GPS Mobile Mapper 6, data ar ôl prosesu

Ychydig ddyddiau yn ôl gwelsom sut i gasglu data Gyda Mobile Mapper 6, nawr rydyn ni'n mynd i roi cynnig ar ôl-brosesu. Ar gyfer hyn mae'n ofynnol i'r Swyddfa Mapper Symudol gael ei gosod, yn yr achos hwn rwy'n defnyddio fersiwn 2.0 sy'n dod gyda phrynu'r offer.

Lawrlwytho data

Y ffordd fwyaf ymarferol o wneud hyn yw defnyddio'r Prolink, er os yw'r data'n cael ei storio yn y cof allanol, mae'n fwy ymarferol symud y cerdyn SD a mynd â'r ffeiliau oddi yno.

ôl-brosesu swyddfa symudol

Llwytho data i'r Swyddfa Mapiau Symudol.

Yn flaenorol, eglurais ymarferoldeb y gwahanol fformatau, mae'r holl ddata'n cael ei storio yn y ffeiliau .shp ond y ffeiliau .map yw'r cynwysyddion haen, felly os yw'r ffeiliau'n cael eu lawrlwytho i'r un ffolder, trwy agor y map. gallu cael yr haenau a oedd wedi'u ffurfweddu. (Yn union fel mae gvSIG .gvp yn ei wneud)

ôl-brosesu swyddfa symudol Er mwyn eu llwytho yn y Swyddfa Mapiau Symudol, caiff ei dewis o'r botwm glas.

Os nad ydych am lawrlwytho'r prosiect, gallwch greu un newydd gyda'r opsiwn "newydd"Ac yna llwythwch yr haenau.

ôl-brosesu swyddfa symudol

 

Fel y gwelwch yn y graff uchod, yn y panel chwith, gallwch ddiffodd neu droi'r haenau .shp, tra ar y dde gallwch newid yr eiddo llenwi neu'r lliw llinell.

Ôl-brosesu data.

ôl-brosesu swyddfa symudolI lwytho data i fyny ôl-broses, defnyddir y botwm Ychwanegu data crai o bell, lle gallwn ddewis data .grw a arbedodd y GPS. Adlewyrchir y rhain yn rhan isaf y panel, yn ei horiau cychwynnol ac oriau olaf.

I lwytho data cyfeirio, defnyddir y botwm canlynol, sy'n caniatáu, ar yr un llaw, lwytho data sydd ar gael, fel:

 • Data crai ar fformat Ashtech (b *. *)
 • Data crai RINEX

Y dewis arall yw lawrlwytho data o'r we, os oes gennym gysylltiad Rhyngrwyd. Yma mae'n bosibl gosod nifer y gorsafoedd neu hefyd y cilometrau o gwmpas; yna mae'r system yn dechrau chwilio am orsafoedd sydd â data ar gael ar gyfer yr oriau hynny yr ydym wedi casglu gwybodaeth ynddynt.

Mae yna, wrth edrych ar drp data RINEX gorsafoedd Cors y NOAA, yn glir y byddai bod yn yr Unol Daleithiau neu Sbaen yn gwneud rhyfeddodau, gan fod mwy o orsafoedd cyfagos yn gwasanaethu gwybodaeth ar y Rhyngrwyd.

ôl-brosesu swyddfa symudol

Gweld sut, trwy roi'r opsiwn o 7 gorsaf, mae'r gweinydd IGS yn San Salvador yn fy adnabod, mae'n debyg mai gweinydd CNR yw 168 cilomedr. Mae dau weinydd yn Guatemala hefyd a dau yn Nicaragua, gyda'r gwahaniaeth bod y rheini 242 a 368 cilomedr i ffwrdd. Pob un yn cymryd data bob 30 eiliad, mae'n amlwg nad oes yr un o'r pellteroedd hyn yn dderbyniol ar gyfer gwaith difrifol, mae angen data o sylfaen agosach.

ôl-brosesu swyddfa symudol

Unwaith i chi ddewis pa un i'w lawrlwytho, yna byddwn yn ei ddewis ac yn pwyso'r botwm download. Yno, gallwch weld sut mae'r raddfa amser yn cyd-fynd â'r data, unwaith y bydd hyn wedi'i wneud, mae'n rhaid i chi wasgu'r botwm Dechrau'r brosesac aros i'r driniaeth ddod i ben.

ôl-brosesu swyddfa symudol

Penderfyniadau

Gweler yr enghraifft hon, mae'n faes parcio wedi'i fesur bedair gwaith, mae'r llinellau glas yn cyfateb i arolwg gan ddefnyddio ergydion bob 1 eiliad. Mae'r trionglau yn cyfateb i'r wybodaeth go iawn, wedi'i chymryd gydag offer Promark o gywirdeb milimetr, yn yr un cyfnod o amser yn unig.

