Rhestrwch alwad Lincoln am brosiectau ymchwil 2008 / 2010

image

Y Rhaglen ar gyfer America Ladin a'r Caribî Sefydliad Polisi Tir Lincoln yn cyhoeddi ei alwad flynyddol i dderbyn cynigion ymchwil gyda'r dyddiad cau datblygu / gweithredu tan Ionawr 2010.

Yn ddiddorol, sefydliad hwn ei eni o greadigrwydd rhywun a gafodd etifeddiaeth a thir gwag, ar ôl buddsoddi llawer o arian mewn cwmnïau a ddaeth yn ffyniannus, sylweddolodd fod popeth enillodd mewn busnes ar ôl gweithio mor galed nad roedd yr un mor uchel â'r hyn a enillodd mewn gwerth dros ben ar gyfer tiroedd segur.

Ar ôl hynny, treuliodd Lincoln lawer o'i gyfoeth i greu sefydliad neilltuo i waith ymchwil ar bolisïau tiriogaethol ar ei gyfer yn ymddangos anghyfiawnder gan y byddai cael aros eistedd wedi dod â llawer mwy o elw hollti yn ôl i'r gwaith.

Os bydd unrhyw un yn gwneud traethawd ymchwil y meistr, mae'n gyfle da i ariannu os oes gennych chi angerdd am geofumar mewn fformat poced.

Fel yn y blynyddoedd blaenorol, bydd y cynigion ymchwil yn cael eu hadolygu'n gystadleuol ar feini prawf gwerthuso penodol, a nodir yn y canolfannau. Mae'r meini prawf hyn yn ffafrio astudiaethau empirig sy'n defnyddio technegau casglu data dibynadwy a methodolegau trylwyr dadansoddol, gan gynnwys dadansoddi ansoddol.

Fel arfer gwahoddir yr ymchwilwyr a ddewisir yn y broses hon i gymryd rhan mewn seminar ymchwil i adolygu a thrafod drafftiau'r papurau a'r adroddiadau. Yn ogystal, mae Lincoln yn darparu cyfleoedd i ymchwilwyr gyfnewid syniadau a thrafod eu gwaith maes a strategaethau dadansoddi data.

Un o'r pynciau diddorol yw "Polisïau tir a datblygiad trefol yn America Ladin"

Eleni bydd Lincoln yn ystyried cynigion ar bynciau penodol a ddisgrifir isod:

1 Gweithredu marchnadoedd tir ac ymyriadau cyhoeddus

2 Offerynnau amgen i ariannu tir trefol

3 Caffael tir trefol ar gyfer datblygu seilwaith cyhoeddus

4 Gwahanu preswyl a thai hygyrch

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynigion yw 25 o Awst o 2008, a gallwch chwilio y canolfannau yma.

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.