Archifau ar gyfer

fideo

Fideos i ddysgu sut i ddefnyddio AutoCAD, ArcGIS a rhaglenni mapio eraill.

Pêl-droed, sut aeth pethau yn y Caribî

Wrth siarad am fenywod a brad, yr wythnos diwethaf daeth yr amheuaeth i ben yn y rhai sy'n mynd i gam nesaf cymhwyster Cwpan y Byd yn ardal Gogledd, Canolbarth America a'r Caribî. Beth ddigwyddodd O'r grŵp o Costa Rica, derbyniodd y rhain ac El Salvador y tocyn bron fel elusen oherwydd prin eu bod wedi cael achos cyfreithiol ...

Cydamseru ArcGIS gyda Google Earth

Mae'r cymhwysiad hwn yn caniatáu i ArcGIS agor ffenestr Google Earth o'r un sylw a'i chadw'n gydamserol. Mae'n rhad ac am ddim ac mae'n debyg ei fod yn elwa o'r hysbysebion sy'n ymddangos ar frig y map. Mae ffenestr Google Earth yn diweddaru wrth i chi sgrolio neu chwyddo yn ArcGIS ... ac mae'n gweithio hefyd ...

Cyfrifiad strwythurol ar-lein, gan gynnwys lluniadau

Mae Area de Cálculo yn safle a ddatblygwyd gan Area de Cálculo, Diseño y Construcción S. de RL wedi'i leoli ym Madrid. Fel y mae ei enw'n awgrymu, mae'n ofod i wneud cyfrifiadau ar ddylunio strwythurol ar-lein. Dewch i ni weld enghraifft: rydw i eisiau dylunio sylfaen wedi'i inswleiddio; Rwy'n mynd i'r adran "Rhaglenni cyfrifo ...

Cegin gyda AutoCAD 2007 mewn munudau 5

I'r rhai sydd eisiau dysgu AutoCAD, dyma fideo gan Eric Stover, sydd mewn dim ond 4:44 munud yn dangos i ni sut i wneud cegin gyflawn mewn 3 Dimensiwn gan ddefnyddio AutoCAD yn unig 2007. Dechreuwch o gynllun dau ddimensiwn, yna ychwanegwch y cyfrolau 3D, gosod camera i weld persbectif ... hyd yn oed gosod paentiadau ar ...

Stori gariad ar gyfer geomatig

Yma mae stori a gymerwyd o'r blogsphere, nad yw'n addas ar gyfer technoffobeg, efallai'n meddiannu mwy na dychymyg Alex Ubago. O'r golwg. Roedd yn brynhawn llwyd, yn annheilwng ar gyfer taith fusnes lwyddiannus i Montelimar, yn Nicaragua; gorchuddiodd awel y môr y croen yn gynnes mewn gronynnau o halen a ddaeth yn bicsel ...

Sut wnaeth ein byd Google Earth newid?

Cyn bod Google Earth yn bodoli, efallai mai dim ond defnyddwyr systemau GIS neu rai gwyddoniaduron oedd â syniad sfferig iawn o'r byd, newidiodd hyn yn ddiametrig ar ôl i'r cais hwn gyrraedd i'w ddefnyddio gan bron unrhyw ddefnyddiwr Rhyngrwyd (Mae Rhith Ddaear ond nid ar gyfer ysgrifennu ), yn degan gwych o'r Google gwych, wedi'i wneud ...