ôl-brosesu swyddfa symudol

Wrth wneud y broses bostio, gweld beth sy'n digwydd, mae'r cywiriad hwn yn addasu'r gwrthrych sy'n cael ei storio yn yr haen GIS, neu'r ffeil siâp, sy'n addasu ei ddata geometrig, ond nid ei ddata tablau sy'n cael ei storio yn y dbf.

Mae'n ddiddorol bod y pellter cymharol heb ôl-brosesu yn llai nag un metr, os caiff ei gymryd mewn amseroedd cyfatebol. Ond mae'r gwall absoliwt rhwng 3 a 5 metr, wrth wneud yr ôl-brosesu mae'n gostwng i lai nag un metr.

ôl-brosesu swyddfa symudol

Ddim yn ddrwg i dîm sy'n mynd yn is na US $ 1,500 (The Mapper Symudol 6) Cymerir yr ail enghraifft o ymarfer lawrlwytho o dudalen Magellan. Eglurhad, wrth brynu tîm o'r rhain, rhaid i chi ofyn i'r ôl-brosesu gael ei actifadu, gan ei fod yn cael ei dalu ar wahân.

76 Ymatebion i “GPS Mobile Mapper 6, ôl-brosesu data”

 1. mənim adım Polandadan olan monika lezka. Kredit almağımda kömək edən cənab muller Philipə təşəkkür edirəm. Artıq üç aydır ki, borclarımı ödəmək üçün kredit axtarıram. Görüşdüyüm hər kəs aldadıldı və nəhayət cənab mullerlə tanış olana qədər pulumu götürdülər. Mənə 20 min doler kredit verə bilərdi. O da sizə kömək edə bilər. Bir neçə həmkarımın da köməyinə çatdı. Maddi yardıma ehtiyacınız varsa, xahiş edirəm şirkətinə e-poçt göndərin: (muller_philip@aol.com) Düşünürəm ki, neu sizə kömək edə bilər. Mənə kömək etdiyi üçün kömək üçün onunla əlaqə saxlayın. Mənə qarşı xoş niyyətini yaymaqla bunu etdiyimi bilmir, amma aldatmacalardan yaxa qurtara biləcəyimə, təqlid edənlərdən ehtiyatlanmağıma və düzgün kredit şirkııə. Budur, qanuni və vicdanlı bir şəxsi borc istəyənlərə həvəsləndirici sözləri.

 2. Nid oes gan fy annwyl ffrind, fy nhîm Mapper Symudol symudol y "Maes MobileMapper", gan ei bod yn ymddangos bod un o fy nghydweithwyr wedi tynnu'r feddalwedd o'r ddyfais. Yn yr achos hwn, gallaf wneud fel bod fy nhîm yn cofnodi'r cyfesurynnau ac yn ffurfio polygonau.

 3. Cyfaill bore da, a fyddech chi mor garedig â fy helpu gyda phroses promark 200?
  gan fod y ffeiliau sy'n cael eu cynhyrchu o estyniad .csv ac ni allaf eu defnyddio yn yr hydoddiant gnss ...

 4. Cwestiwn:
  A wnaethoch chi ddal y data gyda mamor symudol 6?
  Ni ellir prosesu'r data hwn ar ôl ei brosesu, gan fy mod yn deall nad yw'r ddyfais hon yn dal y amrwd sy'n gofyn am ôl-brosesu.

 5. Helo bore da. Rwy’n gwneud yr ôl-brosesu trwy lawrlwytho’r ffeiliau ar ffurf rimex o’r rhyngrwyd a phan fyddaf yn eu nodi yn fy rhaglen maper symudol, dywed 6 wrthyf: «wrth brosesu’r ffeil GRW, ni ddarganfuwyd fector sy’n cyd-fynd â’r ffeiliau siâp map» er fy mod yn gwneud hynny Mae bandiau amser yn cyd-fynd.
  Cwestiwn arall yw a ydw i'n defnyddio "ychwanegu data cyfeirio amrwd" os gallaf ddefnyddio'r rhaglen maper symudol 6, os gallaf addasu'r gorsafoedd sy'n ymddangos i mi yn ddiofyn trwy glicio ar "o'r we".
  Diolch yn fawr iawn.

 6. mae fy MM10 rwy'n ei adael yn methu â dod o hyd i seiliau ar gyfer ôl-brosesu.
  Mae'r MM ofice, lawrlwytho'r ffeiliau .map, lawrlwythwch y ffeiliau crai, ond peidiwch â dod o hyd i sylfeini.
  Beth allai fod yn broblem?

 7. Helo: Yn fy ninas i mae angen gwneud cyfrifiad y coed trefol, yn y cyfrifiad hwn, y bwriedir ei wneud ar gyfer pob bwrdd unigol gydag eitem 47, ymhlith y rheini sydd. delwedd (llun), georeferencing, uchder, ac eraill sydd eisoes yn goedwigaeth, pa offerynnau sy'n gallu fy argymell ar gyfer y gwaith hwn, mae'n amlwg y bydd y wybodaeth hon yn cael ei gosod ar ddelwedd lloeren. Diolch am eich ymateb.

