Creu cyfarwyddiadau bocs a phellteroedd o gyfesurynnau UTM

Mae'r swydd hon mewn ymateb i Diego, o Paraguay sy'n ein gwneud ni y cwestiwn nesaf:

yn bleser i'w gyfarch ... beth amser yn ôl gan chwiliad oedd wedi dod ddamweiniol eisiau eich gwefan ac roedd yn ddiddorol iawn, ar gyfer diddanu redodd fel y ffordd i gyfathrebu byddai eich ciencia.Yo hoffi gofyn os ydych yn gwybod rhywfaint o sgript, neu ryw ffrâm rhagorwch i'n helpu i wneud y canlynol: Rwyf wedi digido mewn CAD yn polygon gyda'i bwyntiau fertigau wedi'u nodi'n dda, a'u cydlynydd UTM priodol. Gallaf eu hallforio yn berffaith i dxt i'w darllen yn excel.My gwestiwn: gwybod y data UTM o'r pwyntiau 1 ... N, mae'n bosibl cael data'r gorsafoedd, cyfarwyddiadau a phellteroedd hynny yw, o'r data rwy'n ei ddarparu , mae gan 1 X ... o Y ..., a gwybod bod y pwynt hwnnw 2 X ... Y ...; YDYCH CHI'N DIOGELWCH Â'R HYNNOD SY'N SYLWADAU AC ANGHYRDD YR UN? felly gallwch chi wneud y ffurflen ohebydd yn awtomatig? diolch ... gorau o Paraguay!

Wel, yr hyn y mae Diego ei eisiau yw Cyfesurynnau UTM cynhyrchu cyfarwyddiadau blwch a phellteroedd ... ac fel y Pasg gorffen, pan fyddaf wedi bwyta cacen bysgod, fritters mewn mêl ac wedi cymryd lluniau da o carpedi blawd llif ... dyma 'r ateb. Yn gyntaf, gadewch i ni gydnabod mai'r ffordd orau o wneud hyn yw'r offeryn cywir (Gall fod gyda'r macro Vba o Microstation, Gyda Meddalwedd neu AutoCAD Civil 3D) ond at ddibenion dysgu, a deall bod yn rhaid i chi ddefnyddio'r hyn sydd gennych mewn bywyd, gadewch i ni weld sut i wneud hynny gydag Excel.

1 Cynhyrchu pwyntiau

Diego yn dweud wrthym fod ganddo ffordd i anfon pwyntiau i ffeil txt i'w agor yn Excel, felly yn fy achos byddaf yn ei wneud gyda MicroStation. Gan fy mod yn awyddus i anfon y data i Excel, byddaf yn rhoi pwyntiau ar bob fertig. I fod yn weladwy, yr wyf yn newid y trwch llinell, ac mae'n bwysig iawn i ddeall bod MicroStation eu hanfon i'r ffeil txt yn y drefn y maent yn cael eu creu, felly bu'n rhaid creu nhw yn olynol.

microstation pwyntiau i ragori

Er mwyn eu hanfon i Excel, defnyddiwch yr offeryn "allforio", creu "ffens" sy'n cwmpasu'r holl bwyntiau a ffurfweddu'r data:

 • Rwy'n rhoi enw'r ffeil txt fel test444.txt
 • Nodais mai'r gorchymyn sydd o ddiddordeb i mi yw XYZ
 • Fformat yr unedau o "brif unedau" sydd mewn metrau
 • Dwi'n nodi mai dim ond dau ddisgyniad ydw i
 • Yna gwahanydd y coma a'r rhifo o 1

Trwy glicio ar y botwm "ffens" a chlicio ar y sgrin, creodd y system y ffeil txt a chreu rhif ar gyfer pob un o'r pwyntiau, o'r 1 i'r 36.

pwyntiau microstation i txt

2. Agorwch y tabl o Excelmicrodost txt excel

I agor y ffeil hon o Excel, mae'n dod yn "file / open" ac yn dewis y math o ffeil ffeil ", .prn .csv .txt" Yna yn y panel sy'n ymddangos, mae'n cael ei ddewis bod y testun wedi'i wahanu gan atalnodau. Yn olaf, agorwyd y ffeil gyda thair colofn, yn y cyntaf mae rhifau pwynt, yn yr ail, mae'r X yn cydlynu ac yn y trydydd y cyfesuryn y.

