Gajes mudo i Geofumadas.com

Yn olaf, mae'r gronfa ddata bron wedi'i mireinio ar ôl ymfudo o WordPress MU yn Cartesiaid i barth a gynhaliwyd yn Cpanel. I wneud hyn, mae sawl ategyn a mynediad at phpmyadmin wedi fy niddanu.

Sawl diwrnod - a nosweithiau - i fynd a dod. Yma, rwy'n crynhoi rhai llinellau, yna rwy'n credu fy mod o'r diwedd yn barod i ysgrifennu eto.

  • Am fod yn fersiwn WordPress-mu-1.2.4 a symud i fersiwn WordPress 3.0.4 mae yna lawer o bethau ar y ffordd nad oeddent yn allforio / mewnforio syml.
  • Roedd mynediad i'r gronfa ddata yn werthfawr, er mwyn dileu'r gorau o bethau sy'n aros yn y fasged garbage ond er nad ydyn nhw'n cael eu tynnu oddi yno maen nhw'n gwneud gormod o bwysau. Sylwais arno oherwydd er fy mod wedi dileu sbam, cymerodd yr allforio lawer, a theimlaf fod bwlch yn y fersiynau hynny oherwydd bod sbam newydd yn dal i gael ei ollwng.
  • Akismet Mae'n help mawr, heblaw am gael eich dileu sbam yn y sylwadau. geofumadascomcategories
  • Gwiriwr cyswllt wedi torri Mae'n help da iawn i nodi ac atgyweirio cysylltiadau nad ydyn nhw'n bodoli mwyach. Mae'n ddoniol, ond mae peidio â diweddaru'r cysylltiadau hynny yn golygu colli'r safle i'r parthau. Tudalennau nad ydyn nhw'n byw mwyach, a newidiodd eu strwythur, a wnaeth eu cysylltiadau'n fwy cyfeillgar, sylwadau gydag urls annilys, gwallau bysedd, beth bynnag. Yn help mawr i'r ategyn, mae wedi bod yn ddefnyddiol gwybod llawer o bethau a ysgrifennais ac sydd bellach wedi peidio â bodoli.
  • Y fersiynau cyfredol o mewnforio ategyn Mae ganddyn nhw'r opsiwn o drosglwyddo delweddau o'r oriel i'r parth newydd. Ond am lawer o resymau nid ydyn nhw i gyd yn dod, er enghraifft pe bydden nhw wedi aros mewn parth arall, nid yw'r rheini'n dod, na'r delweddau a osodwyd mewn strwythur sy'n wahanol i'r rhai confensiynol na'r rhai sydd gyda miniatur.
  • Mae'r ategyn wedi bod yn ddefnyddiol iawn Ychwanegu Delweddau Linkded i'r Oriel. Mae hyn yn gwneud y gwaith o chwilio am ddelweddau heb eu hadrodd a dod â nhw, gyda'r anfantais nad oes ganddo enghraifft i rybuddio pam ei fod yn hongian, roeddwn i'n meddwl ei fod oherwydd ei fod yn rhy fodlon, felly roeddwn i'n ei wneud yn ôl categorïau, ond wnaethon nhw byth basio AutoCAD nac Arolygu. Roedd y gofrestr gyfan oherwydd fy mod eisoes wedi defnyddio'r lle storio ac ni allai'r clic ategyn rybuddio. Sylwais arno pan oeddwn am greu ffolder newydd gan Cpanel, fod y neges yn ymddangos; Gofynnais iddynt ei ehangu a cherddodd popeth eto.
  • Mae brwydr marwolaeth wedi bod gyda sgript TimThumb, sy'n gofyn am addasu'r hawliau yn y cynnwys wp a ffolderau eraill o fewn templed Arthemia (sgript a storfa). Yn olaf, ar ôl darllen mewn llawer o fforymau, jyglo yn ddiangen, dyna'r cyfan a gymerodd. Mae'n ymddangos bod mynd o WP MU yn effeithio ar rai pethau a chwarae'r .htaccess oedd y lleiaf disgwyliedig.
  • Mae'n rhaid i mi atgyweirio'r permalinks o hyd, oherwydd newidiais y strwythur i wneud y cysylltiadau peiriant chwilio yn fwy cyfeillgar. Ar gyfer hyn yr ategyn Ymfudo Permalinks Mae'n gwneud gwaith gwych yn ailgyfeirio, ac unwaith y byddaf yn dod o hyd i batrwm byddaf yn gweld a fyddaf yn eu hatgyweirio i gyd o'r gronfa ddata.
  • Dyma ddelweddau cyfeillgar Fe helpodd fi oherwydd nad oedd gan lawer o ddelweddau unrhyw ddisgrifiad neu nad oedd ganddyn nhw fawr o werth.

Nawr daw'r da, er bod yn rhaid i mi ddilyn y cysylltiadau sydd wedi torri, mae'n parhau gyda'r cynllun optimeiddio.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.