 8. Helo Darío. Cyfarchion i Colombia.
  Mae Mapper Symudol 10 heb brosesu post fel porwr, gyda thrachywiredd o amgylch metrau 2. Gyda'r antena ni fydd gennych welliannau.

  Gallwch, gallwch ddefnyddio'r sylfaen Promark 3, a chyda'r post-bost hwn, rhowch y data MM10.
  Ni allwn ddweud a fyddai hyn yn well, yn fy marn i, nid yw penderfyniadau'r Promark3 yn gyfwerth ond i'r Mapper Symudol 100.

  Mae'n dibynnu ar eich diddordeb, yn lle antena MM10 + byddwn yn argymell ichi fynd am Mapper Symudol 100, sy'n cynhyrchu cywirdeb o dan centimetrau 50 heb ôl-brosesu oherwydd ei fod eisoes yn cynnwys antena wedi'i gynnwys yn fewnol. Gyda phrosesu post rydych chi bron yn gywir o filimedr.

  Amcana i chi weld yr erthygl hon, ond rwy'n ei hadnewyddu.

  http://geofumadas.com/mobile-mapper-10-primera-impresin/

 9. G. NIGHT DA I WNEUD BACH YN YMGYNGHORI mi unwaith yn cynghori i BRYNU A DA I GYFLAWNI PROMARK 3 GWYBODAETH (roedd gan GPS dim ond un POST AC YN SAIL GYDA 😯 KMS) Felly wnes i, a GYFLAWNI CANLYNIADAU DA YN FY AROLYGON. O'r hyn yr wyf BRYNU MM LEI 10 A WNEUD postprocessing GYDA FY BASE PROMARK 3? Roeddwn i eisiau HWYLUSO UP FY GWAITH (GYDA PROMARK 3 DYLAI FOD MEWN POINT LLEIAFSWM 2,5 COFNODION) A HEFYD YN CAEL TROUBLE Â CABLES (A ARTEITHIO OS aflonydd) I GAEL YR WYBODAETH UN GYDA MM 10 HEB ALLANOL ANTENA a oedi A LITTLE LLAI AMSER MEWN MANNAU? A GWNEUD Â PM 3 postprocessing? Diolch am eich cydweithrediad.

 10. sut allech chi fy helpu i gymryd y data maes ar gyfer ôl-brosesu ac yna o dan y data rinex ar gyfer y broses bostio ni allaf eu rhoi mewn haenau i'r dyn a all esbonio sut i wneud hynny diolch

 11. Yr orsaf agosaf i Guanajuato yw Prifysgol Guanajuato, yr un nesaf i 144 km yw Aguascalientes o INEGI

  Mae'r rhaglen yn cau pan fyddwch yn llwytho ffeiliau yn ôl y fersiwn o Windows sydd gennych os yw VISTA yn ei newid ar unwaith, yn y ffenestri 7 sy'n rhedeg y modd cyson.

  Yr unig ffordd i fesur pellteroedd mewn papur symudol yw sefyll ar un o'r pwyntiau sy'n ffurfio'r llinell a gofyn iddo "fynd" i'r man arall lle rydyn ni eisiau gwybod y pellter. Nid oes ganddo fodd ODOMETER.

  i dynnu'r LLWYBR, oherwydd ei fod yn tynnu llinell a dyna'ch llwybr chi ac fe'i gwelir yn google gyda'r ffaith syml o allforio mewn fformat KML

 12. sut alla i olrhain llwybrau gyda chopr symudol 6?
  -Gallwch ddefnyddio mapiau google, a oes angen i'r GPS fod wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd?

 13. gallai rhywun ddweud wrtha i os ydw i'n gweithio gyda'r mapiau, mae angen i mi osod rhaglenni'r ddisg a gosod y rhaglenni yn y peiriant symudol. Rwy'n ceisio'i ddefnyddio ond nid yw'r mapiau yn ymddangos.

  Cofion

 14. Gallai cyfarchion fy nghyfeirio at y peiriant symudol 6 sut ydych chi'n bwriadu ffurfweddu'r offer i fesur mesurydd sydd ond yn rhoi cyfesurynnau i mi ac mae angen i mi ddefnyddio'r dull odometro graisas

 15. HELLO, AR ÔL PRYDAU SY'N EISIAU LLEOLWCH DATA RAW AR GYFER Y POSTPROCESS, MAE'R RHAGLEN YN RHOI GWALL A CHAU?

 16. Cyfarchion Hoffwn amau ​​amheuaeth mai dyma'r canlynol.
  Rwy'n lleoliad yn Guanajuato, Mecsico, wedi cynnal arolwg gyda'r mapper symudol 6 y broblem yw bod y postprocessing ceisio dod o hyd gorsafoedd cyfagos ar y we ac ar fin 300 km fodd bynnag, mae'r agosaf ar wefan y RGNA o data INEGI o bob gorsaf yn y wlad yn cael eu darparu ac yn ceisio defnyddio'r data hwn yn y meddalwedd postprocessing dweud wrthyf fod y fformat ffeil, mae'n rhaid i mi ei wneud yn yr achos hwn i ddefnyddio data RGNA Ni chydnabyddir? A gallaf gysylltu'r rhain un peth i fy arolwg?
  o A oes angen trefnu fformat y ffeil a lwythwyd i lawr yn yr RGNA?

