III Profiad Rhannu Stentiau, Cofrestru a Tir Deiliadaeth - Argraff First

Pan fydd yr ail, o'r tri diwrnod sy'n rhan o'r diwrnod yn rhan o fenter Encounter Rhyngwladol y De-South, yn Granada, Nicaragua. Dyma fy asesiadau rhagarweiniol.

Ynglŷn â'r Lle

stentiau

Yn ddiamau, ar gyfer y rhai nad ydynt o Nicaragua, mae profiad yr amgylchedd o effaith uchel. Mae'r tymheredd a'r chwys i chwistrellu allan o'r aerdymheru yn wallgof, ond mae'r lle yn syfrdanol.

Sefydlwyd Granada yn 1524 gan Francisco Hernández de Córdoba. Dyma'r ddinas hynaf yn Nicaragua ac un o'r dinasoedd cyntaf yn America cyfandirol. Yn wahanol i drefi eraill sy'n honni'r un peth, nid yn unig yw dinas Granada yn setliad y goncwest, ond hefyd dinas wedi'i gofrestru yng nghofnodion swyddogol Goron Aragon a Theyrnas Castile yn Sbaen.

Amodau diogelwch y cyhoedd, fy parch. Ychydig oriau ar gyfer hamdden nosol, i sugno mwy na'r bysedd. Rhamant am werth hanesyddol a diwylliannol, fel erthygl farddonol arbennig iawn yn fy categori hamdden.

Y fethodoleg a'r dydd

Yn ymarferol ac yn ymarferol iawn. Er bod mwy yn dibynnu ar sgil a chyfrwys y safonwr. Yn ddiddorol am y Mannau Agored, lle gallwch rannu pynciau penodol gyda'r rhai sy'n cyfeirio at baneli; er ar gyfer y pynciau yr wyf wedi'u gweld mae gen i argraff eu bod yn ailadroddus o ran y rhai blaenorol.

stentiau

Mae ffurf y darlithoedd a'r fforymau yn gytbwys, er bod yr amser lle nad oes digon o le i fyfyrio neu systemateiddio yn cael ei ddeall -. Siawns ei fod yn cael ei ategu gan y sgyrsiau penodol, gan fod y profiadau yn fwy na gwerthfawr, gyda chyfranogwyr o Guatemala, Mecsico, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Gweriniaeth Dominica, Costa Rica, Colombia, Periw, Uruguay, Macedonia, yr Unol Daleithiau ac o bosibl Cwpl yn fwy nag yr wyf yn anghofio nawr.

Mae'r diwrnod cyntaf yn gwisgo mewn cyflwyniadau arferol a chroeso lluosog mewn gwlad sy'n amlwg yn brotocolareg i'r arena arlywyddol.

O'r sgyrsiau hudol; yn gyfoethog ac yn gyfoethog o ran cyfoeth graffig y cyflwyniad gan Diego Erba, «Pwysigrwydd Gwybodaeth Cadastral mewn Rheoleiddio»; Yn ogystal â'i synnwyr digrifwch da, mae'r casgliadau y mae wedi'u rhoi ar y dechrau yn ysbrydoledig.

stentiau

Mae Victor Endo wedi dangos y profiad ar reoleiddio ar lefel fyd-eang.

Darío Gómez y Rhyngberthynas rhwng y Gofrestrfa a Chastre

Ar y diwrnod cyntaf yr echel thematig yw'r dulliau Rheoleiddio, yn yr ail ddiwrnod hwn bydd moderneiddio ac integreiddio'r Gofrestrfa a Cadastre ac ar gyfer yfory yn monitro a gwerthuso rhaglenni gweinyddu tir. Yma hefyd bydd cyflwyniadau fel Javier Molina yn Ganllawiau Gwirfoddol ar Lywodraethu mewn Tir yn America Ladin.

stentiau

Gwendidau sy'n debyg

Er gwaethaf cyfoeth cyflwyniadau a chyfnewid, ar ôl mynychu dau ddigwyddiad blaenorol, gallaf adnabod yr agweddau canlynol a allai wella:

