Y System Lleoli Byd-eang fel prosiect ffair wyddoniaeth

Mae ffair wyddoniaeth fy mab wedi dychwelyd, ac ar ôl sawl trafodaeth gyda’r athro am bosibiliadau prosiect, maent o’r diwedd wedi cymeradwyo un y neidiodd bron i fetr o lawenydd ag ef ... yr wyf bron yn ddau oherwydd ei fod yn bwnc yr ydym ein dau yn angerddol amdano . Hefyd oherwydd bod y prosiect hwn yn wreiddiol, fe wnaethom benderfynu peidio â chwilio'r Rhyngrwyd mwyach am yr hyn y mae pawb wedi'i wneud eisoes a'r prif reswm pam mae hanner ohonynt fel arfer yn cael eu gwrthod neu eu hailadrodd.

Er gwaethaf fy mod yn flwyddyn dyngedfennol, gan mai 13 yw'r cam hwnnw yn unig pan fyddant yn dechrau cwestiynu awdurdod, anghyfiawnderau bywyd, rhwng plant a'r glasoed, bu'n rhaid i mi neilltuo ychydig mwy o amser i faterion nad ydym o reidrwydd yn eu rhannu. Bachgen gwych, gyda dyfodol addawol ym myd marchnata a thechnoleg ... er gyda sawl blwyddyn yn dal i ailddarganfod ei hunan-barch o fewn yr hyn sy'n werth a gwahanu'r hyn nad oes ganddo werth i ganolbwyntio arno.

Mae'r llun ar y dde yn edrych fel yr oedd ddoe, pan enillais wrthod y teulu am gymhwyso'r rasel sero. Haha, fe wnaethant ei hawlio gennyf i am sawl diwrnod, nad ydyn nhw bellach yn ei gyfrif oherwydd bod y llun hwnnw'n drawiadol.

Gan ddychwelyd at bwnc y prosiect, mae'n ymwneud â chyflwyno gweithrediad y System GPS. Ar gyfer hyn mae'n rhaid i ni weithio ar y penwythnos, gan wneud lle rhwng cymaint o sŵn y mae Sul y Mamau yn ei achosi; Mae'n rhaid i chi adeiladu model o'r byd, gydag orbitau cytser lloerennau gwifren, y cyfandiroedd wedi'u tynnu, lledredau a hydoedd. Gyda hyn bydd yn egluro sut mae cyfesurynnau daearyddol yn gweithio, sut mae disgyrchiant yn caniatáu i wrthrychau gael eu rhoi mewn orbit a derbyn y signal hwn o ddyfeisiau â GPS integredig.

Yna gyda iPad bydd yn dangos lle mae'r lloerennau'n mynd, er na ellir eu gweld, mae yna gais sy'n eich galluogi i efelychu eich troi dros yr awyr.

IMG_0257Ac yn olaf, bydd yn egluro sut mae'r system hon, ynghyd â'r derbynnydd gps y mae ffonau symudol a chymwysiadau datblygedig yn dod â hi bellach, yn caniatáu geolocation, gan ddangos Google Earth a'r lleoliad lle maen nhw yn yr ysgol. O, rwyf am weld hynny oherwydd bod y tegan yn ei drin fel Game Boy.

 

Felly, yn wahanol i straen y penwythnos diwethaf gyda chwymp y wefan, nawr mae gen i un ddifyr iawn, rhaid i mi hefyd brynu leinin dda i amddiffyn yr iPad rhag unrhyw ddamwain, hyfforddi'r bachgen fel bod mwy nag ailadrodd fel parakeet yn egluro rhywbeth yn fwy na daearyddiaeth yn unig ac yn anad dim, hyfforddwch ef fel na fydd yn cynhyrchu tynnu sylw trwy ffrwgwd gyda'i allu i chwarae Iron-man ... Gan mai dim ond ef sy'n gallu ei wneud!

 

Y llynedd gyda'r stôf nwy methan Cyflawnodd y lle cyntaf yn y dosbarth, yn yr ysgol ac yn ffair ysgol y brifddinas. Yn wahanol, y tro hwn nid yw'n mynd mewn grŵp, a ... mewn pwnc cyffrous.

Cawn weld sut mae'n mynd ...

2 Yn ymateb i'r "System Lleoli Byd-eang fel prosiect ffair wyddoniaeth"

  1. Biencausita chi os ydych chi'n gwybod, rwy'n ysgrifennu o Peru ac rwy'n dod o hyd i'ch tudalen, cyfarchion a llawer o lwyddiannau yn ddiddorol a defnyddiol iawn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.