XPERIA mini X10, wyneb cyntaf gyda Android

O fewn cynlluniau Geofumadas ar gyfer 2012 mae profi cymwysiadau Android, gan ystyried ei fod yn duedd anghildroadwy. Rydym yn ymwybodol y bydd Apple bob amser mewn sefyllfa dda ar y lefel symudol ond yn wahanol i bopeth sy'n troi y tu ôl i gylch caeedig Apple, bydd gan Android dwf anochel.

Felly, yn 2012 byddwn yn lefelu'r hyn sydd gennym a ddangosir gyda'r iPad, gyda cheisiadau cyfatebol. I brofi hyn rydym wedi penderfynu derbyn tegan Ericsson a ddefnyddiwyd i wneud galwadau ... pwynt; mae'r gweddill yn dal i gael ei weld oherwydd nad yw ei faint yn awgrymu ei fod yn cael ei gyfathrebu, nid i lywio neu ddysgu driciau i adar angryllus.

Rydym yn cyfeirio at y mini X10 Sonny Ericsson XPERIA, y mae ei ragdybiaeth i fod yn ddyfais y gallwch chi wneud popeth gydag un llaw; o'r dweud wrth y ffaith bod aaaaalgo o tracho ...

 • Mewn llawer, mae'r ffordd o lywio'r paneli llithro a'u personoli yn debyg i'r iPhone / iPad, wrth gwrs nid yw'r chwyddo yn gweithio yn yr un arddull ystumiol (nid yn yr un hwn, ond yn y HTC); felly wrth bori Google Maps rhaid i chi fod yn glicio un i un.
 • Da iawn, y Timescape, lle y gellir canolbwyntio digwyddiadau, fel negeseuon a dderbyniwyd, galwadau a gollwyd, diweddariadau Twitter neu Facebook ...
 • Yn ymarferol, mae ganddo radio, gps, yn cefnogi cysylltiad 3G a wi-fi heb lawer o ddychwelyd. xperia ericson X10 mini
 • Mae'r bysellfwrdd yn arddull cyffyrddol bod Nokia rhoi ar waith, er bod modelau eraill yn dod â qwerty sy'n gwneud i chi golli ennill y mini: ei faint a hyn a wnaeth gyflawni'r gwobrau dylunio dot coch a Gwobrau EISA.
 • Ond y gorau a'r rheswm pam yr ydym wedi ei ddewis yw bod ei system weithredu yn Android, yn seiliedig ar y cnewyllyn Linux a gyda datblygiad ar Java fframwaith. Er i Google Inc. brynu Android Inc., mae creu'r Gynghrair Handset Agored yn ymfalchïo mewn disgwyliadau ffafriol.

 

Gwahaniaeth rhwng apps Android a apps Apple

Gall y mater ddod yn ddadleuol braidd oherwydd bod cefnogwyr Android yn aml yn ymladd am bleser ac mae gan ddefnyddwyr Apple deyrngarwch eithafol. Ond rwyf am ei gyflwyno i wasanaethu fel cyfeiriad pan fyddwn yn gwneud cymariaethau rhwng ceisiadau.

Ganwyd gormes Apple amser maith yn ôl ac ni fydd yn newid dros amser. Go brin bod Steve Jobs wedi cynyddu'r achos cyfreithiol a chau'r cylch yn fwy. Felly nid oes unrhyw beth ar ôl ond dioddef nodweddion Apple a mwynhau ei fanteision:

 • Mae wedi'i leoli'n dda, er bod iPhone yn werth llygad ac roedd y iPad yn cael ei holi, yn y farchnad sydd â chyfran sylweddol.
 • ceisiadau i fyny dim ond ar ôl cael eu profi gyda lefel benodol o lymder, felly offer yn lefel dda fel arfer o ddiogelwch a defnyddioldeb i fod yn werth mwy neu lai o ddoleri 3 yn hytrach na llai.
 • Nid oes unrhyw ffordd arall i'w gosod, heblaw trwy'r cyfrif iTunes neu'n uniongyrchol o siop Apple. Ar gau, yn wir, ond dyna sydd wedi ennill y fantais iddynt o beidio â bod mor hawdd eu hacio a chadw'r system weithredu yn gyfan.
 • Rhaid i bwy bynnag fydd yn creu cais am mac dalu bil blynyddol o US $ 100 nid yn unig i'w uwchlwytho ond i'w gadw'n fyw. Mae'n edrych fel teirw amseroedd eraill, ond mae'n gweithio; Mae 14 miliwn o iPads a werthwyd yn 2010 yn ardystio model proffidiol, yn enwedig gan fod defnyddiwr Apple wedi arfer talu, nid hacio.

