir mae'n dangos y ddelwedd o GlobeXplorer, cwmni Digital Globe sydd mewn rhai gwledydd breintiedig yn well na Google ond heb lawer o sylw byd-eang ... AH, o bryd i'w gilydd mae'n cwympo.

Maent yn addo integreiddio metadata ond cyn belled ag y gallwch ei weld, dim ond ffurflen wastad ydyw lle gallwch roi gwybodaeth o'r data ond heb safon strwythuredig ... pa mor gryf!

Yr opsiwn i allu achub amgylcheddaua, chyda newid un clic i un arall a hyd yn oed i'r amgylchedd a rennir gan ddefnyddwyr eraill ... hefyd mae'r llusgo a gollwng yn ymarferol iawn.

Mae ERDAS yn galw eich cais Cleient Titan, ac yn ei ategu â chymwysiadau eraill megis Geohub, sydd â swyddogaeth debyg i'r hyn y mae'n ei wneud TopoBase of AutoDesk neu Project Wise Spatial of Bentley; lle gallwch greu amgylcheddau cronfa ddata gymhleth gyda gwybodaeth drwy gysylltu gwahanol gymwysiadau yn y Fewnrwyd neu'r Rhyngrwyd ... ychwanegu Caché gweinyddwyr a Meistr Gweinyddwyr a gallwch wneud rhyfeddodau.

Cysylltiad â globau rhithwir eraill a chymwysiadau GIS

image Dyna'r addewid, ond yn ymarferol byddai rhywun yn disgwyl y gallai arddangoswr wahanol wasanaethau delwedd ar wyliwr. Yr hyn sydd gennych yw'r opsiwn i ddewis data neu haen a'i godi yn Google Earth, Virtual Earth 2D a 3D; hyd yn oed ar geisiadau a ddatblygwyd o dan safonau OGC ... syml "agored gyda"

Er bod ei gynnig i'w gadw yn ei gyhoeddusrwydd yn rhyfedd iawn, gan fod y ddelwedd ar y dde yn dangos, y gellir ei hintegreiddio nid yn unig â globau rhithwir ond gyda AutoCAD, Geomedia, MapInfo ac ArcMap ac ArcGIS Explorer ... rydym yn gobeithio na fyddant yn cyfeirio at y "agor gyda"

 

Lawrlwythwch hi Nid yw'n costio dim, ond teimlad drwg pan wnes i gofrestru fel defnyddiwr gwlad Sbaenaidd Cefais e-bost gan rywun sydd allan o'r swyddfa, gyda'r addewid y byddaf yn actifadu'r cyfrif pan dychwelaf o'ch gêm golff ... oni bai ei fod ar frys ac eisiau siarad â rhywun ... ei wneud eto fel defnyddiwr Americanaidd y gallwn gael gafael arno!

Mae rhai wedi ei gymhathu fel Napster + MySpace + Google Earth + P2P = TITAN. Am y tro, mae'n ymddangos fel dewis arall da ar gyfer geomateg arbenigol ... er bod gen i ddisgwyliadau gwell.

Fel y dywedasant wrth Ioan Fedyddiwr ... ydyn ni'n disgwyl un arall? 

4 Yn ymateb i "Mae Erdas yn lansio ei fersiwn o Google Earth"

  1. y peth drwg yw'r disgwyliad y maen nhw wedi'i greu o integreiddio â chymwysiadau CAD / GIS ... yr un cyntaf i wneud hynny, yn sicr fydd yn ennill y wobr.
    Bydd yn rhaid i ni aros os bydd yn esblygu, neu o leiaf yn herio Google Earth fel bod y gystadleuaeth yn gwella'r rhinweddau

  2. Wel, fe wnes i ei lawrlwytho, ei osod a dechrau pori… Leeeeento, leeento iawn .. Pan oeddwn i eisiau agor KML gyda pholygonau… bye !!! diflannodd y cais…. Bob hyn a hyn mae ymyrraeth â'r cysylltiad â'r gweinydd hefyd. Delweddau cydraniad isel iawn o Dde America. Ni welaf unrhyw reswm iddo weithio ie neu ie ynghyd â'r «geochat» ... os amherir ar y cysylltiad - fel yr ymddengys ei fod yn digwydd yn aml - ac rwy'n cau'r ffenestr sy'n rhybuddio am hyn, mae'r Titan cyfan yn cau ... ni allaf ddod o hyd i reswm o hyd i amnewid. i GE. Mae hyn i fod i gymryd lle GE, iawn? Rwy'n credu ei fod yn aros yn "Ymgais" ...
    Rhywun sy'n ei adnabod yn helaeth, a allech chi grynhoi - pwynt wrth bwynt - y manteision dros fydoedd rhithwir eraill, os gwelwch yn dda? Mae mor araf fel nad wyf yn gwybod a fydd gennyf yr amynedd i'w archwilio fy hun ...

    Lloniannau…

  3. Agwedd bwysig ar y cais hwn yw prynu a gwerthu data. Ar gyfer hyn, gall defnyddwyr ddatgelu eu setiau data eu hunain, gan ddangos eu bod yn berchen ar eu heiddo, ac y gallant eu gwerthu i ddefnyddwyr eraill sydd â diddordeb. Mae'r gwasanaeth Titan yn cadw canran o'r trafodiad.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.