Rhagfynegiadau 2010: Rhyngrwyd

Wrth gwrs, hoffwn gael pêl hud a gallu ei gwneud yn santero, ond nid fy esgus yw hi, dim ond ceisio cawl pysgod treuliwch ychydig yn y hamocock hwn sy'n bleser a'r cwpanaid o goffi gan mai dim ond fy mam yn y gyfraith sy'n ei wneud gwichian a ffon, ar ôl cawl bwyd môr o'r fath.

Egluro, i'r rhai sydd ond yn darllen y penawdau: Byddwn yn wallgof pe bawn i'n penderfynu cau'r blog, nawr fy mod i'n ei fwynhau fwyaf; dim ond drwg Jôc Diwrnod Ffwl Ebrill. Ac ar ôl i'r mater gael ei egluro, gadewch i ni ysmygu i'r hyn y gallem ei ddisgwyl eleni.

Mae'r swigen yn dod i ben

Dylai 2010 fod yn flwyddyn hollbwysig i lawer o dueddiadau nad ydynt bellach yn dod o hyd i ffordd o ailddyfeisio eu hunain. Yr wyf yn golygu llawer o'r hyn a gododd dan naws Web 2.0 ond nid oedd hynny'n arloesol ond yn ddynwared o'r hyn a ddechreuodd eraill.

Mae'r gwaethaf o'r argyfwng economaidd wedi mynd heibio, ond mae dwy flynedd o hyd i ystyried bod economi'r byd unwaith eto'n llawn. Ac yn y cyfamser, mae'r cwmnïau creadigol (a gyda pisto) eisoes wedi cynllunio eu hailgynllunio, gan aros i'r wreichionen; nid y rhai bach, sydd wedi dioddef y gale gan ddweud eu bod yn iawn ond yn ymwybodol, os nad yw hyn yn newid, y byddant yn mynd i ufuddhau i'w cyfranddalwyr nad ydynt yn sefydlu (os nad oeddent eisoes wedi gwneud).

Felly, heb lawer o alluoedd hudol, mae'n amlwg mai 2010 yw'r ail o dair blynedd o leiaf o ddirywiad, bod y cam hwnnw yn y cylch cynnyrch yn aros am don newydd i beidio â goroesi, ond i ailddyfeisio ei hun; ac os mai dyma'r unig gynnyrch yn y portffolio, mae marwolaeth yn anochel. Am y rheswm hwnnw, gallai anwiredd nifer o fentrau fynd drwy argyfwng difrifol, edrychwch ar ddillad cynddeiriog prosiectau fel Wikipedia i ragweld beth allai ddigwydd gydag eraill nad ydynt yn dod o hyd i strategaeth oroesi fwy cynaliadwy.

web20

Yna: Bydd prosiectau mawr yn goroesi, a gellid cyfuno rhai bach sy'n greadigol i brosiectau canolig. Bydd y rhai nad ydynt yn arloeswyr yn gwneud gwên yn ymddiswyddo ac yn dweud “tablau eto”, nes i ni gyrraedd. Nid yw hyn yn ddrwg, mae'n rheol bywyd, sydd wedi digwydd erioed, dim ond yn yr oes hon o ffyniant carlam y mae'n debygol y byddwn yn gweld, mewn llai na blwyddyn, brosiect mawr i dderbyn yn ddidwyll ei strategaeth ymddeol a'i drosi'n sefydliad, atal yr ardal ymchwil a rhoi parhad i'r hyn sy'n bodoli yn unig. Mae'r mentrau cwbl fasnachol yn cau ac yn gwerthu eu sylfaen cwsmeriaid a'u API annymunol i gystadleuydd.

Nid yr un peth mwyach.

Ni fydd yr achos cyfreithiol y tro hwn ar gyfer gosod y farchnad mwyach, oherwydd ni fydd hynny'n newid y ciciau mwyach os ydych chi'n parhau i wneud mwy o'r un peth. Mae'n golygu y bydd rhai rhwydweithiau cymdeithasol, cwmnïau hysbysebu ar-lein, darparwyr lletya a gwasanaethau o'r cwmwl â galw gwael yn diflannu felly.

Blwyddyn wisgo

Dylai blogiau a fforymau barhau i gael eu hecsbloetio, ond mae'r duedd tuag at flinder yn anochel. Bydd y peiriannau chwilio (sef 3 yn unig) yn fwy detholus i beidio â mynegeio o is-bwyllgorau, ffermydd blog neu safleoedd sydd wedi'u gadael; gyda hyn, bywyd y cymunedau hyn ddylai fod y bobl sy'n eu defnyddio, sy'n gwneud sylwadau, sy'n cysylltu heb arferion firaol niweidiol (hynny yw, y cymunedau go iawn).

