gvSIG Fonsagua, SIG ar gyfer dyluniadau dwr

Mae'n offeryn gwerthfawr ar gyfer prosiectau sy'n canolbwyntio ar y sector dŵr a glanweithdra o fewn fframwaith sefydliadau cydweithredu. Mewn ffordd generig, mae wedi bod yn gweithio gyda chanlyniadau da Epanet, er bod cyfyngiadau yn ei broses o addasu i newidiadau.

Ar ôl edrych am resymau pam gvSIG a Chydweithredu se yn anweledig dros nos, rwyf wedi cymryd amser i adolygu'r ymdrech hon sy'n ymddangos i mi o'r cyfraniadau gorau o feddalwedd am ddim i sefydliad a datblygiad economaidd-gymdeithasol.

Y cyd-destun

gvSIG Mae Fonsagua yn codi o fewn fframwaith prosiectau Cydweithrediad Galisia sydd wedi gweithio mewn gwahanol wledydd yng Nghanol America ac Affrica. Ond yn ne Honduras lle mae'r datblygiad hwn yn cael ei ddeor, lle mae CartoLab ac Ingeniería Sin Fronteras yn cymryd rhan, rwy'n ei gofio pan soniodd am beryglon defnyddio'r Estyniad NavTable yn gvSIG 1.10.

Mae'n ymddangos bod y profiad wedi bod yn dda iawn. Siawns mai canlyniad gwahanol ymdrechion ac ar ôl bod mewn cyd-destun a oedd yn ceisio gwneud llanast trwy gyfuno ArcView (pirated efallai), Fformatau Excel, Access a phapur gyda thocynnau casglu caeau.

gvsig fonsagua

Er mai dyma gyd-destun dwy fwrdeistref yn ne Honduras, mae'r sefyllfa'n debyg mewn sawl man yn America Ladin. Lledaenu data, dadansoddiad ansafonol, gwahardd yr agwedd economaidd-gymdeithasol, cyfyngiadau mewn offer awtomataidd, defnyddio meddalwedd berchnogol yn anghyfreithlon, dyblygu ymdrech, yn fyr.

Yr ateb

O ganlyniad i'r dyluniad, mae offeryn wedi'i adeiladu ar gvSIG 1.1.2, sy'n rhedeg ar y fersiwn bwrdd gwaith neu hefyd am y cludadwy. Mae hyn yn gweithio mewn ffordd resymegol, gan ddatrys y cylch o gasglu data alffaniwmerig, cartograffig, dylunio system a chynhyrchu adroddiadau.

prif

Ar lefel y cae, mae'n cefnogi cipio data gyda gps confensiynol ar ffurf cyfeirbwyntiau. Mae hyn rhag ofn y ceir cyfesurynnau pwyntiau mesur, ffynonellau, llinellau dosbarthu, tanciau, trefi ac ati.

gvsig fonsagua Yna gellir addasu'r ffurflenni ar gyfer mewnbynnu gwybodaeth, gan ganiatáu ar gyfer rheolau dilysu nad oes angen llawer o amser arnynt i'w gweithredu. Mae'r rhain yn gweithio ar ben yr estyniad NavTable trwy gyfrwng tabiau eithaf defnyddiol. Fel enghraifft yn y prosiect hwn, defnyddiwyd dwy ffeil, un gyda gwybodaeth economaidd-gymdeithasol am y poblogaethau buddiolwyr ac un arall lle cesglir data technegol sy'n gysylltiedig â ffynonellau ac isadeileddau presennol, paramedrau dylunio a defnydd a fydd yn cael eu hystyried yn y dadansoddiad.

Ar ôl mewnbynnu data, gellir gwneud dyluniadau petrus sydd wedi'u hadeiladu ar y map. Mae holl botensial offer CAD / GIS gvSIG, ond roedd Fonsagua yn cynnwys offer ychwanegol i wneud arferion cyffredin wrth ddylunio rhwydweithiau dŵr, megis nodi pryd mai pwynt yw'r man cychwyn, pan ymunir â dau rwydwaith, ynghyd â dilysiad topolegol ac arferion i gynnal cysondeb. . Gellir integreiddio'r meysydd dylanwad hefyd, gan ddewis y cymunedau a'r bobl a elwodd i flaenoriaethu ar sail perthnasoedd cost / budd / effaith.

gvsig fonsagua

Yna, yn achos rhwydweithiau sy'n seiliedig ar ddisgyrchiant, gellir rhedeg y dadansoddiad yn seiliedig ar baramedrau ac amodau'r dyluniad. Mae'r system yn arddangos tabl lle gallwch weld y gwahanol adrannau i chwarae'r hyn yr oedd ein hen gyfrifianellau HP yn arfer ei wneud ac, yn absenoldeb un, taith, taith, nes i ni leihau colledion gwnaethom goginio y data. Gellir ei newid fesul segment fel diamedr pibell, drychiad, a math o ddeunydd i sicrhau bod cyflymder a cholledion o fewn paramedrau sefydledig. Mae'r swyddogaeth hon yn ddiddorol iawn, oherwydd mae'r lliwiau coch yn eich rhybuddio os oes rhywbeth o'i le ac rhag ofn integreiddio neu ddileu cymuned mae'n rhaid i chi redeg y cyfrifiad eto.

Mae'r fethodoleg yn seiliedig ar yr un a ddefnyddiwyd gan Ingeniería Sin Fronteras, er bod cynlluniau i fynd y tu hwnt.

Gellir integreiddio elfennau eraill i'r dyluniad hefyd, fel tanciau cyflenwi neu systemau pwmpio. Trwy nodi paramedrau sy'n gysylltiedig â'r biblinell a storio, gallwch gyfrifo faint o marchnerth sy'n ofynnol gan y pwmp.  Yn syml iawn!

gvsig fonsagua

Ac yna gallwch chi gynhyrchu adroddiadau i gefnogi taflenni data neu gyfleu canlyniadau. Mae'r wybodaeth yn cael ei storio mewn cronfa ddata SQLite ac yn siapio ffeiliau.

