Rhagfynegiadau 2010: Rhyngrwyd

Wrth gwrs, hoffwn gael pêl hud a gallu ei gwneud yn santero, ond nid fy esgus yw hi, dim ond ceisio cawl pysgod treuliwch ychydig yn y hamocock hwn sy'n bleser a'r cwpanaid o goffi gan mai dim ond fy mam yn y gyfraith sy'n ei wneud gwichian a ffon, ar ôl cawl bwyd môr o'r fath.

Yn eglur, i'r rhai sydd ond yn darllen y penawdau: byddwn yn wallgof pe bawn i'n penderfynu cau'r blog, nawr fy mod i'n ei fwynhau'n fwy; dim ond un drwg Jôc Diwrnod Ffwl Ebrill. Ac unwaith y bydd y mater wedi'i glirio, gadewch i ni ysmygu i'r hyn y gallem ei ddisgwyl eleni.

Mae'r swigen yn dod i ben

Dylai 2010 fod yn flwyddyn dyngedfennol i lawer o dueddiadau nad ydyn nhw bellach yn dod o hyd i ffordd i ailddyfeisio'u hunain. Rwy'n golygu llawer o'r hyn a ddaeth i'r amlwg o dan aura Web 2.0 ond nid oedd hynny'n arloesol ond dynwarediad o'r hyn a ddechreuodd eraill.

Mae'r gwaethaf o'r argyfwng economaidd drosodd, ond mae hyd at ddwy flynedd i ystyried bod economi'r byd yn tyfu eto. Ac yn y cyfamser, mae cwmnïau creadigol (a chydag arian) eisoes wedi cynllunio eu hailgynllunio, gan aros am y wreichionen; nid y rhai bach, sydd wedi dioddef y gwynt gan ddweud eu bod yn iawn ond yn ymwybodol, os na fydd hyn yn newid, y bydd eu cyfranddalwyr nad ydynt yn sefydlu yn mynd i uffern (os nad ydyn nhw wedi gwneud hynny eisoes).

Felly, heb lawer o alluoedd hudol, mae'n amlwg mai 2010 yw'r ail o dair blynedd o ddirywiad o leiaf, y cam hwnnw yn y cylch cynnyrch sy'n aros am don newydd i beidio â goroesi, ond i ailddyfeisio ei hun; ac os mai hwn yw'r unig gynnyrch yn y portffolio, mae marwolaeth yn anochel. Am y rheswm hwn, gallai allgaredd llawer o fentrau fynd trwy argyfwng difrifol, dim ond edrych ar ddillad rhwygo prosiectau fel Wikipedia i ragweld beth allai ddigwydd i eraill nad ydynt eto wedi dod o hyd i strategaeth oroesi fwy cynaliadwy.

web20

Felly: Bydd prosiectau mawr yn goroesi, a gallai rhai bach sy'n greadigol uno â phrosiectau canolig. Bydd y rhai bach nad ydynt yn arloeswyr yn gwneud y wên o ymddiswyddo ac yn dweud "tablau eto", dyma lle rydyn ni'n dod. Nid yw hyn yn ddrwg, mae'n rheol bywyd, sydd wedi digwydd erioed, dim ond yn yr oes hon o ffyniant carlam ei bod yn debygol y byddwn, ymhen llai na blwyddyn, yn gweld prosiect mawr yn derbyn yn ddidwyll ei strategaeth o ymddeol a'i drawsnewid yn sylfaen, atal yr ardal ymchwil a rhoi parhad yn unig i'r hyn sy'n bodoli. Yn syml, mae mentrau masnachol yn mynd allan o fusnes ac yn gwerthu eu sylfaen cwsmeriaid ac API di-fudd i gystadleuydd.

Nid yr un peth mwyach.

Ni fydd yr achos cyfreithiol y tro hwn ar gyfer gosod y farchnad mwyach, oherwydd ni fydd hynny'n newid y ciciau mwyach os ydych chi'n parhau i wneud mwy o'r un peth. Mae'n golygu y bydd rhai cyfryngau cymdeithasol y mae galw mawr amdanynt, cwmnïau hysbysebu ar-lein, darparwyr cynnal a gwasanaethau cwmwl yn diflannu yn union fel hynny.

Blwyddyn wisgo

Dylai blogiau a fforymau barhau i gael eu hecsbloetio, ond mae'r duedd tuag at flinder yn anochel. Bydd peiriannau chwilio (sydd prin 3) yn fwy dewisol i beidio â mynegeio o is-barthau, ffermydd blog neu wefannau segur; Gyda hyn, dylai bywyd y cymunedau hyn fod y bobl sy'n eu defnyddio, sy'n gwneud sylwadau, sy'n cysylltu heb arferion firaol niweidiol (hynny yw, y cymunedau go iawn).

