Archifau ar gyfer

rhith Earth

Rhith Ddaear 3D. Microsoft Rhith Ddaear Mapiau byw

Sut i lawrlwytho delweddau o Google Earth - Google Maps - Bing - ArcGIS Imagery a ffynonellau eraill

I lawer o'r dadansoddwyr, sydd am adeiladu mapiau lle mae cyfeirnod raster o unrhyw blatfform fel Google, Bing neu ArcGIS Imagery yn cael ei arddangos, rydym yn sicr nad oes gennym unrhyw broblem gan fod gan bron unrhyw blatfform fynediad i'r gwasanaethau hyn. Ond os mai'r hyn yr ydym ei eisiau yw lawrlwytho'r delweddau hynny mewn cydraniad da, yna pa atebion fel ...

Faint o feddalwedd sydd werth yn y blog hwn?

Rwyf wedi bod yn ysgrifennu am bynciau technoleg gwallgof ers dros ddwy flynedd, fel arfer meddalwedd a'i chymwysiadau. Heddiw, rwyf am achub ar y cyfle i wneud dadansoddiad o'r hyn y mae'n ei olygu i siarad am feddalwedd, gyda'r gobaith o ffurfio barn, tynnu sylw at rinweddau a sut maen nhw'n ymateb i eiriau incwm economaidd a chynhyrchu traffig yn ...

Virtual Earth, diweddariad delwedd Ebrill 2009

Mae Virtual Earth yn diweddaru ar gyfradd llawer cyflymach na Google Earth, dim ond mis Mawrth aethon nhw i fyny 21 TB ac ym mis Ebrill maen nhw wedi uwchlwytho llawer iawn arall o ddata, llawer ohonyn nhw o'n hamgylchedd Sbaenaidd. Ar y raddfa hon gallai ddal i fyny ag ef yn fuan, oherwydd dyna un o ...

Mae Virtual Earth yn diweddaru 21 TB o ddelweddau

Dyna pa mor wych yw maint y data y mae Virtual Earth wedi'i uwchlwytho yn y dyddiau hyn o Fawrth, ac nid yw gwledydd yr amgylchedd Sbaenaidd wedi'u gadael allan; Mecsico a Brasil fu'r buddiolwyr mwyaf. Mae'r enwau yn Saesneg, fel y'u cyhoeddir yn Virtual Earth. Canol a De America ...

Mae Virtual Earth yn diweddaru delweddau o Sbaen

Y tro diwethaf roedd gennym nifer fawr o ddinasoedd Sbaeneg eu hiaith a gafodd eu diweddaru gan VirtualEarth, yn yr achos hwn ym mis Hydref cyhoeddwyd diweddariad enfawr arall, sydd gyda llaw yn ychwanegu at y swm chwerthinllyd o 41.07 Terabits Ond y tro hwn dim ond Sbaen sy'n cipio'r wobr. Y dinasoedd yw: Barcelona Malaga Manresa Mijas Oviedo Sagunto ...

Mae Microsoft yn lansio TrueSpace

Rwy'n gobeithio ymddiheuriad da am y gair rhegi a allai fod yn sarhaus mewn rhai gwledydd, ond cachu yw'r gwastraff y mae Microsoft yn ei wneud gydag offeryn pwerus a gafodd 5 mis yn ôl gan Caligari. A pham mae'n ymddangos bod Microsoft yn cipio teithiau cerdded yn TrueSpace? Wel, oherwydd ei fod yn awgrymu bwriad syml i gystadlu yn ei erbyn ...

MapBuilder yn ildio ... arall

Mae'n boenus gweld prosiectau diddorol yn rhwygo eu dillad ac yn derbyn eu bod yn cael eu tynnu'n ôl ... ychydig ddyddiau yn ôl gwnaethom grybwyll gwendid prosiectau nad ydynt yn gysylltiedig â chynllun marchnata ymosodol sy'n rhoi cynaliadwyedd iddynt. Nid yw hyn yn wir yn achos MapBuilder, prosiect a anwyd ym mis Rhagfyr 2003, gyda chanlyniadau da ...

Gofynnwch i fapiau ildio i Microsoft

Ychydig amser yn ôl roeddem yn siarad am chwe dewis amgen gwahanol ar gyfer gwasanaethau map ar-lein; Wel, mae'n rhaid i chi dynnu un ohonyn nhw a rhoi un arall mewn perygl o ddifodiant. Mae mapiau Hwyl Fawr Gofyn Wedi penderfynu rhoi’r gorau iddi, nawr mae’n dangos Virtual Earth ar ei dudalen, nad yw’n golygu tybio bod Microsoft hefyd yn penderfynu prynu’r cachu lleiaf ...

Gweld rhwyll lat / hir yn Virtual Earth

Gellir gweld Virtual Earth mewn fersiwn debyg i Google Earth, er nad ar ben-desg ond ar blatfform gwe, gan actifadu trwy osod yr ategyn 3D ... mae'n dipyn o lusgo oherwydd mae'n rhaid i chi awdurdodi'r ategyn ond mae'n gweithio o'r diwedd. Nawr maen nhw wedi ychwanegu ffeil kml sy'n eich galluogi i weld y rhwyll lledred a hydred ym mhob ...