  Cofion

 17. Cyfarchion, diolch am rannu'r wybodaeth hon ...

  Mae gen i ymholiad, yn y MM pan fyddaf yn creu swydd newydd

  Rwy'n cael opsiynau 2 un yn gweithio fel map a'r llall fel dxf

  Yn yr opsiwn map nid yw'r wybodaeth a gesglir yn rhoi drychiad i mi,
  ond yn y fformat dxf ie,

  Yn ôl yr hyn a ddarllenais o'r deunydd hwn, dim ond ar gyfer fformatau map y mae'r broses bostio yn gweithio?

  A allaf gael data drychiad o ffeil fap?

  Rwyf eisoes yn ceisio allforio'r data i dxf o'r byd-eang ac nid yw'n rhoi'r data hwn i mi (z)

  Felly dim ond yr hyn yr wyf yn ei daflu gyda'r defnydd o'r antena sy'n derbyn fydd fy nhrachywiredd os yw fy ngwaith yn ei ddechrau fel dxf.

  Diolch yn fawr iawn am eich sylwadau ymlaen llaw.

 18. Ni all y MobileMapper 10 fod yn sylfaen. Ond gall fod yn grwydro, mae'r data a arbedir gan y MM10 mewn fformat ffeil siâp, wedi'i gynnwys mewn ffeil .map sy'n eu galw fel cyfeirnod; mae'r rhain yn cael eu lawrlwytho a'u post-brosesu mewn perthynas â'r rhai a gymerir gan MobileMapper 100, Promark neu un arall o'r uchod.

  Mae'r data y mae'r GPS sylfaenol yn ei gymryd mewn fformat crai (.grw)

  Diweddariadau diweddar o Swyddfa Mapio Symudol eisoes yn cefnogi data ôl-brosesu o'r MM10

 19. Gofynnaf, a oes gennych raglen fynediad Gps arall fel MobileMapping neu ArcPad wedi'i gosod? Sut i brofi a yw'r broblem yn gyffredinol

  Pa borthladd ydych chi wedi'i ffurfweddu?
  Nid oes gennych ddyfais allanol wedi'i ffurfweddu yn yr opsiynau?

 20. Gall Don Geofumadas fy helpu gyda rhywbeth os gwelwch yn dda.
  Mae gen i MM6. Mae gen i'r cwmpawd wedi'i raddnodi a'r signal lloeren da ond pan ddechreuaf y rhaglen MobileMapper Field mae ffenestr yn ymddangos yn dweud wrthyf na all gysylltu â'r GPS. Sut mae cywiro'r gwall hwn?

 21. Wel, mae'n anodd gwybod. Byddai angen sicrhau bod y ddau dîm yn casglu data ar yr un pryd, bod yr amser yn yr un cyflwr, bod yr amcanestyniad yr un peth, bod y sylfaen yn cael derbyniad da mewn gwirionedd.

 22. Os gwelwch yn dda, rydw i eisiau gwneud ôl-brosesu ac rwy'n cael gwall sy'n dweud:

  «Wrth brosesu'r ffeil xxxxxxxx.grw, ni ddarganfuwyd fector sy'n cyd-fynd â'r ffeiliau siâp map.»

  Rwyf wedi cymryd yr holl ystyriaethau sy'n ddyledus ar gyfer yr arolwg ac nid wyf yn gwybod beth sy'n anghywir. Mae rheoli ansawdd yn eich gadael heb werthoedd. Ond wrth i mi wneud cywirdeb yn llai na'r mesurydd.

  Ymholiad arall, os ydw i am adeiladu strydoedd, llwybrau y dylai cyflymder fynd arnynt, fel bod y cywirdeb yn y ffordd orau bosibl.

 23. Helo i bawb, i weld a allwch chi fy helpu, prynu mapr 6 mibile, ond nid yw'n dod â'r cod, a chyda ashtech yn ddrwg iawn, nid yw cyfathrebu'n gweithio, rydych chi'n gwybod am rai dosbarthwyr yma yn Monterrey a all fy helpu neu unrhyw un o estedes

 24. Nid yw'r Pro Mapper Mobile ar werth mwyach, ond defnyddiwch yr un cebl CX sy'n dal i gael ei ddosbarthu mewn unrhyw siop Magellan / Ashtech / Topcom, rydych chi'n ei gael gyda'r dosbarthwr Ashtech yn eich gwlad.

 25. g! Gallwch chi fy hysbysu pa fath o gysylltydd y mae'r cebl ar gyfer y pro mapper symudol yn ei ddefnyddio gan fod cysylltydd cebl antena'r promark3 yn fwy ac nad yw'n ffitio. A ble alla i ei gael os oes gennych chi wybodaeth.

