Mae blwyddyn o systematization yn aros i mi

compendiwm ar gyfer rheoli stentiauMae eleni yn aros i mi gyda llawer i'w ysgrifennu a llai i deithio. Ar ôl cnoi llawer ar fy nghynllun systematization, rwyf wedi dod i'r casgliad cyn pryd y bydd gen i ychydig o wallt llwyd ychwanegol erbyn diwedd y flwyddyn. Y cyfan am ddyfeisio.

Nid yw'r systemateiddio hwn yn ceisio creu lefelau mwg uchel sy'n dod yn ddogfennau o ddefnydd swyddogol o'r Cadastre, yn hytrach disgwylir mewn compendiwm i gofnodi profiadau a phrosesau sy'n offerynnau ymarferol yn seiliedig ar yr hyn a wnaed yn ystod dwy flynedd olaf y prosiect.

compendiwm ar gyfer rheoli stentiauDyma sampl o'r hyn sy'n aros amdanaf, rwyf wedi dileu'r logos sefydliadol, yn y diwedd bydd y wasg yn rhoi gwell blas i chi ond ar ffurf cynnig drafft yma ewch.

1 Dogfen Gyffredinol

Mae'r cysyniad cyffredinol yn seiliedig ar gynnig ar gyfer y stentiau trefol, gan fanteisio ar arbedion maint, ei ddefnydd amlswyddogaethol a strategaeth cynaliadwyedd mewn tri maes: Technegol, Technolegol a Gweinyddol.

Fel hyn, y ddogfen fwyaf cyffredinol yw'r Proses Fethodolegol ar gyfer Rheoli Cadastre Bwrdeistrefol, ar lefel weithredol ond gyda manylion cysyniadol o ran cyd-reoli, Seilweithiau Data Gofodol a gweithredu prosiectau stentiau. 

3 Adroddiadau technegol

Mae'r ddogfen flaenorol yn cyfeirio ac yn cynnwys tri chynnyrch canolradd bob amser o fewn y dull stentiau trefol:

  • Gweithredu Technegol
  • Prosesau Gweinyddol
  • Gweithredu Technolegau

Mae'r rhain yn cynnwys deunydd mwy damcaniaethol nag ymarferol ar lefel yr adroddiad technegol, sy'n llai gweithredol na'r ddogfen gyffredinol ac os ydych chi'n cofnodi lefel ddisgrifiadol y canllawiau ymarferol.

compendiwm ar gyfer rheoli stentiau

18 canllawiau ymarferol

Yna ym mhob maes mae cyfres o ganllawiau ymarferol (rhai llawlyfrau) i'w gweithredu, mae gan y rhain ddull defnyddiwr terfynol ond cyfeirir atynt yn y dogfennau uchod; Mae angen blaenoriaethu o hyd oherwydd nid wyf yn credu eu bod yn addasu'r gwallt llwyd i'r graddau hynny ac os yw'n addasu, bydd yn rhaid rhoi gorchymyn cychwynnol iddynt yn seiliedig ar y cynnwys sy'n bodoli eisoes. Mae'r rhain yn cynnwys:

Prosesau Technegol Prosesau Technolegol Prosesau Gweinyddol

Perimedrau Trefol

Mapio ac adfer stentiau Gwrthryfel Trefol
Deddfwriaeth yn berthnasol i'r Cadastre Gweithredu GIS yn y stentiau Arolwg Gwledig
Defnydd amryfal y Cadastre Gofalu am offer Prisio Cadastral
Terfynau gweinyddol a datrys gwrthdaro Rheolaeth ddigidol y ffeil stentaidd Hyfforddi ac achredu Personél
Gwerthoedd Cadastral Integreiddio trefol i'r Cadastre Cenedlaethol Cynllunio a Threfnu
Casgliad o Real Estate Cynnal Cadastral Digidol Cadwraeth cadastral

Dyma enghraifft o sut byddai'r canllawiau ymarferol.

compendiwm ar gyfer rheoli stentiau

Mae'r cynhyrchion ar gyfer argraffwyr am reswm syml; ymestyn eich amser bywyd yn yr oes hon bod popeth i gario'r USB i mewn ond dim i'w sefydlogi. Er bod cynnwys newidiol mewn llawer o'r pynciau hyn, yn enwedig yr un technolegol, mae angen dogfennu ar ffurf copi caled er mwyn cadw hiraeth hyd yn oed ac osgoi dyblygu ymdrechion wrth reoli gwybodaeth. Wrth gwrs, maen nhw'n chwilio iddyn nhw gael eu rhyddhau o dan drwydded Creative Commons er mwyn gallu cael eu gwella a'u cymhwyso mewn amgylcheddau eraill

Gyda'r math hwn o ymdrechion, wrth wneud yn dda i'r wlad, beth yw'r mochyn cwta a fu unwaith yn systematig, mae'n dod yn wrthrych a dyblygu i'r actorion. 

... yno dw i'n dweud wrthych chi.

 

3 Yn ymateb i "Mae blwyddyn o systematization yn aros amdanaf"

  1. Na, nid wyf yn adnabod Alejandro. Ac nid wyf yn gwybod pwy enillodd y tendr, mae'n debyg eich bod yn golygu adran Atlántida, dyna brosiect arall.

  2. Mae Alejandro Bravo yn cymryd rhan yn y prosiect hwn, a ydych chi'n ei adnabod?
    Ydw arall. Cofiwch fi enw'r cwmni ymgynghori a enillodd y cais gyda'r Undeb Ewropeaidd.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.