Dylai eich hoff feddalwedd farw

mae'n rhaid i'ch meddalwedd farw Mae rhifyn y mis hwn o PC Magazine yn llawn ymadroddion gyda'r lefel hon o eironi yn erbyn poblogrwydd mawr Microsoft ac yn benodol system weithredu Windows. Rwyf am gysegru'r swydd hon i Nadia Molina, sy'n gadael PC Magazine, byddwn yn gweld eisiau ei man geni a'i llais digamsyniol ar bodlediadau, ond rydym yn sicr yn gwybod amdani drwyddi  blog personol.

Dychwelyd i thema'r mis, John Dvorak, gyda thema drwm "Rhaid i Windows farw" yn cynnig, ar ôl 25 mlynedd o hanes, rhaid cyfaddef na all y system weithredu fwyaf poblogaidd symud ymlaen ymhellach ... nid yn y ffordd y mae wedi bod yn digwydd. Yn y cyfamser, mae Lance Ulanoff yn cyferbynnu sut mae pethau eraill wedi newid mewn 25 mlynedd a bod ailgychwyn Windows bron yn amhosibl; eich thema “Mwy o'r un peth? ! Na! ” Mae'n bendant.

Ac a yw Steve Ballmer Ychydig fisoedd yn ôl, ar ôl y blas drwg a achosodd Windows Vista, fe feiddiodd ddweud un o'r ymadroddion a fydd yn mynd i lawr mewn hanes yn y Idiotipedia. Dywedodd pe bai 97% o bobl yn defnyddio Windows, dyna'r arddangosiad cliriaf fod y PC yn well na Mac, ffordd drasig o fesur ansawdd yn ôl cyfaint y defnydd. Yna trwy ddangos Windows 7 mae'n meiddio dweud nad yw'n ddim mwy na Windows Vista ychydig yn well. Waw!

Mewn technolegau, nid oes gan ddefnyddwyr lawer o ryddid i ddewis, nid os ydym am i'r prosesau a weithredir fod yn gynaliadwy. Mae'n wir nad oes neb yn rhoi cyllell arnom i brynu'r rhaglen ddrutaf ar y farchnad, ond mae cyfraith Moore wedi bod yn gyfrifol am gynnal monopoli brandiau masnachol mawr i lofruddio mentrau bach y mae eu cyfran o'r farchnad yn ddibwys ac o ganlyniad yn anghynaliadwy yn fasnachol. Gwelwn sut mae technolegau arloesol sy'n troi meddalwedd brand gwych o gwmpas a hanner yn cael eu hystyried yn ddirmygus oherwydd prinder cymharol cefnogwyr; i'r gwrthwyneb, nid yw'r rhai mawr, yn lle ymladd yn erbyn eu diffygion, ond yn ceisio dirlawn y gwahanol gilfachau, gan dreiglo eu "ffordd hurt o fynd â ni" lawer gwaith.

Yma nid yw'n hawdd dweud “ar gyfer chwaeth, y lliwiau”, Oherwydd bod cylch bywyd ffasiynau dillad, er ei fod yn fyrrach, yn ailgylchadwy; rhywbeth nad yw'n digwydd yn yr amgylchedd technolegol. Yn bersonol, mae'n well gen i roi'r brandiau enfawr hyn ar waith, oherwydd pa mor hawdd yw dod o hyd i adnoddau dynol i'w defnyddio, cefnogaeth fasnachol a'r warant na fyddant yn marw (yn fuan iawn). Ond mae'n rhaid i mi gyfaddef y byddai'n haws ei wneud gydag atebion cost isel o ran pris, ymarferoldeb a rhwyddineb creu swyddogaethau newydd. Gan bwyso dwy ochr y raddfa, rhwng ei gwneud yn ddrytach ac yn anodd neu ei gwneud yn "ansicr cynaliadwy", mae'n amlwg bod y risg gyntaf yn fwy derbyniol na'r ail.