 26. Deallaf fod y cymorth yn cael ei dderbyn gan y crwydro, gan mai'r antena yw gwella ansawdd y dderbynfa yn wyneb rhwystrau, tra nad oes gan y sylfaen y broblem honno oherwydd eich bod yn ei gadael mewn man eithaf clir; yn ogystal â bod yn statig mae ansawdd ei dderbyniad yn cynnal ac yn cronni wrth iddo newid lloerennau. Ychydig iawn o gymorth ychwanegol sy'n cael gan yr antena.

 27. Helo geofumed.
  Mae gen i ddau fap symudol gps pro fy nghwestiwn yw ei fod yn helpu'r ddau o ran cywirdeb yr antena allanol.
  os byddaf yn gadael un fel sylfaen, gellir ei adael heb antena allanol ond pa mor gywir yw'r cywiriad sy'n gwneud data crai y meddygon sy'n gweithio fel crwydryn. Neu os yw'n anymarferol cysylltu'r antena allanol â'r meddygon teulu sy'n sylfaen.

 28. yn gyntaf oll, llongyfarchwch chi am eich blog gan roi awgrymiadau defnyddiol iawn, ond hoffwn wneud rhai eglurhad.
  Ym Mecsico, mae dau fath o mobileMapper6 yn cael eu marchnata gyda a heb ôl-brosesu, yr allwedd ôl-brosesu os cânt eu caffael ar ôl prynu offer, fel 500 usd.
  fel y dywedwch na ellir lleoli mm6 ym Mecsico, rydych yn cysylltu â'r RGNA o'r INEGI, drwy'r botwm i gael data cyfeirio o wefan, ond nid yw'r un gweithgynhyrchwyr (magellan) yn argymell bod eich arolygon ôl-brosesu yn fwy pell o 200km, rydw i'n byw yn xalapa, veracruz ac mae'r orsaf agosaf yn ninas mecsico yn y maes awyr yn 227km felly mae fy ninas yn wahanol.
  mae'r antena yn gwella'r dderbynfa (sy'n helpu nifer y lloerennau ac mae'n dda iawn ar gyfer safleoedd cyfyng), ond nid o reidrwydd i'r manylder mewn safleoedd clir, rwy'n dweud hyn wrthych chi oherwydd ym Mecsico, mae dyn ar y rhyngrwyd yn gwerthu antena ar gyfer map60cx Mae Garmin yn dweud, gyda'r antena hwn, fod y porwr hwn yn israddol heb yr angen am dderbynwyr ôl-brosesu neu dderbynwyr 2, felly tybed beth yw omnistar yn y farchnad.
  y person arall o oaxaca, byddwch yn ofalus yr hyn yr ydych yn ei ddweud wrtho, yn gyntaf gyda GPS, nid oes arnoch angen POLIGONALES sef y gorsafoedd ategol sy'n cael eu sefydlu gyda chyfanswm yr orsaf ac a yw'r safleoedd i ymbelydredd gyda chyfanswm yr orsaf, ond ymddengys eu bod yn bwriadu eu cyfuno, llygad! nid yw'n syniad da cyfuno GPS israddol a gorsaf filimetr gyfan, mae'n ddigon cofio bod gwall GPS mewn drychiad, yn dod o 1.5 i 2 gwaith yr XY.
  Yn olaf, mae'r person sydd am berfformio AILGYLCHU, y mm6 yn israddol YN UNIG ar ôl ei brosesu, wrth wneud rhan yn fanwl gyda SBAS, sef metrau.

  Diolch am y sylw
  cyfarchion o xalapa veracruz mexico.

 29. Helo Pablo, rwyf wedi anfon eich post at gynrychiolydd o Ashtech / Magellan yng Nghanol America a fydd yn ceisio eich helpu chi. Rhoddir rhif cyfresol yr offer i chi.

 30. Helo, allech chi ddweud wrthyf ble i gael y map meddal a'r cod post-brosesu ar gyfer fy MM6. Ni fu'n bosibl yma yng Ngholombia. Maen nhw'n dweud wrthyf fod yn rhaid i ni anfon yr offer i dŷ Magellan. a fydda i ddim yn gallu eu harchebu a'u gosod fy hun?. Oes gennych chi unrhyw gyswllt yn yr Unol Daleithiau a all fy helpu?

  Gracias am ei colaboración.

 31. Gawn ni weld, dwi ychydig yn ddryslyd. Mae gennych chi 2 i gyd? Mae un ohonyn nhw'n gweithio'n dda a'r llall yn rhywbeth o'i le, yn ôl a ddeallaf.

  Ni all y mapiwr symudol 6 wella ei gywirdeb ar ei ben ei hun. Mae'n gofyn am un sylfaenol, ac ni all yr un sylfaenol fod yn fapiwr symudol 6, ond un arall a restrais o'r blaen.

  Ffordd arall o wneud ôl-brosesu, nad yw'n erbyn data un sy'n gweithio fel canolfan sy'n defnyddio cronfeydd data Rinex neu'r rhai a geir ar y rhyngrwyd, fel yr eglurwyd yn y pos hwnt. Bydd yn dibynnu ar yr ardal lle rydych chi ac os oes gan Sefydliad Daearyddol eich gwlad ddata yn erbyn beth i'w brosesu.