Blwyddyn arloesi

model-multilayer-4 Er na fydd y ffyniant, bydd 2010 yn gallu nodi dechrau'r drydedd genhedlaeth, y byd hwnnw y mae'n ei alw'n naïf y We Semantig, na fydd byth yn digwydd ond mae gennym frasamcan, hyd yn oed os caiff ei orfodi. Mae'r ddau arwydd sy'n agor drws y tirnod hwn yn weladwy:

  • Y cyntaf yw'r ddibyniaeth bob dydd yn fwy ar gysylltedd byd-eang, y teganau newydd sy'n gysylltiedig â band eang (yn gynyddol ehangach) oherwydd prisiau is.
  • Yr ail yw'r anghydffurfiaeth ar gyfer parhau i yfed gwin stale gyda gwinoedd mor newydd.

Yn y cyfuniad o'r ddau duedd hon, yn sicr mae cam newydd yn cael ei greu lle bydd yn rhaid i'r rhai sy'n dibynnu arno ail-addasu yn unig. Os oes busnes, yna bydd tuedd ... ac mewn rhwydwaith sydd â chymaint o filiynau, mae'n siŵr bod yna fusnes, dim ond mater o amser sy'n ei wneud yn gynaliadwy.

Ond ni fyddwn yn gweld hynny yn 2010, prin y byddwn yn gwybod ble mae'r llongau mawr yn mynd. Google, Microsoft, HP, Oracle, Apple (ac felly nid ydynt yn digio, Yahoo bryd hynny). Mae'r lleill, dim ond yn paratoi i beidio â chael eu llethu yn eu llwybr ac yn cael digon o amser i leoli eu hunain heb golli eu defnyddwyr.

  • Ni ddylai'r blogiau a osodir ar WordPress addasu'r fersiwn newydd, y rhai sydd wedi'u gosod ar Blogger, y dylai Google eu diogelu. Ac ni, hapus, i ysmygu ac ysgrifennu heb gur pen; oes, anghofiwch addasiadau fel WordPress MU (ups!).
  • Rhwydweithiau cymdeithasol, sy'n addasu i weithio ar API Facebook neu ei gystadleuydd newydd; a hyd yn oed byth Hi5.
  • Y fforymau, sy'n cael eu hail-greu, oherwydd nad yw llawer mwy o newydd-deb wedi bod ar y llwybr hwnnw ers amser maith. Un diwrnod gall pobl flino o blanciau'r helpwch fi os gwelwch yn dda heb strategaethau newydd o gymuned gynaliadwy.
  • Dim ond i ddilyn y mae'r wikis, gan fod ei ddyluniad wedi bod yn gadarn iawn o'r dechrau.
  • Twitter a theulu, i roi eich traed ar y ddaear.
  • Technorati, safleoedd gwefru, ffermydd blog a pherlysiau eraill ... dim ond addasu i'r fformat RSS newydd ... ac efallai mewn dwy flynedd, Adiós Atom.

A ni?

Bydd llawer o'r newidiadau hyn yn dechrau yn 2010 yn unig, a bydd y rhai a fydd yn sylwi arno yn genedlaethau o dan y blynyddoedd 25, yn gwastraffu (yn ein barn ni) eu hamser yn llwytho lluniau, rhannu eu statws, sgwrsio, lawrlwytho pethau pirated a gwylio fideos ar YouTube. Nhw fydd y mochyn cwta, sy'n defnyddio'r technolegau mwyaf newydd, yn prynu dim ond yn diffinio tueddiadau byd-eang.

coffi chingastosoYn y cyfamser, yn 2010 byddwn ond yn parhau i ddefnyddio'r Rhyngrwyd am yr un peth. Er mwyn darllen newyddion, prynu teganau, ein hysbrydoli yn Google Earth a phethau felly, dim byd newydd y gallwn ni obeithio amdano er efallai y cawn fwy o emosiwn. Cymaint fel bod ffrind o'r diwedd yn stopio defnyddio ei e-bost Hotmail blinedig, bod un arall yn sylweddoli nad oes diben parhau i drydar a bod y Sgwrs wedi colli ei flas.

A minnau, byddaf yn gallu postio cofnodion newydd 360, yn gyffrous iawn (o leiaf i mi); i'r 180 byddaf yn gywilydd o'r swydd hon, yn fwy nag erioed byddaf yn ad-drefnu'r hyn a ddywedais i gyfiawnhau'r adrenalin iselder y mae coffi ffon fy mam-yng-nghyfraith yn ei gynhyrchu.

Hanner chwerw, canolig gwichian, canolig chingastoso... Ond da!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.