gvSIG Fonsagua, GIS ar gyfer dyluniadau dwr

Mae'n offeryn gwerthfawr ar gyfer prosiectau sy'n canolbwyntio ar ddŵr a glanweithdra yn fframwaith asiantaethau cydweithredu. Yn gyffredinol, mae wedi bod yn gweithio gyda chanlyniadau da Epanet, er bod cyfyngiadau yn ei broses o addasu i newidiadau.

Ar ôl edrych am resymau pam gvSIG a Chydweithredu se yn anweledig dros nos, rwyf wedi cymryd amser i adolygu'r ymdrech hon sy'n ymddangos i mi o'r cyfraniadau gorau o feddalwedd am ddim i sefydliad a datblygiad economaidd-gymdeithasol.

Y cyd-destun

Mae gvSIG Fonsagua yn codi o fewn fframwaith prosiectau Cydweithrediad Galiseg sydd wedi gweithio mewn gwahanol wledydd yn America Ganol ac Affrica. Ond yn ne Honduras lle mae'r datblygiad hwn wedi'i ddeor, lle mae CartoLab ac Ingeniería Sin Fronteras yn cymryd rhan, rwy'n cofio pan siaradais am y risgiau o ddefnyddio Estyniad NavTable yn gvSIG 1.10.

Ymddengys bod y profiad wedi bod yn dda iawn. Yn sicr o ganlyniad i ymdrechion gwahanol ac ar ôl bod mewn cyd-destun a geisiai wneud clymau trwy gyfuno ArcView (pirated efallai), Fformatau Excel, Access a phapur gyda thocynnau casglu caeau.

gvsig fonsagua

Er mai dyma gyd-destun dau fwrdeistref yn ne Honduras, mae'r sefyllfa'n debyg mewn llawer o leoedd yn America Ladin. Data wedi'i ddyfrhau, dadansoddiad heb ei safoni, eithrio'r agwedd economaidd-gymdeithasol, cyfyngiadau mewn offer awtomataidd, defnydd anghyfreithlon o feddalwedd berchnogol, dyblygu ymdrech, yn fyr.

Yr ateb

O ganlyniad i'r dyluniad, mae offeryn wedi'i adeiladu ar gvSIG 1.1.2, sy'n rhedeg ar y fersiwn bwrdd gwaith neu hefyd am y cludadwy. Mae hyn yn gweithio mewn ffordd resymegol, gan ddatrys y cylch o gasglu data alffaniwmerig, data cartograffig, dylunio systemau a chynhyrchu adroddiadau.

prif

Ar lefel y maes, mae'n cefnogi cipio data gyda meddygon confensiynol ar ffurf pwyntiau ffordd. Rhag ofn y ceir cyfesurynnau o bwyntiau mesur, ffynonellau, llinellau dosbarthu, tanciau, poblogaethau ac ati.

gvsig fonsagua Yna, gellir addasu'r ffurflenni ar gyfer cofnodi gwybodaeth, gan ganiatáu gweithredu rheolau dilysu nad oes angen llawer o elw arnynt. Mae'r rhain yn gweithio ar yr estyniad NavTable trwy gyfrwng tabiau eithaf ymarferol. Fel enghraifft yn y prosiect hwn, defnyddiwyd dwy ffeil, un gyda gwybodaeth economaidd-gymdeithasol o'r poblogaethau buddiolwyr a'r llall lle cesglir data technegol yn ymwneud â ffynonellau a seilweithiau presennol, paramedrau dylunio a defnyddio a gaiff eu hystyried yn y dadansoddiad.

Unwaith y caiff data ei gofnodi, gellir gwneud dyluniadau petrus sydd wedi'u hadeiladu ar y map. Mae holl botensial offer gvSIG CAD / GIS ond roedd Fonsagua yn cynnwys offer ychwanegol i wneud arferion cyffredin wrth ddylunio rhwydweithiau dŵr, fel nodi pryd mae pwynt yn dechrau, pan fydd dau rwydwaith yn dod at ei gilydd, hefyd yn dilysu ac arferion topolegol i gynnal cysondeb . Mae hefyd yn bosibl integreiddio'r meysydd dylanwad, gan ddewis y cymunedau a'r buddiolwyr i'w blaenoriaethu ar sail perthnasoedd cost / budd / effaith.

gvsig fonsagua

Yna, yn achos rhwydweithiau sy'n seiliedig ar ddisgyrchiant, gellir gweithredu'r dadansoddiad o'r paramedrau a'r amodau dylunio. Mae'r system yn dangos tabl lle gallwch weld yr adrannau gwahanol i chwarae'r hyn a wnaeth ein hen gyfrifianellau HP ac, yn absenoldeb un, i deithio, i grwydro, nes i ni leihau'r colledion neu gwnaethom goginio y data Gellir ei newid yn ôl segment fel diamedr pibell, drychiad a math o ddeunydd i sicrhau bod y cyflymder a'r colledion o fewn y paramedrau sefydledig. Mae'r swyddogaeth hon yn ddiddorol iawn, oherwydd bod y lliwiau coch yn rhybuddio os oes rhywbeth o'i le ac yn achos integreiddio neu ddileu cymuned, rhaid i chi redeg y cyfrifiad eto.

Mae'r fethodoleg yn seiliedig ar yr un a ddefnyddiwyd gan Ingeniería Sin Fronteras, er bod cynlluniau i fynd y tu hwnt.

Gellir hefyd integreiddio elfennau eraill yn y dyluniad, fel tanciau cyflenwi neu systemau pwmpio. Drwy nodi paramedrau sy'n gysylltiedig â llinell y dargludiad a'r storfa gallwch gyfrifo faint o geffyl sy'n ofynnol gan y pwmp. Yn syml iawn!

gvsig fonsagua

Ac yna, gallwch gynhyrchu adroddiadau i gefnogi'r taflenni data technegol neu gyfathrebu canlyniadau. Caiff y wybodaeth ei storio mewn cronfa ddata SQLite a ffeiliau siâp.