 32. Diolch am eich sylw G!, mae'r meddygon teulu eraill yr un fath (mae'n debyg) yn fap symudol 6 ond pan fyddaf yn codi rhywfaint, nid yw'n rhoi unrhyw fesur i mi, felly nid yw wedi'i ddefnyddio. Gallaf wneud llinellau polygon ond rwy'n gwybod bod ganddynt rywfaint o gamgymeriad, sut ydw i'n cynyddu eu cywirdeb? Dim ond y mapio symudol sydd gennyf i'w raglennu er iddynt ei wneud lle y gwnaethon nhw eu prynu. A fydd angen rhaglen ategol arnaf? . Diolch am y sylw

 33. Ni all GPS mapiwr symudol 6 weithredu fel sylfaen ôl-brosesu, yn union fel crwydro. Felly er mwyn gwella cywirdeb, rhaid bod gennych un sy'n cefnogi gweithio fel sylfaen:

  Gall y canlynol weithio fel sylfaen: Mobile Mapper Pro, Mobile Maper CX, Promark 100, Promark 200, Promark 100, Mobile Mapper 10 neu Mobile Mapper 200.

  Felly beth rydych chi'n ei wneud, yw bod yr offer a fydd yn gweithio fel sylfaen, rydych chi'n ei ffurfweddu a fydd yn gweithredu felly. Rhaid iddynt fod gyda'r un amser a dyddiad, a dechrau dal data ar yr un pryd; Rhaid i'r sylfaen fod mewn man sefydlog, ac argymhellir gadael cipio data am 20 funudau cyn a 20 funudau ar ôl yr arolwg crwydro.

  Gall y maker symudol 6 wasanaethu fel crwydrwr, felly ar ôl i chi orffen cipio data, lawrlwytho a phrosesu'r hyn a gymerir gyda'r mm6 yn erbyn gwaelod y gosodiad, gan ddefnyddio Swyddfa Symudol.

  Rydych chi'n dweud wrthyf fod gennych chi gydradd arall, yn hafal i beth? Pa frand? Mae'n esbonio mwy am y ffaith nad yw'n rhoi mesuriadau ac os ydych chi'n siarad am dîm arall neu bob amser am mm6.

 34. Mae gen i ddau fapiwr symudol 6, mae'n dîm rhagorol. Ymholiad pan fyddaf yn cynnal arolwg sut mae cynyddu'r pwysau? Mae gen i GPS arall, ond nid yw hynny'n rhoi unrhyw fesur i mi dim ond y cyfesurynnau daearyddol. Byddwn yn gwerthfawrogi rhywfaint o sylw

 35. diwrnod da iawn mr geo, a allwch chi egluro i mi'r weithdrefn o sut i gynnal arolwg topo .. gyda mm6 nid wyf yn gwybod gan nad yw'r llawlyfr ond yn dod â'r pethau sylfaenol yr wyf am eu marcio pwyntiau, yn gwybod azimuth pob pennawd a'r cydgyfeiriant, diolchaf ichi am eich sylw ymlaen llaw…. tabasco mexico ………………

 36. DIOLCH YN GYNTAF AM EICH SWYDD DA
  'RHAGORIAETH FEL Y GALLAF WNEUD LLAWER, YN CAEL EI HUN YN CAEL YR AROLWG A WNAED GYDA CHORDIAU.

  SUT Y GALLAF GYFRIFO PRESWYLAU LEFEL GYDA 6 MAPER SYMUDOL

 37. oherwydd yng Ngholombia rydw i'n rhoi'r dewis i chi chwilio am orsafoedd ac nid ydych yn edrych amdanynt, bydd yn rhaid i chi ffurfweddu rhywfaint o opsiwn.

 38. HELLO RWY'N HOPE YDYCH CHI'N WEDI BOD WEDI GWYLIO EICH FFORWM AC MAE'N DA IAWN MAE gen i SYMUDWYR 6 AC RWY'N MEDDWL RHAI YN Y SWYDDFA SY'N CHWARAE Â IT AC NI WNAF EI BLOCIO, RWYF YN EI WNEUD PASSWORD AC NI ALLWCH CHWILIO AM FY TEAM. Y BYDDWN WEDI EI WERTHU I MI OND NI ALLWCH LLEOLI TG AC EISIAU CYFATHREBU Â CHEFNOGAETH MAGELLAN OND NI ALLWCH DDOD O HYD I GYSYLLTU Â MEXICO.

 39. helo mr. geofumed

  Yn gyntaf gadewch i mi eich llongyfarch a diolch i chi am y wybodaeth a roddwch i ni. Mae gen i ggel magellan promark3 a'r feddalwedd ar gyfer ôl-brosesu yw ATEBAU GNSS, os byddech mor garedig â dangos imi y weithdrefn ar gyfer ôl-brosesu data a gymerir yn y maes.

