Archifau ar gyfer

rhith Earth

Rhith Ddaear 3D. Microsoft Rhith Ddaear Mapiau byw

Sut i lawrlwytho delweddau o Google Earth - Google Maps - Bing - ArcGIS Imagery a ffynonellau eraill

I lawer o'r dadansoddwyr, rydym am adeiladu mapiau lle mae unrhyw gyfeiriad raster unrhyw lwyfan fel Google, Bing neu ArcGIS Imagery yn cael ei weledol, yn sicr nid oes gennym unrhyw broblem gan fod gan bron unrhyw lwyfan fynediad at y gwasanaethau hynny. Ond os yr hyn yr ydym am ei gael yw lawrlwytho'r delweddau hynny mewn datrysiad da, yna atebion fel ...

Faint o feddalwedd sydd werth yn y blog hwn?

dros ddwy flynedd yn ôl i ysgrifennu am faterion technoleg crazy, meddalwedd a cheisiadau fel arfer. Heddiw, rwyf yn eu cymryd i wneud dadansoddiad o'r hyn y mae'n ei olygu i siarad o feddalwedd, gan obeithio i ffurfio barn, i amlygu cryfderau a sut y maent yn ymateb i eiriau incwm a chynhyrchu traffig ...

Virtual Earth, diweddariad delwedd Ebrill 2009

Mae Virtual Earth yn diweddaru ar gyflymdra llawer cyflymach na Google Earth, dim ond Mawrth wedi codi 21 TB ac ym mis Ebrill maen nhw wedi llwytho i fyny swm mawr o ddata sydd gan lawer ohonynt o'n hamgylchedd Sbaenaidd. Ar y gyfradd hon, gallaf ei gyrraedd yn fuan, oherwydd mae hynny'n un o ...

Diweddariad Rhith y Ddaear 21 TB o ddelweddau

Dyma mor fawr yw faint o ddata y mae Virtual Earth wedi'i lwytho i fyny yn y dyddiau hyn o Fawrth, ac nad yw gwledydd yr amgylchedd Sbaenaidd wedi cael eu gadael allan; Mecsico a Brasil yw'r buddiolwyr mwyaf. Mae'r enwau yn Saesneg, fel y'u hysbysebir yn Virtual Earth. Canolbarth a De America ...

Diweddaru delweddau Rhith-Ddaear o Sbaen

Y tro diwethaf yr oedd gennym lawer o ddinasoedd sy'n siarad Sbaeneg a oedd ddiweddaru gan VirtualEarth, yn yr achos hwn ym mis Hydref wedi cyhoeddi diweddariad enfawr arall, a ychwanegodd llaw y swm chwerthinllyd o 41.07 Terabit ond y tro hwn yn unig Sbaen y wobr. Y dinasoedd yw: Barcelona Malaga Manresa Mijas Oviedo Sagunto ...

Mae Microsoft yn lansio TrueSpace

Yr wyf yn disgwyl ymddiheuriad da ar gyfer y expletive a allai fod yn sarhaus mewn rhai gwledydd, ond cagarse yw'r gwastraff sydd Microsoft yn ei wneud gyda arf pwerus sy'n caffael 5 mis yn ôl Caligari. A pham mae'n ymddangos bod Microsoft yn eistedd yn TrueSpace? Wel, oherwydd ei fod yn awgrymu bwriad syml i gystadlu yn erbyn y ...

MapBuilder yn ildio ... arall

Mae'n boenus gweld brosiectau diddorol rhwygwch ei ddillad ac yn derbyn ymddeol ... dim ond ychydig ddyddiau yn ôl i ni grybwyll gwendid prosiectau nad sy'n gysylltiedig â chynllun marchnata ymosodol bod cynaliadwyedd. Ddim yn union yr achos MapEiladwr, prosiect a anwyd ym mis Rhagfyr 2003 gyda chanlyniadau da ...

Diweddariadau delwedd Rhith Ddaear, gan gynnwys gwledydd Sbaenaidd

Mae'r diweddariad o ddelweddau datrysiad uchel o Virtual Earth ym mis Gorffennaf yn mynd yn eithaf da, roedd hi'n amser hir ers i ni weld bod symiau enfawr o'r fath yn cael eu diweddaru, gan gynnwys gwledydd sy'n siarad Saesneg. Mae'n ymddangos bod ei dramgwyddus i ddod o hyd i ddata wedi gweithio er bod y rhan fwyaf yn cael ei gymryd gyda'r UltraCam, ...

Gofynnwch i fapiau ildio i Microsoft

O ychydig yn ôl, buom yn sôn am chwe dewis arall gwahanol o wasanaethau map ar-lein; yna rhaid tynnu'r un ohonynt a'u rhoi mewn perygl o ddiflannu. Hwyliau Gofynnwch i fapiau Gofynnwch i benderfynu ildio, erbyn hyn mae'n dangos Virtual Earth ar ei dudalen, ac nid yw'n debyg bod Microsoft hefyd yn penderfynu prynu'r isafswm miliwn ...