Edrych ar AutoCAD Dysgu

Heddiw, mae nifer o gyrsiau am ddim AutoCAD ar y Rhyngrwyd, gyda'r hwn nid ydym yn bwriadu dyblygu ymdrech ac yn cyfarfod arall, ond yn hytrach yn ategu cyfraniad yn cyflwyno rhwystr rhwng y cwrs sy'n egluro'r holl orchmynion a realiti y defnyddiwr a oedd unwaith yn gwybod nid yw'r commandos yn gwybod ble i ddechrau.

cwrs awtomatig rhad ac am ddimMae'r cynnwys hwn yn gyfres o fideos sy'n dangos sut mae cynlluniau adeiladu tŷ yn cael eu gwneud, gam wrth gam. Mae'r cwrs wedi'i seilio ar AutoCAD mewn fersiynau cyn 2009, ond mae'r rhesymeg o weithredu yn parhau i fod yr un fath ac mewn rhai achosion, mae rhai camau wedi cael eu hwyluso gyda dyfodiad rhyngwyneb AutoCAD 2009 a chafodd ei gynnal tan AutoCAD 2013.

Mae'n amlwg bod rhai camau yn cael eu datblygu fel hyn at ddibenion pedagogaidd ond bod defnyddwyr dros amser yn dysgu eu perfformio mewn ffyrdd mwy ymarferol eraill. Fodd bynnag, gall rhywun sydd am ddysgu AutoCAD o'r cychwyn hwn fod yn Gwrs AutoCAD Am Ddim, yn ddelfrydol gan ei fod yn deall rhesymeg gwaith mewn awyren adeiladol.

Yna i ddiweddaru fy mod yn awgrymu Cwrs AutoCAD 2012 o guidesimediatas sy'n dangos sut y maent wedi newid y gorchmynion newydd a'r rhyngwyneb arddull rhuban.

Er mwyn eu llwytho i fyny rydym wedi cymryd yr awdurdodiad angenrheidiol, oherwydd eu bod yn perthyn i gwrs a werthwyd yn flaenorol ar CD. Er mai dim ond y fideos sydd wedi'u cynnwys, heb y sain.

Mae'r canlynol yn crynhoi'r hyn y mae'r fideos hyn yn eu cynrychioli, gan wahanu â lliw, gan nodi pryd y'u defnyddir gyntaf:

 • Mewn lliw brown mae'r gorchmynion creu
 • Mewn gorchmynion golygu coch
 • Mewn gwyrdd y cyfleustodau ychwanegol.

Mae'r praesept yn dal yr un fath ag mewn erthygl yr oeddwn yn sôn am ychydig yn ôl: Y mae'n bosib dysgu AutoCAD yn unig trwy wybod gweithrediad gorchmynion 25; er nad oes angen 8 o Creation, 10 o argraffiad, y niferoedd cyfeirio a chyfleusterau 6 arnoch wrth ddatblygu'r ymarfer hwn. Y rhai a grynhoir yn y bar canlynol:

image372

Yn amlwg mai AutoCAD yw hwn i ddechrau, mae llawer o bethau eraill yn cael eu dysgu yn nes ymlaen; Hefyd, ffocws hyn yw cynlluniau adeiladol, bydd topograffi yn cynnwys gorchmynion eraill, bydd 3D yn cymryd rhywbeth arall. Ond rydym yn gwasanaethu'r adnodd ar gyfer y rhai sydd am wybod beth yw AutoCAD ac ym mha drefn y mae prosiect adeiladol yn cael ei weithredu.

Nid yw gorchmynion wedi'u cynnwys yn y rhestr fel regen, chwyddo, sosban, achub, snap, sydd o ddefnydd cyflenwol trwy gydol y gwaith.


1. Creu haenau, echeliniau a waliau

Gorchmynion a ddefnyddir:

 • haen (1), i greu'r haenau: echeliniau, waliau, drysau, tir a ffenestri.
 • Cylch (1), i wneud ymagwedd tuag at yr ardal waith.
 • Llinell (2), i olrhain yr echeliniau allanol
 • Offset, i olrhain yr echeliniau mewnol
 • Trim (1), i dorri gormod o siafftiau
 • Lengthen (2), i ymestyn yr echeliniau
 • Mline (3), i dynnu lluniau'r waliau

Hyd: 20 munud.

2. Creu bylchau mewn drysau a ffenestri yn y waliau.
Gorchmynion a ddefnyddir:

 • Ffrwydro (3): I ungroup y multilines ar y waliau
 • Trimio, i ddileu gormod o ben ar groesfannau
 • Ymestyn (4), i ymestyn rhai llinellau
 • Ffiled (5), i wneud y llinellau yn cael eu torri ar y diwedd, gan ddefnyddio radio = 0
 • Llinell, i ychwanegu rhai llinellau yn y bylchau ffenestr
 • Wedi'i wrthbwyso i greu rhai llinellau o waliau
 • Cylch, i olrhain echelin y wal grwm
 • LTS (2), i ddelweddu arddull llinellau, a'i addasu i 0.01

Hyd: 18 munud

3. Creu drysau a ffenestri.
Gorchmynion a ddefnyddir:

 • Llinell, gwrthbwyso, cylchio a thynnu, i dynnu drws.
 • Bloc (4), i greu'r bloc.
 • Ffrwydro, i addasu'r bloc gan un sy'n bodoli eisoes
 • Erase (6)i ddileu
 • Mewnosod (5)i osod blociau o ddrysau i'r bylchau.
 • Mirror (7)i greu copïau cymesur o ddrysau.
 • Llinell, mire i dynnu ffenestri
 • Array (6), i dynnu'r ffenestr ar y wal grwm.