Yn rhyfedd ddigon, dadorchuddir ail ran cyhoeddiad PC Magazine trwy daflu swm da o flodau at gyfrifiaduron a chymwysiadau Apple, y maent wedi bod yn eu gwneud ers amser maith. Rydym yn eich llongyfarch ar y ddeddf hon, nid yn unig am gredu eich bod yn iawn ond oherwydd yn yr amseroedd hyn, wrth ysgrifennu am farn y mwyafrif yn fesur o lwyddiant ac mae nofio yn erbyn y cerrynt hwnnw yn gofyn am ddewrder yn y fformat. "ewch ar drywydd"; Maent yn ei chwarae os cofiwn fod fersiwn Saesneg y cylchgrawn hwn wedi diflannu ychydig fisoedd yn ôl (ar ffurf print).

Mae unrhyw un sydd wedi rhoi cynnig ar Linux yn gwybod ei fod yn fwy effeithlon na Windows, ei fod yn ei ganu i’r nefoedd yn lle beirniadu lawnt y cymydog, hyd yn oed os yw’n ei wneud ar gyfer ei 22 ymwelydd dyddiol yn unig. Ond mae angen i chi fod yn gyson ac yn ddiduedd yn hyn o beth, gan fod yn ofalus i beidio â syrthio i eithaf anghrediniaeth gyson a pesimistiaeth anghynhyrchiol. Ar ddiwedd y ffordd, bydd yr angerdd i ddod o hyd i ffyrdd newydd o wneud pethau yn adeiladu gwell canlyniadau a bydd amser yn ein profi ni'n iawn.

Wrth gloi'r swydd hon, argymhellaf fel ymarfer gorfodol, ym mhreifatrwydd y 45 centimetr sy'n ein gwahanu oddi wrth y monitor, ychydig funudau i fyfyrio a allai ein rhaglenni a ddefnyddir fwyaf yn y byd geo-ofodol hefyd gerdded yr arch ar ein cefn. Os yw datblygiadau arloesol yr wyth mlynedd diwethaf wedi cynhyrchu mwy o effeithiolrwydd mewn prosesau enfawr, os yw ffyrdd newydd o wneud pethau wedi lleihau camau ac mae'r angen i gynyddu cof RAM yn gyfwerth â'r gyfran o arloesi a datblygu Cynhyrchwyd mewn trefn ddyddiol.

Er gwaethaf popeth, mae'r brenin yn byw'n hir.

Un Ymateb i "Rhaid i'ch hoff feddalwedd farw"

  1. Rwy'n dymuno rhywfaint o hen feddalwedd "wedi marw" !!
    Rwy'n meddwl am drychinebau sefydledig, boed hynny oherwydd costau, nodweddion neu fethodolegau gwaith, a daw sawl enghraifft i'r cof.
    Mae anghenfil ESRI, er enghraifft, yn codi miloedd o US $ am bob modiwl, o'i gymharu â Manifold a llawer o rai eraill yn "rhad ac am ddim"; Yn Dylunio Graffig, Darlunydd, bod pawb yn dweud mai hwn yw'r gorau dim ond oherwydd mai hwn yw'r mwyaf wedi'i osod mewn stiwdios Dylunio (hoffwn wybod faint o'r rhai sy'n meddwl sydd wedi gweithio'n broffesiynol gyda CorelDraw, Llawrydd, InkScape ..)
    Hotmail yn erbyn Gmail neu Yahoo… Fideos VHS yn erbyn Sony Betamax… Cyfalafiaeth Wyllt yn erbyn NeoSocialiaeth… a rhaid bod cymaint o enghreifftiau eraill o dechnolegau / gwybodaeth ymhell o fod y gorau ond pa rai yw'r rhai "sefydledig" diolch i'r farchnad fendigedig a phwy sy'n gwybod pa ddyluniadau eraill.
    Cyfarchion!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.