Rhestrwch alwad Lincoln am brosiectau ymchwil 2008 / 2010

image

Y Rhaglen ar gyfer America Ladin a Charibî Sefydliad Polisi Tir Lincoln yn cyhoeddi ei alwad flynyddol i dderbyn cynigion ymchwil gyda chyfnod datblygu / gweithredu tan fis Ionawr o 2010.

Mae'n ddiddorol bod y sefydliad hwn wedi'i eni o greadigrwydd rhywun a dderbyniodd etifeddiaeth a thir segur, ar ôl buddsoddi llawer o arian mewn cwmnïau a ddaeth yn llewyrchus, sylweddolodd fod popeth a enillodd mewn cwmnïau ar ôl gweithio cymaint i beidio Roedd mor uchel â'r hyn a enillodd mewn gwerth dros ben ar gyfer tiroedd segur.

Wedi hynny, buddsoddodd Lincoln ran fawr o'i ffortiwn wrth greu sefydliad sy'n ymroddedig i ymchwil polisi tiriogaethol oherwydd ei bod yn ymddangos yn anghyfiawnder gan y byddai eistedd i lawr i aros wedi dod â llawer mwy o elw na rhannu ei gefn yn gweithio.

Rhag ofn bod rhywun yn gwneud traethawd ymchwil y meistr, mae'n gyfle da i ariannu os oes gennych chi angerdd am geofumar ar ffurf poced.

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, bydd cynigion ymchwil yn cael eu hadolygu'n gystadleuol ar sail meini prawf gwerthuso penodol, a nodir yn y seiliau. Mae'r meini prawf hyn yn ffafrio astudiaethau empirig sy'n defnyddio technegau casglu data dibynadwy a methodolegau dadansoddol drwyadl, gan gynnwys dadansoddiad ansoddol.

Fel rheol, gwahoddir yr ymchwilwyr a ddewisir o fewn y broses hon i gymryd rhan mewn seminar ymchwil i adolygu a thrafod drafftiau'r papurau a'r adroddiadau. Yn ogystal, mae Lincoln yn darparu cyfleoedd i ymchwilwyr gyfnewid syniadau a thrafod eu gwaith maes a strategaethau dadansoddi data.

Un o'r pynciau diddorol yw "Polisïau tir a datblygu trefol yn America Ladin"

Eleni bydd Lincoln yn ystyried cynigion ar bynciau penodol a ddisgrifir isod:

1. Gweithrediad marchnadoedd tir ac ymyriadau cyhoeddus

2 Offerynnau amgen i ariannu tir trefol

3 Caffael tir trefol ar gyfer datblygu seilwaith cyhoeddus

4 Arwahanu preswyl a thai hygyrch

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynigion yw 25 Awst o 2008, a gellir ei chwilio y seiliau yma.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.