blerdwf trefol, 2011 thema

Bydd y mater demograffig mewn ffasiwn eleni -a'r canlynol- oherwydd nid oes llawer i'w wneud i fynd i'r afael ag atebion yn fyd-eang. Ffocws eleni ar gyfer Daearyddiaeth Genedlaethol yw poblogaeth y byd cyn yr addasiad o 7 biliwn. Casgliad clasurol yw rhifyn mis Ionawr.

natgeo

Mae Sefydliad Polisïau Tiriogaethol Lincoln wedi paratoi nifer o thesesau a deunyddiau ymchwil sy'n dod o un astudiaeth fwy o ddinasoedd 3,000 a oedd yn uwch na'r trigolion 2000 yn y flwyddyn 100,000.

Y cyhoeddiad yr hoffwn fwyaf ohono yw'r ddogfen a elwir cynllunio trefolGwneud lle ar gyfer planed dinasoedd. Adroddiad diddorol sy'n dadansoddi twf trefol, presennol a dyfodol twf trefol ledled y byd. Mae'n cynnig patrwm newydd o sut y dylem baratoi ar gyfer twf yn y blynyddoedd i ddod.
Gwaith gwych o Angel, Shlomo, gyda Jason Parent, Daniel L. Civco, a Alejandro M. Blei. Gallwch ei brynu mewn fersiwn brintiedig ar gyfer US $ 15 a'i lawrlwytho ar ffurf pdf am ddim (dim ond rhaid cofrestru ar y dudalen). Ar gyfer y flwyddyn 2012, cyhoeddir deunydd o'r enw Ehangu Dinasoedd, a fydd yn sicr yn gynnig diddorol a ddylai gynnwys modelau Dinasoedd Siarter, sy'n fy atgoffa o egwyddorion CitiVilles Facebook a'i bod yn beryglus creu argyfyngau gwleidyddol newydd oherwydd er ei fod yn gynnig hynod o ddiddorol, mae llawer yn ei ystyried yn fath newydd o wladychiaeth.

Cynnwys arall o Sefydliad Lincoln, bob amser ar y pwnc hwn yw Atlas ehangu trefol. Mae hwn yn gasgliad amhrisiadwy o wybodaeth sydd ar gael i'w lawrlwytho sy'n cynnwys mapiau mewn fformatau delwedd, kml a thaflenni xls a wasanaethodd fel sail ar gyfer adeiladu'r -ac eraill- dogfen a grybwyllwyd uchod. Mae data hefyd ar ffurf GIS i'w ddarllen o raglen GIS.

Trefnir hyn mewn pum adran:

1 Y rhan gyntaf, mae yna ddelweddau jpg ar ffurf parau a luniwyd ar gyfer argraffu ar bosteri. Mae un delwedd yn cynnwys data ystadegol a graffeg, y mapiau eraill o ddefnydd tir trefol a adeiladwyd gyda thechnegau synhwyro o bell â delweddau lloeren mewn ardaloedd metropolitan o Dinasoedd 120 mewn dau gyfnod: Un a gymerwyd yn agos at y flwyddyn 1990 a'r ail yn 10 mlynedd yn ddiweddarach yn yr 2000.

map-naw-byd-rhanbarthau-2000
Mae'r map uchaf yn dangos lleoliad y dinasoedd 120, y lliwiau yw'r rhanbarthau wrth i'r astudiaeth gael ei rhannu. Fel enghraifft, rwy'n gadael y pâr o Madrid.

2000-madrid-map 2000-madrid

2 Yr ail ran o'r atlas yn cynnwys astudiaeth o dwf hanesyddol y boblogaeth Dinasoedd 25Dadansoddi mapiau o ddiwedd 1800 jyst orffen ganrif. Mae'r 25 o ddinasoedd yn cael eu dosbarthu, fel y dangosir yn y map isod: 7 yn America, yn Ewrop 4, 6 yn Affrica, 12 1 yn Asia ac Ynysoedd y De.

map-naw-byd-rhanbarthau-hanesyddol

Mae'r lluniau isod yn enghraifft o achos yr ardal fetropolitan Mecsico. Ar y chwith yr ardaloedd a gwmpesir gan yr ardal a ddatblygwyd o'r 1807 2000 i fyny, ac ar y dde mae data poblogaeth, hectarau a gwmpesir, dwysedd graffeg a hen fap cynrychioliadol.

hanes-mecsico-ddinas-map hanesyddol-mecsico-ddinas

3 Y trydydd adran Mae'n cynnwys tablau yn Excel gyda'r holl ddata sy'n cefnogi gwaith y dinasoedd 15 a 120. Eithriadol, gan fod hidlwyr Excel yn ein galluogi i weld y data hwn yn ôl ein buddiannau.

4 Y pedwerydd adran Mae'n cynnwys data ar gyfer eu harddangos ar raglenni GIS. Mae'r ddau geometries rhanbarthau gweinyddol gyda haenau .shp .dbf a .shx i'w wneud ag unrhyw raglen, fel .prj ffeiliau ar gyfer georeferencing, .img gyfer arddangos raster a .lyr i weld yr haen ag eiddo a strwythur Themâu'n ArcGIS.

5 Y pumed adran Mae'n cynnwys gwybodaeth y dinasoedd 3,646 mewn taflen Excel a hefyd mewn ffeil kml gyda'r holl ardaloedd trefol a astudir, i'w weledol â rhaglen GIS neu Google Earth.

Yn fyr, mae deunydd gwerthfawr a all fod yn ddefnyddiol iawn i fyfyrwyr, swyddogion cyhoeddus, ymchwilwyr, cynllunwyr a phobl sy'n ymwneud â materion datblygu economaidd-gymdeithasol.

Mae'r atlas a'r ddogfen yn darparu fframwaith cysyniadol, ac mae'n ymddangos am y tro cyntaf, data empirig y dimensiynau yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol yn ardaloedd trefol dinasoedd ledled y byd. Mae'n agor persbectif her nad ydym yn gwybod sut i fynd i'r afael â hwy yn y degawdau dilynol.

Am nawr, nid wyf yn gweld a yw'n bosibl ei brynu ar CD neu DVD, oherwydd mae'n rhaid i'r llwytho i lawr gael ei wneud yn unigol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.