Dylai eich hoff feddalwedd farw

mae'n rhaid i'ch meddalwedd farw Mae rhifyn y mis hwn o PC Magazine yn llawn ymadroddion gyda'r lefel hon o eironi yn erbyn poblogrwydd mawr Microsoft ac yn benodol system weithredu Windows. Rwyf am gyflwyno'r swydd hon i Nadia Molina, sy'n gadael PC Magazine, byddwn yn colli ei man geni a'i llais podlediad digamsyniol, ond yn sicr rydym yn gwybod amdani hi blog personol.

Dychwelyd i thema'r mis, John Dvorak, gyda thema drwm "Rhaid i Windows farw" Mae'n cynnig, ar ôl 25 o flynyddoedd o hanes, fod yn rhaid i ni gyfaddef na all y system weithredu fwyaf poblogaidd symud ymlaen ymhellach ... nid yn y ffordd y mae wedi bod yn digwydd. Yn y cyfamser, mae Lance Ulanoff yn cyferbynnu sut mae pethau eraill wedi newid ym mlynyddoedd 25 a bod ailgychwyn Windows bron yn amhosibl; eich pwnc “Mwy o'r un peth? ! Na! ” Mae'n bendant.

Ac a yw Steve Ballmer Ychydig fisoedd yn ôl, ar ôl y blas drwg a achosodd Windows Vista, fe feiddiodd ddweud un o'r ymadroddion a fydd yn mynd i lawr mewn hanes yn y Idiotipedia. Dywedodd pe bai 97% o bobl yn defnyddio Windows, dyna oedd yr arddangosiad mwyaf eglur bod y cyfrifiadur yn well na Mac, ffordd drasig o fesur ansawdd yn ôl maint y defnydd. Yna wrth ddangos Windows 7 yn meiddio dweud nad yw'n ddim byd ond Windows Vista ychydig yn well. Crap!

Mewn technolegau, nid oes gan ddefnyddwyr lawer o ryddid i ddewis, nid os ydym am i'r prosesau gael eu gweithredu i fod yn gynaliadwy. Mae'n wir nad oes neb yn rhoi dagr inni fel y gallwn brynu'r rhaglen ddrutaf yn y farchnad, ond mae cyfraith Moore wedi bod yn gyfrifol am gynnal monopoli'r brandiau masnachol mawr i ladd y mentrau bach y mae eu cyfranogiad yn y farchnad yn ddibwys ac o ganlyniad anghynaliadwy yn fasnachol. Rydym yn gweld sut mae technolegau arloesol, sy'n troi i hanner y meddalwedd brand gwych, yn cael eu gweld gyda dirmyg am brinder cymharol cefnogwyr; i'r gwrthwyneb, nid yw'r cewri yn lle ymladd eu diffygion ond yn ceisio dirlawn y gwahanol gilfachau trwy dreiglo eu "ffordd hurt o fynd â ni yn aml."

Yma nid yw'n hawdd dweud “ar gyfer chwaeth, y lliwiau”, Gan fod cylchred oes ffasiynau gwisg, er yn fyrrach, yn ailgylchadwy; rhywbeth nad yw'n digwydd yn yr amgylchedd technolegol. Yn bersonol, mae'n well gennyf roi'r brandiau màs hyn ar waith, er mwyn rhwyddineb dod o hyd i adnoddau dynol sy'n eu defnyddio, cefnogaeth fasnachol a'r warant na fyddant yn marw (yn fuan iawn). Ond mae'n rhaid i mi gyfaddef y byddai'n haws gwneud hynny gydag atebion cost isel o ran pris, ymarferoldeb a rhwyddineb creu swyddogaethau newydd. Mae pwyso dwy ochr y cydbwysedd, rhwng ei wneud yn ddrutach ac yn anodd neu ei wneud yn “gynaliadwy yn ansicr,” mae'n amlwg bod y risg gyntaf yn fwy derbyniol na'r ail.

Yn rhyfedd iawn, mae ail ran cyhoeddiad PC PC yn cael ei ddatgelu trwy lansio nifer dda o flodau i offer a chymwysiadau Apple, y maent wedi bod yn eu gwneud ers amser maith. Rydym yn llongyfarch y ddeddf hon, nid yn unig am gredu eu bod yn iawn ond oherwydd yn yr adegau hyn, bod ysgrifennu ar gyfer barn y mwyafrif yn fesur o lwyddiant ac mae nofio yn ei erbyn yn gofyn am werth mewn fformat “ewch ar drywydd"; Maent yn ei chwarae os cofiwn fod fersiwn Saesneg y cylchgrawn hwn wedi diflannu ychydig fisoedd yn ôl (ar ffurf print).

Mae'r un sydd wedi rhoi cynnig ar Linux yn gwybod ei fod yn fwy effeithlon na Windows, ei fod yn ei ganu i'r awyr yn hytrach na beirniadu lawnt y cymydog, hyd yn oed os mai dim ond ar gyfer ei ymwelwyr 22 dyddiol y mae'n ei wneud. Ond mae angen bod yn gyson ac yn ddiduedd yn hyn o beth, gan fod yn ofalus i beidio â disgyn i mewn i eithafol anghrediniaeth gyson a pesimistiaeth anghynhyrchiol. Ar ddiwedd y ffordd, bydd yr angerdd i ddod o hyd i ffyrdd newydd o wneud pethau yn adeiladu gwell canlyniadau a bydd amser yn ein profi ni'n iawn.

Wrth gloi'r swydd hon, rwy'n argymell fel ymarferiad gorfodol, ym mhreifatrwydd y centimetrau 45 sy'n ein gwahanu oddi wrth y monitor, ychydig funudau i fyfyrio a allai ein rhaglenni mwyaf poblogaidd yn y byd geo-ofodol gerdded yr arch ar y cefn. Os yw datblygiadau arloesol yr wyth mlynedd diwethaf wedi cynhyrchu mwy o effeithiolrwydd mewn prosesau enfawr, os yw ffyrdd newydd o wneud pethau wedi lleihau camau ac mae'r angen i gynyddu'r RAM yn cyfateb i gyfran arloesi a datblygu Cynhyrchwyd mewn trefn ddyddiol.

Er gwaethaf popeth, mae'r brenin yn byw'n hir.

Un Ateb i “Rhaid i'ch hoff feddalwedd farw”

  1. Rwy'n dymuno rhywfaint o hen feddalwedd "wedi marw" !!
    Rwy'n meddwl am drychinebau sefydledig, boed hynny oherwydd costau, nodweddion neu fethodolegau gwaith, a daw sawl enghraifft i'r cof.
    Mae anghenfil ESRI, er enghraifft, yn codi miloedd o US $ am bob modiwl, o'i gymharu â Manifold a llawer o rai eraill yn "rhad ac am ddim"; Yn Dylunio Graffig, Darlunydd, bod pawb yn dweud mai hwn yw'r gorau dim ond oherwydd mai hwn yw'r mwyaf wedi'i osod mewn stiwdios Dylunio (hoffwn wybod faint o'r rhai sy'n meddwl sydd wedi gweithio'n broffesiynol gyda CorelDraw, Llawrydd, InkScape ..)
    Hotmail yn erbyn Gmail neu Yahoo… Fideos VHS yn erbyn Sony Betamax…. Cyfalafiaeth Wyllt yn erbyn NeoSocialiaeth… a rhaid bod cymaint o enghreifftiau eraill o dechnolegau / gwybodaeth ymhell o fod y gorau ond dyna’r rhai sydd “wedi eu sefydlu” diolch i’r farchnad fendigedig a mynd i wybod Pa ddyluniadau eraill.
    Cyfarchion!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.