Cwrs o drych, y diwrnod cyntaf

Ddoe, fe wnaethom ddechrau ar achredu darparwyr gwasanaeth ar gyfer Catastro, a ddywedodd wrthynt ychydig ddyddiau yn ôl. Ar hyn o bryd mae gennym bron i ymgeiswyr 30, rhai gyda rhai gwynion llwyd wedi'u hen ennill ac eraill sydd â phrofiad mewn cestyll trefol.

Er bod yr wythnos gyntaf hon wedi'i anelu at hyfforddi yn yr arolwg trwy ddulliau uniongyrchol, mae'r diwrnod cyntaf hwn wedi mynd yn hawdd, y thema ragarweiniol:

Cyflwyniad i'r Prosiect

zoning trefol Y rheswm dros hyn yw cyflwyno ffocws y prosiect hwn, sydd ag ymyrraeth yn ninasoedd 64 ac mae ei flaenoriaeth yn fwy gwledig ond hefyd yn cynnwys trefol. Cyflwynwyd agenda'r tair wythnos, ffurf arfarnu a chyfleoedd y mae'n rhaid i'r ymgeiswyr hyn fynd â chontractau gyda'r bwrdeistrefi dan sylw.

Mae wedi bod yn sylfaenol i egluro llawer o amheuon neu ddryslyd y gallai rhywun eu cael, hefyd i ddiffinio'r cwmpas aml-swyddogol o'r broses ond ei flaenoriaeth ariannol.

Adolygiad hanesyddol o'r Castell

Heb ddadfeddiannu materion "Hanes Sianel" ar sut y cafodd y stondin ei eni, cyflwynwyd adolygiad o'r ymyriadau a gafodd y Cadastre Genedlaethol a phrosiectau eraill yn yr ardaloedd hynny lle bydd y prosiect yn cael ei gynnal. Roedd hyn yn angenrheidiol i dechnegwyr wybod ble y gallant ddod o hyd i wybodaeth gyfeirio a data hanfodol megis mapiau o natur gyfreithiol y tir.

Deddfwriaeth sylfaenol

natur gyfreithiol Yn hyn, mae wedi cyflwyno rhai agweddau a ddylai wybod y rhai sy'n darparu gwasanaeth i fwrdeistrefi, gan gynnwys:

  • Natur gyfreithiol y tir
  • Deddfau sy'n ymwneud â rheoli'r diriogaeth
  • Rheoli cadastral ym mwrdeistrefi'r cyd-destun hwn
  • Cyfraith y bwrdeistrefi a'u pwerau ym maes tref, rheoli cyllidol, rheoli tir a rheoli amgylcheddol
  • Diffinio a therfynu tiroedd trefol-gwledig

Gwnaed popeth o gyd-destun y wlad hon ac yn seiliedig ar achosion enghreifftiol a gyflwynwyd gan yr hwylusydd neu gyfranogwyr y cwrs. Mae wedi cynnwys trafod rhai erthyglau o'r cod sifil sydd wedi dod yn ddarfodedig ond sydd â dilysrwydd cyfreithiol. Rhaid imi gyfaddef bod yr hwylusydd yn dda iawn ar hyn, ar ôl mwy na 25 o flynyddoedd o weithio ar y pwnc hwn ... fy mharch.

Mae deddfwriaeth yn aml yn newid o un wlad i'r llall, er bod yr arfer bron yr un fath; bwrdeistrefi dan sylw treth, yn ymestyn trwyddedau gweithredu, trwyddedau adeiladau, is-rannu, yn caniatáu ymelwa ar adnoddau naturiol, trwyddedau amgylcheddol, prosiectau datblygu ac ymestyn teitlau eiddo a adwaenir fel parthau llawn mewn ardaloedd ejido neu safleoedd preifat sy'n eiddo i'r fwrdeistref . Ar gyfer gwahanol ardaloedd hyn, gan gynnwys ei rôl mewn cynllunio defnydd tir, rhaid i bwrdeistrefi efallai na fydd pwerau ymreolaethol rhagori ar safonau cenedlaethol.

Daw'r ddelwedd o'r Llawlyfr Gweinyddol Cadastral.

Mae'r ffigurau yn gynnyrch fy ngheironi o ddydd Gwener yn y 3 pm yn nhy fy mam-yng-nghyfraith.

Y lliwiau a ddefnyddiwyd, yr unig rai oedd gan fy mhlant yn eu bag ysgol.

perthynas gwastad trefol

Er mwyn osgoi creu llawer o ddryswch mewn gwlad lle mae mwy o gyfreithiau na phobl, rydym wedi seilio ar ddiffinio rolau isafswm unedau'r fwrdeistref sy'n rheoli rheolaeth tiriogaethol a sut y dylai'r Cadastre gael cyswllt cydweithredol; yn eu plith: Rheoli Treth, Uned Amgylcheddol Bwrdeistrefol, Cynllunio Trefol, Datblygu Cymunedol a Llys Heddlu Bwrdeistrefol. Mae bwrdeistrefi eraill yn cyrraedd lefel arall o geoastricities.

Ar ddiwedd y rhoddwyd deunydd gan gynnwys y deddfau dan sylw, er bod amser yn brin, roedd yn rhaid i wneud iddynt ddisgyn oherwydd rhaid iddynt feistroli'r lefel trefol i gwrdd â'r ceisiadau a gyflwynwyd amser maer maent yn talu eu gwasanaethau yno. Dywedodd rhywun y dylai ymgynghorydd tir fod at "bydwraig", ac efallai yn hollol iawn.

Beth sy'n dod

Mae gweddill yr wythnos yn cynnwys dulliau o arolwg uniongyrchol, lle mae'n rhaid i'r timau y byddant yn gweithio gyda'r arolwg eiddo yn dylanwadu arnynt. Byddwn yn gweld sut mae'n mynd gyda'r Trimble GeoXT

Ymatebion 2 i "Cwrs Cadastre, diwrnod cyntaf"

  1. Helo Marco, yn yr achos hwn, mae'r cwrs yn cael ei ddysgu yn Honduras.

  2. Helo, yr wyf fi yn yr Ariannin ac rwyf wedi gweithio'n llawer yn yr ardal wastatig, ond ni allaf ddidynnu lle mae'r cwrs y cyfeirir ato wedi'i orfodi. Os nad ydyw'n blino, hoffwn wybod, o ystyried bod rhai Idiomau yn fy marn i yn wlad Ladin America ac o'r Ariannin, gallem gynnig rhywfaint o'n profiad.

    Yn gynnes.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.