3. Cyfrifwch Pelltertrigonometreg excel

Gadewch inni fynd yn ôl at reolau sylfaenol trigonometreg yn gyntaf. Cofiwch ein bod yn chwilio am bellter ac ongl.

gwahaniaeth yn cydlynu = Y (ei ddileu drwy dynnu x2 - x1) yn Mb = colofn gwahaniaethol cydlynu X (ei ddileu drwy dynnu y2 - y1) mewn Lc = golofn hypotenws yw'r ail isradd sgwâr b mwy sgwâr yn y golofn P ac mae hyn yn fydd gwerth y pellter.

trigonometreg hypotenuse

4. Cwrs cwrs

Nawr, ar gyfer y cwrs mae angen i ni wneud sawl cyfrifiad; ond mae pob un yn gadael o'r ongl rhwng orsaf a'r un yn olynol.sine cosine excel Cyfrifo'r ongl. Dwyn i gof bod y cosin o'r ongl yn gyfwerth â rhannu b rhwng c, neu'r delta x rhwng y pellter a gyfrifir fel hypotenuse.

Felly, dim ond yn Excel y caiff ei wneud trwy rannu colofn L rhwng colofn P. Rydym hefyd yn cyfrifo'r fron, a fydd yn rhannu'r Delta Y rhwng y hypotenuse (M rhwng P). Nawr am cyfrifwch yr ongl, dim ond cosis gwrthdroad sy'n berthnasol i'r golofn sy'n ei gynnwys, ac wrth i Excel ddefnyddio radians, lluoswch y gwerth gan 180 a'i rannu rhwng PI; byddai'r fformiwla yn edrych fel hyn: = ACOS (colofn R) * 180 / PI ().

Nawr i gyfrifo'r Cyfeiriadedd Dwyrain / Gorllewinol Rydym yn aseinio amod: os yw'r cosin yn bositif, ysgrifennwch E, os yw'r cosin yn negyddol, ysgrifennwch W. Mae'r fformiwla'n edrych fel hyn: = OES (R2 <0, »W», »E») ... yng ngholofn T I gyfrifo'r Cyfeiriadedd y Gogledd / De, rydym yn aseinio cyflwr tebyg i'r un blaenorol, ond gyda'r fron; hynny yw, os yw'r sin yn bositif, ysgrifennwch N, os yw'n negyddol, ysgrifennwch S a byddai'r fformiwla fel hyn: = OES (R2 <0, »W», »E») ... mae yng ngholofn U

Nawr cofiwch fod yr ongl uchod yn cael ei gyfrifo o'r llorweddol, yn y dwyrain a'r hyn sydd angen yn ymwneud â gogledd neu'r de. Felly, yn achos Gogledd a SW pedrant delio cymryd 90 gradd, felly beth yr ydym yn ei wneud yw creu cyflwr os bydd y cosin yn negyddol, byddwch yn tynnu 90 a'r NE cwadrant, ac rydym yn cymryd rhan 90 amharu arno minws yr ongl ... yn colofn V

cyfrifo cwrs

Mae Colofn V yn dangos yr ongl, ond ar ffurf degol. I drosi degolion i raddau, munudau ac eiliadau, yr hyn a wnawn yw ei dorri â degolion sero, fel y mae yng ngholofn W. cyfrifwch y cofnodion, rydym yn tynnu'r graddau cyflawn yn llai na'r graddau a gymesglir ac yn eu lluosi gan 60. Yna rydyn ni'n eu rhwymo gyda dim degolion fel y mae'n ymddangos yng ngholofn Y. Mewn achos o yr eiliadau, Tynnu Cofnodion cofnodion llai cwtogi, ac wedi'i luosi 60. Yn olaf, mae'r eiliad yn cael eu cwtogi i ddau degol ... llygad os cyfesurynnau UTM a ddefnyddiwyd oedd dim mwy na dau le degol, ni fydd y gwerth degol yr olaf fod yn gywir iawn, felly byddai'n cael ei adael orau i degolyn.