Yn fyr, mae'n arf gwych ar gyfer dylunio systemau dŵr yfed, gydag integreiddio i wybodaeth gartograffig.

Ni allwn anwybyddu ei fod ar gael am ddim, gan ei fod yn gweithio gyda thrwydded GPL. Mae eich cod ar gael os ydych am ail-addasu ar gyfer prosiectau tebyg.

Fel enghraifft, rwy'n gadael fideo sampl i chi, er bod mwy o fideos ar dudalen Fonsagua, mwy am y prosiect ac enghraifft gyda data.

Heriau yn yr arfaeth

Ymhlith heriau cryf gvSIG Fonsagua yw trylediad yr offeryn ymhlith y gwahanol raglenni cydweithredu sy'n gweithio ar bynciau tebyg. Dim ond yn Honduras, mae gan swyddfeydd AECID yn y Gogledd a'r Gorllewin linellau penodol ar gyfer prosiectau Dŵr gyda chronfeydd cyhoeddus o Sbaen sy'n cael eu cydlynu drwy'r Swyddfa Cydweithredu Technegol. Byddai'n gyfle gwych pe baent yn llwyddo i integreiddio'r datblygiad hwn fel arf ar gyfer cynllunio a'i ddefnyddio yn Unedau Technegol y cysylltiadau a'r bwrdeistrefi. Byddai hefyd yn ddiddorol cael fersiwn ysgafn ar gyfer gwaith dilynol gan y byrddau dŵr, sef y rhai sy'n arwain at gynaliadwyedd yn y pen draw. Gallai'r math hwn o ymdrechion warantu parhad yr ymdrech hon yn y newidiadau gwallgof i lywodraeth y gwledydd hyn lle nad oes gyrfa sifil yn cael ei gweithredu a hefyd i sicrhau bod ymdrechion cydweithredu'n cyd-fynd.

Mae'n amlwg y bydd Engineering Without Borders yn manteisio ar yr ymdrech mewn gwledydd eraill, ond mae cydweithwyr eraill hefyd yn gweithio ar thema Dŵr, fel Corfflu Heddwch, y mae ei flaenoriaeth ar gyfer yr arian sy'n cael ei weithredu ar hyn o bryd yn Honduras wrth ddylunio systemau dŵr yfed. Mae mwyafrif y cydweithwyr yn canolbwyntio ar bron yr un cylch, felly mae'n rhaid i ni feddwl yn sicr am ffyrdd o ledaenu'r offeryn mewn achosion eraill o gydweithredu.

Mae mynd i gvSIG o fersiynau mwy diweddar yn her arall, er ei fod wedi'i gyflyru i wahanol agweddau, yn eu plith -Ymddangos- ansicrwydd ynghylch pa fersiwn sefydlog o gvSIG fydd o fewn dyddiau 347.5 ac a fydd ar gael mewn fersiwn symudol. Mae'n debyg y bydd y mater hwn yn cael ei ddatrys yn hawdd ar ôl iCarto ddod yn bartner llawn i'r Sefydliad gvSIG, sef cyflawniad yr ydym yn ei ystyried yn arwyddocaol wrth gryfhau ffabrig diwydiannol o ansawdd. Gyda hyn rydym yn tybio y gallai fynd y tu hwnt i'r mater hydrolegol tuag at y maes hydrolegol, sy'n gilfach sydd â photensial mawr.

Ac yn olaf, yr her o ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus, sy'n fwy cymhleth ond a all fod o werth mawr os darperir y profiad, y prosesau a'r system fel arf -yn rhydd o amheuon ynghylch gwelededd sefydliadol- cefnogi'r Cyfreithiau Fframwaith a dad-ddwysáu gwasanaethau'r sector dŵr yng ngwledydd y trofannau.

Gweld mwy o gvSIG Fonsagua

Atebion 2 i "gvSIG Fonsagua, SIG ar gyfer dyluniadau dŵr"

  1. Diolch Fran, byddaf yn gwneud y cywiriad priodol cyn gynted ag y byddaf yn dychwelyd i'r gwareiddiad.

    A cyfarch.

  2. O Cartolab a minnau fel aelod o'r tîm a ddatblygodd gvSIG Fonsagua, rydym yn gwerthfawrogi'n fawr y dadansoddiad rydych chi wedi'i wneud o'r cais. Mae sylwadau fel hyn yn ein helpu i barhau i weithio i geisio gwneud pethau cystal â phosibl.

    Ar hyn o bryd rydym mewn cysylltiad â sawl asiantaeth i ariannu datblygiad nodweddion newydd ar gyfer y cais ac i symud i fersiwn diweddaraf gvSIG.

    Dim ond un manylion i'w egluro. Nid yw'r cais wedi'i ddylunio'n union i wneud ffolder technegol prosiect adeiladol, ond yn hytrach i allu blaenoriaethu'r dewisiadau cyflenwi posibl eraill. Dyma un o'r pwyntiau sy'n fwy anodd ei drosglwyddo. Mae gan fethodoleg y Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr Cynhwysfawr, lle mae'r cais wedi'i fframio, sawl cam o wahaniaethau, ac mae bob amser yn dewis cyflawni cynllun cyffredinol lle mae sawl opsiwn yn cael eu hystyried ac yn ddiweddarach i gynnal cyfnod adeiladu, ond mae llawer o bobl mae'n well gan hynny fynd yn uniongyrchol at y cam adeiladol, sydd, o'n safbwynt ni, fel arfer yr un mwyaf priodol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.