A fydd cyfrifiaduron yn marw ar gyfer defnyddwyr CAD / GIS?

Gyda'r hyn y mae wedi ei gostio i ni dynnu'r bwrdd llun o'r swyddfa ... A fydd y cartwnwyr yn gorfod dychwelyd i'r sefyllfa honno?

ergonomia_pc Mae'r mater wedi'i drafod ar lefel gyffredinol, ac maen nhw'n dal yn iawn. Rwy'n siŵr ein bod ar fin gweld cyfrifiaduron pen desg fel y swyddfa bost argraffedig; dim ond ar gyfer llwythi arbennig.  Magazine PC y mis hwn, mae offer trwm techno-ysmygu yn gwrthdroi ar y pwnc, er bod ei brif linell yn canolbwyntio ar ffyrdd 45 o wneud twit ym mhob seiniad.

Drist, gadewch iddo fod yn ffarweliad eraill mwy, Carlos Mendoza. Pe bawn i wedi gwybod byddwn yn anfon neges ato am dost er anrhydedd unrhyw gân Lennon, mewn unrhyw gornel o'r zócalo yn ystod fy nghyfle gyda'r ddeucanmlwyddiant.

Ond ym myd graffeg ni fydd hyn yn wir o reidrwydd. Mae credu y bydd y cyfrifiadur confensiynol yn marw yn ymwneud â gwahanu rhwng y defnydd o wybodaeth a chynhyrchu. Neu fel y byddai ffrind syrthiedig y Canaries yn dweud, codwch y faner i'r esgobion neu byddwch yng nghanol y troedfilwyr.

Mae'r PC yn marw ar gyfer defnyddwyr gwybodaeth

Nawr mae'n bosibl cael gafael ar ddata o wahanol ddyfeisiau, mae'n wastraff hyd yn oed yn ei wneud o anghyfforddus -ond yn gywir- safle yn y stiwdio, hyd yn oed yn hongian o'r hammock gyda'r Wii tra bod y plant yn tynnu eu sylw ar y teledu. Boed ar gyfer adloniant, i helpu'r gwarchodwr plant gyda'i gwaith cartref Astudiaethau Cymdeithasol, i wirio stats e-bost neu flog; mae un bys yn ddigon.

Ac yn ein hamgylchedd CAD / GIS, nid oes angen mwy na mwy na Acer Aspire i agor, argraffu, anfon at y canon (Datashow), ymgynghori neu cochlin gan ddefnyddio Map Bentley neu gvSIG. Yn y maes, gall Mapper Symudol 6 ddefnyddio CartoPad a chyda'r un hon, golygu ac yna mynd yn ôl i'r cabinet. Fel teledu, does neb yn cymryd trwydded neu raglen arbennig, dim ond dyfais i'w gwylio, gyda'r amrywiad o ryngweithio.

Ydy. Nid yw defnyddio data yn meddiannu GPU, oherwydd mae bron holl wyddoniaeth y dasg hon yn y data (a gynhyrchir) ac yn y rhyngweithio ysgafn ag ef. Byddwch yn ffeiliau siâp, topolegau hyn o fewn sylfaen ofodol neu'n ddychmygol stablau rhithwir.

Nid yw'n marw i gynhyrchwyr

Ond yn bendant ni fydd defnyddiwr sy'n gweithio ym maes golygu fideo, lluniadu CAD neu raglennu GIS yn gallu gollwng ei safle confensiynol o flaen monitor, sydd ond wedi'i wneud yn fwy gwastad, ehangach a llai niweidiol i'r llygaid. Nid oherwydd y data, ond oherwydd y prosesau dyna lle mae eich busnes, ac nid yw'r cysur hwn yn y cwestiwn.

Mae'n debyg bod y dylunydd graffig yn teimlo'n gyfforddus gyda phensil yn ei law, yr hen ar sgrin Wacom. Ond rwy'n amau ​​a allwn ni byth gogwyddo drafftiwr ar fwrdd eto, a gostiodd iddo fynd allan o'r fan honno a'i argyhoeddi i daflu'r pren mesur cyfochrog a'r rhwbiwr cylchdroi.

Rwy'n credu y bydd y dyfeisiau storio a rhyngweithio lleol yn newid, fel y ddisg galed a'r llygoden ddarfodedig sy'n ddeinosor llythrennol 20 oed gyda'i ddau fotwm o'i flaen; prin y newidiodd ei phêl rhwng ei choesau am olau llachar sy'n dod o geg y groth. Bydd y teganau hynny sy'n gwneud symudiadau 3D yn gallu symud ymlaen ymhellach, yn ogystal â'r sgrin wastad a fydd yn gallu gwneud ffotogrametreg mewn amser real gyda'r hyn hyd yn hyn rydyn ni'n ei alw'n fodelau 3D, ond sy'n dal i fod yn gynrychioliadau 2D. A chyda thrafodoldeb, bydd y gydran amser yn adio fel ein bod yn gweithredu mewn 4 dimensiwn, fel yn y byd go iawn.

delweddau

Ond ers rhedeg llinell allforio gdi gyda'r ffosil Daearyddiaeth Hyd yn oed yn drefn lân gyda Pyton, bydd angen tîm arnyn nhw sy'n gallu gwneud i ni deimlo'n hyderus ein bod ni'n cynhyrchu cynnwys newydd. Fel teledu, bydd y defnydd yn ysgafn, ond bydd cynhyrchu yn parhau i fod yn gelf gonfensiynol. Y prosesau, nid y data. Felly bydd swyddfa cartograffeg am amser hir yn parhau i fod â bos sy'n llywio gyda dyfais ysgafn, gyda bysellfwrdd holograffig a monitor yn hongian ar ei retina; i fonitro prosesau ar eich diwrnodau prysur a chadw'ch podlediad yn gyfredol ar rai diog.

Ond yn y ciwbiclau, bydd pum plentyn bob amser mewn sefyllfa marsupial sy'n gweithredu cyfrifiadur i wneud llinellau o sganio laser mewn amser real.

___________________________________________________

Ac i ddilyn Carlos, bydd yn rhaid inni aros iddo gael ei osod yn ôl mewn safle ffetws.  Os ydych chi'n staenio!

2 Yn ymateb i "A fydd cyfrifiaduron personol ar gyfer Defnyddwyr CAD / GIS yn marw?"

  1. Cytunaf yn llwyr â chi. Mae'n wir bod rhwydweithiau cymdeithasol, negeseuon gwib, ffotograffau ac ati ar gael yn gynyddol. Fodd bynnag, ac yn fy achos i, nid wyf yn newid y "cysur" a'r "tawelwch meddwl" y mae gweithio gyda WorkStation yn eu cynhyrchu, er ein bod nawr yn anelu at gael y GIS ar lawr gwlad gyda PC Dabled a phethau.

    Ond gan fod rhaid i mi olygu a thrin, nid yw PDA, ffôn symudol na laptop yn mynd y tu hwnt i fy gwaethaf. Ac mae'r rhain, er gwaethaf eu hoedran (5 years one a 2 y llall), rwy'n dal i ymddiried yn fy nhasgau mwyaf cymhleth.

    Yn hug ac yn bleser eich darllen eto.

    Manuel

    Chile

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.