5. Creu tabl o gyfeiriadau a phellteroedd

Y tymhorau.

cyfarwyddiadau a phellteroeddAr gyfer hyn, defnyddiais y fformiwla gydgysylltiedig, felly rwy'n ychwanegu'r gell sydd â'r rhif 1, yna gofod cysylltnod gofod, ac yna'r gell gyda'r rhif 2; fel hyn rwyf wedi gadael ar ffurf gorsafoedd «1 - 2»

Y pellteroedd. Daw'r rhain o'r golofn hypotenuse.graddau munud ac eiliad

Y cwrs. Mae hyn yn unig yn ei gwneud yn ofynnol i ddod â'r gwerth cyfrifo yn y colofnau a gyfrifwyd yn flaenorol, ac ar gyfer y gell i ychwanegu'r symbol gradd, caiff cofnod neu eiliad ei greu yn eiddo'r gell fel y dangosir yn y ddelwedd. Yn ychwanegol, rwyf wedi ychwanegu colofn o arsylwadau, oherwydd yn arolygon topograffig mae angen fel arfer. O'r fan hon gallwch chi lawrlwytho'r ffeil mewn fformat DWG, mewn fformat DGN, y ffeil Excel a'r ffeil txt.

Felly hynny dyma'r ffeil yn Excel lle gallwch chi greu cwrs Bearings a pellteroedd o gyfesurynnau UTM dilyniannol. I ychwanegu pwyntiau, gallwch gopïo colofnau a'u mewnosod, mae'n well felly eich bod yn gwarantu'r fformiwlâu, gan geisio parchu'r rhes gyntaf a'r rhes olaf. Rhaid i chi hefyd gopïo data'r pwynt cyntaf ar ddiwedd y cyntaf, fel bod yr orsaf olaf yn cael ei gyfrifo'n dda.

Yma gallwch chi lawrlwytho'r templed i greu blwch o Bearings a pellteroedd o gyfesurynnau UTM.

lwytho i lawr rumbosMae'n gofyn am gyfraniad symbolaidd ar gyfer y lawrlwytho, y gallwch chi wneud ag ef PayPal neu gerdyn credyd.

Mae'n symbolaidd os yw un yn ystyried y cyfleustodau y mae'n eu darparu a pha mor hawdd y gellir ei gaffael.


Dysgwch sut i wneud hwn a thempledi eraill yn y Cwrs twyllo Excel-CAD-GIS.


Ymatebion 41 i "Creu cwrs o Bearings a pellteroedd o gyfesurynnau UTM"

 1. Mae offeryn o'r enw Calculo_Topográfico.exe, byddwch yn awtomeiddio'r broses o drosi i UTM cyfesurynnau taenlen, gan gynnwys onglau, Bearings a phellteroedd, yn ogystal ag offer defnyddiol eraill fel dod o hyd i'r gwall tebygol yr arolwg, naill ai i'r dwyrain neu ongl yn ôl pellter, yn lleihau polygon yr ardal a geisir drwy addasu un ochr neu ongl, ddelfrydol ar gyfer dismemberment, ac yn arbennig i chi greu'r llun yn AutoCAD, sy'n eich galluogi i gopïo a gludo (neu) Peilot (au) o bolygonau gyda eich bod chi'n gweithio; Mae hefyd yn allforio y data a gafwyd i fformatau'r gorsafoedd cyfan, er mwyn llwytho (neu lawrlwytho) y wybodaeth.

 2. Templed ardderchog, rwyf wedi cynhyrchu macro yn uniongyrchol mewn Microstation sy'n gwneud yr un peth i mi ac yn ei allforio i ffeil txt.

 3. Rwyf wedi bod yn fodlon iawn ac ar yr un pryd mae'n ddrwg gennyf am fethu â lawrlwytho'r cais, gan na allaf wneud y cyfraniad symbolaidd, gan nad wyf yn cynhyrchu ar hyn o bryd? yn fy mhroffesiwn fel syrfëwr ac yn ddiffuant mae gennyf ddiddordeb yn y wybodaeth honno i ehangu a chryfhau fy mhroffesiwn, os gallwch chi fy ngwneud i'n ffafrio ei hanfon ataf, byddaf yn diolch yn fawr
  Gweriniaeth Dominica Samana

 4. Rhagorol, mae'n ddefnyddiol iawn !! ond yr wyf newydd wneud y cyfraniad ac nid oeddem wedi lawrlwytho'r templed ..
  Cofion

 5. Helo prynhawn da a fydd gennych chi erthygl neu enghreifftiau o gyfrifo'r ffactor graddfa? dyna'r cymhwysiad a'r pwysigrwydd, cyfarchion o Fecsico

 6. Yn ardderchog, gyda'r canllaw hwn roeddwn i'n gallu creu dalen ragorol sy'n cyfrifo cyfarwyddiadau, diolch am rannu'r wybodaeth werthfawr hon.