Blwyddyn arloesi

model-multilayer-4 Er nad hi fydd y ffyniant, efallai y bydd 2010 yn nodi dechrau’r drydedd genhedlaeth, y byd hwnnw y maent yn ei alw’n We na Semantig yn naïf, na fydd byth yn digwydd o bosibl ond mae gennym frasamcan, hyd yn oed os caiff ei orfodi. Mae'r ddau arwydd sy'n agor y drws i'r garreg filltir hon i'w gweld: 

  • Y cyntaf yw'r ddibyniaeth bob dydd yn fwy ar gysylltedd byd-eang, y teganau newydd sy'n gysylltiedig â band eang (yn gynyddol ehangach) oherwydd prisiau is.
  • Yr ail yw'r anghydffurfiaeth ar gyfer parhau i yfed gwin stale gyda gwinoedd mor newydd.

Wrth gyfuno'r ddwy duedd hon, mae'n sicr bod cam newydd yn cael ei greu lle bydd yn rhaid i'r rhai ohonom sy'n dibynnu arno ddim ond cyfiawnhau. Os oes busnes, yna bydd tuedd ... ac mewn rhwydwaith gyda chymaint o filiynau, siawns nad oes busnes, dim ond mater o ba mor hir y bydd yn gynaliadwy.

Ond ni fyddwn yn gweld hynny yn 2010, prin y byddwn yn gwybod i ble mae'r llongau mawr yn mynd. Google, Microsoft, HP, Oracle, Apple (ac fel nad ydyn nhw'n dioddef, Yahoo yn dda). Mae'r lleill, dim ond yn paratoi i beidio â rhedeg drosodd yn eu llwybr ac mae ganddyn nhw ddigon o amser i leoli eu hunain heb golli eu defnyddwyr.

  • Dim ond y fersiwn newydd, y rhai sydd wedi'u gosod ar Blogger, y bydd Google yn eu cefnogi y bydd yn rhaid i'r blogiau sydd wedi'u gosod ar WordPress addasu'r fersiwn newydd. A ninnau, yn hapus, i ysmygu ac ysgrifennu heb gur pen; ie, gadewch i ni anghofio addasiadau fel WordPress MU (ups!).
  • Rhwydweithiau cymdeithasol, sy'n addasu i weithio ar API Facebook neu ei gystadleuydd newydd; a hyd yn oed byth Hi5.
  • Y fforymau, i ailddyfeisio eu hunain, oherwydd nid yw rhywbeth mwy newydd wedi dod allan ar y llwybr hwnnw ers amser maith. Un diwrnod efallai y bydd pobl yn blino ar blanciau'r helpwch fi os gwelwch yn dda heb strategaethau newydd o gymuned gynaliadwy.
  • Dim ond i ddilyn y mae'r wikis, gan fod ei ddyluniad wedi bod yn gadarn iawn o'r dechrau.
  • Twitter a theulu, i roi eich traed ar y ddaear.
  • Technorati, safleoedd gwefru, ffermydd blog a pherlysiau eraill ... dim ond addasu i'r fformat RSS newydd ... ac efallai mewn dwy flynedd, Adiós Atom.

A ni?

Dim ond yn 2010 y bydd llawer o'r newidiadau hyn yn cychwyn, a'r rhai a fydd yn sylwi arno fydd y cenedlaethau o dan 25 oed, y rhai sy'n gwastraffu (yn ein barn ni) eu hamser yn uwchlwytho lluniau, rhannu eu statws, sgwrsio, lawrlwytho pethau môr-ladron a gwylio fideos ar YouTube. Nhw fydd y mochyn cwta, nhw sy'n defnyddio'r technolegau diweddaraf, yn prynu dim byd ond yn diffinio tueddiadau byd-eang.

coffi chingastosoYn y cyfamser, yn 2010 dim ond am yr un peth y byddwn yn parhau i ddefnyddio'r Rhyngrwyd. I ddarllen newyddion, prynu teganau, cael ein hysbrydoli gan Google Earth a phethau felly, ni allwn ddisgwyl dim byd newydd, er efallai y bydd yn fwy cyffrous inni. Ar y cyfan, bod un ffrind o'r diwedd yn stopio defnyddio ei Hotmail annifyr, mae ffrind arall yn sylweddoli nad oes diben trydar a bod y Sgwrs wedi colli ei flas.

A minnau, byddaf yn gallu postio cofnodion newydd 360, yn gyffrous iawn (o leiaf i mi); i'r 180 byddaf yn gywilydd o'r swydd hon, yn fwy nag erioed byddaf yn ad-drefnu'r hyn a ddywedais i gyfiawnhau'r adrenalin iselder y mae coffi ffon fy mam-yng-nghyfraith yn ei gynhyrchu. 

Hanner chwerw, canolig gwichian, canolig chingastoso... Ond da!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.