Hyd: 21 munud

4. Arlunio Closet ac anwastadrwydd ar y llawr


Gorchmynion a ddefnyddir:

 • Haen, i greu'r haenau: lefel, dodrefn a llawr.
 • Llinell, i dynnu'r anwastad yn y llawr a'r closiau.

Hyd: 6 munud.

5. Darlunio dodrefn iechydol.
Gorchmynion a ddefnyddir:

 • Haen, i greu haen dodrefn iechydol.
 • Llinell i dynnu llinell dodrefn cegin
 • Canolfan Ddylunio (3), i osod blociau lavatastos, bathtub, toiled, sinc.
 • Torriwch, llinell, trimiwch dynnu dodrefn sinc.

Hyd: 8 munud

6. Tynnu dodrefn eraill.

Gorchmynion a ddefnyddir:

 • Y Ganolfan Ddylunio i osod stôf stove, oergell, ystafell fwyta.
 • Copi (8) Symud (9), Cylchdroi (10)i symud a chytuno copïau o ddodrefn ystafell fyw.
 • Llinell, gwrthbwyso, cylchio a thynnu, i dynnu drws.
 • Y Ganolfan Ddylunio i fewnosod gwelyau a cherbydau.
 • Llinell, mire i dynnu ffenestr a oedd yn rhydd yno.

Hyd: 11 munud

7. Amgylcheddau cysgodi ac mewnosod planhigion

Gorchmynion a ddefnyddir:

 • Haen i greu haen o blanhigion ac amgylcheddau.
 • Hatch (7)i fflatio cysgodion ar loriau a lawntiau.
 • Y Ganolfan Ddylunio i fewnosod planhigion, llwyni gardd a symbolau'r gogledd.
 • dewch i lenwi waliau solet.

Hyd: 23 munud.

8. Mewnosod testunau amgylchynol.
Gorchmynion a ddefnyddir:

 • Dtext (8) i dynnu testunau
 • Arddull Testun i greu steil testun, gan ddefnyddio'r Tabl Eiddo (4)
 • Copïwch, symudwch i mewnosod testun yn seiliedig ar un sy'n bodoli eisoes
 • Eiddo Cyfatebol (5) i gopïo eiddo o un testun i'r llall.

Hyd: 7 munud

9. Dimensiynu.
Gorchmynion a ddefnyddir:

 • Dimensiwn Arddull (6), gan greu arddull o enghraifft wedi'i addasu gan ddefnyddio'r tabl eiddo.
 • Cyfuno gan ddefnyddio gwahanol ddulliau, arweinydd llinellol, parhaus, radial.

Hyd: 16 munud

10. Argraffu.
Gorchmynion a ddefnyddir:

 • Argraffu (7) argraffu gosodiadau o'r modd

Hyd: 7 munud.

11. Argraffu, rhan dau.
Gorchmynion a ddefnyddir:

 • Ffurfweddu argraffu o'r cynllun

Hyd: 6 munud

Yn ogystal, yn y sianel Youtube o Geofumadas, mae yna fideos esboniadol eraill o orchmynion cyflenwol a phedair pennawd rhagarweiniol sy'n dangos sut i greu gorchmynion bar 25 a chyfluniad lliw cefndir AutoCAD.

Yma gallwch chi lawrlwytho'r ffeil dwg o'r awyren.

Os canfyddwch fod y deunydd hwn yn ddefnyddiol, gallwch chi tanysgrifio i'n cyfrif Youtube, yr ydym yn ei agor yn swyddogol gyda'r erthygl hon.

Ymatebion 5 i "Ddysgu AutoCAD Watch"

 1. yn wirioneddol dda iawn ... a hyd yn oed yn well ers i mi weld fideos gyda sain syfrdanol ac yn yr autocad hwn mae llawer iawn o sylw ... diolch am eu gosod oherwydd ein bod ni'n llawer o bobl yr ydym yn dechrau yn yr astudiaeth hon ac nid ydym mor arbenigwr ... ond byddwn ni'n cyrraedd yno gyda'ch help chi ... roeddwn am ddweud wrthych nad wyf yn gweld y lled a'r hyd yn yr awyren neu dyna'n rhagdybiaeth ... ..thanks ...... .maime

 2. yn ardderchog, yn enwedig y rheini sydd â phrofiad bach mewn autocad, y mwyaf elfennol rydych chi'n ei roi i ni, diolch am y cyrsiau hyn sy'n helpu llawer i bobl fel fi.

 3. Da iawn.

  Roeddwn i eisiau tanysgrifio i YouTube trwy ddilyn y ddolen “tanysgrifio” ac ni allwn ei wneud, os oes ganddyn nhw unrhyw ffordd arall, hoffwn ddiolch iddyn nhw, gan fod gen i ddiddordeb mewn parhau i ddysgu Autocad, yn 2D ac yn 3D.

  Diolch:

  Eich ffrind: Manuel Libreros

 4. Cyfarchion!
  Hoffwn hefyd weld cwrs ar gyfer MicroStation, gan eu bod yn anos dod o hyd iddynt na rhai AutoCAD.
  Gyda llaw, cwrs da iawn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.