Gajes yr ymfudo i Geofumadas.com

Yn olaf, mae'r gronfa ddata bron yn cael ei glanhau ar ôl ymfudo o WordPress MU yn Cartesiaid i barth a gynhelir yn Cpanel. Ar gyfer hyn, mae sawl ategyn a mynediad at phpmyadmin wedi fy niddanu. 

Sawl diwrnod - a nosweithiau - i fynd a dod. Yma, rwy'n crynhoi ychydig o linellau, ar ôl i mi feddwl fy mod o'r diwedd yn barod i ysgrifennu eto.

  • Am fod yn fersiwn WordPress-mu-1.2.4 a symud i fersiwn WordPress 3.0.4 mae yna lawer o bethau ar y ffordd nad oeddent yn allforio / mewnforio syml.
  • Roedd cyrchu'r gronfa ddata yn werthfawr, er mwyn dileu bwystfil o bethau sy'n aros yn y can garbage ond cyn belled nad ydyn nhw'n cael eu dileu o'r fan honno, maen nhw'n ychwanegu pwysau. Sylwais arno oherwydd er fy mod wedi cael gwared â sbam, cymerodd yr allforio amser hir, a theimlaf fod bwlch yn y fersiynau hynny oherwydd bod sbam newydd yn dal i lithro trwyddo.
  • Akismet Mae'n help mawr, heblaw am gael eich dileu sbam yn y sylwadau.  geofumadascomcategories
  • Gwiriwr cyswllt wedi torri mae'n help da iawn i nodi ac atgyweirio cysylltiadau nad ydyn nhw'n bodoli mwyach. Mae'n ddoniol, ond mae peidio â diweddaru'r dolenni hynny yn gwneud i'r parthau golli'r safle. Tudalennau nad ydyn nhw'n byw mwyach, a newidiodd eu strwythur, a wnaeth eu cysylltiadau'n fwy cyfeillgar, sylwadau gydag urls annilys, gwallau bysedd, yn fyr. Mae'r ategyn yn help mawr, mae wedi bod yn ddefnyddiol imi ddysgu am lawer o bethau a ysgrifennais ac nad ydynt bellach yn bodoli bellach.
  • Y fersiynau cyfredol o mewnforio ategyn mae ganddyn nhw'r opsiwn i symud y delweddau o'r oriel i'r parth newydd. Ond am lawer o resymau nid yw pob un ohonynt yn dod, er enghraifft pe byddent wedi cael eu cynnal mewn parth arall, nid yw'r rheini'n dod, na'r delweddau a osodwyd mewn strwythur gwahanol na'r un confensiynol na'r rhai sydd â mân-luniau. 
  • Mae'r ategyn wedi bod yn ddefnyddiol iawn Ychwanegu Delweddau Linkded i'r Oriel. Mae hyn yn gwneud y gwaith o chwilio am ddelweddau heb eu mewnforio a'u dwyn, gyda'r anfantais nad oes ganddo enghraifft i rybuddio pam ei fod yn hongian, roeddwn i'n meddwl ei fod oherwydd ei fod yn rhy fodlon, felly roeddwn i'n ei wneud yn ôl categorïau, ond wnaethon nhw byth basio AutoCAD na Thopograffi. Roedd y gofrestr gyfan oherwydd fy mod i eisoes wedi disbyddu'r lle storio ac ni allai'r ategyn ffycin rybuddio. Sylwais arno pan oeddwn am greu ffolder newydd gan Cpanel, fod y neges yn ymddangos; Gofynnais iddo gael ei ehangu a dechreuodd popeth eto.
  • Mae brwydr marwolaeth wedi bod gyda sgript TimThumb, sy'n gofyn am addasu'r hawliau yn y ffolderau cynnwys wp ac eraill o fewn templed Arthemia (sgript a storfa). Yn olaf ar ôl darllen mewn llawer o fforymau, jyglo diangen, dyna'r cyfan a gymerwyd. Mae'n ymddangos bod mynd o WP MU yn effeithio ar ychydig o bethau a chyffwrdd â'r .htaccess oedd yr hyn yr oeddwn yn ei ddisgwyl leiaf.
  • Mae'n rhaid i mi atgyweirio'r permalinks o hyd, ers i mi newid y strwythur i wneud y cysylltiadau'n fwy cyfeillgar â'r peiriannau chwilio. Ar gyfer hyn yr ategyn Ymfudo Permalinks Mae'n gwneud gwaith gwych yn ailgyfeirio, ac unwaith y byddaf yn dod o hyd i batrwm byddaf yn gweld a fyddaf yn eu hatgyweirio i gyd o'r gronfa ddata.
  • Dyma ddelweddau cyfeillgar Fe helpodd fi oherwydd nad oedd gan lawer o ddelweddau unrhyw ddisgrifiad neu nad oedd ganddyn nhw fawr o werth.

Nawr daw'r da, er bod yn rhaid i mi ddilyn y cysylltiadau sydd wedi torri, mae'n parhau gyda'r cynllun optimeiddio.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.