Manifold; topoleg a strwythur modiwlaidd

Rwy'n cael cais gan rywun sy'n astudio geomateg i mewn Yr Ariannin mae UTEM Chile ac athro wedi dirprwyo tasg ar Manifold; felly rwy'n cymryd y cyfle i bostio amdano.

1 Ydy Maniffold topology support?

image Oes, i wneud hyn mae'n rhaid i chi actifadu'r opsiwn golygu "golygu / rhannu golygu"

Fel hyn, gall cynnwys y fector sy'n rhannu nodau o fewn y manylder gysylltu eu cymdogaeth. Mae'n berthnasol ar gyfer ailbrosesu ac ar gyfer golygu gwrthrychau â llaw.

I ddiffinio'r cywirdeb, cliciwch ar yr haen dde, dewiswch eiddo ac yna gallwch nodi'r amodau manwl sy'n berthnasol i ddadansoddiad cip a gofodol, glanhau topolegol a "golygu ar y cyd".

image image image

Yn yr enghraifft yr wyf yn ei dangos, os oes gennyf yr amcanion hyn, hyd yn oed os ydynt yn annibynnol, wrth symud nod, bydd yr holl bwyntiau sy'n cydgyfarfod ac sydd o fewn y manylder a ddewisir ar gyfer yr haen hon, yn symud.

image Os nad oedd y rhifyn a rennir wedi bod yn weithredol, byddai hyn wedi bod yn ganlyniad:

Mae yr un fath ar gyfer polygonau, pwyntiau a chadwyni o linellau; Gyda llaw, mae Manifold yn cefnogi haen sydd â'r tri math hyn o wrthrychau heb orfod eu gwahanu gan haenau unigryw.

Mae hefyd yn ddiddorol deall y gall y ffigurau fod mewn gwahanol haenau, cyn belled â'u bod wedi'u harddangos ar fap; ar gyfer y mater hwnnw, gallech gael haen gyda ffiniau lleiniau, ar ffurf llinellau tra bod haen arall yn cynnwys y polygonau. Hyd yn oed ar y pen, gallai fod nodau ar ffurf pwyntiau ... Rwy'n gwybod, gwallgofrwydd nad yw'n bodoli mewn stentiau sydyn ond fel arfer mae'n digwydd mewn systemau dŵr lle mae falfiau a ffynhonnau. Mae golygu nod yn addasu'r gwahanol wrthrychau sy'n cyd-fynd ar y pwynt hwn, cyn belled â'u bod yn weithredol o fewn yr un olygfa (map).

Hwn oedd gwendid mwyaf fersiynau 3x o ArcView; Mae GvSIG yn cefnogi rheolaeth topolegol, ac mae Bentley wedi ei weithredu mewn cais am gadastre o'r enw "Bentley Cadaster"

2. Beth yw strwythur modiwlaidd Manifold?

Byddaf ond yn cynnwys pris y fersiwn o 32 Bits, i roi syniad o sut mae prisiau'n ymddwyn wrth iddo ddringo.

a) Maniffold Personol, yw'r fersiwn sylfaenol. $ 245

b) Maniffold Proffesiynol, yn ogystal â'r fersiwn Bersonol, mae'n cynnwys swyddogaethau IMS. $ 295, mae trwydded runtime y fersiwn hwn yn werth $ 100

c) Menter ManifoldMae hefyd yn cynnwys mynediad brodorol i gronfeydd data DBMS, gellir hefyd golygu aml-ddefnyddiwr i IBM DB / 2, Oracle, SQL Server 2005, SQL Server 2008 ("Katmai"), PostgreSQL / PostGIS, cronfeydd data ESRI SDE neu fersiwn personol … Ymhlith pethau eraill mae'n cynnwys golygu ffeiliau mewn fformat $ 395

d) Argraffiad Gweinyddu Cronfa Ddata Manifold, mae'r fersiwn hwn yn cynnwys mwy o nodweddion rheoli data ar gyfer cwmnïau sydd â llawer o ddata a defnyddwyr; yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer IBM DB / 2, Oracle, SQL Server 2005, SQL Server 2008 a PostgreSQL / PostGIS, gan gynnwys allforio swp i Oracle. $ 795

Mae tri estyniad, y gellir eu prynu ar wahân neu mewn pecyn dewis o $ 225:

  • Mae Business Tools, yn cynnwys sawl offeryn ar gyfer rheoli gofodol, gan gynnwys Topology Factory, trosi data raster i fector (yn ogystal ag Arcscan) a glanhau topolegol) $ 95
  • Offer Geoodio (offer ar gyfer geoodio) $ 50
  • Offer Wyneb (offer ar gyfer trin wynebau, proffiliau ac animeiddio 3D) $ 145

e) Maniffold Cyffredinol, yw'r fersiwn Menter ynghyd â'r tri estyniad a nodir uchod $ 575, mae fersiwn runtime y fersiwn hwn yn werth $ 225

f) Ultimate Manifold, yw fersiwn Gweinyddu Cronfa Ddata ynghyd â'r tri estyniad $ 845

... eglurhad angenrheidiol; i symud o un fersiwn i'r llall, dim ond allweddi actifadu swyddogaethau sy'n cael eu prynu, mae'n golygu bod fersiwn o Manifold yn cynnwys popeth, dim ond gweithrediadau sy'n cael eu prynu yn ôl yr angen.

3 Model data GIS Manifold?

image Mellt, mae'r cwestiwn hwn yn fwy cymhleth ac nid wyf yn gweld llawer ar wefan Manifold.

Dyma ddolen i'r model gwrthrych, nid wyf yn gwybod a oes unrhyw beth arall ac nid wyf yn teimlo fy mod yn gallu ateb y cwestiwn hwn ... ond yma gall fod rhywbeth arall.

Atebion 3 i “Manifold; topoleg a strwythur modiwlaidd ”

  1. Ha ha Wrth gwrs mae'n golygu ei fod yn dda, ffrind! Yn fy adolygiad, mae'n golygu eich bod wedi rhoi darn da o wybodaeth iddo y gallai fod ei angen arno ar gyfer tasg neu ddryswch ar lefel y cysyniadau sydd wedi'u hegluro'n LLEOL.
    Cyfarchion o Peru
    Nancy

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.