  Cyfarchion o Nicaragua

 7. Hola, como esta? Yr wyf yn gobeithio yn dda, rwyf am weld os gallaf helpu wrth i chi ffigur oh tynnu pellter rhwng dau bwynt a'u cyrsiau gyda gyfesurynnau oh hytrach gyda lledredau a hydredau oherwydd gallaf ei wneud gyda xy coordendas UTM gyda fy mod yn cael unrhyw broblemau, ond ni allaf wneud hynny cyfesurynnau eraill a ddangosir ar y mapiau o Google Earth.
  cyfarchion ... gobeithiaf eich ateb os oes modd ..

 8. Ffrindiau, wrth ddarllen eich cwestiynau am gyfrifiadau topograffig, cynhyrchu “tablau” o gyfesurynnau a labelu berynnau a phellteroedd yn Autocad, rwy'n argymell defnyddio'r offeryn CIVILCAD, a ddatblygwyd ym Mecsico, mae'r modiwl hwn yn gwneud awtocad yn offeryn o gyfrifiadau topograffig, proffiliau. , adrannau, cyfuchliniau, ac ati, ac ati.
  O ran eich cwestiynau cydlynu fflat UTM, mae gan bob rhaglen broses GPS (datrysiadau GNSS ar gyfer promarks, datrysiadau Ashtech ar gyfer Promark 2, Spectra Precision Survey Office ar gyfer GPS Epoch 10 a 50, ac ati) arferion trawsnewid rhwng systemau. cyfesurynnau, y cyfan sydd ei angen arnynt yw o leiaf un neu fwy o gyfesurynnau yn UTM ac mewn cyfesurynnau "gwastad" (hynny yw, y cyfesurynnau y maent am eu defnyddio gyda chyfanswm yr orsaf) a bydd y rhaglenni'n cyfrifo'r ffactorau graddfa a'r wybodaeth angenrheidiol sydd ei angen arnynt, dim ond darllen llawlyfrau cyfatebol eu hoffer a chynllunio'r casglu data yn dda. Cyfarchion o Ddinas Mecsico. Fy e-bost yw gilberto1@sitg.com.mx.

 9. Cyfraniad rhagorol. Mae gen i fy mwrdd yn barod yn barod. Hoffwn wybod a allech fy helpu i gael yr onglau gwyro gyda'r data sydd eisoes ar gael o'r un tabl hwn. Diolch !!

 10. Rydych chi'n iawn, mae'n digwydd y rhagorwyd ar ystod band geofumadas.com, sef lle mae ffeiliau a delweddau o'r blog hwn yn cael eu cynnal. Bydd yn rhaid i mi godi'r lled, ceisiwch eto yn nes ymlaen.

 11. beth am, ceisiwch lawrlwytho'r ffeil excel ond nodwch nad yw ar gael, gallaf helpu gyda hyn.

  Cofion

 12. Dylech fod yn fwy penodol nag yr ydych yn ei olygu â chydlynu topograffig.

  Oeddech chi'n dweud daearyddol yn ogystal â graddau, munudau, eiliadau? Am hynny, gallwch chi ei ddefnyddio yr offeryn hwn.

  Os na wnaethoch chi gyfeirio at hynny, gwelwch a ydych yn rhoi enghraifft i ni i'ch helpu chi.

 13. Mae gen i gyfesurynnau UTM wrth i mi eu lleihau i gydweithrediadau topograffig.

 14. Y mwyaf ymarferol yw eich bod yn cyfrifo arwynebedd yn AutoCAD, sydd yn edrych i nid yn unig yn cyfrifo arwynebedd, ond yn gwirio cau, efallai bod rhywfaint templed sy'n gwneud yr hyn yr ydych ei eisiau, ond ddim yn gwybod.

