Cwrs Cadastre, diwrnod cyntaf

Ddoe, fe wnaethom ddechrau ar achredu darparwyr gwasanaeth ar gyfer Catastro, a ddywedodd wrthynt ychydig ddyddiau yn ôl. Am y tro mae gennym bron i 30 o ymgeiswyr, rhai gyda rhywfaint o wallt llwyd haeddiannol ac eraill sydd â rhywfaint o brofiad mewn cadastres trefol.

Er bod yr wythnos gyntaf hon wedi'i anelu at hyfforddi yn yr arolwg trwy ddulliau uniongyrchol, mae'r diwrnod cyntaf hwn wedi mynd yn hawdd, y thema ragarweiniol:

Cyflwyniad i'r Prosiect

zoning trefol Dyma fu cyflwyno ffocws y prosiect hwn, sydd ag ymyrraeth mewn 64 bwrdeistref ac y mae ei flaenoriaeth yn fwy gwledig er ei fod hefyd yn cynnwys trefol. Mae'r agenda tair wythnos, y ffurflen werthuso a'r cyfleoedd i'r ymgeiswyr hyn gontractio â'r bwrdeistrefi dan sylw wedi'u cyflwyno.

Mae wedi bod yn sylfaenol i egluro llawer o amheuon neu ddryslyd y gallai rhywun eu cael, hefyd i ddiffinio'r cwmpas aml-swyddogol o'r broses ond ei flaenoriaeth ariannol.

Adolygiad hanesyddol o'r Castell

Heb ymchwilio i bynciau “Channel Channel” ynglŷn â sut y cafodd y cadastre ei eni, mae adolygiad wedi’i gyflwyno o’r ymyriadau y mae’r Cadastre Cenedlaethol a phrosiectau eraill wedi’u cael yn yr ardaloedd hynny lle bydd y prosiect yn cael ei gynnal. Bu hyn yn angenrheidiol fel bod technegwyr yn gwybod ble y gallant ddod o hyd i wybodaeth gyfeirio a data hanfodol fel mapiau o natur gyfreithiol y tir.

Deddfwriaeth sylfaenol

natur gyfreithiol Yn hyn, mae wedi cyflwyno rhai agweddau a ddylai wybod y rhai sy'n darparu gwasanaeth i fwrdeistrefi, gan gynnwys:

  • Natur gyfreithiol y tir
  • Deddfau sy'n ymwneud â rheoli'r diriogaeth
  • Rheoli cadastral ym mwrdeistrefi'r cyd-destun hwn
  • Cyfraith y bwrdeistrefi a'u pwerau ym maes tref, rheoli cyllidol, rheoli tir a rheoli amgylcheddol
  • Diffinio a therfynu tiroedd trefol - gwledig

Mae popeth wedi'i wneud o gyd-destun y wlad hon ac yn seiliedig ar achosion enghreifftiol a gyflwynwyd gan hwylusydd neu gyfranogwyr y cwrs. Mae'r drafodaeth ar rai erthyglau o'r cod sifil sydd wedi dod yn ddarfodedig ond sydd â dilysrwydd cyfreithiol wedi'i chynnwys. Rhaid imi gyfaddef bod yr hwylusydd yn dda iawn am hyn, ar ôl mwy na 25 mlynedd o weithio ar y mater hwn ... fy mharch.

Mae deddfwriaeth yn tueddu i newid o un wlad i'r llall, er bod yr arfer bron yr un fath; Mae bwrdeistrefi yn gyfrifol am gasglu trethi, ymestyn trwyddedau gweithredu, trwyddedau adeiladu, israniadau, trwyddedau ecsbloetio adnoddau naturiol, trwyddedau amgylcheddol, prosiectau datblygu, ac ymestyn teitlau eiddo a elwir yn barthau llawn mewn ardaloedd ejidal neu safleoedd preifat sy'n eiddo i'r fwrdeistref. . Ar gyfer y gwahanol ardaloedd hyn, sy'n cynnwys eu rôl o fewn archebu tiriogaethol, mae gan y bwrdeistrefi bwerau ymreolaethol na allant ragori ar reoliadau cenedlaethol.

Daw'r ddelwedd o'r Llawlyfr Gweinyddol Cadastral.

Mae'r ffigurau yn gynnyrch fy ngheironi o ddydd Gwener yn y 3 pm yn nhy fy mam-yng-nghyfraith.

Y lliwiau a ddefnyddiwyd, yr unig rai oedd gan fy mhlant yn eu bag ysgol.

perthynas gwastad trefol

Er mwyn peidio â chreu llawer o ddryswch mewn gwlad lle mae mwy o ddeddfau na phobl, rydym wedi seilio ein hunain ar ddiffinio rolau lleiaf unedau trefol sy'n arfer rheolaeth diriogaethol a sut mae'n rhaid i'r Cadastre fod â chysylltiad cydweithredol; yn eu plith: Rheoli Trethi, Uned Amgylcheddol Ddinesig, Cynllunio Trefol, Datblygu Cymunedol a Llys yr Heddlu Bwrdeistrefol. Mae bwrdeistrefi eraill yn cyrraedd lefel arall o geoastraliaethau.

Yn y diwedd, rhoddwyd deunydd iddynt sy'n cynnwys y deddfau dan sylw, er bod yr amser wedi bod yn brin, bu'n rhaid gwneud iddynt sylweddoli bod yn rhaid iddynt ddominyddu'r cyd-destun trefol er mwyn gallu ymateb i'r ceisiadau a gyflwynwyd gan y meiri yn yr amser y maent yn darparu eu gwasanaethau yno. Dywedodd rhywun y dylai ymgynghorydd cadastre hyd yn oed fod yn “fydwraig”, ac efallai ei fod yn llygad ei le.

Beth sy'n dod

Mae gweddill yr wythnos yn cynnwys dulliau arolygu uniongyrchol, y mae'n rhaid i'r timau y byddant yn gweithio gyda'r arolwg eiddo eu meistroli. Byddwn yn gweld sut mae'n mynd gyda'r Trimble GeoXT

2 Yn ymateb i "Cwrs Cadastre, diwrnod cyntaf"

  1. Helo Marco, yn yr achos hwn, mae'r cwrs yn cael ei ddysgu yn Honduras.

  2. Helo, yr wyf fi yn yr Ariannin ac rwyf wedi gweithio'n llawer yn yr ardal wastatig, ond ni allaf ddidynnu lle mae'r cwrs y cyfeirir ato wedi'i orfodi. Os nad ydyw'n blino, hoffwn wybod, o ystyried bod rhai Idiomau yn fy marn i yn wlad Ladin America ac o'r Ariannin, gallem gynnig rhywfaint o'n profiad.

    Yn gynnes.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.