 40. Cyfarchion cordial, a allech chi ddweud wrthyf y ffordd orau i ddefnyddio fy MobileMapper Pro, i berfformio AILGYLCHU rhwydwaith trydanol?. (Tricks neu dechnegau, argymhellion) Mae gen i bopeth eisoes ar bapur (cyfesurynnau gwastad y pwyntiau) ac mae angen i mi ei leoli yn y maes.

  Diolch am eich help

 41. Prynais MM6 yn ddiweddar, ond byddai'n chwalu gyda'r meddalwedd MobileMapper ac yn ailgychwyn ar hap, yna gosodais ArcPad 7.1.1 ar ei gyfer ac roedd yn parhau i wneud pethau rhyfedd…. Mae rhywun wedi bod yr un peth? Fe'i hanfonais eisoes i warantu gyda'r cyflenwr ...

 42. Cyfarchion, os gwelwch yn dda rhywun a all fy helpu

  Wrth ddechrau'r cywiriad ôl-broses, mae'n nodi gwall sy'n nodi na ddarganfuwyd fector sy'n cyd-fynd â'r ffeiliau siâp ac na chyflawnir y cywiriad

  lle mae estot yn methu

  Rwy'n gobeithio cael rhywfaint o help, diolch

 43. Rhaid i chi gysylltu â chynrychiolydd swyddogol Magellan neu Ashtech o'ch gwlad, a gall yr un o helpu.

  Gyda llaw, ym mha wlad ydych chi? De America?

 44. ffrind vera wyf yn rhoi cyfrinair, GPS ac yn dda nid e utilisado fel misoedd 3 a phryd i'w ddefnyddio Nid wyf yn cofio y cyfrineiriau cyfrinair a llyfrau fy mod wedi colli, mae'r GPS yn prynu pecyn ac yn cael yr holl ddogfennau prynu , nid fel desboquiar gobeithio y gallwch chi fy helpu

 45. Wel, nid wyf yn cofio cael y gwall hwnnw.
  Cwestiwn ychwanegol, oni fydd y rhifau pwynt yn cael eu hailadrodd mewn gwahanol sesiynau?

  Ceisiwch lawrlwytho data trwy sesiynau ar wahân i weld ai dyna'r broblem.

 46. Da Mr Geofumadas, mae'n ymddangos weithiau pan fyddaf yn gwneud y trosglwyddiad ym Meddalwedd Swyddfa MobileMapper, hynny yw, wrth lawrlwytho'r ffeil o'r MobileMapper Pro GPS i'r PC, rwy'n cael neges sy'n dweud: »LLAW GWERTHOEDD CYFLWYNO GWLAD». Sut allech chi gywiro'r broblem hon Wel, o'r diwedd pan fyddwch chi'n ei derbyn, mae'n dangos yr arolwg ond heb yr opsiwn Postprocess. Neu yn yr achos gwaethaf, ni throsglwyddir dim.

  Beth allai fod yn digwydd ???

  Diolch am eich help gwerthfawr.

 47. Helo i bawb, roeddwn i am fy helpu oherwydd bod fy ngps yn mapio symudol 6 a dwi'n cael sgrîn i osod cyfrinair a dydw i ddim yn gwybod, gan fy mod i'n rhoi cyfrinair i fy mab, pan dwi'n ceisio cysylltu'r gps i'r pc Neges nesaf: Mae'r ddyfais wedi'i blocio. Er mwyn ei gysylltu â'r offer hwn neu ei gydamseru, gwnewch y dilysu ar eich cyfrifiadur.
  yna beth ddylwn i ei wneud, fel y gwnaf i ddatgloi neu ailosod y meddygon teulu eto, mae'r meddygon teulu yn newydd ac fe ddigwyddodd hyn wrth ei actifadu.

 48. helo sr geofumadas

  Mae gen i pro pro ac fe ges i mm 6 yn ddiweddar. Rwyf am wneud postprocess ond nid yw'r ffeil sy'n cynhyrchu fel gorsaf gyfeirio y mm pro i'w hychwanegu fel data cyfeirnod crai yn gydnaws, mae hyn yn cynhyrchu ffeiliau gydag estyniad xxx.285 ac mae'r rhai sy'n gofyn i mi yn wahanol os byddaf yn ei ychwanegu gan fod yr holl ffeiliau *. * yn dangos fformat anhysbys i mi, gallwn gynghori

 49. fy ffrindiau, gofynnaf ichi fy arwain ynghylch pa offer yr wyf yn eu hargymell i wneud mesuriadau o dir gwastad a serth, y rhai mwyaf cywir ac agos at yr ardaloedd go iawn, - mesuriadau o fesurau lleiaf ac uchaf-

 50. Rhaid i'r sylfaen beidio â symud, a gall fod yn unrhyw le, nid o reidrwydd yn iawn ar safle'r arolwg. Felly rydych chi'n ei roi mewn lle diogel a chlir.