VIPYn yr achos hwn, mae cymwysiadau Android yn fwy agored, gellir eu creu gyda llai o drylwyredd, ond am yr un rheswm mae'n gyffredin dod o hyd i filoedd nad ydyn nhw'n gweithio neu sy'n cael eu defnyddio ar gyfer popeth heblaw am bethau cynhyrchiol. Felly nid yw anarchiaeth yn dod yn ddefnyddiol chwaith, yr hyn sy'n digwydd yw bod ei dwf yn golygu y gallai Amdrpod fod y Windows nesaf!Pa mor hyll sy'n swnio! ond bydd yn sicr yn tyfu mewn poblogrwydd. Mae Google yn gwybod hynny a dyna pam ei fod yn betio ar farwolaeth (ein un ni, nid hwy); Fodd bynnag, mae'n cymryd amser a ffurfioldeb i fusnesau sefydlogi o amgylch yr anghynaladwy am ddim. 

 • Bydd yn tyfu mewn poblogrwydd, bydd y rhydd yn marw (peidiwch â'i agor)
 • Mae'n fwy agored ac felly bydd pob cwmni yn betio, nid yn unig wrth ddatblygu ond mewn gwerthiant.
 • Bydd ceisiadau am dâl yn aeddfedu ac yn goroesi pôr-ladrad; Disgwylir hefyd y bydd gwendid y ffaith nad yw pob cwmni gweithgynhyrchu ar lefel y fersiwn ddiweddaraf o'r system weithredu yn cael ei datrys o'r fersiwn 4.0 (Sandwich Ice Cream)

Am nawr dwi ond wedi lawrlwytho cwpl o geisiadau, a dim ond gweld y neges "Nid ydym yn cymryd cyfrifoldeb am y niwed a allai achosi»Rydw i wedi teimlo dim ond y teimlad o hynny Y noson y cyrhaeddodd guerrillas Farabundo Martí i chwilio am fy nhad, am dri y bore, gyda'u ocotiau llosgi a'u reifflau hela wedi'u hatafaelu yn lleol. Roedd fy nghoesau wedi crynu, tra bod y dyn a oedd wedi bod yn fforman yr hacienda wedi cyflymu’r tŷ, yn gandryll am beidio â dod o hyd iddo ... 13 mlynedd yn ddiweddarach cefais ef yn llewygu mewn hamog, yn rhwystredig nad oeddwn wedi deall ystyr y chwyldro, roeddwn yn teimlo trueni drosto a mwy roedd ei lloi wedi crynu.

Dyma'r teimlad o ansicrwydd, mae'n sicr y bydd yn cymryd llai na 13 o flynyddoedd i ddysgu sut i fynd i'r afael â phroblemau'r system Android, ni fydd yn rhaid i mi golli aelodau o'r teulu yn y rhyfel a ...

... mae'r mini XPERIA yn bendant yn ymarferol

6 Yn ymateb i "XPERIA mini X10, y cyfarfod cyntaf ag Android"

 1. Nid wyf yn amau ​​bod Android yn blatfform gwych, ond meddalwedd ydyw ... mae'n dibynnu ar yr offer rydych chi'n ei ddefnyddio i'w fwynhau.

  Wel, mae'n rhaid i chi chwilio ... hyd yn hyn mae wedi bod yn anodd i mi ddod o hyd i offeryn fel GISPro, Cerdyn Sgorio Cytbwys neu Woopra ar Android.

 2. Y gwir yw, mae'r batri yn ddigalon. Mae angen dadactifadu'r GPS a diwifr os na fyddant yn cael eu defnyddio, hefyd gostwng y disgleirdeb ac atal rhaglenni diangen rhag rhedeg.

 3. Rydych chi wedi dyddio’n eithaf, ac allan o ffocws, roeddwn i’n meddwl bod y sylw hwn o 2009, sut mae’r sylwadau hyn yn bosibl pan fydd yr android wedi bod ar y farchnad am fwy na 3 blynedd, prin eich bod yn ei wybod. Mae'r cyfan yn dibynnu ar y ffaith bod android yn iphone "rhad ac am ddim", os yw'n wir, mae'n fwy trwchus, 0,001% yn llai sensitif i'r cyffyrddiad, ond mae ei galedwedd 400% yn uwch yn y modelau smas fain, ond gallaf gael un 80% ar ei gyfer 10% o bris iphone y gallaf fyw gyda hynny. Mae'r cymwysiadau yr un peth â phob un ond am ddim ac wedi'u gwella, wrth gwrs mae'n rhaid i chi edrych pan fydd gennych fwy na 200.000 gallwch ddewis y nodwedd rydych chi ei eisiau, am rywbeth mae Apple yn c ... mae'r dychryn mewn dwy flynedd drosodd, rydw i wedi gwneud gyda Nokia.

 4. Dewis da, mae gen i Xperia X8 a'r unig faen yr wyf yn ei weld (A rwy'n credu ei fod yn arferol mewn smartphones) yw hyd y batri.

  Llongyfarchiadau

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.