XPERIA mini X10, wyneb cyntaf gyda Android

O fewn cynlluniau Geofumadas am y flwyddyn, mae 2012 yn brawf o geisiadau Android, gan ystyried ei fod yn dueddiad anadferadwy. Rydyn ni'n ymwybodol y bydd Apple bob amser yn bodoli'n dda ar lefel symudol ond yn wahanol i bopeth sy'n troi ar ôl cylch caeëdig Apple, bydd gan Android dwf anochel.

Felly, yn 2012 byddwn yn lefelu'r hyn sydd gennym a ddangosir gyda'r iPad, gyda cheisiadau cyfatebol. I brofi hyn, rydym wedi penderfynu derbyn tegan Ericsson hynny a ddefnyddiwyd i wneud galwadau ... pwynt; mae'r gweddill yn dal i gael ei weld oherwydd nad yw ei faint yn awgrymu ei fod yn cael ei gyfathrebu, nid i lywio neu ddysgu driciau i adar angryllus.

Rydym yn cyfeirio at y mini X10 Sonny Ericsson XPERIA, y mae ei ragdybiaeth i fod yn ddyfais y gallwch chi wneud popeth gydag un llaw; o'r dweud wrth y ffaith bod aaaaalgo o tracho ...

 • Mewn llawer, mae'r ffordd o lywio'r paneli llithro a'u personoli yn debyg i'r iPhone / iPad, wrth gwrs nid yw'r chwyddo yn gweithio yn yr un arddull ystumiol (nid yn yr un hwn, ond yn y HTC); felly wrth bori Google Maps rhaid i chi fod yn glicio un i un.
 • Da iawn, y Timescape, lle y gellir canolbwyntio digwyddiadau, fel negeseuon a dderbyniwyd, galwadau a gollwyd, diweddariadau Twitter neu Facebook ...
 • Yn ymarferol, mae ganddo radio, gps, yn cefnogi cysylltiad 3G a wi-fi heb lawer o ddychwelyd. xperia ericson X10 mini
 • Mae'r bysellfwrdd yn arddull cyffyrddol bod Nokia rhoi ar waith, er bod modelau eraill yn dod â qwerty sy'n gwneud i chi golli ennill y mini: ei faint a hyn a wnaeth gyflawni'r gwobrau dylunio dot coch a Gwobrau EISA.
 • Ond y gorau a'r rheswm pam yr ydym wedi ei ddewis yw bod ei system weithredu yn Android, yn seiliedig ar y cnewyllyn Linux a gyda datblygiad ar Java fframwaith. Er bod Android Inc. wedi ei brynu gan Google, mae creu Cynghrair Handset Agored yn rhagdybio disgwyliadau ffafriol.

Gwahaniaeth rhwng apps Android a apps Apple

Gall y mater fod yn hanner dadleuol oherwydd bod cefnogwyr Android yn tueddu i ymladd am bleser ac mae gan ddefnyddwyr Afal teyrngarwch eithafol. Ond yr wyf am ei gyflwyno fel ei bod yn cyfeirio ato pan fyddwn yn gwneud cymariaethau rhwng ceisiadau.

Ganwyd tyranny Apple yn hir amser yn ôl ac ni fydd yn newid gydag amser. Roedd Steve Jobs wedi cynyddu'r achos cyfreithiol yn unig ac wedi cau'r cylch yn fwy. Felly, does dim byd ar ôl ond i ddioddef nodweddion Afal a mwynhau ei fanteision:

 • Mae wedi'i leoli'n dda, er bod iPhone yn werth llygad ac roedd y iPad yn cael ei holi, yn y farchnad sydd â chyfran sylweddol.
 • ceisiadau i fyny dim ond ar ôl cael eu profi gyda lefel benodol o lymder, felly offer yn lefel dda fel arfer o ddiogelwch a defnyddioldeb i fod yn werth mwy neu lai o ddoleri 3 yn hytrach na llai.
 • Nid oes ffordd arall i'w gosod, heblaw drwy'r cyfrif iTunes neu yn uniongyrchol o'r siop Apple. Ar gau, yn wir, ond dyma'r hyn sydd wedi ennill y fantais iddynt o beidio â chael ei fraddio'n hawdd a chadw'r system weithredu yn gyfan.
 • Pwy fydd yn creu cais ar gyfer Mac yn gorfod talu cyfrif US $ 100 blynyddol, nid yn unig i'w lwytho i fyny ond i'w gadw'n fyw. Mae'n edrych fel y tawod o amseroedd eraill, ond mae'n gweithio; Mae miliynau iPad o 14 a werthir yn y flwyddyn 2010 yn ardystio model proffidiol, yn enwedig oherwydd bod defnyddiwr Apple yn cael ei ddefnyddio i dalu, nid i fôr-ladron.

