MapBuilder yn ildio ... arall

Mae'n boenus gweld prosiectau diddorol yn rhwygo'u dillad ac yn derbyn eu bod yn ymddeol ... ychydig ddyddiau yn ôl soniasom o wendid prosiectau nad ydynt yn gysylltiedig â chynllun marchnata ymosodol sy'n rhoi cynaliadwyedd.

adeiladwr mapiau

Nid yw'n union achos MapBuilder, prosiect a anwyd ym mis Rhagfyr o 2003, gyda chanlyniadau da ac sydd wedi cyhoeddi y byddant yn cael fersiwn sefydlog olaf ond na fyddant yn gallu parhau â'r prosiect yn y ffordd yr oeddent yn ei wneud. Roedd ei integreiddio mwyaf â Llongau Agored, sy'n ymddangos fel pe bai'n deall y busnes; er nawr i MapBuilder nid yw mor hawdd cadw i fyny â chyflymder y datblygiad.

Felly, trwy wneud cywiriad, nid yw'n golygu eu bod yn taflu'r tywel, yn hytrach maent yn newid y model cydweithredu gan adael OpenLayers yn rôl er mwyn defnyddio adnoddau'n well.

Bod Roeddwn i a yw'r Adeiladwr Map yn dda

Cyflawniad mwyaf y prosiect hwn oedd creu cymhwysiad o dan drwydded LGPL a oedd yn caniatáu heb lawer o gymhlethdod i greu gwasanaethau map cleientiaid ar gyfer y Rhyngrwyd o dan drawsnewid a rendro XML o dan amgylchedd AJAX. yn ôl llawer, mae ei fodel symlach Model-View-Controller (MVC) yn gymharol hawdd i'w ddefnyddio ond yn enwedig gydag ychydig iawn o ofyniad ar gyfer y gweinydd.

 • Gall gwasanaethau map gynnwys GML, WFS, GeoRSS, a Google Maps hefyd. Ond gyda'i integreiddio i OpenLayers gallwch hefyd gysylltu ag Yahoo, Virtual Earth ac Multimap
 • Mae ganddo gefnogaeth i gyhoeddi data trwy WFS ... gan gynnwys gwasanaethau trafodion (WFS-T)
 • Gallwch adeiladu gwasanaethau gan ddefnyddio Cyd-destun Map y We a Chyd-destun Gwasanaethau Gwe Agored.
 • Mae'n gydnaws â nifer o safonau OGC ac mae'n brosiect sydd OSGeo ystyriwyd yn raddedig

Mae rhai enghreifftiauplos wedi'u mowntio'n dda iawn, oherwydd ei fod wedi llwyddo i integreiddio ei ymarferoldeb â rhai fersiynau o Firefox (braidd yn hen), Internet Explorer a Mozilla ... fel nad oedd ei gyfyngiad yn cadw golwg ar addasiadau gwallgof Google a Microsoft i'w porwyr, yn y diwedd. Fe lanion ni ar y ffordd gyda'r realiti trist:

"Mae'n anodd i rywun ddatblygu rhywbeth da, am ddim," nid oherwydd na allwch chi, ond oherwydd bod popeth yn y bywyd hwn yn costio arian ... hyd yn oed amser.

Y broblem fwyaf difrifol yw bod sawl un fel y cais hwn, fel ein bod yn parhau i obeithio y bydd rhywun yn mynd ag ef yn ôl ... gyda hyd yn oed os oes rhaid iddo fod yn rhywun mor ddrwg Gorffennais ei farchnata.

Mae'n amlwg mai fersiwn MapBuilder fydd yr olaf, o bosibl, er y bydd yn bosibl rhoi dilyniant mwy cynaliadwy o ochr OpenLayers.

Trwy: James Fee

3 Ymatebion i “Mae MapBuilder yn rhoi’r gorau iddi… arall”

 1. Wel, wrth ddarllen yr hysbysiad gwreiddiol ar y dudalen MapBuilder yn dawel, ymddengys nad yw wedi ildio, ond eu bod wedi penderfynu uno â Open Layers, prosiect y buont yn rhannu cod, datblygwyr a nifer dda o ddefnyddwyr o gwpl o flynyddoedd yn ôl. o flynyddoedd. Yn wir, roedd y berthynas rhwng y ddau brosiect yn fawr iawn ac roedd MapBuilder wedi dewis OpenLayers fel yr injan rendro. Ac rwy'n dweud ei fod yn hytrach yn gyfuniad rhwng dau brosiect, yn hytrach na methiant un ohonynt, oherwydd ymddengys bod mwyafrif datblygwyr MapBuilder wedi'u hintegreiddio i OpenLayers.

  Yn olaf, ni chredaf eu bod yn "ddrwg" sy'n marchnata meddalwedd, yn syml, mae'n fodel cynhyrchu gwahanol.

  cyfarchion

 2. Wel ... mae ffrind sydd ar gwrs IDE yn Ffrainc, ac sydd â phrosiect wedi'i sefydlu ar Map Builder yn dweud wrtha i fod ei hyfforddwyr wedi sôn y bydd MapBuilder yn parhau ... ac nad yw'n credu'r post cyntaf y mae'n ei ddarllen.

  Pa mor lwcus ydw i i gael fy nal fel hyn ... mewn unrhyw ffordd, diolch am yr eglurhad ... rydw i wedi gwneud rhai cywiriadau i'r safbwynt gwreiddiol

 3. mmm Nid wyf yn cytuno'n llwyr.

  Os bydd rhywun yn darllen cyhoeddiad Cameron ynghylch tynnu MapBuilder yn ôl, mae'n gweld nad brwydr ar goll yn unig ydyw ond yn hytrach yn adleoli ymdrechion.

  Roedd MapBuilder wedi bod yn rhannu cod gydag OpenLayers ers peth amser, ac roedd y ddau gymuned ddatblygwr wedi bod yn cydweithio o Lausanne's FOSS4G (2006). Felly, pe baent yn cydweithio, rhannu cod ac mae Openlayers yn caffael sylfaen fwy o ddatblygwyr, mae'n fwy na rhesymegol bod cymuned MapBuilder yn ymuno â chymuned OpenLayers.

  Beth bynnag, credaf ei bod yn llwyddiant i OSGeo allu cael y ddau brosiect hyn dan eu sylw oherwydd ei fod wedi rhoi hyder i bobl MapBuilder i weithio mewn OL. Mae'n werth darllen y llinyn sgwrs yn rhestr gyffredinol OSGeo lle credaf fod hyn i gyd yn cael ei werthfawrogi'n well.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.