 15. Mae'r dudalen yn dda iawn. Hoffwn wybod sut i gyfrifo (yn Excel) yr ardal sy'n deillio o'r polygon a gynhyrchir o lwytho'r ochrau a'r bearings a gafwyd yn y maes. Rwy'n drafftiwr ac rwy'n defnyddio'r rhaglen Autocad, a'i gyfuno â thablau Excel.
  Rwy'n gwerthfawrogi'n fawr eich diddordeb wrth ymateb i'm hymholiad.
  Cofion gorau o Asuncion o Paraguay
  Mabel

 16. Rwy'n credu eich bod yn drysu'r weithdrefn, os nad oes gennych gyfesurynnau utm, nid oes rhaid i chi chwilio amdanynt. Rhaid i chi ddehongli'r hyn y mae eich braslun arolwg yn ei ddweud, mae pwynt cychwynnol, os nad yw'n dweud cydlynu ei osod yn unrhyw le, yna gweld a oes cwrs a phellter i fynd i'r pwynt nesaf.

 17. Nid yw'r ffeil ar gyfer hynny, sef cyfrifo blwch y Bearings yn seiliedig ar bwyntiau gyda chydlynu

 18. Maestro Alvarez, mae'r ffeil hon yn cyfrifo cyfesurynnau UTM o groestoriad a godwyd gyda thraffig a lefel yn wych, ond ni allaf ei ddeall o hyd.

 19. Edrychwch ar gyfaill o Peru fe anfonodd templed i mi gyda'r ymholiad ond ni allaf ddeall bod UTM wedi'i osod ar y dechrau rhwng pob DP, wrth i'r ffeil atodi

 20. Helo Jcp, deallaf fod gennych linell ganolog, gyda gorsafoedd a phob gorsaf mae yn berpendicwlar i'r dde ac i'r chwith. Credaf mai'r peth mwyaf priodol yw nad ydych yn ceisio cael y utm i gydlynu, ond yn gwneud cylchoedd o'r canol, gan osod y pwynt ar groesffordd y cylch a'r llinell.

  byddai hyn yn golygu bod gennych rywbeth tebyg i'r ymarfer hwn

  http://geofumadas.com/construir-curvas-de-nivel-usando-autocad/

  Yna i ychwanegu'r drychiadau mae'n ffurfweddu ffurflen bwynt lle gallwch nodi hyn, gallwch roi'r drychiad.

 21. Annwyl Mr Alvarez wyf yn defnyddio sifil 3d 2009, pwyntiau mynediad UTM yn y fformat .csv ond erbyn hyn mae'n rhaid i mi droi'r croesdoriadau hadeiladu gyda lefel UTM eu cludo ac yn Excel, mae gen i echel diffiniedig ac mae fy man cychwyn 0 000 + ef i fyny gyda GPS i alluogi georeference ... sut rwy'n cyfrifo pwyntiau DP fy echelin a'r adrannau i UTM

  Rydw i o Honduras

  jcpescotosb@hotmail.com

 22. Mewn gwirionedd, mae'r cyfesurynnau sydd gennyf eisoes mewn utm, ond rwyf am eu lleihau i'r awyren topograffig er mwyn eu gweithio yn y maes

 23. Edrychwch, nid wyf wedi defnyddio'r Addewid hwnnw ond rwy'n ei weld yn edrych yn debyg iawn i'r Mapper Symudol erioed o Thales.

  Yn hyn o beth, gwnais hynny:

  1 Pwyswch y botwm «MENU»
  2 Dewiswch «Unedau Map»
  3 Dewiswch «System gydlynu» a dewis UTM
  4 Rydych chi'n dewis «Datum» ac yma rydych chi'n nodi WGS84

 24. maen nhw'n fach, maen nhw'n brand 2, ym mhrif ddinas XMUMX, byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw wybodaeth y gallwch ei ddarparu.

 25. Annwyl Alvarez, yn anad dim cyfarchiad, yr wyf yn sylwi bod eich gwybodaeth yn topograffeg a meddalwedd yn uwch, efallai y byddaf yn gallu helpu, mae'r cwmni Rwy'n gweithio i, rheoli GPS, ac rwyf eisiau gwybod sut yr wyf yn addasu'r gyfesurynnau UTM o gyfesurynnau topograffig O PLANAS, ar gyfer rheoli meysydd, rwyf wedi chwilio am lawer o wybodaeth a byddwn yn gwerthfawrogi'ch ymateb.