  Argymhellir eich bod yn troi munud XNUM ymlaen cyn dechrau'r arolwg a gadael 15 munud yn ddiweddarach, fel y gallwch gronni darlleniadau.

 51. Helo Mr. Geofumadas, rwy'n eich cyfarch o'r CD. o Oaxaca, diolch i chi am rannu eich gwybodaeth

  Y cwestiwn yn ymwneud â casglu data gyda dau gps ar gyfer offer postprocessing i godi cronfa ddata fydd yn cael ei osod o fewn yr gau amlochrog neu a fydd yn symud i gymryd pwyntiau penodol o'r polygon ac yn achos o polygon agored ar gyfer system dwr lle gall yfed yn cael ei roi ar yr uned sylfaen

 52. Gadewch i ni weld os ydw i'n deall yn iawn:

  Rydych i fod i gael dau dîm yn codi ar yr un pryd, un ohonynt y mae'n rhaid i chi ei ddiffinio fel sylfaen, a'r llall fel crwydro. Yn y modd hwn, bydd un ohonynt yn casglu data amrwd, a'r llall yn ddata sylfaenol.
  Mae'r data crai yn cael ei storio mewn Job Mapper Mobile, felly bydd yr estyniad .mmj tra bydd y tîm a oedd yn codi data fel sylfaen, yn eu cadw gydag estyniad arall ond wrth ddefnyddio Swyddfa Mapio Symudol gallwch eu llwytho i'w post-brosesu cyn belled â'u bod yn cyd-daro ag amser cipio.

  Ai'ch cwestiwn chi yw, os gellir trosi'r data a gymerir fel gros yn ganolfan?

 53. Bore da, sr Geofumadas yn gyntaf oll yn llongyfarch am eich gwaith technegol ac ymchwiliol ardderchog, a diolch i chi am faethu pawb ohonom sydd â diddordeb mewn geomateg a'ch holl berthnasoedd.

  Hoffwn i chi ateb cwestiwn, wrth lawrlwytho'r data o fap symudol, estyniad yr un yw .mmj, y syniad yw gwneud proses brosesu post, felly hoffwn wybod yr opsiwn i gael y data yn .grw er mwyn gallu eu cofnodi fel data crai o bell ar ôl y broses brosesu, Diolch am eich sylw Cyfarchion.

 54. da. Annwyl, a allech chi fy helpu trwy ddweud wrthyf ble y gallaf brynu'r feddalwedd ôl-brosesu, gan na ddaeth yr MM6 a brynais gydag ef a hefyd nid gyda Mapio. Maen nhw'n dweud wrtha i am rai codau y mae'n rhaid eu caffael i osod y feddalwedd maes. Dwi'n Really Stranded… ..
  diolch

 55. Mewn gwirionedd, gall y Pro Mapper Symudol a'r Promark3 ôl-brosesu data a gymerwyd gyda Mapper Symudol 6.

  Nid yw'r antena allanol yn helpu llawer ar yr MM6. Cymerir yr enghraifft heb antena.

 56. Cyfarchion o Michoacán Mexico:
  Yn gyntaf oll llongyfarchiadau am broffesiynoldeb eich tudalen.
  Mae gen i broffil Maker Symudol gyda'i allwedd i'w brosesu ar ôl y post, a oes modd ei ddefnyddio ar y cyd â'r MM6? A fyddaf yn cael problemau gyda'r feddalwedd rhyngddynt? A fy nghwestiwn olaf yw a yw'r ymarferiad o gymryd y data hwn sydd wedi ei brosesu drwy'r post gyda'r uned wrth iddo ddod neu a fydd yn helpu cywirdeb antena allanol?

  Mil o ddiolch am eich sylw da.

 57. Annwyl gyfeillion, mae gennyf fap symudol magellan 6, mae'r gwaith a wnaed ym mhresenoldeb mesurydd wedi'i ddilysu, mae'n dîm ardderchog ac erbyn hyn rwy'n mwynhau nid yn unig y mapio symudol, ond hefyd y pda mesurydd meddygon teulu.

  Llongyfarchiadau i Foristas

  Turin

 58. Oes, mae'n rhaid i'r amser cipio wneud, yn ogystal ag amodau fel gwelededd gwael. Mae hyn yn wir eich bod wrth ymyl adeilad, adeilad gyda sbectol neu treetops.

  Y manylder yr wyf yn ei siarad, o fetr yw ôl-brosesu, nid y data crai.

  Mewn profion a wneuthum, gyda lluniau o 30 eiliad, ac mewn ardal drefol (nid skyscrapers), rwyf eisoes wedi cyflawni proses ôl-brosesu, rhwng camgymeriadau 80 a chamgymeriad rheiddiol 1.20.

 59. A yw amser cymryd y data yn effeithio'n uniongyrchol ar gywirdeb y data?
  Mae'r rhagdybiaeth sy'n cael ei siarad o lai na 1m, yn yr holl fesuriadau ac ar gyfer unrhyw gyflwr? neu mewn rhai achosion yn unig ac mewn amodau gorau posibl?
  diolch

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.