Yn fyr, mae'n arf gwych ar gyfer dylunio systemau dŵr yfed, gydag integreiddio i wybodaeth gartograffig.

Ni allwn anwybyddu ei fod ar gael am ddim, gan ei fod yn gweithio o dan y drwydded GPL. Mae ei god ar gael rhag ofn eich bod chi eisiau ail-gyfaddasu ar gyfer prosiectau tebyg.

Fel enghraifft, rwy'n gadael fideo sampl i chi, er bod mwy o fideos ar dudalen Fonsagua, mwy am y prosiect ac enghraifft gyda data.

 

Heriau yn yr arfaeth

Ymhlith heriau cryf gvSIG Fonsagua mae lledaenu'r offeryn ymhlith y gwahanol raglenni cydweithredu sy'n gweithio ar bwnc tebyg. Dim ond yn Honduras, mae gan swyddfeydd AECID yn y Gogledd a'r Gorllewin linellau penodol ar gyfer prosiectau dŵr gydag arian cyhoeddus o Sbaen sy'n cael eu cydgysylltu trwy'r Swyddfa Cydweithrediad Technegol. Byddai'n gyfle gwych pe baent yn llwyddo i integreiddio'r datblygiad hwn fel offeryn ar gyfer cynllunio a'i ddefnyddio mewn Unedau Technegol y mancomunidades a'r bwrdeistrefi. Byddai fersiwn ysgafn hefyd yn ddiddorol i'w monitro gan y byrddau dŵr, sef y rhai sy'n cael eu gadael yn gynaliadwy yn y pen draw. Gallai'r math hwn o ymdrech warantu parhad yr ymdrech hon yn newidiadau gwallgof llywodraeth y gwledydd hyn lle nad oes hil sifil yn cael ei gweithredu a hefyd i sicrhau aliniad ymdrechion cydweithredu.

Mae'n amlwg y bydd Peirianneg heb Ffiniau yn manteisio ar yr ymdrech mewn gwledydd eraill, ond mae cydweithredwyr eraill hefyd yn gweithio ar fater Dŵr, fel y Corfflu Heddwch, y mae eu blaenoriaeth ar gyfer yr arian sy'n cael ei weithredu yn Honduras ar hyn o bryd wrth ddylunio systemau dŵr yfed. Mae'r rhan fwyaf o gydweithredwyr yn canolbwyntio ar bron yr un cylch, felly mae'n sicr y bydd angen meddwl am ffyrdd o ledaenu'r offeryn mewn achosion cydweithredu eraill.

Mae mynd i gvSIG o fersiynau mwy diweddar yn her arall, er ei fod wedi'i gyflyru i wahanol agweddau, yn eu plith -Ymddangos- ansicrwydd beth fydd fersiwn sefydlog gvSIG mewn 347.5 diwrnod ac a fydd ar gael mewn fersiwn gludadwy. Mae'n debyg y bydd y mater hwn yn cael ei ddatrys yn hawdd ar ôl i iCarto ddod yn bartner cwbl newydd yn Sefydliad y gvSIG, cyflawniad sy'n ymddangos yn arwyddocaol i ni wrth gryfhau'r ffabrig diwydiannol o ansawdd. Gyda hyn, rydym yn cymryd y gallai fynd y tu hwnt i'r mater hydrosanitary tuag at y maes hydrolegol, sy'n gilfach sydd â photensial mawr.

Ac yn olaf, yr her o ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus, sy'n fwy cymhleth ond a all fod o werth mawr os darperir profiad, prosesau a systemateiddio fel offeryn -yn rhydd o amheuon ynghylch gwelededd sefydliadol- cefnogi'r Deddfau Fframwaith a dadelfennu gwasanaethau'r sector dŵr mewn trofannau.

Gweld mwy o gvSIG Fonsagua

2 Yn ymateb i "gvSIG Fonsagua, GIS ar gyfer dyluniadau dŵr"

  1. Diolch Fran, byddaf yn gwneud y cywiriad priodol cyn gynted ag y byddaf yn dychwelyd i'r gwareiddiad.

    A cyfarch.

  2. O Cartolab a minnau fel aelod o'r tîm a ddatblygodd gvSIG Fonsagua, rydym yn gwerthfawrogi'n fawr y dadansoddiad rydych chi wedi'i wneud o'r cais. Mae sylwadau fel hyn yn ein helpu i barhau i weithio i geisio gwneud pethau cystal â phosibl.

    Ar hyn o bryd rydym mewn cysylltiad â sawl asiantaeth i ariannu datblygiad nodweddion newydd ar gyfer y cais ac i symud i fersiwn diweddaraf gvSIG.

    Dim ond un manylion i'w egluro. Nid yw'r cais wedi'i ddylunio'n union i wneud ffolder technegol prosiect adeiladol, ond yn hytrach i allu blaenoriaethu'r dewisiadau cyflenwi posibl eraill. Dyma un o'r pwyntiau sy'n fwy anodd ei drosglwyddo. Mae gan fethodoleg y Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr Cynhwysfawr, lle mae'r cais wedi'i fframio, sawl cam o wahaniaethau, ac mae bob amser yn dewis cyflawni cynllun cyffredinol lle mae sawl opsiwn yn cael eu hystyried ac yn ddiweddarach i gynnal cyfnod adeiladu, ond mae llawer o bobl mae'n well gan hynny fynd yn uniongyrchol at y cam adeiladol, sydd, o'n safbwynt ni, fel arfer yr un mwyaf priodol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.