 26. Paul, eich gwerthfawrogiad yn iawn, yr wyf eisoes wedi gwneud cywiro ysgrifennu, yw colofn L rhwng colofn P

  Y broblem arall rydych chi'n ei godi, rwy'n credu eich bod wedi methu â chwblhau'r sylw i allu ei ddadansoddi

 27. Dilynais y cyfarwyddiadau gam wrth gam. yn ddamcaniaethol, deallais, ond yn ymarferol, nid wyf wedi llwyddo i gyflawni canlyniadau da.
  Mae Mae yn ymddangos fel dwi'n gwneud rhywbeth o'i le. hefyd yng nghyfluniad yr unedau Autocad â rhan yr onglau a'r cyfeiriad, nid wyf yn glir iawn.
  Rwyf am awgrymu eich bod yn adolygu'r rhan o'r onglau rwy'n credu bod gwall, lle mae'n dweud "rhannu colofn N â cholofn P" Rwy'n credu ei bod yn golofn L yn ôl colofn P.
  Mae gwall arall o ysgrifennu hefyd yn ymddangos wrth gyfrifo tueddiadau Gogledd / De, dywed y fformiwla: fyddai: = OS (R2

 28. os ydych chi'n golygu llain wedi'i fesur mewn ardal lle mae'r ardal yn newid ... ni fydd yn addas i chi.

  Os ydych chi'n golygu cael y cyfesurynnau hynny mewn parth utm arall, ni ddylai fod unrhyw newid oherwydd rydych chi i fod i siarad am yr un lledred, felly mae'r cyfesurynnau'n gyfwerth

 29. Helo,

  Roeddwn i'n hoffi'r addasiad hwn yn rhagorol, mae gennyf gwestiwn

  Sut mae'n berthnasol pan fydd newid yn y brindle?

  diolch

  John

 30. mmm, anfonwch y sgript yr ydych yn ei sôn yn y post sydd gennych, i mi ei adolygu.

  Byddaf yn gweld beth sydd drosodd yno

 31. impeccable !!! Nawr ewch i 100%, rwyf wedi ei ddefnyddio ac mae'n wir! Diolch yn fawr iawn, rwyf wedi bod yn ddefnyddiol.

  Cwestiwn amdano, gan ein bod mewn prosesau awtomeiddio. Gan ddefnyddio’r AutoCAD, gan olrhain y polygon georeferenced, gyda’i fertigau UTM hysbys, yr hyn sydd ei angen arnaf yw marciwr y segmentau, felly pan fyddaf yn clicio arnynt, byddaf yn rhoi eu label cyfatebol iddynt, er enghraifft: 176.35

 32. yn barod, rwyf eisoes wedi uwchlwytho fersiwn 2 o'r ffeil excel. Y rheswm oedd bod yn rhaid tynnu'r ongl i 90 yn y pedrantau NE a SE.

  Rhowch gynnig iddo a gadewch i mi wybod.

  Rhaid ichi fod yn glir, y defnyddir y mwyafrif degolion yn y cyfesurynnau UTM, yn newid degolion yr eiliadau.

 33. mmm, mae'n iawn, rwy'n credu fy mod yn gwybod sut i'w datrys

  Fe'i gwnewch yn siŵr pan fyddaf yn dychwelyd i'm tŷ.

 34. athrawes barch, yn gyntaf oll diolch i chi am eich ymateb cyflym, rwy'n cyrraedd yn iawn!
  Sylwais ei fod wedi fy helpu llawer, roeddwn yn ei brofi, er yr hoffwn fynegi amheuaeth / awgrym / pryder: Rwy'n cyfrifo'r pellter yn dda iawn, nawr mae'r ongl yn rhoi'r cyflenwad i mi, er enghraifft yn lle bod yn 88d13'13 », mae'n rhoi i mi 1d21'47 »!!! Rhaid iddo fod yn addasiad bach ac rydyn ni wedi gwneud! Diolch eto am eich help!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.