VIPYn yr achos, mae ceisiadau Android yn fwy agored, gellir eu creu gyda llai trylwyr ond am yr un rheswm mae'n gyffredin dod o hyd i filoedd nad ydynt yn gweithio neu'n ddefnyddiol i bopeth ond pethau cynhyrchiol. Felly, nid yw'r anarchiaeth yn dda chwaith, beth sy'n digwydd bod ei dwf yn golygu y gallai Amdrpod fod y Ffenestri nesaf!Pa mor hyll sy'n swnio! ond bydd yn bendant yn tyfu mewn poblogrwydd. Mae Google yn gwybod hynny a dyna pam ei fod yn betio marwolaeth (ni ein hunain ni, ni); Fodd bynnag, mae'n cymryd amser a ffurfioldeb i fusnesau sefydlogi o gwmpas y rhad ac am ddim anghynaladwy.

 • Bydd yn tyfu mewn poblogrwydd, bydd y rhydd yn marw (peidiwch â'i agor)
 • Mae'n fwy agored ac felly bydd pob cwmni yn betio, nid yn unig wrth ddatblygu ond mewn gwerthiant.
 • Bydd ceisiadau am dâl yn aeddfedu ac yn goroesi pôr-ladrad; Disgwylir hefyd y bydd gwendid y ffaith nad yw pob cwmni gweithgynhyrchu ar lefel y fersiwn ddiweddaraf o'r system weithredu yn cael ei datrys o'r fersiwn 4.0 (Sandwich Ice Cream)

Am nawr dwi ond wedi lawrlwytho cwpl o geisiadau, a dim ond gweld y neges "Nid ydym yn cymryd cyfrifoldeb am y niwed a allai achosi»Rydw i wedi teimlo dim ond y teimlad o hynny Daeth noson herwfilwyr Farabundo Marti i ddod o hyd fy nhad, tri o'r gloch gyda'i ocotes tanllyd a reifflau hela atafaelwyd yn lleol. Roedd fy nghoesau yn ysgwyd, tra bod y dyn a oedd wedi bod yn fforman y ranch trwy'r tŷ, gynddeiriog yn peidio dod o hyd ... 13 mlynedd yn ddiweddarach i mi hyd i gloff mewn hammock, yn rhwystredig i beidio â wedi deall yr hyn y mae'n ei olygu i'r chwyldro, yr wyf yn teimlo yn flin ac rwy'n lloi a grynasant.

Dyma'r teimlad o ansicrwydd, mae'n sicr y bydd yn cymryd llai na 13 o flynyddoedd i ddysgu sut i fynd i'r afael â phroblemau'r system Android, ni fydd yn rhaid i mi golli aelodau o'r teulu yn y rhyfel a ...

... mae'r mini XPERIA yn bendant yn ymarferol

6 Ymatebion i "XPERIA mini X10, ar y tro cyntaf gyda Android"

 1. Nid wyf yn amau ​​bod Android yn llwyfan gwych, ond mae'n feddalwedd ... mae'n dibynnu ar yr offer rydych chi'n ei ddefnyddio fel y gallwch ei fwynhau.

  Wel, mae'n rhaid ichi chwilio ... hyd yn hyn mae wedi bod yn anodd imi ddod o hyd i offeryn fel GISPro, Cerdyn Sgorio Cytbwys neu Woopra ar Android.

 2. Y gwir yw, mae'r batri yn ddigalon. Mae angen dadactifadu'r GPS a diwifr os na fyddant yn cael eu defnyddio, hefyd gostwng y disgleirdeb ac atal rhaglenni diangen rhag rhedeg.

 3. Rydych yn eithaf hen ffasiwn, ac allan o ffocws, roeddwn i'n meddwl bod y sylw hwn o'r 2009, gan ei bod yn bosibl y sylwadau hyn pan fydd yr android wedi bod yn y farchnad am fwy na blynyddoedd 3, prin eich bod chi'n ei wybod. Mae popeth wedi'i grynhoi yn yr android hwnnw yn iphone “rhad ac am ddim”, os yw'n wir, mae'n fwy trwchus, mae 0,001% yn llai sensitif i gyffwrdd, ond mae ei galedwedd 400% yn uwch mewn modelau smas tenau, ond gallaf gael 80% ar gyfer y 10% o bris iphone y gallaf fyw gyda hynny. mae'r cymwysiadau yr un peth â phawb ond yn rhad ac am ddim ac wedi'u gwella, wrth gwrs mae'n rhaid i chi edrych am pan fydd gennych chi fwy na 200.000 gallwch ddewis y nodwedd rydych chi ei eisiau, oherwydd mae rhywbeth afal yn c ... mae'r dychryn mewn dwy flynedd drosodd, rydw i wedi gwneud gyda Nokia.

 4. Dewis da, mae gen i Xperia X8 a'r unig faen yr wyf yn ei weld (A rwy'n credu ei fod yn arferol mewn smartphones) yw hyd y batri.

  Llongyfarchiadau

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.