Ehangiad trefol, thema 2011

Bydd y mater demograffig mewn ffasiwn eleni -a'r canlynol- oherwydd nad oes llawer i'w wneud i fynd i'r afael â datrysiadau yn fyd-eang. Ffocws eleni ar gyfer Daearyddiaeth Genedlaethol yw union boblogaeth y byd ar drothwy addasu i 7 biliwn. Clasur casglwr yw rhifyn mis Ionawr.

natgeo

Mae Sefydliad Polisïau Tiriogaethol Lincoln wedi paratoi nifer o thesesau a deunyddiau ymchwil sy'n dod o un astudiaeth fwy o ddinasoedd 3,000 a oedd yn uwch na'r trigolion 2000 yn y flwyddyn 100,000. 

Y cyhoeddiad yr hoffwn fwyaf ohono yw'r ddogfen a elwir cynllunio trefolGwneud lle ar gyfer planed dinasoedd. Adroddiad diddorol sy'n dadansoddi gorffennol, presennol a dyfodol twf trefol ledled y byd. Mae'n cynnig patrwm newydd o sut y dylem baratoi ar gyfer twf y blynyddoedd i ddod. 
Gwaith gwych o Angel, Shlomo, gyda Jason Parent, Daniel L. Civco, a Alejandro M. Blei.  Gellir ei brynu mewn print ar gyfer UD $ 15 a'i lawrlwytho ar ffurf pdf am ddim (dim ond ar y dudalen y mae angen i chi fod wedi cofrestru). Ar gyfer y flwyddyn 2012 cyhoeddwyd deunydd o'r enw Ehangu Dinasoedd, a fydd yn sicr yn gynnig diddorol a ddylai gynnwys modelau Dinasoedd Siarter, sy'n fy atgoffa o egwyddorion CitiVilles Facebook a'i bod yn beryglus creu argyfyngau gwleidyddol newydd oherwydd er ei fod yn gynnig hynod o ddiddorol, mae llawer yn ei ystyried yn fath newydd o wladychiaeth.

Cynnwys arall o Sefydliad Lincoln, bob amser ar y pwnc hwn yw Atlas ehangu trefol. Mae hwn yn gasgliad amhrisiadwy o wybodaeth sydd ar gael i'w lawrlwytho sy'n cynnwys mapiau ar ffurf delwedd, taflenni kml a xls a oedd yn sail ar gyfer adeiladu'r -ac eraill- dogfen uchod. Mae yna hefyd ddata ar ffurf GIS i'w ddarllen o raglen GIS.

Trefnir hyn mewn pum adran:

1. Y rhan gyntaf, mae delweddau jpg ar ffurf parau sydd wedi'u diagramu i'w hargraffu ar bosteri. Mae un ddelwedd yn cynnwys data ystadegol a graffigol, y mapiau eraill o ddefnydd tir trefol wedi'u hadeiladu gyda thechnegau synhwyro o bell gyda delweddau lloeren mewn ardaloedd metropolitan o Dinasoedd 120 mewn dau gyfnod: Un a gymerwyd tua 1990 a'r ail 10 mlynedd yn ddiweddarach yn 2000.

map-naw-byd-rhanbarthau-2000
Mae'r map uchaf yn dangos lleoliad y 120 o ddinasoedd, y lliwiau yw'r rhanbarthau wrth i'r astudiaeth gael ei rhannu. Fel enghraifft, gadawaf y pâr ichi o Madrid.

2000-madrid-map 2000-madrid

 

2. Yr ail ran o'r atlas yn cynnwys astudiaeth o dwf hanesyddol y boblogaeth Dinasoedd 25, gan ddadansoddi mapiau rhwng 1800 a diwedd y ganrif newydd ddod i ben. Dosberthir y 25 dinas hyn, fel y dangosir ar y map canlynol: 7 yn America, 4 yn Ewrop, 6 yn Affrica, 12 yn Asia ac 1 yn Oceania.

map-naw-byd-rhanbarthau-hanesyddol

Mae'r delweddau isod yn enghraifft o achos ardal fetropolitan Mecsico. Ar y chwith mae'r ardaloedd a gwmpesir gan y parth trefol rhwng 1807 a 2000, ac ar y dde mae'r data poblogaeth, hectar dan sylw, graffiau dwysedd a hen fap cynrychioliadol.

hanes-mecsico-ddinas-map hanesyddol-mecsico-ddinas

3 Y trydydd adran Mae'n cynnwys tablau yn Excel gyda'r holl ddata sy'n cefnogi gwaith y 15 a 120 o ddinasoedd. Yn eithriadol, gan fod hidlwyr Excel yn ei gwneud hi'n hawdd i ni weld y data hwn yn ôl ein diddordebau.

4. Y bedwaredd adran yn cynnwys data i'w weld mewn rhaglenni GIS. Mae'r ddau geometreg rhanbarth gweinyddol gyda haenau .shp .dbf a .shx i'w gweld gydag unrhyw raglen, yn ogystal â ffeiliau .prj ar gyfer georeference, .img ar gyfer arddangos raster a .lyr i weld yr haen gyda phriodweddau themio a strwythur ynddynt ArcGIS.

5. Y bumed adran Mae'n cynnwys gwybodaeth y dinasoedd 3,646 mewn taflen Excel a hefyd mewn ffeil kml gyda'r holl ardaloedd trefol a astudir, i'w weledol â rhaglen GIS neu Google Earth.

Yn fyr, mae deunydd gwerthfawr a all fod yn ddefnyddiol iawn i fyfyrwyr, swyddogion cyhoeddus, ymchwilwyr, cynllunwyr a phobl sy'n ymwneud â materion datblygu economaidd-gymdeithasol.

Mae'r atlas a'r ddogfen yn darparu fframwaith cysyniadol ac, mae'n ymddangos am y tro cyntaf, y data empirig ar ddimensiynau'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol mewn ardaloedd trefol mewn dinasoedd ledled y byd. Mae'n agor persbectif her nad ydym yn gwybod sut i fynd i'r afael â hi yn y degawdau canlynol.

Am nawr, nid wyf yn gweld a yw'n bosibl ei brynu ar CD neu DVD, oherwydd mae'n rhaid i'r llwytho i lawr gael ei wneud yn unigol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.