 • Mae angen rheoli gwybodaeth ymarferol ar frys. Ychydig sydd ag unrhyw syniad o ble mae systemateiddio'r holl brofiadau a rennir yn dod i ben, sut i'w cyrchu, sut i'w dyblygu a sut i fwydo'r wybodaeth hon yn ôl; yn amlwg yn y cyd-destunau hyn mae democrateiddio'r wybodaeth yn ddeheuig ar lefel sefydliadau cyhoeddus.
 • Mae yna eiddigedd o hyd o hyd i wybodaeth. Ymddengys fod rhai o'r papurau hyd yn oed yn rhannu'r profiad cadarnhaol yn unig, a mwy nag un, gan sicrhau bod llwyddiant penodol y wlad, y prosiect neu hyd yn oed ymgynghorydd preifat yn amlwg. Er bod yr un cyntaf yma yn welliant amlwg yn yr agwedd hon.
 • Cyfoeth o wybodaeth, tlodi mewn penderfyniadau. Mae hyd yn oed mordwyo drwy'r canghennau yn cael ei ganfod, o ran technoleg, gweithdrefnau, ryseitiau hud posibl a theimlo y gall yr hyn a wasanaethodd un arall fod yn ddefnyddiol i mi "ond mae eich achos yn wahanol". Mae'n amheus o hyd os yw'r broblem yn tarddu o'r broblem. Mae POB problem gofrestru yn y cyd-destun hwn yr un fath, mae POB problem stentaidd yn y cyd-destun hwn yr un fath; mae'r amrywiadau yn affeithiwr, ond mae'r broblem yr un fath. Wrth gwrs, mae'r ateb yn arbennig o berthnasol i bob gwlad ac mae ganddynt lefelau gwahanol o gynnydd, ond nid wyf yn gweld barn bendant ar egwyddorion datrysiad sy'n UNIG yr un peth ac nid ydynt yn cynnwys ailddyfeisio'r olwyn.
 • Nid oes model senario terfynol. Gwelaf weledigaethau gwahanol o beth yw'r cynnyrch terfynol. Rwy'n credu nad oes unrhyw bapurau pendant, y gellid cymryd llawer ohonynt o'r fforymau ar ddiwedd y digwyddiadau. Agweddau fel:
  - Nid yw'r cofrestriad, y stondin a'i integreiddio yn dod i ben, dim ond ffordd o hyrwyddo datblygiad a lles y defnyddiwr terfynol ydyn nhw.
  - Nid yw'r technolegau mwyaf modern yn frys, mae safoni gweithdrefnau (hyd yn oed papur).
  - Gellir gwneud moderneiddio'r Gofrestr fel maquila ac mae'n gymharol hawdd; mae argaeledd system a newid diwylliant yn y defnyddwyr ar gyfer y gweithrediad parhaus yw'r her lle mae angen buddsoddi.
  -Rhaid efallai na fydd yr integreiddio cofrestru-stentiau yn golygu newid deddfwriaeth, hyd yn oed yn weithdrefnol. Ond mae tueddiadau rhyngwladol y mae'n rhaid eu hailystyried neu o leiaf yn cael eu paratoi gydag ymosodol, fel: Cydgrynhoi tuag at endid safoni fel ymbarél, casglu data sylfaenol gan lywodraethau lleol, ei ddiweddaru gan ddefnyddwyr yn gyfnewid cymhellion fel disgownt wrth dalu trethi, integreiddio safonau rhyngwladol ar gyfer gweinyddu hawliau eiddo.

Er ein rhan ni, cydnabyddiaeth i'r Goruchaf Lys a Phrocuradur Gweriniaeth Comander Ortega, am drefniadaeth a chynhesrwydd y digwyddiad. I'r cyfranogwyr, llongyfarchiadau am gael eu dewis i gyrraedd yma, diolch am rannu cymaint o wybodaeth yn y gwahanol leoedd. I'r Banc y Byd ac FAO, bravo! am hyrwyddo'r cam hwn ar gyfer rheoli gwybodaeth yn gynaliadwy; ond hefyd yr her i'r camau nesaf i osgoi llunio camau newydd yn syml er mwyn parhau i wneud mwy o'r un peth.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.